Додаткова копія: Щодо взяття на облік та ведення обліку доходів фізичною особою - підприємцем, яка одночасно здійснює незалежну професійну діяльність

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.05.2019 р. N 2407/I/07-16-13-08-00-10/ІПК

ГУ ДФС у Закарпатській області на виконання вимог ст. 52 Податкового кодексу України від 02.10.2010 N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі Кодекс), розглянуло в межах компетенції запит про надання індивідуальної податкової консультації щодо взяття на облік та ведення обліку доходів фізичною особою - підприємцем, яка одночасно здійснює незалежну професійну діяльність, з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні, повідомляє наступне.

Порядок та умови взяття на облік та зняття з обліку у контролюючих органах фізичних осіб, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці та при цьому провадять незалежну професійну діяльність, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.11.2011 N 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів" (Порядок N 1588) (далі - Порядок N 1588).

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Статтею 1 Закону України від 05 липня 2012 року N 5076 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) (далі - Закон N 5076) встановлено, що адвокатською діяльністю визнається незалежна професійна діяльність адвоката зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Кодексу самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність - це діяльність адвокатів за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Так, фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності. Адвокатська діяльність не є підприємницькою і не може здійснюватися фізичною особою - підприємцем.

Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності застосовується виключно юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, Кодексом не передбачено.

Фізична особа - підприємець не може здійснювати адвокатську діяльність, а до доходів, отриманих від провадження адвокатської діяльності, не може бути застосовано спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Таким чином, фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність та одночасно провадить незалежну професійну діяльність, веде окремий облік доходів/витрат, отриманих/понесених від провадження незалежної професійної діяльності і підприємницької діяльності, та здійснює окремо розрахунки з бюджетом.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, встановлено у ст. 178 Кодексу.

Оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку визначено гл. 1 розд. XIV Кодексу.

У разі, якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одночасно здійснює підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, така особа реєструє у контролюючому органі та веде дві книги обліку доходів та витрат.

Одну Книгу обліку доходів та витрат, затверджену наказом Міндоходів від 16.09.2013 N 481 (Порядок N 481), - для відображення доходів, отриманих від незалежної професійної діяльності, другу Книгу для обліку доходів від підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, затверджену наказом МФУ від 19.06.2015 N 579 (Порядок N 579).

За результатами звітного року такий платник податку подає дві податкові декларації:

декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом ДФС від 02.10.2015 N 859 (Декларація N 859), зі змінами, для відображення доходів, отриманих від незалежної професійної діяльності (подає до 1 травня року, що настає за звітним, та сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до 1 серпня року, що настає за звітним);

декларацію платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, за формою, затвердженою наказом МФУ від 19.06.2015 N 578 (Наказ N 578), для відображення доходів, отриманих від підприємницької діяльності (подає протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу та сплачує єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації).

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) платниками єдиного внеску є фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Крім того, згідно з п. 5 частини першої ст. 4 Закону N 2464 платниками єдиного внеску є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатську діяльність, та отримують дохід від цієї діяльності.

Базу нарахування єдиного внеску для зазначених категорій платників визначено ст. 7 Закону N 2464.

Згідно з нормами частини п'ятої ст. 8 Закону N 2464 єдиний внесок для зазначених категорій платників єдиного внеску встановлено у розмірі 22 відс. до бази нарахування єдиного внеску.

При цьому особи, які провадять незалежну професійну діяльність, отримують дохід від цієї діяльності та одночасно є фізичними особами - підприємцями, формують і подають до контролюючого органу окремі звіти та сплачують єдиний внесок відповідно до виду діяльності та обраної системи оподаткування (ст. 6 та ст. 9 Закону N 2464).

Відповідно до п. 3 ст. 4 Закону N 5076 (Закон N 5076-VI) адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності). Згідно із п. 1 ст. 13 даного Закону (Закон N 5076-VI) адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.

Згідно ст. 14 (Закон N 5076-VI) та ст. 15 Закону N 5076 (Закон N 5076-VI) адвокатське бюро та адвокатське об'єднання є юридичними особами, державна реєстрація яких здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом (Закон N 5076-VI).

Відповідно до пп. 2 п. 11.18 розділу XI Порядку N 1588 (Порядок N 1588) фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви за формою N 8-ОПП (Порядок N 1588). Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.

Отже, особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язана перебувати на обліку як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності, вести облік отриманих доходів, а також подавати податкову звітність, сплачувати податки та єдиний внесок окремо за результатами здійснення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності.

Якщо фізична особа - підприємець, яка одночасно здійснює незалежну професійну діяльність, припиняє здійснення лише незалежної професійної діяльності та при цьому не припиняється державна реєстрація фізичної особи - підприємця, у такому випадку йде мова про зміни в облікових даних платника.

Для внесення змін до облікових даних та зняття ознаки провадження незалежної професійної діяльності, такій фізичній особі необхідно подати до контролюючого органу за основним місцем обліку заяву за формою N 5-ОПП (Порядок N 1588), копію документа, який підтверджує припинення (зупинення) незалежної професійної діяльності та повернути довідку за формою N 34-ОПП (Порядок N 1588). Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.

Довідка про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП (Порядок N 1588) у такому випадку не видається, оскільки фізична особа продовжує перебувати на обліку в контролюючих органах як фізична особа - підприємець.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали