МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.11.2011 р. N 1/11-10965

Керівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та наукових установ

Щодо відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 листопада 2011 року при підготовці матеріалів на відкриття аспірантури (ад'юнктури) та докторантури керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ необхідно врахувати наступне.

Відповідно до пункту 1 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 309, аспірантура та докторантура відкривається у вищих навчальних закладах III або IV рівнів акредитації та наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні і наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Відкривати аспірантуру (ад'юнктуру), докторантуру та розширювати перелік наукових спеціальностей в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі у тих вищих навчальних закладах та наукових установах, де сформовані наукові школи, ведуться потужні наукові дослідження зі спеціальностей, з яких пропонується відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури.

Слід враховувати, що у відомостях про наукове забезпечення, які подаються до Міністерства, необхідно зазначати докторів (кандидатів) наук, які мають науковий ступінь зі спеціальності, за якою передбачається відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури. Введення до наукового забезпечення докторів (кандидатів) наук з інших спеціальностей має бути обґрунтованим. Обов'язково надавати інформацію про дату зарахування доктора наук, основним місцем роботи якого є зазначений вищий навчальний заклад (наукова установа).

Матеріали на відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури згідно додатка 1 подаються на паперових носіях, згідно додатка 2 на e-mail: aspiranturaMON@gmail.com

 

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

 

Додаток 1

Перелік документів, які необхідно подати для відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури:

1. Супроводжувальний лист вищого навчального закладу щодо відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури.

2. Підтримка щодо відкриття аспірантури або докторантури міністерства, відомства, у сфері управління якого знаходиться ВНЗ (НДІ).

3. Обґрунтування* щодо відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури.

4. Таблиця з науковим забезпеченням спеціальності (форма 1 - на кожну спеціальність окремо).

5. За підписом начальника відділу кадрів довідка з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та наукового ступеня доктора (кандидата) наук, дата зарахування його до штату, основним місцем роботи якого є вищий навчальний заклад (наукова установа), в якому відкриває аспірантура (докторантура) та трудові книжки якого знаходяться у відділі кадрів даного ВНЗ (НДІ).

6. Витяг з рішення вченої ради про відкриття аспірантури (ад'юнктури) або докторантури.

7. Ксерокс трудових книжок, дипломів докторів наук, що зазначені у формі 1.

8. Копія сертифіката про акредитацію ВНЗ в повному обсязі та додаток до сертифіката.


* В обґрунтуванні необхідно зазначити:

1. Історія створення ВНЗ (НДІ).

2. Форма власності.

3. Рівень акредитації в повному обсязі.

4. Структура ВНЗ (НДІ) - кількість філій, факультетів, кафедр, лабораторій, відділів, секторів тощо (у тому числі конкретно зі спеціальності, що відкривається).

5. З яких напрямків ведеться підготовка спеціалістів і магістрів, підкресливши при цьому спеціальності, що відповідають науковій спеціальності, з якою пропонується відкриття аспірантури. При відкритті докторантури - відповідно - аспірантура.

6. Кількість працівників у ВНЗ (НДІ), в тому числі конкретно:

а) докторів наук (в дужках вказати, скільки з них мають вчене звання професора, доцента, старшого наукового співробітника + скільки з них працюють у штаті установи з відповідним записом у трудовій книжці і скільки на засадах сумісництва);

б) кандидатів наук (в дужках вказати, скільки з них мають вчене звання професора, доцента, старшого наукового співробітника + скільки з них працюють у штаті установи з відповідним записом у трудовій книжці і скільки на засадах сумісництва).

7. З якого року відкрита у ВНЗ (НДІ) аспірантура і докторантура і із скількох спеціальностей.

8. Мета відкриття.

9. Чому виникла потреба у підготовці кандидатів (докторів) наук саме з цієї наукової спеціальності?

10. Для кого будуть готуватися фахівці вищої кваліфікації з цієї спеціальності?

11. Чи є реальна потреба у підготовці фахівців вищої кваліфікації саме з цієї наукової спеціальності?

12. Напрямки наукових досліджень ВНЗ (НДІ) зі спеціальності, що відкривається.

13. Наявність наукової школи з даного наукового напрямку.

14. Наявність експериментальної бази для проведення наукових досліджень з даного напрямку.

15. Наявність спеціалізованих вчених рад у ВНЗ (НДІ) зі спеціальності, що відкривається.

16. Наявність фахових видань.

Форма 1

ВІДОМОСТІ
про наукове забезпечення наукової(их) спеціальності(ей)

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце основної роботи (установа, її відомча підпорядкованість, посада)

Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності, за якою захищена дисертація

Шифр спеціальності, за якою може здійснювати кваліфіковане наукове керівництво або консультування

Основні праці (2 - 3 назви) за спеціальністю, з якою пропонується відкриття аспірантури (докторантури), - для тих, шифр спеціальності яких не відповідає шифру наукової спеціальності, з якої пропонується відкриття аспірантури або докторантури

1

2

3

4

5

6

 

Ректор

підпис

(печатка)

 

 

Додаток 2

N
п/п

Шифр та назва спеціальності, з якої пропонується відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури

Назва вищого навчального закладу (наукової установи), факультет, кафедра, підготовка спеціалістів та магістрів з даної спеціальності

Напрямки наукових досліджень вищого навчального закладу (наукової установи) зі спеціальності, з якої пропонується відкриття аспірантури (ад'юнктури), докторантури

Наукове забезпечення
(П. І. Б., науковий ступінь доктора наук (кандидата наук), шифр та назва спеціальності, за якою захищена дисертація, дата зарахування доктора (кандидата) наук до штату, основним місцем роботи якого є вищий навчальний заклад (наукова установа), в якому відкриває аспірантура (докторантура)

Мета відкриття аспірантури (докторантури)
(коротка інформація про потребу вищого навчального закладу у підготовці кандидатів (докторів) наук з даної наукової спеціальності)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали