МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 02.12.2011 р. N 3623-26/103-11

Центральним органам виконавчої влади
(за списком)
Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

Щодо впровадження електронного документообігу

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.04.2011 N 34447/68/1-09 щодо вжиття заходів стосовно запровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами і місцевими дозвільними органами повідомляємо наступне.

В зв'язку з відсутністю централізованого фінансування та за наявності додаткових коштів, передбачених в межах видатків на утримання відповідного органу, для підключення місцевих дозвільних органів до системи електронного документообігу Автоматизованої інформаційної системи ведення Реєстру документів дозвільного характеру (далі - АІС РДДХ) Вами може бути розглянутий наступний порядок.

1. Місцевий дозвільний орган власним розпорядчим документом уповноважує відповідну особу, що є працівником даного місцевого дозвільного органу (далі - уповноважена особа), на роботу з Реєстром в частині забезпечення електронного документообігу між державними адміністраторами і місцевим дозвільним органом.

2. Для забезпечення електронного документообігу уповноважену особу має бути підключено до АІС РДДХ технічним адміністратором РДДХ - Державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (далі - ДП "ІРЦ") одним на вибір шляхом:

- при наявності ключа електронного цифрового підпису (далі - ключ ЕЦП), який самостійно можна придбати, звернувшись до акредитованого центру сертифікації ключів, - з місцевим дозвільним органом укладається договір на надання комплексу послуг з підключення до АІС РДДХ та її технічної підтримки згідно тарифів. Тарифи, запропоновані ДП "ІРЦ", наведені у Додатку 1;

- при відсутності ключа ЕЦП - з місцевим дозвільним органом укладається договір на надання комплексу послуг з підключення до АІС РДДХ та її технічної підтримки згідно тарифів. Тарифи, запропоновані ДП "ІРЦ", наведені у Додатку 2.

3. Після визначення щодо шляхів підключення до АІС РДДХ місцевий дозвільний орган надсилає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва) запит щодо підключення до АІС РДДХ, до якого додаються засвідчені в установленому порядку 2 копії наступних документів:

- розпорядчий документ, який підтверджує, що уповноважена особа займає відповідну посаду у даному органі;

- розпорядчий документ про уповноваження особи для ведення Реєстру;

- паспорт та ідентифікаційний номер уповноваженої особи.

4. З моменту отримання відповідних запитів та підписання одного з видів договорів ДП "ІРЦ" забезпечує підключення уповноважених осіб відповідних місцевих дозвільних органів до АІС РДДХ (у тому числі забезпечення особистими засобами індивідуалізації - логінами та паролями для доступу) у порядку та терміни, передбачені відповідним договорам.

5. Звертаємо увагу, що підключення місцевого дозвільного органу до АІС РДДХ можливе лише за дотримання відповідних технічних вимог ДП "ІРЦ" до робочого місця користувача, передбачених у Додатку 3.

Склад та вартість робіт визначають сторони у кожному конкретному випадку у договорі.

Додатки:

1. Додаток 1 "Кошторис вартості витрат на підключення до АІС РДДХ, надання послуг технічної підтримки та забезпечення безперервного зв'яжу з АІС РДДХ протягом одного року".

2. Додаток 2 "Кошторис вартості витрат на підключення до АІС РДДХ, забезпечення ключем ЕЦП, надання послуг технічної підтримки та забезпечення безперервного зв'язку з АІС РДДХ протягом одного року".

3. Додаток 3 "Технічні вимоги до автоматизованого робочого місця (АРМ) уповноваженої особи місцевого дозвільного органу".

 

Директор департаменту державної
регуляторної політики та розвитку
підприємництва

І. М. Яцишина

 

Додаток 1

Вартість послуг, запропонована ДП "ІРЦ"

Кошторис вартості витрат на підключення до АІС РДДХ, надання послуг технічної підтримки та забезпечення безперервного зв'язку з АІС РДДХ протягом одного року

N
з/п

Найменування статті

Вартість з ПДВ, грн.

Періодичність оплати

Загальна вартість з ПДВ, грн./рік

1

Вартість відшкодування витрат на підключення до АІС РДДХ одного місцевого дозвільного органу

1640,00

одноразово

1640,00

2

Вартість відшкодування витрат на підключення до віртуальної приватної мережі (ВПМ) однієї лінії зв'язку

348,00

одноразово

348,00

3

Технічна підтримка програмного комплексу АРМ уповноважених осіб місцевих дозвільних органів (у т. ч. вартість відшкодування щомісячної абонентської плати за надання послуги ВПМ (при споживанні не більш ніж 512 Мбайт трафіку) однієї лінії зв'язку - 162,00 грн., дві години роботи інженера по 190,00 грн. за годину - 380,00 грн.)

542,00

щомісячно

6504,00

4

Всього, з урахуванням ПДВ

 

 

8492,00


* Усі користувачі, щодо яких здійснюється підключення до АІС РДДХ, повинні бути забезпечені ключами ЕЦП, сумісними з програмним забезпеченням, призначеним для ведення РДДХ.

 

Додаток 2

Вартість послуг, запропонована ДП "ІРЦ"

Кошторис вартості витрат на підключення до АІС РДДХ, забезпечення ключем ЕЦП, надання послуг технічної підтримки та забезпечення безперервного зв'язку з АІС РДДХ протягом одного року

N з/п

Найменування статті

Вартість з ПДВ, грн.

Періодичність оплати

Загальна вартість з ПДВ, грн./рік

1

Вартість відшкодування витрат на підключення до АІС РДДХ одного місцевого дозвільного органу

1640,00

одноразово

1640,00

2

Вартість відшкодування витрат на генерацію особистого ключа і формування посиленого сертифіката з обслуговуванням протягом року (зберігання, скасування, блокування)

413,00

одноразово

413,00*

3

Вартість відшкодування витрат на підключення до віртуальної приватної мережі (ВПМ) однієї лінії зв'язку

348,00

одноразово

348,00

4

Технічна підтримка програмного комплексу АРМ уповноважених осіб місцевих дозвільних органів (у т. ч. вартість відшкодування щомісячної абонентської плати за надання послуги ВПМ (при споживанні не більш ніж 512 Мбайт трафіку) однієї лінії зв'язку - 162,00 грн., дві години роботи інженера по 190,00 грн. за годину - 380,00 грн.)

542,00

щомісячно

6504,00

5

Всього, з урахуванням ПДВ

 

 

8905,00


*
Звертаємо увагу, що ключ ЕЦП є дійсним протягом 2-х років з моменту його активації і потребує щорічного продовження його сертифіката, а після перебігу терміну його використання (кожні 2 роки) здійснюється генерація нового ключа ЕЦП для відповідного користувача, вартість якої не входить до його початкової вартості і становить 390,55 грн. (триста дев'яносто гривень 55 коп.) з урахуванням ПДВ.

 

Додаток 3

Технічні вимоги до автоматизованого робочого місця (АРМ) уповноваженої особи місцевого дозвільного органу

Вимоги до апаратного забезпечення:

- Процесор - Intel Celeron 1,7 GHz;
- Оперативна пам'ять - 256 Mb;
- Жорсткий диск - 5 Gb;
- Модем, що підтримує ADSL.

 

Вимоги до програмного забезпечення:

- операційна система Windows XP, Windows 2000 або вище;
- MS Windows Installer 3.0 та вище;
- NET Framework 2.0;
- MDAC 2.71 та вище.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали