Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року N 36

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2019 року N 132

Щодо внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року N 36

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року N 36 (Наказ N 36), у відповідність до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (Наказ N 793), з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 29 березня 2019 року N 128 (Наказ N 128), наказую:

1. Унести до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року N 36 (Наказ N 36) (далі - Інструкція), такі зміни:

розділ II "Видатки" Структури Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми N 2ммб та N 2кмб(мб) (додаток 1 до Інструкції) викласти у новій редакції, що додається;

Звіт про бюджетну заборгованість (форма N 7мб) (додаток 2 до Інструкції) привести у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 29 березня 2019 року N 128 (Наказ N 128).

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України, начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

3. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за квітень 2019 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

 

Голова

Т. Слюз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
26 квітня 2019 року N 132

II. Видатки

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)

Складова II "Видатки" Зведеної форми, розділ II "Видатки" форми N 2ммб, складова II "Видатки" Зведеної форми, підрозділ 2.1 розділу II "Видатки" форми N 2кмб (мб)

Складова II "Видатки" Зведеної форми, розділ II "Видатки", у тому числі, підрозділ 2.Б форми N 2ммб, складова II "Видатки" Зведеної форми, підрозділ 2.2, у тому числі, складова 2.2.Б розділу II "Видатки" форми N 2кмб(мб)

в тому числі:

2.2.1, 2.2.1.Б

2.2.2, 2.2.2.Б

2.2.3, 2.2.3.Б

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0100

Державне управління

 

 

 

 

 

0111

0110

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

0112

0120

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

0111

0130

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

0111

0140

Керівництво і управління у відповідній сфері в Автономній Республіці Крим

 

 

 

 

 

0111

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

0111

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

 

 

 

 

 

0131

0170

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

0133

0180

Інша діяльність у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

0190

Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

0160

0191

Проведення місцевих виборів

 

 

 

 

 

0160

0192

Проведення місцевих референдумів

 

 

 

 

 

0160

0193

Забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

1000

Освіта

 

 

 

 

 

0910

1010

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

0921

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

0921

1030

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

 

 

 

 

 

0922

1040

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

 

 

 

 

 

0922

1050

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

0910

1060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

 

 

 

 

 

0922

1070

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 

 

 

 

 

0922

1080

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

 

 

 

 

0960

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

0960

1100

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

 

 

 

 

 

0930

1110

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

 

 

 

 

 

0941

1120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

 

 

 

 

 

0942

1130

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

 

 

 

 

 

0950

1140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

 

 

 

 

 

0990

1150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

 

0990

1161

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

 

 

 

 

 

0990

1162

Інші програми та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

 

0990

1170

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

 

 

 

 

 

 

2000

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

0731

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

0732

2020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

0733

2030

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

 

 

 

 

 

0734

2040

Санаторно-курортна допомога населенню

 

 

 

 

 

0761

2050

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

0762

2060

Створення банків крові та її компонентів

 

 

 

 

 

0724

2070

Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

 

 

 

 

0721

2080

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

 

 

 

 

 

0722

2090

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

 

 

 

 

0722

2100

Стоматологічна допомога населенню

 

 

 

 

 

 

2110

Первинна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

0726

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

0725

2112

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

 

 

 

 

 

0721

2113

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

 

 

 

 

 

0740

2120

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

 

 

 

 

0763

2130

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

 

 

 

 

 

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

 

 

 

 

 

0763

2141

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

 

 

 

 

 

0763

2142

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

 

 

 

 

 

0763

2143

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

 

 

 

 

0763

2144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

 

 

 

 

 

0763

2145

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

 

 

 

 

 

0763

2146

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

 

 

 

 

 

 

2150

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

0763

2151

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

0763

2152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

 

х

х

х

х

1030

3011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

1060

3012

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

 

 

 

 

1030

3021

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

х

х

х

х

1060

3022

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

х

х

х

х

1060

3023

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

 

 

 

 

 

 

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

 

 

 

 

1030

3031

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

1070

3032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 

х

х

х

х

1070

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

 

 

 

1070

3034

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

 

 

 

 

 

1070

3035

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

 

 

 

 

 

1070

3036

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

 

 

 

 

 

 

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

 

 

 

 

 

1040

3041

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

 

 

 

 

 

1040

3042

Надання допомоги при усиновленні дитини

 

 

 

 

 

1040

3043

Надання допомоги при народженні дитини

 

 

 

 

 

1040

3044

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

 

 

 

 

1040

3045

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

 

 

 

 

 

1040

3046

Надання тимчасової державної допомоги дітям

 

х

х

х

х

1040

3047

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

 

 

 

 

 

1040

3048

Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

 

х

х

х

х

1040

3049

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

 

 

 

 

 

1070

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

х

х

х

х

1070

3060

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

х

х

х

х

1070

3070

Виплата компенсації реабілітованим

 

 

 

 

 

 

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

 

 

 

 

 

1010

3081

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

 

 

 

 

1010

3082

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

 

 

 

 

 

1010

3083

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

 

 

 

 

 

1040

3084

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

 

 

 

 

 

1010

3085

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

 

 

 

 

1040

3086

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

 

 

 

 

 

1040

3087

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

 

 

 

 

 

1030

3090

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

 

 

 

 

 

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

 

 

 

 

 

1010

3101

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

 

 

 

 

 

1020

3102

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

 

 

 

 

 

1010

3103

Навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

1020

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

 

 

 

 

1010

3105

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

 

 

 

 

 

1040

3111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

 

 

 

 

 

1040

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

 

 

 

 

 

 

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

 

 

 

 

 

1040

3121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

1040

3122

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

 

 

 

 

1040

3123

Заходи державної політики з питань сім'ї

 

 

 

 

 

 

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

 

 

 

 

 

1040

3131

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

 

 

 

 

 

1040

3132

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

 

 

 

 

 

1040

3133

Інші заходи та заклади молодіжної політики

 

 

 

 

 

1040

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

 

 

 

 

1070

3150

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України

 

 

 

 

 

1010

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

 

 

 

 

3170

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

1010

3171

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

 

 

 

 

 

1010

3172

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

 

 

 

 

 

1060

3180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

1030

3191

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

1030

3192

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

 

 

 

1090

3200

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

 

 

 

 

 

1050

3210

Організація та проведення громадських робіт

 

 

х

 

х

 

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

1060

3221

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1060

3222

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

х

х

х

х

1060

3223

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1060

3224

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1040

3230

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

 

 

 

 

 

 

3240

Інші заклади та заходи

 

 

 

 

 

1090

3241

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

1090

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

4000

Культура і мистецтво

 

 

 

 

 

0821

4010

Фінансова підтримка театрів

 

 

 

 

 

0822

4020

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

 

 

 

 

 

0824

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

 

 

0824

4040

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

 

 

 

 

 

0827

4050

Забезпечення діяльності заповідників

 

 

 

 

 

0828

4060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

 

 

 

 

 

0823

4070

Фінансова підтримка кінематографії

 

 

 

 

 

 

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

0829

4081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

0829

4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

 

5000

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

 

 

 

 

 

0810

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 

 

 

 

 

0810

5012

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

 

 

 

 

 

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

0810

5021

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

 

 

 

 

 

0810

5022

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

 

 

 

 

 

0810

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

0810

5032

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

 

 

 

 

 

0810

5033

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

 

 

 

 

 

 

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

 

 

 

 

 

0810

5041

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

0810

5042

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

 

 

 

 

 

0810

5043

Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

 

 

 

 

 

0810

5044

Створення сучасного біатлонного комплексу

 

 

 

 

 

0810

5045

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

 

 

 

 

 

0810

5046

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів

 

 

 

 

 

 

5050

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

 

 

 

 

 

0810

5051

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

 

 

 

 

 

0810

5052

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 

 

 

 

 

0810

5053

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

 

 

 

 

 

 

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

 

 

 

 

 

0810

5061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 

 

 

 

 

0810

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

 

 

 

 

0810

5063

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

 

 

 

 

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

6010

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

0620

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

0620

6012

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

 

 

 

 

 

0620

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

 

 

0620

6014

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

 

 

 

 

 

0620

6015

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

0620

6016

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

 

 

 

 

 

0620

6017

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

0620

6020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

0620

6030

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

0620

6040

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

 

 

 

 

 

0620

6050

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

 

 

 

 

 

0640

6060

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

 

 

 

 

 

 

6070

Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

0640

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

 

 

х

х

 

0640

6072

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

х

х

 

 

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм

 

 

 

 

 

0610

6081

Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

0610

6082

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

0610

6083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

0610

6084

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

 

 

 

 

 

0610

6085

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

0610

6086

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

 

 

 

 

 

0640

6090

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

7000

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

7100

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

 

 

 

 

 

0421

7110

Реалізація програм в галузі сільського господарства

 

 

 

 

 

0421

7130

Здійснення заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

0421

7140

Інші заходи у сфері сільського господарства

 

 

 

 

 

0422

7150

Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства

 

 

 

 

 

0423

7160

Реалізація програм в галузі рибного господарства

 

 

 

 

 

 

7200

Газове господарство

 

 

 

 

 

0432

7210

Організація експлуатації газового господарства

 

 

 

 

 

0432

7220

Газифікація населених пунктів

 

 

 

 

 

 

7300

Будівництво та регіональний розвиток

 

 

 

 

 

0443

7310

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

7320

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

0443

7321

Будівництво1 освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

0443

7322

Будівництво1 медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

0443

7323

Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

0443

7324

Будівництво1 установ та закладів культури

 

 

 

 

 

0443

7325

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

0443

7330

Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

0443

7340

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

0443

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

 

7360

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

0490

7361

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

0490

7362

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

 

 

 

 

 

0490

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

0490

7364

Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

 

 

 

 

 

0490

7365

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

0490

7366

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

 

 

 

 

 

0490

7367

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

 

 

 

 

 

0490

7368

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

 

 

 

 

 

0490

7370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

 

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

 

 

 

 

 

 

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

 

 

 

 

 

0451

7411

Утримання та розвиток автотранспорту

 

 

 

 

 

0451

7412

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

 

 

 

 

 

0451

7413

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

 

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

 

 

 

 

 

0453

7421

Утримання та розвиток наземного електротранспорту

 

 

 

 

 

0453

7422

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту

 

 

 

 

 

0453

7423

Утримання та розвиток метрополітену

 

 

 

 

 

0453

7424

Регулювання цін на послуги метрополітену

 

 

 

 

 

0453

7425

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

0453

7426

Інші заходи у сфері електротранспорту

 

 

 

 

 

0454

7430

Утримання та розвиток місцевих аеропортів

 

 

 

 

 

 

7440

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

 

 

 

 

 

0456

7441

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

 

 

 

 

 

0456

7442

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

 

 

 

 

 

0456

7450

Інша діяльність у сфері транспорту

 

 

 

 

 

 

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

 

0456

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

0456

7462

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

0456

7463

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

0456

7464

Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

х

 

х

х

 

0456

7470

Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

 

 

 

 

 

 

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

0460

7510

Реалізація програм у сфері зв'язку

 

 

 

 

 

0460

7520

Реалізація Національної програми інформатизації

 

 

 

 

 

0460

7530

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

 

 

 

 

 

 

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

0411

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

 

 

 

 

 

 

7620

Розвиток готельного господарства та туризму

 

 

 

 

 

0470

7621

Підтримка діяльності готельного господарства

 

 

 

 

 

0470

7622

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

 

 

 

 

 

0470

7630

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

0470

7640

Заходи з енергозбереження

 

 

 

 

 

0490

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

0490

7660

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

х

 

х

х

 

0490

7670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

0490

7680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

7690

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

0490

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

х

 

 

 

 

0490

7692

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

х

 

 

 

 

0490

7693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

0133

7700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

 

 

х

 

 

 

8000

Інша діяльність

 

 

 

 

 

 

8100

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

 

 

 

 

0320

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

 

 

 

0320

8120

Заходи з організації рятування на водах

 

 

 

 

 

0320

8130

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

 

 

 

 

 

 

8200

Громадський порядок та безпека

 

 

 

 

 

0380

8210

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

 

 

 

 

 

0380

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

 

 

х

х

 

0380

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

 

 

 

 

 

0380

8240

Заходи та роботи з територіальної оборони

 

 

 

 

 

 

8300

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

8310

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

0511

8311

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

0512

8312

Утилізація відходів

х

 

 

 

 

0513

8313

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

х

 

 

 

 

0520

8320

Збереження природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

0540

8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

 

 

 

 

 

0540

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

х

 

 

 

 

0540

8350

Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

8400

Засоби масової інформації

 

 

 

 

 

0830

8410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

 

 

 

 

 

0830

8420

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

 

 

 

 

 

0170

8600

Обслуговування місцевого боргу

 

х

х

х

х

0133

8700

Резервний фонд

 

х

х

х

х

 

 

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

 

 

 

 

 

0180

9110

Реверсна дотація

 

х

х

х

х

0180

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

х

х

 

 

 

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

 

 

 

 

 

0180

8500

Нерозподілені трансферти з державного бюджету

 

 

х

х

 

 

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

 

х

х

х

х

0180

9120

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9130

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9140

Дотація з місцевого бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9150

Інші дотації з місцевого бюджету

 

х

х

х

х

 

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9210

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9220

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9230

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9240

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9241

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9242

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9243

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9244

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9250

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9260

Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9270

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

 

х

х

 

0180

9310

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

 

х

х

х

х

0180

9320

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

 

 

х

х

 

0180

9330

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9340

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9350

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9360

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9370

Субвенція з місцевого бюджету на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

 

х

х

 

0180

9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

 

х

х

х

х

0180

9420

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

 

 

х

х

 

0180

9430

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9440

Субвенція з місцевого бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9450

Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9460

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9470

Субвенція з місцевого бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

х

 

х

х

 

0180

9480

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

х

х

 

0180

9490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

 

 

х

х

 

 

9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

 

 

х

х

 

0180

9510

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

х

х

 

0180

9520

Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

х

х

 

0180

9530

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

х

х

 

0180

9540

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

х

 

х

х

 

0180

9550

 Субвенція з місцевого бюджету на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9560

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9570

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

 

 

х

х

 

0180

9580

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9590

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9600

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

 

х

х

 

0180

9610

Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

х

 

х

х

 

0180

9620

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9630

Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

0180

9640

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

х

х

х

х

 

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

 

 

х

х

 

0180

9710

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

 

 

х

х

 

0180

9720

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

 

 

х

х

 

0180

9730

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

 

х

х

 

0180

9740

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

 

 

х

х

 

0180

9750

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

 

 

х

х

 

0180

9760

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами

 

 

х

х

 

0180

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

х

х

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали