Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо відображення бюджетною установою (організацією) залишків коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року у звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.05.2019 р. N 2001/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення бюджетною установою (організацією) залишків коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року у звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам, визначеним пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, зокрема:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку на прибуток підприємств, можуть бути віднесені бюджетні установи.

Згідно з підпунктом 14.1.17 пункту 14.1 статті 14 Кодексу бюджетною установою є установа у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України (далі - БКУ).

Відповідно до пунктів 12, 30 статті 2 БКУ бюджетні установи - це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Бюджетні установи здійснюють свою діяльність на основі кошторису - основного планового фінансового документа бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподілу бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Згідно зі статтею 58 БКУ звітність про виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну звітність.

Фінансова звітність складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність (пункт 46.2 статті 46 Кодексу).

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 N 553, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за N 932/29062 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 469 (Наказ N 469), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.05.2017 за N 653/30521) (далі - Звіт).

У рядках 1.1 - 1.11 Звіту відображаються суми доходів, одержані неприбутковою організацією, а у рядках 2.1 - 2.6 - суми видатків (витрат). При цьому у зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливостей діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

Враховуючи особливості звітування бюджетних організацій щодо виконання Державного бюджету України, формою Звіту передбачено для таких організацій окремі показники, які заповнюються лише бюджетними установами та на підставі даних бюджетної звітності.

Так, на підставі показників бюджетної звітності заповнюються рядки 1.1 "фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом", 1.2 "залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року", 1.3 "доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом", 2.1 "сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів", 2.2 "сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів" Звіту.

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Кодексу неприбутковими організаціями разом зі Звітом обов'язково подається до контролюючих органів річна фінансова звітність, яка є додатком та невід'ємною частиною Звіту.

Інформація про додатки, що додаються до Звіту, є обов'язковим реквізитом форми Звіту відповідно до п. 48.3 ст. 48 Кодексу.

Формою Звіту передбачено подання фінансової звітності як додатка ФЗ. При цьому у таблиці "Наявність додатків" форми Звіту та відповідно у таблиці "Наявність поданих до Звіту форм фінансової звітності" проставляється позначка "+".

Разом з цим пунктом 46.4 статті 46 Кодексу передбачено, що якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Також повідомляємо, що згідно з п. 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), Міністерство фінансів України відповідно до покладених на нього завдань здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної звітності та аудиту в Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов'язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), здійснює адаптацію законодавства з питань бухгалтерського обліку та аудиту в Україні до законодавства ЄС.

Водночас повідомляємо, що згідно із п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали