МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 листопада 2011 року N 1301

Щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. N 1036 "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року" (Розпорядження N 1036-р) наказую:

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту забезпечити виконання заходів, передбачених зазначеним планом.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14.11.2011 N 1301

ПЛАН
заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року

N з/п

Зміст заходу

Виконавці

Строк виконання

1.

Розробити і подати Мінекономрозвитку пропозиції до проекту Закону України щодо особливостей закупівлі послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням з урахуванням можливості його перерозподілу між напрямами у межах відповідної галузі знань

Департамент вищої освіти
Департамент професійно-технічної освіти
Департамент наукової діяльності та ліцензування

Березень 2012 р.

2.

Розробити і подати Мінсоцполітики пропозиції щодо внесення змін до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" щодо диференціації професій у сфері інформаційних технологій для фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста і бакалавра

Департамент вищої освіти
Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
Департамент наукової діяльності та ліцензування

Січень 2013 р.

3.

Розробити та подати Мінсоцполітики пропозиції до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань надання податкових пільг суб'єктам господарювання, що провадять діяльність у сфері інформаційних технологій і які беруть участь у забезпеченні проходження практики студентами вищих навчальних закладів, проведенні стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників, працевлаштуванні випускників вищих навчальних закладів, оновленні матеріально-технічної бази професійно-технічних та вищих навчальних закладів

Департамент вищої освіти
Департамент професійно-технічної освіти
Департамент економіки та фінансування

Грудень 2012 р.

4.

Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань визначення потреб у фахівцях у сфері інформаційних технологій за участю представників центральних органів виконавчої влади, галузевих об'єднань підприємств та вищих навчальних закладів

Департамент вищої освіти
Департамент професійно-технічної освіти
Департамент наукової діяльності та ліцензування

Лютий 2012 р.

5.

Ввести до складу відповідних науково-методичних комісій МОНмолодьспорту, експертних рад Державної акредитаційної комісії, робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти у сфері інформаційних технологій та проектів змін до відповідних переліків галузей знань, напрямів та спеціальностей провідних науковців, представників галузевих об'єднань підприємців у сфері інформаційних технологій

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
Департамент вищої освіти
Департамент наукової діяльності та ліцензування

Березень 2012 р.

6.

Розробити і впровадити у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців у сфері інформаційних технологій, програми поглибленого вивчення англійської мови з урахуванням обраної спеціальності

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
Департамент вищої освіти

Червень 2012 р.

7.

Розробити і реалізувати програму проведення днів кар'єри, ярмарків вакансій для випускників вищих навчальних закладів з подальшим укладенням між такими випускниками і роботодавцями договорів про працевлаштування

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

IV квартал 2011 р. - 2013 рік

8.

Розробити порядок оцінювання рівня відповідності випускників вищих навчальних закладів професійним вимогам та методику корегування змісту освіти та практичної підготовки з урахуванням результатів такої оцінки

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
Департамент вищої освіти

Червень 2012 р.

9.

Розробити проекти типової тристоронньої угоди між вищим навчальним закладом, замовником, який провадить діяльність у сфері інформаційних технологій, та особою, що навчатиметься за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю, та двосторонньої угоди між вищими навчальними закладами та відповідними органами виконавчої влади

Департамент вищої освіти

Грудень 2012 р.

10.

Започаткувати встановлення недержавних іменних стипендій студентам вищих навчальних закладів та використання інших форм соціального партнерства між вищими навчальними закладами і суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері інформаційних технологій

Департамент вищої освіти
Департамент економіки та фінансування

2012 - 2013 роки

11.

Визначити базові вищі навчальні заклади, зокрема заклади післядипломної освіти, для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що здійснюють підготовку фахівців у сфері інформаційних технологій

Департамент вищої освіти
Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

Грудень 2011 р.

12.

Підготувати пропозиції щодо централізованого придбання ліцензійного програмного забезпечення для вищих навчальних закладів, забезпечення доступу студентів, науково-педагогічних, наукових працівників вищих навчальних закладів до всесвітніх інформаційних баз даних

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

Грудень 2011 р.

13.

Розробити програми курсів з інформаційно-комунікаційних технологій, що вивчаються за вибором учнів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов та профільних класів старшої школи

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Червень 2012 р.

14.

Розробити із залученням галузевих об'єднань підприємств у сфері інформаційних технологій курси з інформаційної грамотності, що вивчаються за вибором учнів загальноосвітніх навчальних закладів, та відповідні факультативні курси

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Червень 2012 р.

 

Директор департаменту
вищої освіти

Я. Я. Болюбаш

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали