МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 квітня 2012 року N 482

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання", наказу Міністерства освіти і науки від 29.04.2010 N 365 "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису", з урахуванням численних звернень випускників наказую:

1. Керівникам вищих навчальних закладів:

1.1. Забезпечити протягом одного місяця з дня подачі випускником вищого навчального закладу заяви про видачу Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (далі - Додаток) безумовну його видачу.

1.2. Взяти до відома, що при заповненні Додатка англійською мовою використовується рекомендований перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою, англійською мовою (додається).

1.3. Призначити у вищих навчальних закладах відповідальних за видачу Додатка та забезпечити їх участь у щорічних нарадах, присвячених організації вступної кампанії у відповідному навчальному році.

1.4. Забезпечити до 01.05.2012 р. розміщення на веб-сторінках вищих навчальних закладів інформації про видачу Додатка.

2. Департаменту взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями (Баженков Є. В.), директору ДП "Педагогічна преса" (Овчар О. М.) до 30.05.2012 р. провести інформаційну кампанію серед випускників вищих навчальних закладів, студентів щодо порядку отримання Додатка.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.04.2012 N 482


APPROVED
By the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine
of 13 December 2006 No 1719


LIST
of fields of study of educational-qualification level of Bachelor provided by the higher education institutions

Code

Field of Education

Field of study

Code

Education

0101

Pedagogical education

Pre-school education

6.010101

Primary education

6.010102

Technological training

6.010103

Professional training(as per speciality)

6.010104

Corrective education (as per nosology)

6.010105

Social pedagogy

6.010106

0102

Physical education, sport and human health

Physical education*

6.010201

Sport

6.010202

Human health*

6.010203

Humanities and Arts

0201

Culture

Culturology

6.020101

Bibliology, librarianship and bibliography

6.020102

Museum management and conservation of historical and cultural heritage

6.020103

Amateur and folk art

6.020104

Documentation and information services

6.020105

Culture and social area management

6.020106

0202

Arts

Theatrical art

6.020201

Choreography

6.020202

Cinema, television art

6.020203

Musical art*

6.020204

Fine arts*

6.020205

Restoration of art works

6.020206

Design*

6.020207

Decorative and applied arts*

6.020208

Variety and circus art

6.020209

Photography

6.020210

0203

Humanities

Philosophy*

6.020301

History*

6.020302

Philology*

6.020303

Theology (with indication of confession)

6.020304

Social studies, business and law

0301

Socio-political studies

Sociology

6.030101

Psychology*

6.030102

Practical psychology*

6.030103

Political studies*

6.030104

0302

International relations

International relations

6.030201

International law

6.030202

International economic relations

6.030203

International information

6.030204

Country study

6.030205

International business

6.030206

0303

Journalism and information

Journalism

6.030301

Advertising and Public Relations (as per areas)

6.030302

Publishing and editing

6.030303

0304

Law

Law

6.030401

Law enforcement

6.030402

0305

Economics and entrepreneurship

Economic theory

6.030501

Economic cybernetics

6.030502

International economics

6.030503

Economics of Enterprise

6.030504

Human resources and labour economics

6.030505

Applied statistics

6.030506

Marketing

6.030507

Finance and credit

6.030508

Accounting and audit

6.030509

Commodity science and commercial activity

6.030510

0306

Management and administration

Management

6.030601

0307

Tourism

Tourism management

6.030701

Hotel management

6.030702

Natural sciences

0401

Natural sciences

Chemistry*

6.040101

Biology*

6.040102

Geology*

6.040103

Geography*

6.040104

Hydrometeorology

6.040105

Ecology, Environmental Protection and Conservation of Nature

6.040106

0402

Physics and mathematics

Mathematics*

6.040201

Mechanics

6.040202

Physics*

6.040203

Applied physics*

6.040204

Statistics

6.040205

Astronomy

6.040206

0403

Systems sciences and cybernetics

Applied mathematics

6.040301

Informatics*

6.040302

System analysis

6.040303

Engineering

0501

Computer literacy and information technology

Computer science

6.050101

Computer engineering

6.050102

Software engineering

6.050103

0502

Automation and management

System engineering

6.050201

Automation and computer-integrated technologies

6.050202

0503

Mineral mining

Mining

6.050301

Peat management

6.050302

Mineral processing

6.050303

Oil and gas management

6.050304

0504

Metallurgy and materials science

Metallurgy

6.050401

Foundry

6.050402

Engineering materials science

6.050403

0505

Mechanical engineering and machining

Applied mechanics

6.050501

Mechanical Engineering

6.050502

Machine Engineering

6.050503

Welding

6.050504

0506

Power engineering and power mechanical engineering

Heat and power engineering

6.050601

Hydraulic power engineering

6.050602

Nuclear power engineering

6.050603

Energy Machine Engineering

6.050604

0507

Electrical engineering and electromechanics

Electrical Engineering and Electrotechnics

6.050701

Electromechanics

6.050702

0508

Electronics

Micro- and Nanoelectronics

6.050801

Electronic devices and systems

6.050802

Acoustic Equipment

6.050803

0509

Radioengineering, radioelectronic technologies and communications

Radio engineering

6.050901

Radioelectronic devices

6.050902

Telecommunications

6.050903

Networks and postal communication systems

6.050904

0510

Metrology, measuring instruments and information-measuring technologies

Metrology and information-measuring technologies

6.051001

Metrology, standardization and certification

6.051002

Instrument engineering

6.051003

Optical technologies

6.051004

0511

Aviation and spacecraft technologies

Aircraft and Rocket Construction and Design

6.051101

Engines and power plants of aircraft

6.051102

Avionics

6.051103

0512

Marine machinery

Shipbuilding and ocean technologies

6.051201

0513

Chemical technologies and engineering

Chemical technologies

6.051301

Chemical engineering

6.051302

0514

Biotechnology

Biotechnologies

6.051401

Biomedical engineering

6.051402

0515

Printing and publishing

Printing and publishing

6.051501

0516

Textile and light industry

Textile technology and design

6.051601

Light industry product technologies

6.051602

0517

Food industry and produce processing

Food industry technologies and engineering

6.051701

0518

Timber processing

Timber processing technologies

6.051801

Construction and architecture

0601

Construction and architecture

Construction

6.060101

Architecture

6.060102

Hydraulic technologies (water resources)

6.060103

Transport

0701

Transport and transport infrastructure

Transport technologies (as per means of transport)

6.070101

Aeronavigation

6.070102

Aircraft maintenance

6.070103

Sea and river transport

6.070104

Railway rolling stock

6.070105

Motor transport

6.070106

Railway traffic control systems

6.070107

Railway facilities and railway management

6.070108

Geodesy and land management

0801

Geodesy and land management

Geodesy, cartography and land management

6.080101

Agriculture, forestry, fishing industry and their produce processing

0901

Agriculture and forestry

Agronomy

6.090101

Animal produce and processing technologies

6.090102

Forestry and landscaping

6.090103

Lumbering

6.090104

Plant protection

6.090105

0902

Fishing industry and aquaculture

Water bio-resources and aquaculture

6.090201

Fishery

6.090202

Machinery and power engineering of agricultural production

1001

Machinery and power engineering of agricultural production

Power engineering and electrotechnical systems in agroindustrial complex

6.100101

Technology, machinery and equipment of agricultural production

6.100202

Veterinary medicine

1101

Veterinary medicine

Veterinary medicine

6.110101

Health

1201

Medicine

Nursing

6.120101

Laboratory diagnostics

6.120102

1202

Pharmacy

Pharmacy

6.120201

Social services

1301

Social services

Social care

6.130101

Social work

6.130102

Personal services

1401

Personal services

Hotel and catering business

6.140101

Domestic service

6.140102

Tourism

6.140103

Public administration

1501

Public administration**

 

 

Military sciences

1601

Military sciences, national and state border security

Specific list of directions of training under Bachelor Degree qualification level shall be established by relevant central government bodies in consultation with the Ministry of Education and Science

 

Security

1701

Information security

Information and communications systems security

6.170101

Information Security Systems

6.170102

Information security management

6.170103

1702

Civil security

Civil protection

6.170201

Labour protection

6.170202

Fire protection

6.170203

Specific categories

1801

Specific categories**

 

 * Directions of training that envisage a post-graduate Master's Degree course and conference of a teacher's qualification, conditioned by completion of the psychological, pedagogical, method and hands-on training curriculum, pursuant to pedagogical-education industry standards.

** Fields of learning envisaging post-graduate Master's Degree training based on Bachelor's Degree diploma.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко


 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.04.2012 N 482


APPROVED
by Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine
of 20 June 2007 No 839


LIST
of specialities of educational-qualification level of Junior Specialist provided by the higher education institutions

Code

Field of Education

Speciality

Code

Education

0101

Pedagogical education

Pre-school education

5.01010101

Primary education

5.01010201

Technological training

5.01010301

Professional training(as per speciality)

5.01010401

Social pedagogy

5.01010601

0102

Physical education, sport and human health

Physical education*

5.01020101

Humanities and Arts

0201

Culture

Librarianship

5.01020201

Amateur and folk art

5.01020401

Documentation

5.01020501

0202

Arts

Theatrical art

5.02020101

Scenic art

5.02020102

Choreography*

5.02020201

Cinema, television art

5.02020301

Musical art*

5.02020401

Fine arts*

5.02020501

Design*

5.02020701

Hairdressing and decorative cosmetics

5.02020702

Decorative and applied arts*

5.02020801

Variety and circus art

5.02020901

Fine-art photography

5.02021101


* Professions that envisage conference of a teacher's qualification conditioned by completion of the psychological and pedagogical, methods and hands-on programmes, relevant to industry education standards.

Social studies, business and law

0303

Journalism and information

Publishing and editing

5.03030301

0304

Law

Law

5.03040101

Law enforcement

5.03040102

0305

Economics and entrepreneurship

Information activity of enterprise

5.03050201

Economics of enterprise

5.03050401

Applied statistics

5.03050601

Marketing

5.03050701

Commerce

5.03050702

Finance and credit

5.03050801

Appraisal

5.03050802

Accounting

5.03050901

Commodity research and commerce

5.03051001

Supplies stock management and agricultural commodity research

5.03051002

0306

Management and administration

Production management

5.03060101

Transport services management

5.03060102

Natural sciences

0401

Natural sciences

Analytical control of chemical compounds quality

5.04010101

Geological prospecting under geological methods

5.04010301

Geological prospecting under geophysical methods

5.04010302

Geological prospecting under hydrogeological and engineering-geological methods

5.04010303

Prospecting of oil and gas fields

5.04010304

Meteorological and hydrological observations

5.04010501

Operation and maintenance of hydrometeorological measuring systems

5.04010502

Operation of meteorological radar installations

5.04010503

Operation of environment control equipment

5.04010601

Applied ecology

5.04010602

0403

Systems science and cybernetics

Applied mathematics

5.04030101

Engineering

0501

Computer literacy and information technology

Maintenance of programmed systems and complexes

5.05010101

Administration of data-base and knowledge systems

5.05010102

Administration of computer systems and networks

5.05010201

Software development

5.05010301

0502

Automation and management

Maintenance of automatic control system

5.05020101

Maintenance of computer-integrated and robotic systems

5.05020102

Installation and maintenance of automated means and systems of technological production

5.05020201

Maintenance of automated heat and energy equipment of power plants

5.05020202

Installation, maintenance and repair of automated railway traffic control systems

5.05020203

Maintenance and repair of electric communication devices in transport

5.05020204

Maintenance of intelligent integrated systems

5.05020205

0503

Mineral mining

Open development of minerals

5.05030101

Underground development of minerals

5.05030102

Operation and repair of electrical equipment and automatic devices of mining industry

5.05030103

Mine and underground construction

5.05030104

Mine surveying

5.05030105

Borehole drilling

5.05030106

Mechanization and automation of peat production

5.05030201

Minerals concentration

5.05030301

Natural stone machining

5.05030302

Operation of oil and gas wells

5.05030401

Well testing for oil and gas

5.05030402

Operation of Oil and gas pipelines and storage tanks

5.05030403

Maintenance and repair of oil and gas field equipment

5.05030404

0504

Metallurgy and materials science

Sintering

5.05040101

Blast furnace metallurgy

5.05040102

Production of steel and ferroalloys

5.05040103

Production of non-ferrous metals and alloys

5.05040104

Recycling ferrous and non-ferrous scrap metal

5.05040105

Metal processing with pressure

5.05040106

Foundry of ferrous and non-ferrous metals and alloys

5.05040201

Thermal processing of metals

5.05040301

Production of powder and composite products and spraying of coatings

5.05040302

0505

Mechanical engineering and machining

Maintenance and repair of machines and equipment of mechanical engineering plants

5.05050201

Maintenance of computer-controlled machines and robotic complexes

5.05050202

Maintenance of hydraulic mechanization facilities

5.05050203

Operation and repair of lifting and transport, building and road machinery and equipment

5.05050204

Maintenance and repair of metallurgic equipment

5.05050205

Maintenance and repair of equipment of building material plants

5.05050206

Maintenance and repair of chemical and oil and gas-refining industry equipment

5.05050207

Operation and repair of food processing equipment

5.05050208

Maintenance and repair of trade and catering equipment

5.05050209

Maintenance and repair of textile and light industry equipment

5.05050210

Maintenance of packing machines and technological lines

5.05050211

Maintenance and repair of printing equipment

5.05050212

Operation of cargo-transfer mechanical and automated machines

5.05050211

Operation of pharmaceutical and micro biological industrial equipment

5.05050214

Maintenance and repair of geological prospecting equipment

5.05050215

Operation and repair of geophysical apparatuses and equipment

5.05050216

Tool production

5.05050301

Technology of materials' processing on machines and automatic lines

5.05050302

Production of computer-controlled machines and robots

5.05050303

Production of abrasive diamond-based tools

5.05050304

Production of hydraulic and pneumatic means of automation

5.05050305

Production of engines

5.05050300

Production of automobiles and tractors

5.05050307

Production of agricultural machinery

5.05050308

Production of lifting and transport, building and road machinery and equipment

5.05050300

Heavy engineering (as per fields of activity)

5.05050310

Chemical and oil mechanical engineering (as per fields of activity)

5.05050311

Production of rail transport (as per kinds of transport)

5.05050312

Welding production

5.05050401

Gas-, electro-thermal application of coating

5.05050402

Quality control of metals and welded junctions

5.05050403

Maintenance and repair of welding equipment

5.05050404

0506

Power engineering and power mechanical engineering

Installation and operation of heat-and-energy equipment of thermal power plants

5.05060101

Preparation of water, fuel and lubricants at power plants

5.05060102

Installation and maintenance of heat technologies and heat supply systems

5.05060103

Operation of heat technologies and heat supply systems

5.05060104

Installation and operation of hydro-power units

5.05060201

Installation and operation of heat-and power equipment of nuclear plants

5.05060301

Design and operation of steam power generating equipment

5.05060401

Design and production of turbine units

5.05060402

Installation and maintenance of refrigerating and compressor machines and plants

5.05060403

0507

Electrical engineering and electromechanics

Installation and operation of electrical equipment of power plants and supply systems

5.05070101

Construction, installation and operation of electric power lines

5.05070102

Electricity supply

5.05070103

Installation and operation of electric equipment of industrial facilities and civil buildings

5.05070104

Production of electric lighting equipment and installations

5.05070105

Installation and operation of dispatching and technological-control equipment for power systems

5.05070106

Installation and operation of power-system automation equipment

5.05070107

Installation and maintenance of electric equipment of airports

5.05070108

Lighting and technical support of public events

5.05070109

Production of electrical machines and apparatuses

5.05070201

Installation and maintenance of electrical machines and apparatuses

5.05070202

Production of automated electro-thermal systems

5.050702011

Operation, repair and energy supply to urban electric transport

5.05070204

Maintenance and repair of electrical equipment of automobiles and tractors

5.05070205

0508

Electronics

Design, production and maintenance of electronic products

5.05080201

Production of electronic and electric means of automation

5.05080202

Production and operation of video, audio and cinema units

5.05080301

0509

Radioengineering, radioelectronic technologies and communications

Design, production and maintenance of radio-technical devices

5.05090101

Technical operation of radioelectronic aircraft equipment

5.05090102

Technical operation of landside means of flight radioelectronic support

5.05090103

Operation of radio technical systems and devices

5.05090104

Production, maintenance and repair of electronic household technologies

5.05090201

Installation, maintenance and repair of electric landline communications equipment

5.05090301

Maintenance and repair of communications equipment and office equipment

5.05090302

Installation, maintenance and repair of electric communications equipment at line facilities and subscribers' premises

5.05090303

Production of automatic electric communications equipment

5.05090104

Maintenance of the equipment of telecommunication agencies

5.05090305

Installation, maintenance and repair of radio communications, radio and television broadcasting equipment

5.05090300

Installation, maintenance and repair of the mobile service communications system

5.05090307

Installation, maintenance and operation of informatization hardware

5.05090308

Postal services organisation and management

5.05090401

Installation, maintenance and repair of mechanisation and automation means of telecommunications agencies

5.05090402

0510

Metrology, measuring instruments and information-measuring technologies

Radiotechnical measurements

5.05100101

Electrical thermal technical measurements

5.05100102

Mechanical measurements

5.05100103

Production and maintenance of aviation instruments and electrical equipment

5.05100301

Production of optical and optoelectronic instruments

5.05100401

0511

Aviation and spacecraft technologies

Production of aircraft

5.05110101

Production of spacecraft

5.05110102

Production of aviation engines

5.05110201

Maintenance of pilotage and navigation complexes

5.05110301

Operation of aviation electrified complexes

5.05110302

0512

Marine machinery

Ship hull building

5.05120101

Maintenance of ship equipment

5.05120102

Installation and design of ship machinery and mechanisms

5.05120103

Installation and maintenance of ship electrical equipment

5.05120104

0513

Chemical technology and engineering

Production of organic matter

5.05130101

Production of inorganic matter

5.05130102

Refining of oil and gas

5.05130103

chemical-recovery carbonization

5.05130104

Production of solid chemical substances

5.05130105

Production of equipment with high-energy and quick-acting compounds

5.05130106

Production of products and coatings of polymer materials

5.05130107

Production of film and magnetic media

5.05130108

Production of high-melting non-metallic and silicate materials and products

5.05130109

Production of high molecular compounds

5.05130110

Chemical and mechanical processing of wood and timber

5.05130111

Decoration materials manufacture

5.05130201

Technology of leather and fur processing

5.05130202

Maintenance and repair of equipment of chemical, oil and gas refinery industries

5.05130203

0514

Biotechnology

Biochemical production

5.05140101

0515

Printing and publishing

Printing production

5.05150101

Development, manufacture and decoration of packaging

5.05150102

Computer-based processing of text, graphical and image information

5.05150103

Design of printed products

5.05150104

0516

Textile and light industry

Primary treatment of fibrous materials

5.05160101

Production and design of yarn

5.05160102

Production and design of cloths and knitted fabrics

5.05160103

Technology of non-woven textiles

5.05160104

Garment production

5.05160201

Production of leather products

5.05160202

Development and design of consumer products

5.05160203

Coloration and decoration of light industry products

5.05160204

Design and production of footwear, leather goods and saddler's goods

5.05160205

0517

Food industry agricultural production processing

Food processing

5.05170101

Preservation

5.05170102

Grain storage and processing

5.05170103

Production of bread, confectionery, pasta and food concentrates

5.05170104

Production of sugary substances and polysacharides

5.05170105

Fermentation and wine-making production

5.05170106

Production of fats and fat- substitutes

5.05170107

Fruit and vegetable storage, preservation and processing

5.05170108

Meat storage, preservation and processing

5.05170100

Fish and sea-food storage, preservation and processing

5.05170110

Milk storage, preservation and processing

5.05170151

0518

Timber processing

Logging and primary woodworking

5.05180101

Woodworking

5.05180102

Furniture manufacture

5.05180103

Construction and architecture

0601

Construction and architecture

Construction and maintenance of buildings and structures

5.06010101

Installation of industrial equipment

5.06010102

Construction of hydrotechnical facilities

5.06010103

Construction and operation of urban communications

5.06010104

Maintenance of electrotechnical and automated equipment of buildings and structures

5.06010105

Production of metal constructions

5.06010100

Production of parts and constructions

5.06010107

Construction, maintenance and repairs of railway tracks

5.06010108

Construction, operation and repair of motorways and airports

5.06010109

Construction of bridges and other man-made structures

5.06010110

Construction of tunnels and underground railways

5.06010111

Construction of thermal and nuclear power plants

5.06010112

Installation and maintenance of gas supplying equipment and systems

5.06010113

Installation and maintenance of internal sanitary and technical systems and ventilation

5.06010114

Decoration of buildings and constructions, building design

5.06010115

Architectural and interior design

5.06010201

Maintenance of water supply and sewage discharge facilities

5.06010301

Construction, maintenance and repair of hydromelioration facilities

5.06010302

Transport

0701

Transport and transport infrastructure

Road traffic management and handling

5.07010101

Organisation of transportations and transport management

5.07010102

Organisation of transportations and railway transport management

5.07010103

Organisation of air transportations

5.07010104

Organisation of transportations and reloading in water transport

5.07010105

Aviation logistics

5.07010201

Operation of aircraft

5.07010202

Aircraft and engine maintenance

5.07010301

Maintenance of mechanization and automation means at airports

5.07010302

Maintenance of fuel-and-lubricants transportation, storage and filling facilities

5.07010303

Ship handling on sea lanes

5.07010401

Ship handling on internal water lanes

5.07010402

Operation of ships' power units

5.07010403

Ship handling and operation of ship's power units on internal water lanes

5.07010404

Ship handling and operation of sea fish-catching vessels

5.07010405

Operation of ship's radio communications and electro-radio navigation equipment

5.07010406

Operation of ship's electric and automated equipment

5.07010407

Operation, maintenance and repair of railway rolling stock

5.07010501

Maintenance and repair of railway carriages

5.07010502

Maintenance of railway structures and facilities of rail economy

5.07010503

Maintenance and repair of energy supply equipment in railways

5.07010504

Maintenance of cross-country vehicles

5.07010601

Maintenance and repair of automobiles and engines

5.07010602

Geodesy and land management

0801

Geodesy and land management

Geodesic works and operation of geodesic equipment

5.08010101

Land management

5.08010102

Cartographic works

5.08010103

Agriculture, forestry, fishing industry and their produce processing

0901

Agriculture and forestry

Commercial floriculture

5.09010101

Farming technology and management

5.09010102

Production and processing of horticulture produce

5.09010103

Production and processing of live-stock farming produce

5.09010201

Honeycraft

5.09010202

Fur farming

5.09010203

Forestry

5.09010301

Hunting economy

5.09010302

"Green" building and landscaping

5.09010303

Natural reserve economy

5.09010304

0902

Fishing industry and aquaculture

Fishing and aquaculture

5.09020101

Operation of commercial fishery and aquaculture

5.09020102

Machinery and power engineering of agricultural production

1001

Machinery and power engineering of agricultural production

Maintenance of equipment and systems of heat and energy supply in agricultural complex

5.10010101

Installation, maintenance and repair of electrotechnical machinery in agricultural complex

5.10010102

Operation and repair of machinery and equipment of agroindustrial production.

5.10010201

Operation and repair of melioration, construction machinery and equipment

5.10010202

Operation and repair of forestry machinery and equipment

5.10010203

Veterinary medicine

1101

Veterinary medicine

Veterinary medicine

5.11010101

Health

1201

Medicine

General medicine

5.12010101

Nursing

5.12010102

Medical prophylaxis

5.12010103

Dentistry

5.12010104

Obstetrics

5.12010105

Orthopaedic dentistry

5.12010106

Dentistry (as field)

5.12010107

Laboratory diagnostics

5.12010201

1202

Pharmaceutics

Pharmacy

5.12020101

Analytical quality control of chemical medical compounds

5.12020102

Production of pharmaceutical preparations

5.12020103

Social services

1301

Social services

Social work

5.13010101

Prosthetic device production

5.13010102

Personal services

1401

Personal services

Hotel service

5.14010101

Catering

5.14010102

Maintenance and repair of household equipment

5.14010201

Organization of domestic services

5.14010202

Organization of tourist services

5.14010301

Military sciences

1601

Military sciences, national and state border security

Specific list of directions of training under Young Specialist qualification level, with regard to the specifics of such training for Armed Forces of Ukraine and other army units, shall be established by relevant central government bodies in consultation with the Ministry of Education and Science

 

Security

1702

Civil security

Organisation and techniques of civil protection

5.17020101

Radiation and chemical contamination control

5.17020102

Organisation and techniques of fire protection

5.17020301


 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко


 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.04.2012 N 482


APPROVED
by Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine
of 27 August 2010 No 787


LIST
OF SPECIALITIES OF EDUCATIONAL-QUALIFICATION LEVELS OF SPECIALIST AND MASTER PROVIDED BY THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Code

Field of Education

Educational-qualification level of Specialist

Educational-qualification level of Master

Speciality

Code

Speciality

Code

Education

0101

Teacher training

Pre-school education

7.01010101

Pre-school education

8.01010101

Primary education

7.01010201

Primary education

8.01010201

Technological education

7.01010301

Technological education

8.01010301

Professional training
(as per direction of training)

7.01010401

Professional training
(as per direction of training)

8.01010401

Corrective education
(as per nosology)

7.01010501

Corrective education
(as per nosology)

8.01010501

Social pedagogy

7.01010601

Social pedagogy

8.01010601

0102

Physical education, sports and human health

Physical education*

7.01020101

Physical education*

8.01020101

Sport (as per kinds of sport)

7.01020201

Sport (as per kinds of sport)

8.01020201

Human health*

7.01020301

Human health*

8.01020301

Physical rehabilitation

7.01020302

Physical rehabilitation

8.01020302

Fitness and recreation

7.01020303

Fitness and recreation

8.01020303

Humanities and Arts

0201

Culture

Culturology (as per directions of activity)

7.02010101

Culturology (as per directions of activity)

8.02010101

Bibliology, librarianship and bibliography

7.02010201

Bibliology, librarianship and bibliography

8.02010201

Museum management and conservation of historical and cultural heritage

7.02010301

Museum management and conservation of historical and cultural heritage

8.02010301

Amateur and folk art (as per kinds)

7.02010401

Amateur and folk art (as per kinds)

8.02010401

Documentation and information services

7.02010501

Documentation and information services

8.02010501

Management of socio-cultural activity

7.02010601

Management of socio-cultural activity

8.02010601

0202

Arts

Theatrical art (as per kinds)

7.02020101

Theatrical art (as per kinds)

8.02020101

Choreography (as per kinds)*

7.02020201

Choreography (as per kinds)*

8.02020201

Cinema, television art
(as per kinds)

7.02020301

Cinema, television art
(as per kinds)

8.02020301

Musical art
(as per kinds)*

7.02020401

Musical art
(as per kinds)*

8.02020401

Fine art (as per kinds)*

7.02020501

Fine art (as per kinds)*

8.02020501

Restoration of art works (as per kinds)

7.02020601

Restoration of art works (as per kinds)

8.02020601

Design (as per kinds)*

7.02020701

Design (as per kinds)*

8.02020701

Decorative and applied art (as per kinds)*

7.02020801

Decorative and applied art (as per kinds)*

8.02020801

Variety and circus art (as per kinds)

7.02020901

Variety and circus art (as per kinds)

8.02020901

Fine-art photography

7.02021001

Fine-art photography

8.02021001

0203

Humanities

Philosophy*

7.02030101

Philosophy*

8.02030101

Religious studies

7.02030102

Religious studies

8.02030102

Theology (with indication of confession)

7.02030103

Theology (with indication of confession)

8.02030103

History*

7.02030201

History*

8.02030201

Ethnology

7.02030202

Ethnology

8.02030202

Archival studies

7.02030203

Archival studies

8.02030203

Archaeology

7.02030204

Archaeology

8.02030204

Ukrainian language and literature*

7.02030301

Ukrainian language and literature*

8.02030301

Language and literature (with indication of foreign language)*

7.02030302

Language and literature (with indication of foreign language)*

8.02030302

Applied linguistics

7.02030303

Applied linguistics

8.02030303

Translation

7.02030304

Translation

8.02030304

Literary creation

7.02030305

Literary creation

8.02030305

Folkloristics

7.02030306

Folkloristics

8.02030306

Philology

7.02030307

Philology

8.02030307

Social studies, Business and Law

0301

Social and political studies

Sociology (per kinds of activity)

7.03010101

Sociology (as per kinds)

8.03010101

Psychology*

7.03010201

Psychology*

8.03010201

Practical psychology (as per kinds)*

7.03010301

Practical psychology (as per kinds)*

8.03010301

Political science (as per spheres of political activity)*

7.03010401

Political science (as per spheres of political activity)*

8.03010401

0302

International relations

International relations

7.03020301

International relations

8.03020101

International law

7.03020201

International law

8.03020201

International economic relations

7.03020103

International economic relations

8.03020301

International information

7.03020401

International information

8.03020401

Country study

7.03020501

Country study

8.03020501

International business

7.03020601

International business

8.03020601

0303

Journalism and information

Journalism (as per kinds)

7.03030101

Journalism (as per kinds)

8.03030101

Advertising

7.03030201

Advertising

8.03030201

Public relations

7.03030202

Public relations

8.03030202

Publishing and editing

7.03030301

Publishing and editing

8.03030301

0304

Law

Law (as per fields)

7.03040101

Law (as per fields)

8.03040101

Law enforcement

7.03040201

Law enforcement

8.03040201

0305

Economics and entrepreneurship

Economic theory

7.03050101

Economic theory

8.03050101

Economic cybernetics

7.03050201

Economic cybernetics

8.03050201

International economics

7.03050301

International economics

8.03050301

Economics of enterprise (as per kinds of economic activity)

7.03050401

Economics of enterprise (as per kinds of economic activity)

8.03050401

Personnel management and labour economics

7.03050501

Personnel management and labour economics

8.03050501

Applied statistics

7.03050601

Applied statistics

8.03050601

Marketing

7.03050701

Marketing

8.03050701

Finance and credit (by specialized programmes)

7.03050801

Finance and credit (by specialized programmes)

8.03050801

Banking

7.03050802

Banking

8.03050802

Taxation

7.03050803

Taxation

7803050803

Accounting and audit

7.03050901

Accounting and audit

8.03050901

Commodity science and commercial activity

7.03051001

Commodity science and commercial activity

8.03051001

Commodity science and customs examination

7.03051002

Commodity science and customs examination

8.03051002

Expertise in products and services

7.03051003

Expertise in products and services

8.03051003

Goods safety and quality management

7.03051004

Goods safety and quality management

8.03051004

Wholesale and retail trade

7.03051005

Wholesale and retail trade

8.03051005

0306

Management and administration

Management of organizations and administration (as per kinds of economic activity)

7.03060101

Management of organizations and administration (as per kinds of economic activity)

8.03060101

Management of innovative economic activity

7.03060102

Management of innovative activity

8.03060102

Environment protection management

7.03060103

Environment protection management

8.03060103

Management of foreign economic activity

7.03060104

Management of foreign economic activity

8.03060104

Management of investment activity

7.03060105

Management of investment activity

8.03060105

Management of business competition

7.03060106

Management of business competition

8.03060106

Logistics

7.03060107

Logistics

8.03060107

Natural Sciences

0401

Natural sciences

Chemistry*

7.04010101

Chemistry*

8.04010101

Inorganic chemistry

7.04010102

Inorganic chemistry

8.04010102

Organic chemistry

7.04010103

Organic chemistry

8.04010103

Analytical chemistry

7.04010104

Analytical chemistry

8.04010104

Physical chemistry

7.04010105

Physical chemistry

8.04010105

Colloidal chemistry and nanochemistry

7.04010106

Colloidal chemistry and nanochemistry

8.04010106

Applied chemistry (as per directions)

7.04010107

Applied chemistry (as per directions)

8.04010107

Chemistry of high-molecular compounds

7.04010108

Chemistry of high-molecular compounds

8.04010108

Medical and pharmaceutical chemistry

7.04010109

Medical and pharmaceutical chemistry

8.04010109

Biochemistry

7.04010110

Biochemistry

8.04010110

Biology*

7.04010201

Biology*

8.04010201

Microbiology

7.04010202

Microbiology

8.04010202

Virology

7.04010203

Virology

8.04010203

Cytology and histology

7.04010204

Cytology and histology

8.04010204

Biochemistry

7.04010205

Biochemistry

8.04010205

Biophysics

7.04010206

Biophysics

8.04010206

Zoology

7.04010207

Zoology

8.04010207

Botany

7.04010208

Botany

8.04010208

Genetics

7.04010209

Genetics

8.04010209

Plant physiology

7.04010210

Plant physiology

8.04010210

Immunology

7.04010211

Immunology

8.04010211

Human and animal physiology

7.04010212

Human and animal physiology

8.04010212

Laboratory diagnostics of biological systems

7.04010213

Laboratory diagnostics of biological systems

8.04010213

Geology*

7.04010301

Geology*

8.04010301

Hydrogeology

7.04010302

Hydrogeology

8.04010302

Geophysics

7.04010303

Geophysics

8.04010303

Geoinformatics

7.04010304

Geoinformatics

8.04010304

Petroleum Geology

7.04010305

Petroleum Geology

8.04010305

Geochemistry and mineralogy

7.04010306

Geochemistry and mineralogy

8.04010306

Geography*

7.04010401

Geography*

8.04010401

Economic and social geography

7.04010402

Economic and social geography

8.04010402

Geography of Ukraine

7.04010403

Geography of Ukraine

8.04010403

Political geography and geopolitics

7.04010404

Political geography and geopolitics

8.04010404

Natural geography

7.04010405

Natural geography

8.04010405

Geography of recreation and tourism

7.04010406

Geography of recreation and tourism

8.04010406

Constructive geography

7.04010407

Constructive geography

8.04010407

Geomorphology and paleogeography

7.04010408

Geomorphology and paleogeography

8.04010408

Meteorology

7.04010501

Meteorology

8.04010501

Oceanology

7.04010502

Oceanology

8.04010502

Hydrology

7.04010503

Hydrology

8.04010503

Hydrography

7.04010504

Hydrography

8.04010504

Agricultural meteorology

7.04010505

Agricultural meteorology

8.04010505

Atmospheric geophysics

7.04010506

Atmospheric geophysics

8.04010506

Climatology

7.04010507

Climatology

8.04010507

Ecology and environmental protection*

7.04010601

Ecology and environmental protection*

8.04010601

Applied ecology and conservation (as per industries)

7.04010602

Applied ecology and conservation (as per industries)

8.04010602

Environmental safety

7.04010603

Environmental safety

8.04010603

Environmental control and audit

7.04010604

Environmental control and audit

8.04010604

Radioecology

7.04010605

Radioecology

8.04010605

Protected area management

7.04010606

Protected area management

8.04010606

0402

Physics and Mathematics

Mathematics (as per directions)*

7.04020101

Mathematics (as per directions)*

8.04020101

Actuarial and financial mathematics

7.04020102

Actuarial and financial mathematics

8.04020102

Mathematical economics and econometrics

7.04020103

Mathematical economics and econometrics

8.04020103

Theoretical and applied mechanics

7.04020201

Theoretical and applied mechanics

8.04020201

Continuum mechanics

7.04020202

Continuum mechanics

8.04020202

Computer mechanics

7.04020203

Computer mechanics

8.04020203

Physics (as per directions)*

7.04020301

Physics (as per directions)*

8.04020301

Condensed matter physics

7.04020302

Condensed matter physics

8.04020302

Physics of nanosystems

7.04020303

Physics of nanosystems

8.04020303

Physics of nucleus and high energies

7.04020304

Physics of nucleus and high energies

8.04020304

Applied physics (as per fields of application)*

7.04020401

Applied physics (as per fields of application)*

8.04020401

Radio physics and electronics

7.04020402

Radio physics and electronics

8.04020402

Experimental nuclear and plasma physics

7.04020403

Experimental nuclear and plasma physics

8.04020403

Nanophysics and nanoelectronics

7.04020404

Nanophysics and nanoelectronics

8.04020404

Biophysics

7.04020405

Biophysics

8.04020405

Medical physics

7.04020406

Medical physics

8.04020406

Statistics

7.04020501

Applied and theoretical statistics

8.04020501

Astronomy (as per directions)

7.04020601

Astronomy (as per directions)

8.04020601

0403

System sciences and cybernetics

Applied mathematics

7.04030101

Applied mathematics

8.04030101

Computer mathematics

7.04030102

Computer mathematics

8.04030102

Mathematical and computer modelling

7.04030103

Mathematical and computer modelling

8.04030103

Cryptology

7.04030104

Cryptology

8.04030104

Informatics*

7.04030201

Informatics*

8.04030201

Applied informatics

7.04030202

Applied informatics

8.04030202

Social informatics

7.04030203

Social informatics

8.04030203

Information and communications technologies

7.04030204

Information and communications technologies

8.04030204

System analysis and management

7.04030301

System analysis and management

8.04030301

Systems and methods of decision-making

7.04030302

Systems and methods of decision-making

8.04030302

ENGINEERING

0501

Informatics and computer sciences

Information management systems and technologies (by industries)

7.05010101

Information management systems and technologies (by industries)

8.05010101

Information technologies of design

7.05010102

Information technologies of design

8.05010102

System design

7.05010103

System design

8.05010103

Artificial intelligence systems

7.05010104

Artificial intelligence systems

8.05010104

Computer-based environmental and economic monitoring

7.05010105

Computer-based environmental and economic monitoring

8.05010105

Computer systems and networks

7.05010201

Computer systems and networks

8.05010201

Systems programming

7.05010202

Systems programming

8.05010202

Specialized computer systems

7.05010203

Specialized computer systems

8.05010203

System software

7.05010301

System software

8.05010301

Software engineering

7.05010302

Software engineering

8.05010302

0502

Automation and operation

Computerized management systems and automation

7.05020101

Computerized management systems and automation

8.05020101

Computerized and robotic systems

7.05020102

Computerized and robotic systems

8.05020102

Computer-based vehicle operation systems (as per means of transport)

7.05020103

Computer-based vehicle operation systems (as per means of transport)

8.05020103

Automated management of technological processes

7.05020201

Automated management of technological processes

8.05020201

Computer-integrated technological processes of production

7.05020202

Computer-integrated technological processes of production

8.05020202

Automatic machinery and automation in transport industry (as per means of transport)

7.05020203

Automatic machinery and automation in transport industry (as per means of transport)

8.05020203

0503

Development of minerals

Development of mineral deposits and mining (as per methods of mining)

7.05030101

Development of mineral deposits and mining (as per methods of mining)

8.05030101

Mine and underground construction

7.05030102

Mine and underground construction

8.05030102

Well boring

7.05030103

Well boring

8.05030103

Surveyor business

7.05030104

Surveyor business

8.05030104

Mining safety

7.05030105

Mining safety

8.05030105

Peat mining and processing

7.05030201

Peat mining and processing

8.05030201

Equipment of peat extraction and peat briquetting plants

7.05030202

Equipment of peat extraction and peat briquetting plants

8.05030202

Mineral concentration

7.05030301

Mineral concentration

8.05030301

Natural material processing

7.05030302

Natural material processing

8.05030302

Oil and gas extraction

7.05030401

Oil and gas extraction

8.05030401

Oil and gas pipelines and storage

7.05030402

Oil and gas pipelines and storage

8.05030402

Equipment of oil and gas mining

7.05030403

Equipment of oil and gas mining

8.05030403

0504

Metallurgy and materials science

Metallurgy of ferrous metals

7.05040101

Metallurgy of ferrous metals

8.05040101

Metallurgy of non-ferrous metals

7.05040102

Metallurgy of non-ferrous metals

8.05040102

Powder metallurgy

7.05040103

Powder metallurgy

8.05040103

Metal processing with pressure

7.05040104

Metal processing with pressure

8.05040104

Special metallurgy

7.05040105

Special metallurgy

8.05040105

Industrial heat technology

7.05040106

Industrial heat technology

8.05040106

Ferrous and non-ferrous metal foundry

7.05040201

Ferrous and non-ferrous metal foundry

8.05040201

Castings (as per kinds)

7.05040202

Castings (as per kinds)

8.05040202

Applied materials science

7.05040301

Applied materials science

8.05040301

Physical materials science

7.05040302

Physical materials science

8.05040302

Composite and powder materials, coatings

7.05040303

Composite and powder materials, coatings

8.05040303

Physical metallurgy

7.05040304

Physical metallurgy

8.05040304

Thermal processing of metals

7.05040305

Thermal processing of metals

8.05040305

0505

Engineering and metal processing

Dynamics and solidity of machines

7.05050101

Dynamics and solidity of machines

8.05050101

Applied hydro-aeromechanics and mechanotronics

7.05050102

Applied hydro-aeromechanics and mechanotronics

8.05050102

Robotico-mechanical systems and complexes

7.05050103

Robotico-mechanical systems and complexes

8.05050103

Biomechanics

7.05050104

Biomechanics

8.05050104

Engineering of logistics systems

7.05050105

Engineering of logistics systems

8.05050105

Tribotechnology

7.05050106

Tribotechnology

8.05050106

Mechanical engineering technology

7.05050201

Mechanical engineering technology

8.05050201

Foundry equipment and technologies

7.05050202

Foundry equipment and technologies

8.05050202

Equipment and technologies of plastic moulding of engineering constructions

7.05050203

Equipment and technologies of plastic moulding of engineering constructions

8.05050203

Metal processing under special technologies

7.05050204

Metal processing under special technologies

8.05050204

Hydraulic machines, hydraulic drives and hydraulic and pneumatic automation

7.05050205

Hydraulic machines, hydraulic drives and hydraulic and pneumatic automation

8.05050205

Technology and welding equipment

7.05050206

Technology and welding equipment

8.05050206

Machinery and energy-saving technologies of packaging recycling

7.05050207

Machinery and energy-saving technologies of packaging recycling

8.05050207

Metal-cutting machines and systems

7.05050301

Metal-cutting machines and systems

8.05050301

Tool production

7.05050302

Tool production

8.05050302

Forestry equipment

7.05050303

Forestry equipment

8.05050303

Internal-combustion engines

7.05050304

Internal-combustion engines

8.05050304

Wheeled and caterpillar vehicles

7.05050305

Wheeled and caterpillar vehicles

8.05050305

Precision machines

7.05050306

Precision machines

8.05050306

Electronics industry equipment

7.05050307

Electronics industry equipment

8.05050307

Lifting and transport, road-building, construction, melioration machines and equipment

7.05050308

Lifting and transport, road-building, construction, melioration machines and equipment

8.05050308

Mining machinery and complexes

7.05050309

Mining machinery and complexes

8.05050309

Machines and mechanisms of oil and gas fields

7.05050310

Machines and mechanisms of oil and gas fields

8.05050310

Metallurgic equipment

7.05050311

Metallurgic equipment

8.05050311

Machines and equipment of agricultural production

7.05050312

Machines and equipment of agricultural production

8.05050312

Equipment of food processing industry

7.05050313

Equipment of food processing industry

8.05050313

Equipment of pharmaceutical and biotechnological production

7.05050314

Equipment of pharmaceutical and biotechnological production

8.05050314

Equipment of chemical production and building material plants

7.05050315

Equipment of chemical production and building material plants

8.05050315

Equipment of light and service industries

7.05050316

Equipment of light and service industries

8.05050316

Printing machines and automated complexes

7.05050317

Printing machines and automated complexes

8.05050317

Rail-way vehicles and machinery

7.05050318

Rail-way vehicles and machinery

8.05050318

Lifting and transportation machinery and mechanisms of sea and river ports

7.05050319

Lifting and transportation machinery and mechanisms of sea and river ports

8.05050319

locomotive engineering

7.05050320

locomotive engineering

8.05050320

rail carriage building

7.05050321

rail carriage building

8.05050321

Welding technologies and equipment

7.05050401

Welding technologies and equipment

8.05050401

Welding installations

7.05050402

Welding installations

8.05050402

Restoration and enhancement of wear resistance of parts and constructions

7.05050403

Restoration and enhancement of wear resistance of parts and constructions

8.05050403

0506

Power economy and power engineering

Heat and power engineering

7.05060101

Heat and power engineering

8.05060101

Thermal physics

7.05060102

Thermal physics

8.05060102

Thermal power plants

7.05060103

Thermal power plants

8.05060103

Heat-carrying agent and fuel technologies at thermal power plants

7.05060104

Heat-carrying agent and fuel technologies at thermal power plants

8.05060104

Energy management

7.05060105

Energy management

8.05060105

Hydropower engineering

7.05060201

Hydropower engineering

8.05060201

Nuclear power

7.05060301

Nuclear power

8.05060301

Heat-carrying agent technologies and nuclear plant radioactive waste treatment

7.05060302

Heat-carrying agent technologies and nuclear plant radioactive waste treatment

8.05060302

Boilers and reactors

7.05060401

Boilers and reactors

8.05060401

Turbines

7.05060402

Turbines

8.05060402

Refrigerating machines and plants

7.05060403

Refrigerating machines and plants

8.05060403

Cryogenic equipment and technologies

7.05060404

Cryogenic equipment and technologies

8.05060404

Compressors, pneumatic units and vacuum technologies

7.05060405

Compressors, pneumatic units and vacuum technologies

8.05060405

Gas-turbine units and compressor systems

7.05060406

Gas-turbine units and compressor systems

8.05060406

0507

Electrical engineering and electromechanics

Electric power stations

7.05070101

Electric power stations

8.05070101

Electric systems and networks

7.05070102

Electric systems and networks

8.05070102

Electrotechnical systems of electricity consumption (as per kinds)

7.05070103

Electrotechnical systems of electricity consumption (as per kinds)

8.05070103

High voltage technologies and electrophysics

7.05070104

High voltage technologies and electrophysics

8.05070104

Lighting technologies and light sources

7.05070105

Lighting technologies and light sources

8.05070105

Electric power generation and distribution management systems

7.05070106

Electric power generation and distribution management systems

8.05070106

Alternative and renewable sources of energy

7.05070107

Alternative and renewable sources of energy

8.05070107

Energy management

7.05070108

Energy management

8.05070108

Electric machines and apparatus

7.05070201

Electric machines and apparatus

8.05070201

Electrical systems and complexes of vehicles

7.05070202

Electrical systems and complexes of vehicles

8.05070202

Electric-powered transport

7.05070203

Electric-powered transport

8.05070203

Electromechanical automation systems and electrical drive

7.05070204

Electromechanical automation systems and electrical drive

8.05070204

Electromechanical systems of geotechnic productions

7.05070205

Electromechanical systems of geotechnic productions

8.05070205

Household appliances

7.05070206

Household appliances

8.05070206

Electromechanical equipment of energy-intensive productions

7.05070207

Electromechanical equipment of energy-intensive productions

8.05070207

0508

Electronics

Micro- and nanoelectronic instruments and devises

7.05080101

Micro- and nanoelectronic instruments and devises

8.05080101

Physics and biomedical electronics

7.05080102

Physics and biomedical electronics

8.05080102

Microelectronic information systems

7.05080103

Microelectronic information systems

8.05080103

Electronic instruments and devises

7.05080201

Electronic instruments and devises

8.05080201

Electronic systems

7.05080202

Electronic systems

8.05080202

Acoustic means and systems

7.05080301

Acoustic means and systems

8.05080301

Audio-, video- and cinematographic engineering

7.05080302

Audio-, video- and cinematographic engineering

8.05080302

Medical acoustic and bioacoustic instruments and apparatus

7.05080303

Medical acoustic and bioacoustic instruments and apparatus

8.05080303

0509

Radioengineering, radio electronic apparatus and communications

Radioengineering

7.05090101

Radioengineering

8.05090101

Radiocommunication, radio- and television broadcasting equipment

7.05090102

Radiocommunication, radio- and television broadcasting equipment

8.05090102

Radioelectronic equipment, systems and complexes

7.05090103

Radioelectronic equipment, systems and complexes

8.05090103

Radioelectronic devices and facilities

7.05090201

Radioelectronic devices and facilities

8.05090201

Automated complexes of radioelectronic manufacturing

7.05090202

Automated complexes of radioelectronic manufacturing

8.05090202

Intelligent technologies of microsystem radioelectronic equipment

7.05090203

Intelligent technologies of microsystem radioelectronic equipment

8.05090203

Biotechnical and medical devices and systems

7.05090204

Biotechnical and medical devices and systems

8.05090204

Information communications networks

7.05090301

Information communications networks

8.05090301

Telecommunication systems and networks

7.05090302

Telecommunication systems and networks

8.05090302

Telecommunication technologies and equipment

7.05090303

Telecommunication technologies and equipment

8.05090303

Mailing communication equipment and technologies

7.05090401

Mailing communication equipment and technologies

8.05090401

Mailing communication management and control automated systems

7.05090402

Mailing communication management and control automated systems

8.05090402

0510

Metrology, measuring techniques and information and measuring technologies

Metrology and measuring techniques

7.05100101

Metrology and measuring technique

8.05100101

Information and measuring systems

7.05100102

Information and measuring systems

8.05100102

Metrological support of testing and product quality

7.05100201

Metrological support of testing and product quality

8.05100201

Instrument engineering technologies

7.05100301

Instrument engineering technologies

8.05100301

Devices and systems of precise mechanics

7.05100302

Devices and systems of precise mechanics

8.05100302

Instruments and systems of orientation and navigation

7.05100303

Instruments and systems of orientation and navigation

8.05100303

Environmental monitoring instruments and systems

7.05100304

Environmental monitoring instruments and systems

8.05100304

Nondestructive testing instruments and systems

7.05100305

Nondestructive testing instruments and systems

8.05100305

Information technologies in instrument engineering

7.05100306

Information technologies in instrument engineering

8.05100306

Medical instruments and systems

7.05100307

Medical instruments and systems

8.05100307

Optical instruments and systems

7.05100401

Optical instruments and systems

8.05100401

Laser and optoelectronic techniques

7.05100402

Laser and optoelectronic techniques

8.05100402

Photonics and optoinformatics

7.05100403

Photonics and optoinformatics

8.05100403

Optical technologies and materials

7.05100404

Optical technologies and materials

8.05100404

Optoelectronic instrument engineering

7.05100405

Optoelectronic instrument engineering

8.05100405

0511

Aviation, rocket and outer space technologies

Planes and helicopters

7.05110101

Planes and helicopters

8.05110101

Rocket and outer space complexes

7.05110102

Rocket and outer space complexes

8.05110102

Aircraft equipment

7.05110103

Aircraft equipment

8.05110103

Aircraft production technologies

7.05110104

Aircraft production technologies

8.05110104

Aircraft testing and certification

7.05110105

Aircraft testing and certification

8.05110105

Design and production of composite-material constructions

7.05110106

Design and production of composite-material constructions

8.05110106

Rocket engines and power plants

7.05110201

Rocket engines and power plants

8.05110201

Aircraft engines and power plants

7.05110202

Aircraft engines and power plants

8.05110202

Aircraft engine and power plant production technologies

7.05110203

Aircraft engine and power plant production technologies

8.05110203

Piloting and navigation equipment complexes

7.05110301

Piloting and navigation equipment complexes

8.05110301

Aircraft and complex operation systems

7.05110302

Aircraft and complex operation systems

8.05110302

0512

Marine technologies

Ships and ocean technologies

7.05120101

Ships and ocean technologies

8.05120101

Ship hull building

7.05120102

Ship hull building

8.05120102

Ship power plants and equipment

7.05120103

Ship power plants and equipment

8.05120103

Ships' electric power and automation systems

7.05120104

Ships' electric power and automation systems

8.05120104

System technologies of marine infrastructure facilities

7.05120105

System technologies of marine infrastructure facilities

8.05120105

Marine machines and devices

7.05120106

Marine machines and devices

8.05120106

0513

Chemical technologies and engineering

Chemical technologies of inorganic substances

7.05130101

Chemical technologies of inorganic substances

8.05130101

Chemical technologies of organic substances

7.05130102

Chemical technologies of organic substances

8.05130102

Technical electrochemistry

7.05130103

Technical electrochemistry

8.05130103

Chemical technologies of refractory non-metallic and silicate materials

7.05130104

Chemical technologies of refractory non-metallic and silicate materials

8.05130104

Chemical technology of fuel and carbonaceous materials

7.05130105

Chemical technology of fuel and carbonaceous materials

8.05130105

Environmental protection chemical technologies

7.05130106

Environmental protection chemical technologies

8.05130106

Chemical technologies of polymeric and composite material processing

7.05130107

Chemical technologies of polymeric and composite material processing

8.05130107

Chemical technologies of high-molecular compounds

7.05130108

Chemical technologies of high-molecular compounds

8.05130108

Chemical technologies of rare dispersed elements and materials based on them

7.05130109

Chemical technologies of rare dispersed elements and materials based on them

8.05130109

Chemical technologies of timber and vegetable matter processing

7.05130110

Chemical technologies of timber and vegetable matter processing

8.05130110

Chemical technology of food additives and cosmetic products

7.05130111

Chemical technology of food additives and cosmetic products

8.05130111

Leather and fur processing technologies

7.05130112

Leather and fur processing technologies

8.05130112

Chemical technologies of alternative energy resources

7.05130113

Chemical technologies of alternative energy resources

8.05130113

Chemical technologies of fibres

7.05130114

Chemical technologies of fibres

8.05130114

Textile chemistry and finishing productions

7.05130115

Textile chemistry and finishing productions

8.05130115

Chemical materials science

7.05130116

Chemical materials science

8.05130116

Nuclear engineering of chemical technologies

7.05130117

Nuclear engineering of chemical technologies

8.05130117

Processes and equipment of chemical productions

7.05130201

Processes and equipment of chemical productions

8.05130201

Computer-based chemical engineering

7.05130202

Computer-based chemical engineering

8.05130202

0514

Biotechnology

Industrial biotechnology

7.05140101

Industrial biotechnology

8.05140101

Molecular biotechnology

7.05140102

Molecular biotechnology

8.05140102

Pharmaceutical biotechnology

7.05140103

Pharmaceutical biotechnology

8.05140103

agrobiotechnology

7.05140104

agrobiotechnology

8.05140104

Environmental biotechnology and biopower engineering

7.05140105

Environmental biotechnology and biopower engineering

8.05140105

biomedical engineering

7.05140201

biomedical engineering

8.05140201

bioengineering and biocompatible materials

7.05140202

bioengineering and biocompatible materials

8.05140202

Information technologies in biomedicine

7.05140203

Information technologies in biomedicine

8.05140203

0515

Publishing and printing industry

Printing technologies

7.05150101

Printing technologies

8.05150101

Electronic multimedia technologies

7.05150102

Electronic multimedia technologies

8.05150102

Publishing and printing computer technologies and systems

7.05150103

Publishing and printing computer technologies and systems

8.05150103

Publishing and printing production materials

7.05150104

Publishing and printing production materials

8.05150104

Development, production and design technologies of packaging

7.05150105

Development, production and design technologies of packaging

8.05150105

0516

Textile and light industries

Knitwear technologies and design

7.05160101

Knitwear technologies and design

8.05160101

Fabric technologies and design

7.05160102

Fabric technologies and design

8.05160102

Spinning of natural and chemical fibres

7.05160103

Spinning of natural and chemical fibres

8.05160103

Nonwoven textile material technologies

7.05160104

Nonwoven textile material technologies

8.05160104

Examination of textile materials and products

7.05160105

Examination of textile materials and products

8.05160105

Preprocessing technologies, standardization and certification of light industry raw materials and products

7.05160201

Preprocessing technologies, standardization and certification of light industry raw materials and products

8.05160201

Design and technologies of sewing products

7.05160202

Design and technologies of sewing products

8.05160202

Footwear and haberdashery design

7.05160203

Footwear and haberdashery design

8.05160203

Modelling, design and artistic adorning of light industry products

7.05160204

Modelling, design and artistic adorning of light industry products

8.05160204

0517

Food industry and agricultural production processing

Grain storage and processing technologies

7.05170101

Grain storage and processing technologies

8.05170101

Fat and fat substitute technologies

7.05170102

Fat and fat substitute technologies

8.05170102

Technologies of bread, confectionary, macaroni foods and food concentrates

7.05170103

Technologies of bread, confectionary, macaroni foods and food concentrates

8.05170103

Technologies of meat storage, preservation and processing

7.05170104

Technologies of meat storage, preservation and processing

8.05170104

Technologies of water bioresource storage and processing

7.05170105

Technologies of water bioresource storage and processing

8.05170105

Fermentation product and wine-making technologies

7.05170106

Fermentation product and wine-making technologies

8.05170106

Fruit and vegetable storage, preservation and processing technologies

7.05170107

Fruit and vegetable storage, preservation and processing technologies

8.05170107

Milk storage, preservation and processing technologies

7.05170108

Milk storage, preservation and processing technologies

8.05170108

Health-improving and disease-preventive food products technologies

7.05170109

Health-improving and disease-preventive food products technologies

8.05170109

Drinking water and food production water-treatment technologies

7.05170110

Drinking water and food production water-treatment technologies

8.05170110

Sugar and polysaccharide technologies

7.05170111

Sugar and polysaccharide technologies

8.05170111

Technologies of catering

7.05170112

Technologies of catering

8.05170112

Technologies in restaurant business

7.05170113

Technologies in restaurant business

8.05170113

0518

Timber processing

Timber processing technologies

7.05180101

Timber processing technologies

8.05180101

Wood product technologies

7.05180102

Wood product technologies

8.05180102

Construction and Architecture

0601

Construction and architecture

Industrial and civil engineering

7.06010101

Industrial and civil engineering

8.06010101

Hydrotechnical construction

7.06010102

Hydrotechnical construction

8.06010102

Urban engineering and services

7.06010103

Urban engineering and services

8.06010103

Technology of building constructions, materials and products

7.06010104

Technology of building constructions, materials and products

8.06010104

Highways and airfields

7.06010105

Highways and airfields

8.06010105

Bridges and vehicular traffic tunnels

7.06010106

Bridges and vehicular traffic tunnels

8.06010106

Heat and gas supply and ventilation

7.06010107

Heat and gas supply and ventilation

8.06010107

Water supply and sewerage

7.06010108

Water supply and sewerage

8.06010108

Architecture of buildings and constructions

7.06010201

Architecture of buildings and constructions

8.06010201

Town planning

7.06010202

Town planning

8.06010202

Architectural environment design

7.06010203

Architectural environment design

8.06010203

Restoration of architectural monuments and town planning; renovation of architectural units

7.06010204

Restoration of architectural monuments and town planning; renovation of architectural units

8.06010204

Water conservation

7.06010301

Water conservation

8.06010301

Water resource conservation and protection

7.06010302

Water resource conservation and protection

8.06010302

Water-economy and environmental construction

7.06010303

Water-economy and environmental construction

8.06010303

Hydraulic engineering

7.06010304

Hydraulic engineering

8.06010304

Transport

0701

Transport and transport infrastructure

Transport systems (as per means of transport)

7.07010101

Transport systems (as per means of transport)

8.07010101

Transportation logistics and transport management

7.07010102

Transportation logistics and transport management

8.07010102

Organization of aviation works and services

7.07010103

Organization of aviation works and services

8.07010103

Organization and regulation of road traffic

7.07010104

Organization and regulation of road traffic

8.07010104

Flying operation of aircraft

7.07010201

Flying operation of aircraft

8.07010201

Air traffic control

7.07010202

Air traffic control

8.07010202

Systems of air navigation service

7.07010203

Systems of air navigation service

8.07010203

Maintenance of aircraft and engines

7.07010301

Maintenance of aircraft and engines

8.07010301

Reconditioning of aircraft and engines

7.07010302

Reconditioning of aircraft and engines

8.07010302

Maintenance technologies and airport technological equipment

7.07010303

Maintenance technologies and airport technological equipment

8.07010303

Navigation

7.07010401

Navigation

8.07010401

Operation of ship's power plants

7.07010402

Operation of ship's power plants

8.07010402

Technical operation of ships and marine equipment

7.07010403

Technical operation of ships and marine equipment

8.07010403

Operation of marine electric equipment and automation means

7.07010404

Operation of marine electric equipment and automation means

8.07010404

Maintenance technologies and technological equipment of river and sea ports

7.07010105

Maintenance technologies and technological equipment of river and sea ports

8.07010105

Navigation and operation of sea ships

7.07010406

Navigation and operation of sea ships

8.07010406

Locomotives and locomotive economy

7.07010501

Locomotives and locomotive economy

8.07010501

Rail carriages and carriage economy

7.07010502

Rail carriages and carriage economy

8.07010502

Automobiles and automobile economy

7.07010601

Automobiles and automobile economy

8.07010601

Railway traffic control systems

7.07010701

railway traffic control systems

8.07010701

Automated technological communication systems

7.07010702

Automated technological communication systems

8.07010702

 

 

Interoperability and safety on railway transport

8.07010703

Railway buildings and construction; railway economy

7.07010801

Railway buildings and construction; railway economy

8.07010801

Geodesy and land management

0801

Geodesy and land management

Geodesy

7.08010101

Geodesy

8.08010101

Cartography

7.08010102

Cartography

8.08010102

Land management and cadastre

7.08010103

Land-use system and cadastre Land management and cadastre

8.08010103

Land and estate appraisal

7.08010104

Land and estate appraisal

8.08010104

Geoinformational systems and technologies

7.08010105

Geoinformational systems and technologies

8.08010105

Photogrammetry and remote probing

7.08010106

Photogrammetry and remote probing

8.08010106

Earth space monitoring

7.08010107

Earth space monitoring

8.08010107

Agriculture, forestry, fishery and their products' processing

0901

Agriculture and forestry

Agronomy

7.09010101

Agronomy

8.09010101

Agrochemistry and soil science

7.09010102

Agrochemistry and soil science

8.09010102

Soil expert appraisal

7.09010103

Soil expert appraisal

8.09010103

Fruit and vegetable growing and viticulture

7.09010104

Fruit and vegetable growing and viticulture

8.09010104

Crop selection and genetics

7.09010105

Crop selection and genetics

8.09010105

Soil-conservation

7.09010106

Soil-conservation

8.09010106

Indoor soil technologies

7.09010107

Indoor soil technologies

8.09010107

Seed growing and seed study

7.09010108

Seed growing and seed study

8.09010108

Technologies of produce storage and completion

7.09010111

Technologies of produce storage and completion

8.09010111

Technologies of livestock raising and processing

7.09010201

Technologies of livestock raising and processing

8.09010201

Animal feed and feed technologies

7.09010202

Animal feed and feed technologies

8.09010202

Cattle breeding and selection

7.09010203

Cattle breeding and selection

8.09010203

Poultry raising

7.09010204

Poultry raising

8.09010204

Horse breeding

7.09010205

Horse breeding

8.09010205

Beekeeping

7.09010206

Beekeeping

8.09010206

Industrial fur farming

7.09010207

Industrial fur farming

8.09010207

Forestry

7.09010301

Forestry

8.09010301

Hunting economy

7.09010302

Hunting economy

8.09010302

Horticulture and landscape economy

7.09010303

Horticulture and landscape economy

8.09010303

Wood cutting and storage technologies

7.09010401

Wood cutting and storage technologies

8.09010401

Plant protection

7.09010501

Plant protection

8.09010501

Plant quarantine

7.09010502

Plant quarantine

8.09010502

0902

Fishery and aquaculture

Water bioresources

7.09020101

Water bioresources

8.09020101

Aquaculture

7.09020102

Aquaculture

8.09020102

Hydrobioresource protection, regeneration and conservation

7.09020103

Hydrobioresource protection, regeneration and conservation

8.09020103

Industrial fishery

7.09020201

Industrial fishery

8.09020201

Agricultural production technology and power engineering

1001

Agricultural production technology and power engineering

Agricultural production power engineering

7.10010101

Agricultural production power engineering

8.10010101

Electrotechnical systems and technologies in agricultural production

7.10010102

Electrotechnical systems and technologies in agricultural production

8.10010102

Electrification and automation of agriculture

7.10010103

Electrification and automation of agriculture

8.10010103

Power management and audit in agro-industrial production

7.10010104

Power management and audit in agro-industrial production

8.10010104

Processes, machines and equipment of agro-industrial enterprises

7.10010201

Processes, machines and equipment of agro-industrial enterprises

8.10010201

Transport technologies and means in agro-industrial sector

7.10010202

Transport technologies and means in agro-industrial sector

8.10010202

Mechanization in agriculture

7.10010203

Mechanization in agriculture

8.10010203

Veterinary

1101

Veterinary

Veterinary medicine (as per kinds)

7.11010101

Veterinary medicine (as per kinds)

8.11010101

Veterinary and sanitary expertise; quality and safety of livestock products

7.11010102

Veterinary and sanitary expertise; quality and safety of livestock products

8.11010102

Veterinary hygiene and sanitation

7.11010203

Veterinary hygiene and sanitation

8.11010203

Veterinary pharmacy

7.11010204

Veterinary pharmacy

8.11010204

Laboratory diagnostics of animal diseases

7.11010205

Laboratory diagnostics of animal diseases

8.11010205

Veterinary biotechnology

7.11010206

Veterinary biotechnology

8.11010206

Health

1201

Medicine

General medicine**

7.12010001

General medicine

8.12010001

Pediatrics**

7.12010002

Pediatrics

8.12010002

Preventive care**

7.12010003

Preventive care

8.12010003

Medical psychology**

7.12010004

Medical psychology

8.12010004

Dentistry**

7.12010005

Dentistry

8.12010005

 

 

Nursing

8.12010006

 

 

Laboratory diagnostics

8.12010007

1202

Pharmacy

Pharmacy

7.12020101

Pharmacy

8.12020101

Clinical pharmacy**

7.12020102

Clinical pharmacy

8.12020102

Pharmaceuticals Technologies**

7.12020103

Pharmaceuticals Technologies

8.12020103

Perfume and Cosmetics Technologies**

7.12020104

Perfume and Cosmetics Technologies

8.12020104

Social services

1301

Social services

Social care

7.13010101

Social care

8.13010101

Social work

7.13010201

Social work

8.13010201

Personal services

1401

Personal services

Hotel and catering business

7.14010101

Hotel and catering business

8.14010101

Health resort business

7.14010102

Health resort business

8.14010102

Organization of domestic service

7.14010201

Organization of domestic service

8.14010201

Tourism studies (as per kinds)

7. 14010301

Tourism studies (as per kinds)

8. 14010301

Public administration

1501

Public administration***

 

 

Public administration

8.15010001

 

 

Public service

8.15010002

 

 

Social development management

8.15010003

 

 

Public administration in national security

8.15010004

 

 

Public administration in education

8.15010005

 

 

Public administration in healthcare

8.15010006

 

 

Public policy and administration

8.15010007

 

 

Public administration

8.15010008

 

 

Local self-governance

8.15010009

 

 

Regional administration

8.15010010

 

 

Electronic governance

8.15010011

 

 

Parliamentarism and parliamentary activity

8.15010012

Military sciences

1601

Military sciences, national security, state border security

The list of branches of knowledge, directions of training and trades of military experts at the Specialist' Degree level shall be defined by relevant national bodies of the executive power upon consent of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

 

The list of branches of knowledge, directions of training and trades of military experts at the Master' Degree level shall be defined by relevant national bodies of the executive power upon consent of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

 

Security services

1701

Information security

Information and communications systems security

7.17010101

Information and communications systems security

8.17010101

Security of government information resources

7.17010102

Security of government information resources

8.17010102

Information security systems and automation of information processing

7.17010201

Information security systems and automation of information processing

8.17010201

Information security management

7.17010301

Information security management

8.17010301

Administrative management in information protection

7.17010302

Administrative management in information protection

8.17010302

1702

Civil security

Civil protection

7.17020101

Civil protection

8.17020101

Civil protection management

7.17020102

Civil protection management

8.17020102

Labour protection (as per sectors)

7.17020201

Labour protection (as per sectors)

8.17020201

Fire protection

7.17020301

Fire protection

8.17020301

 

 

Fire protection management

8.17020302

Specific categories

1801

Specific categories

 

 

Social establishment management***

8.18010001

 

 

Law enforcement management***

8.18010002

 

 

Forensic enquiry***

8.18010003

 

 

Advisory***

8.18010004

 

 

Environmental policy and law***

8.18010005

 

 

Foreign policy***

8.18010006

 

 

Ukraine study***

8.18010007

 

 

Art criticism
(as per kinds of art)***

8.18010008

 

 

Exchange business***

8.18010009

Quality, standardization and certification****

7.18010010

Quality, standardization and certification****

8.18010010

Intellectual property****

7.18010011

Intellectual property****

8.18010011

 

 

Innovation management****

8.18010012

Project management****

7.18010013

Project management****

8.18010013

 

 

Financial and economic security management****

8.18010014

 

 

Consolidated information****

8.18010015

 

 

Business administration****

8.18010016

 

 

Environment and natural resource management****

8.18010017

 

 

Administrative management****

8.18010018

 

 

Media communications****

8.18010019

 

 

Education institution management (as per type)****

8.18010020

 

 

Higher school pedagogy****

8.18010021

 

 

Educational measurements****

8.18010022

 

 

High technologies***

8.18010023

 

 

Applied economics***

8.18010024

 

 

Interoperability and safety in railway transportation***

8.18010025

 

 

Protection of property and persons and security****

8.18010026* Specialities, trained at the Specialist's and Master's Degree levels, that involve awarding the qualifications of teacher or higher education tutor, provided completion of psychology and pedagogy, methods and hands-on curriculum, pursuant to relevant sector standards of pedagogical education.

** Specialities, trained at the Specialist's and Master's Degree levels, based on complete comprehensive secondary education.

*** Specialities, trained at the Specialist's and Master's Degree levels, based on basic or complete higher education, upon the list of the fields of knowledge, directions of training and specialities, established by national bodies of the executive power, upon consent of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

**** Specialities, trained at the Specialist's and Master's Degree levels, based on basic or complete higher education in any direction of training or speciality.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали