Додаткова копія: Щодо виникнення податкових наслідків з ПДВ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.08.2019 р. N 3628/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо виникнення податкових наслідків з ПДВ у разі укладення договору про надання товариством цільового фінансування комунальному підприємству з метою винесення частини міського водогону питного водопостачання, який належить до комунальної власності м. Покрова, за межі земельної ділянки, що перебуває у користуванні товариства, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні та доданому до нього проекту договору цільового фінансування, товариство зацікавлене у винесенні частини міського водогону питного водопостачання, який належить до комунальної власності м. Покрова, за межі земельної ділянки, що перебуває у користуванні товариства, та готове профінансувати виконання робіт із такого винесення. При цьому комунальне підприємство самостійно чи із залученням третіх осіб готове за рахунок фінансування, наданого товариством, виконати усі роботи, необхідні для такого винесення (у тому числі передпроектні, проектні, будівельні роботи, випробування, введення в експлуатацію, прийняття на баланс).

Відповідно до розділу I "Загальні положення" проекту договору цільового фінансування товариство надає комунальному підприємству цільове фінансування, а саме, передає грошові кошти (далі - фінансування). Фінансування має цільове призначення, визначене у пунктах 3.1 і 3.2 розділу 3 проекту договору цільового фінансування. Зміна цільового призначення (використання коштів на інші цілі) не допускається.

Згідно з розділом 5 "Права та обов'язки Сторін" проекту договору цільового фінансування обов'язком:

товариства є, зокрема, надання фінансування на умовах та у строки, що передбачені договором цільового фінансування;

комунального підприємства є, зокрема, самостійне виконання або забезпечення усіх дій, необхідних для досягнення цілей фінансування, визначених у підпунктах 3.2.1 та 3.2.2 пункту 3.2 розділу 3 проекту договору цільового фінансування (що включає в себе, але не виключно, передпроектні роботи, розробку проектної документації, отримання усіх необхідних дозвільних документів, погоджень, залучення підрядників, виконання та прийняття робіт, введення об'єкта в експлуатацію, прийняття на баланс тощо).

Порядок надання фінансування визначено у розділі 6 проекту договору цільового фінансування. Зокрема, товариство надає фінансування комунальному підприємству частинами. Фінансування надається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок комунального підприємства. Комунальне підприємство набуває право власності на грошові кошти (фінансування) з моменту зарахування таких грошових коштів (фінансування) на розрахунковий рахунок.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V ті підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ встановлено, що податок на додану вартість становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування ПДВ та додається до ціни товарів/послуг.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ). При цьому, під продажем результатів робіт (послуг) розуміються будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг) (підпункт 14.1.203 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ встановлено, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Правила формування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ та складання податкових накладних (Порядок N 1307) / розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307) регулюються статтями 187, 198 і 201 розділу V ПКУ. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307 (Порядок N 1307), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267.

Згідно з пунктами 201.1, 201.7 і 201.1 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну (Порядок N 1307) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

При цьому податкова накладна (Порядок N 1307), складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

Податкова накладна (Порядок N 1307) складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній (Порядок N 1307), визначено у підпунктах "а" - "й" пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ, зокрема такими реквізитами є:

опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (реквізит має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг);

код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП); платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII "Про Митний тариф України" (Закон N 584-VII).

Коди послуг згідно з ДКПП визначені у ДКПП, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457. Разом з цим інформуємо, що у разі виникнення необхідності правильності визначення найменування та коду послуги платник податку може звернутися до ДП "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем", яке є розробником Державного класифікатора продукції та послуг, за адресою: 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6.

Отже, дані податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунку коригування до податкової накладної (Порядок N 1307) формуються на підставі первинних документів, які у свою чергу повинні відповідати умовам договору, у межах якого здійснюється операція з постачання товарів/послуг.

Враховуючи викладене та зважаючи на умови, визначені у проекті договору цільового фінансування, та норми ПКУ, перерахування товариством грошових коштів (фінансування) на розрахунковий рахунок комунального підприємства розцінюється як оплата вартості послуг (робіт) із винесення частини міського водогону питного водопостачання, який належить до комунальної власності м. Покрова, за межі земельної ділянки, що перебуває у користуванні товариства.

База оподаткування ПДВ операції з постачання таких послуг (робіт) визначається виходячи з їх договірної вартості (у даному випадку вартості, визначеній у договорі цільового фінансування) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

За операцією з постачання таких послуг (робіт) комунальне підприємство на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ зобов'язане скласти податкову накладну (Порядок N 1307) на товариство та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

Така податкова накладна (Порядок N 1307), зареєстрована в ЄРПН, є для товариства підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали