НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2012 року N 1

Розглянувши інформаційну довідку апарату Національної комісії про дотримання вимог пункту 3 розділу II Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", затвердженої Законом України від 05.03.2009 N 1065-VI, стосовно заборони розміщення реклами (крім соціальної реклами) в підручниках, щоденниках та іншій друкованій продукції шкільного призначення, заслухавши представників Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та врахувавши позицію членів Національної комісії щодо наявності фактів ігнорування виробниками та розповсюджувачами друкованої продукції шкільного призначення чинного законодавства України в частині захисту прав та інтересів дітей, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:

1. Інформаційну довідку про дотримання вимог пункту 3 розділу II Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", затвердженої Законом України від 05.03.2009 N 1065-VI, стосовно заборони розміщення реклами (крім соціальної реклами) в підручниках, щоденниках та іншій друкованій продукції шкільного призначення, взяти до відома та розмістити на сайті Національної комісії.

2. Поінформувати Уповноваженого Президента України з прав дитини, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство соціальної політики України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації та обласні ради про наявність на ринку друкованої продукції шкільного призначення, що розповсюджується на території України з порушенням вимог Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" для вжиття відповідних заходів в межах компетенції.

3. Звернутися до Державної митної служби України щодо здійснення контролю на відповідність вимогам чинного законодавства України друкованої продукції шкільного призначення, що ввозиться на територію України з інших держав.

4. Звернутися до Кабінету Міністрів України про можливість внесення до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 N 1271-р "Про обов'язкову сертифікацію продукції шкільного асортименту" відповідних змін для врегулювання питання організації та контролю за сертифікацією продукції шкільного призначення.

5. Звернутися до Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів з проханням щодо включення до плану заходів Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів перевірок виробників та розповсюджувачів друкованої продукції шкільного призначення та розгляду даного питання на засіданні колегії Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів за участю представників Національної комісії.

6. Інформувати Генеральну прокуратуру України про виявлені порушення законодавства України виробниками та розповсюджувачами друкованої продукції шкільного призначення.

7. Підтримати проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо уточнення сфери застосування Закону та удосконалення окремих положень), реєстр. N 8569 від 18.05.2011, ініційований народним депутатом України Кондратюк О. К., яким передбачено внесення змін до Закону України "Про рекламу" стосовно заборони розміщення реклами на обкладинках та/або внутрішніх сторінках шкільних зошитів, щоденників, підручників та посібників, які призначені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Голова Національної експертної
комісії України з питань
захисту суспільної моралі

В. В. Костицький


 

Додаток


Інформаційна довідка
про дотримання вимог пункту 3 розділу II Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", затвердженої Законом України від 05.03.2009 N 1065-VI, стосовно заборони розміщення реклами (крім соціальної реклами) в підручниках, щоденниках та іншій друкованій продукції шкільного призначення

З метою підготовки питання щодо виконання пункту 3 розділу II Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", затвердженої Законом України від 05.03.2009 N 1065-VI, видавництвами усіх форм власності, що займаються випуском підручників, щоденників та іншої друкованої продукції шкільного призначення щодо заборони розміщення в них реклами (крім соціальної реклами) апаратом Національної комісії здійснено низку заходів:

1) надіслано листи до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо надання інформації про стан справ із зазначеного питання;

2) здійснено аналіз експертних досліджень за період 2008 - 2012 рр.;

3) здійснено контрольну закупку шкільних зошитів;

4) проведено аналіз посібників, шкільних щоденників та зошитів на їх відповідність вимогам Закону України "Про захист суспільної моралі" та щодо розміщення в них реклами, крім соціальної.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу":

реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

У період з 2008 - 2012 рр., у межах визначених повноважень, Національною комісією проводився моніторинг друкованої продукції (щоденників і зошитів для школярів) вітчизняних виробників з метою встановлення відповідності даної продукції законодавству України у сфері захисту суспільної моралі.

Так, у 2008 році було відібрано та досліджено декілька зразків друкованої продукції шкільного призначення (щоденники та зошити).

Під час дослідження примірників шкільної продукції вітчизняних виробників: ТОВ "Полісвіт", ТОВ "Мрії Збуваються!", ПП "ЧАС ПІК", ВАТ "Видавництво "Зоря", ТОВ "Фактор - Друк", ПП Бойчев А. С. на замовлення ТМ "Мандарин" - на сторінках зошитів та щоденників було виявлено рекламу ігор, музичних мелодій, рінгтонів для мобільних телефонів, зміст яких не відповідав чинному законодавству.

Наприклад, на сторінках зошитів для школярів (виробник - ВАТ "Видавництво "Зоря") було розміщено рекламу рінгтонів для мобільних телефонів такого змісту: "Нажралася сволочь!", "Возьми меня, ну возьми меня", "Смех бешеной коровы", "Ля-ля-ля, СМС-очка пришла!", "Мальчик даун", "Радій, упирю. Тобі СМС від якоїсь гниди" та ін.

Розглянувши результати зазначеного дослідження, Національна комісія рішенням від 07.10.2008 N 7 визнала, що наявність реклами рінгтонів для мобільних телефонів, зміст яких порушує етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтує правилами пристойності на сторінках зошитів і щоденників для школярів порушує вимоги статті 1 Закону України "Про захист суспільної моралі" та статті 7 Закону України "Про рекламу".

Відповідно до цього рішення, Національна комісія письмово звернулася до:

- Міністерства освіти і науки України з проханням вжити необхідних заходів щодо недопущення використання подібної продукції в навчальних закладах;

- Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з проханням провести роботу серед вітчизняних виробників друкованої продукції для навчальних закладів з роз'яснення вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі і недопущення його порушення у подальшому.

Спільними зусиллями ситуацію щодо розміщення брутальної реклами в друкованій продукції шкільного призначення вдалося локалізувати.

З метою врегулювання діяльності у сфері випуску друкованої продукції шкільного асортименту з дотриманням вимог Законів України "Про охорону дитинства" та "Про захист суспільної моралі" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 N 1271-р Держспоживстандарт України зобов'язано включити з 1 листопада 2009 р. до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації Міністерством освіти і науки України, зошити шкільні, зошити загальні, щоденники шкільні, зошити для нот, альбоми для малювання, папки для зошитів шкільних, папки для праці, фарби, клей та інше учнівське приладдя, що використовується під час навчально-виховного процесу.

Крім того, наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.02.2007 N 40 затверджено національні стандарти України. Згідно з ДСТУ 4736:2007 "Зошити шкільні. Загальні технічні умови", на сторінках обкладинки дозволено розміщувати ілюстровану та навчальну інформацію державною мовою за узгодженням її змісту з Міністерством освіти і науки України.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2007 N 536, перелік виробів для закладів освіти, схвалених міністерством до використання у навчальних закладах, щорічно до нового навчального року має бути надрукованим в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки та розміщуватись на сайті міністерства, а до 30 липня поточного року готується перелік підприємств, що одержали свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам зразків виробів для закладів освіти.

Свідоцтво "Використання в закладах освіти України дозволяється" відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 N 537 видається головною організацією з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти міністерства на підставі позитивного висновку відповідної фахової комісії Науково-методичної ради з питань освіти міністерства. Згідно з п. 1.15 цього наказу, на четвертій сторінці обкладинки (палітурки) у вихідних даних засобів навчання у технічному паспорті (етикетці) обладнання зазначаються дата та реєстраційний номер видачі Свідоцтва.

У березні 2012 року спеціалістами апарату Національної комісії проведено аналіз асортименту продукції шкільного призначення українських виробників, яка розповсюджується за допомогою мережі Інтернет. За зовнішнім виглядом обкладинок, які містяться на веб-сторінках, ознак порушень законодавства не виявлено.

Водночас представниками Національної експертної комісії здійснено аналіз продукції шкільного призначення в торговельній мережі міст Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова, Одеси, Сімферополя, Харкова, Черкас.

У м. Запоріжжі проведено аналіз 86 одиниць друкованої продукції шкільного призначення; у м. Черкасах - 125; у м. Сімферополі - 12; у м. Івано-Франківську - 25; у м. Харкові - 50; у м. Львові - 8; у м. Одесі - 22.

Спеціалістами апарату Національної комісії досліджено зразки шкільних та загальних зошитів і щоденників вітчизняних виробників, відібраних представниками Національної експертної комісії в регіонах. Ознак порушення вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" не виявлено. Однак у цій продукції шкільного асортименту (виробники - ТОВ "Мрії збуваються", м. Бровари; ТОВ "Фабрика поліграфіст-школа", м. Київ; ВАТ "Видавництво "Зоря", м. Дніпропетровськ, "Тетрада" м. Київ) було виявлено рекламу мобільного контенту, зображення та текстову інформацію про відомих автовиробників та марки автомобілів, мобільні телефони, зірок вітчизняного та зарубіжного шоу-бізнесу. Вищевказана реклама не є соціальною, досліджена продукція шкільного асортименту має ознаки порушення вимог пункту 3 розділу II Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", затвердженої Законом України від 05.03.2009 N 1065-VI.

Загалом у 20 зразках проаналізованої продукції виявлено рекламу, а також зображення та тексти інформаційного характеру, які за ознаками не відповідають вимогам, що ставляться до соціальної реклами.

У квітні 2012 року апаратом Національної комісії здійснено контрольну закупку 12 зразків шкільних зошитів на книжковому ринку "Петрівка" м. Києва.

Порушень вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" не виявлено. Проте встановлено, що на обкладинках закуплених зразків міститься реклама торгових марок світових автовиробників (виробник - ТОВ РПА "БРІСК", м. Харків), автомобілів (виробник - ТОВ "Альт", Росія), іноземних футбольних клубів (виробник - видавництво "Школярик, м. Тернопіль"), що не відповідає вимогам п. 3 розділу II Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", затвердженої Законом України від 05.03.2009 N 1065-VI.

Також у більшості з цих зразків (10 од., виробники - ТОВ РПА "БРІСК", м. Харків, видавництво "Школярик, м. Тернопіль") відсутня інформація про наявність свідоцтва "Використання в закладах освіти України дозволяється" дату та реєстраційний номер його видачі. У 2 зразках (виробник - ТОВ "Альт", Росія) зазначено лише номер свідоцтва.

Станом на 05.04.2012 у відповідь на звернення Національної комісії надійшло 19 відповідей з управлінь освіти і науки Вінницької, Запорізької, Закарпатської, Київської, Луганської, Одеської облдержадміністрацій, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської облдержадміністрацій, Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.

У всіх надісланих листах зазначається про відсутність у цих регіонах друкованої продукції шкільного призначення, яка б порушувала вимоги Закону України "Про захист суспільної моралі" чи вимоги пункту 3 розділу II Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", затвердженої Законом України від 05.03.2009 N 1065-VI, у чому вбачається формальний підхід до цього питання.

Проте наведені вище факти свідчать про непоодинокі порушення вимог пункту 3 розділу II Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", затвердженої Законом України від 05.03.2009 N 1065-VI, щодо заборони розміщення реклами (крім соціальної реклами) в підручниках, щоденниках та іншій друкованій продукції шкільного призначення. Також встановлено, що не на всій друкованій продукції шкільного асортименту зазначено про дозвіл використання в закладах освіти України, дату та номер свідоцтва про сертифікацію.

З метою запобігання розміщенню несоціальної реклами в друкованій продукції шкільного призначення управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації у листі від 14.04.2012 N 2/01-1695 пропонує врегулювати це питання законодавчо та встановити матеріальну відповідальність для виробників-порушників.

У листі Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів від 10.04.2012 N 2053-3-4/7 зазначається, що в чинному Законі України "Про рекламу" норма, яка забороняє розміщення реклами в друкованій продукції шкільного призначення, відсутня.

З вищезазначеного можливо зробити висновки про:

- відсутність належного контролю за сертифікацією, виданням та обігом друкованої продукції шкільного призначення з боку державних та місцевих органів влади;

- необхідність законодавчого врегулювання цього питання.

 

Апарат
Національної комісії

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали