Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо відображення комунальним підприємством у розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів, зокрема, частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 16.08.2019 р. N 3852/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула листи щодо відображення комунальним підприємством у розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів, зокрема, частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Порядок розрахунку авансових внесків при виплаті дивідендів встановлено пп. 57.11.2 ст. 57 Кодексу.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) рік.

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання підприємством - емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

Згідно з п. 2 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року N 138 (Постанова N 138) (далі - Порядок), частина чистого прибутку сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

Отже, базовим податковим (звітним) періодом для нарахування та сплати частини чистого прибутку є календарний квартал.

Згідно з п. 3 Порядку (Постанова N 138) частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету, визначається підприємствами відповідно до встановленої форми розрахунку та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається підприємствами до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затверджена наказом ДПА України від 16.05.2011 N 285 (Форма N 285) (далі - Розрахунок).

У р. 07 Розрахунку відображається частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету у звітному періоді.

У р. 08 Розрахунку - частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року.

У р. 09 Розрахунку - частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті, без врахування суми частини чистого прибутку (доходу), нарахованої за попередній звітний період поточного року.

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Мінфіну від 20.10.2015 N 897 (Декларація N 897) (із змінами та доповненнями) (далі - декларація), розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) відображається у Додатку АВ (Декларація N 897).

Платіж у вигляді частини чистого прибутку (доходу), який сплачується до бюджету, прирівнюється до дивідендів. Тому підприємства, які виплачують дивіденди і прирівняні до них платежі, заповнюють Додаток АВ до декларації (Декларація N 897) незалежно від того, сплачують вони авансові внески з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів чи ні.

У р. 1.4 Додатка АВ (Декларація N 897) до декларації відображається загальна сума частини чистого прибутку (доходу), сплаченого до бюджету підприємствами у звітному (податковому) році. При цьому значення р. 1.4 враховується у р. 1 Додатка АВ. Показник р. 1.4 Додатка АВ має відповідати сумарному значенню показника р. 09 Розрахунку (Форма N 285) за такі звітні періоди, за які сплату частини чистого прибутку здійснено у звітному (податковому) році (IV квартал попереднього звітного (податкового) року та за підсумками кварталу, півріччя, три квартали поточного звітного (податкового) року).

У р. 4 Додатка АВ (Декларація N 897) відображається сума частини чистого прибутку (доходу), відрахована до бюджету за відповідний звітний (податковий) період за підсумками кварталу, півріччя, три квартали звітного (податкового) року. Крім того, враховуючи те, що частина чистого прибутку (доходу) за IV квартал попереднього року сплачується у звітному році, то у р. 4 Додатка АВ відображається сума перевищення частини чистого прибутку (доходу) за IV квартал попереднього звітного (податкового) року над значенням об'єкта оподаткування, поділеним на 12 та помноженим на 3 (пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу)). Зазначені у р. 6 Додатка АВ підсумкові дані переносяться до р. 20 АВ декларації (Декларація N 897).

Якщо за відповідний звітний (податковий) період платник декларує від'ємне значення об'єкта оподаткування, то сума сплаченого до бюджету частини чистого прибутку (доходу) є такою, що перевищує об'єкт оподаткування.

Одночасно слід зазначити, що згідно з пп. 16.1.2 п. 16.1 ст. 16 Кодексу платник податків зобов'язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів.

Крім цього, податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом (п. 36.1 ст. 36 Кодексу).

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених Кодексом (п. 36.5 ст. 36 Кодексу).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали