ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.03.2011 р. N 3917/5/12-0216

ДПАУ розглянула лист Американської торговельної палати в Україні від 28.02.2011 р. N 11-102 щодо застосування терміна бенефіціарного власника та повідомляє.

До прийняття Податкового кодексу України термін "бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник)" вже використовувався для визначення особи, яка має право на вигоди та пільги, передбачені міжнародною угодою про уникнення подвійного оподаткування, на відміну від особи, яка є лише назначеною (уповноваженою) особою як агент, посередник, номінальний (а не фактичний) власник. Цей термін вживається в переважній більшості таких угод, укладених Україною.

Документом для визнання особи фактичним власником доходу може бути будь-який документ, який підтверджує фактичне право особи на такий дохід. Наприклад, у разі виплати роялті фактичний власник такого доходу повинен підтвердити фактичне право (авторське право) на одержання такого доходу, засвідчене відповідним чином і, відповідно, документально підтверджене ліцензією, патентом, офіційно оформленим торговим знаком тощо (питання 3).

Нерезидент не має права на звільнення від оподаткування в Україні або зменшену ставку податку згідно з міжнародним договором, якщо такий міжнародний договір не передбачає наявність у нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу з України як необхідної умови для звільнення від оподаткування в Україні чи застосування зменшеної ставки податку (питання 4).

Податкова концепція бенефіціарного власника, як правило, застосовується до сплати дивідендів, процентів та роялті (питання 5).

Для тлумачення поняття бенефіціарного власника органи ДПСУ можуть застосовувати Коментарі як ОЕСР, так і ООН до типової податкової конвенції(питання 6).

 

Заступник голови комісії
з проведення реорганізації ДПАУ,
заступник Голови ДПСУ

С. Лекарь


 

* * *

АМЕРИКАНСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА В УКРАЇНІ

ЛИСТ

від 28.02.2011 р. N 11-102

(Витяг)

Згідно з п. 103.2 ст. 103 ПКУ український податковий агент має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором, якщо нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу з України.

Відповідно до пп. 103.3 ст. 103 ПКУ бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо вважається іноземна особа, що має право на отримання таких доходів. При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути іноземна особа, яка хоч і має право на отримання такого доходу, однак є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.

Податкова концепція бенефіціарного власника доходу лише нещодавно стала частиною українського податкового законодавства. Ця концепція була запозичена з Модельної Податкової Конвенції ОЕСР, де вона застосовується як додаткова умова для отримання права на повне чи часткове звільнення від оподаткування при виплаті дивідендів, процентів чи роялті на користь резидентів іншої договірної держави. Текст Модельної Податкової Конвенції ОЕСР та, відповідно, тексти більшості міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, що їх уклала Україна, не передбачають застосування концепції бенефіціарного власника у разі виплати доходів, що не є дивідендами, процентами чи роялті.

Ми розуміємо, що відповідно до пп. 3.2 ст. 3 ПКУ, якщо чинним міжнародним договором, який уклала Україна, передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені ПКУ, то застосовуються правила такого міжнародного договору.

Модельна Податкова Конвенція ОЕСР та офіційні коментарі до неї не дають чіткого визначення терміна "бенефіціарний власник". Разом з тим офіційні коментарі до Модельної Податкової Конвенції ОЕСР містять загальні пояснення значення бенефіціарного власника доходу, що можуть бути корисними для належного тлумачення та розуміння значення бенефіціарного власника доходу з України.

Зважаючи на викладене, просимо надати податкову консультацію з таких питань:

1. Крім іноземних агентів, номінальних власників та посередників, чи є інші іноземні особи, які не є бенефіціарними власниками доходу з України?

2. Які іноземні особи є агентами, номінальними власниками та посередниками у розумінні ст. 103 ПКУ та якими критеріями та законодавством якої країни потрібно керуватися для визначення статусу агента, номінального власника та посередника (наведіть конкретні приклади)?

3. Які достатні документи має отримати український податковий агент від нерезидента України для підтвердження того, що такий нерезидент є бенефіціарним власником доходу з України?

4. Чи має право нерезидент на звільнення від оподаткування в Україні або зменшену ставку податку згідно з міжнародним договором, якщо такий міжнародний договір не передбачає наявність у нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу з України як необхідної умови для звільнення від оподаткування в Україні чи застосування зменшеної ставки податку?

5. Чи застосовується податкова концепція бенефіціарного власника виключно щодо сплати дивідендів, процентів та роялті на користь нерезидентів України? Якщо ні, то до яких саме доходів з України застосовується ця концепція?

6. Чи будуть органи ДПСУ застосовувати офіційні коментарі до Модельної Податкової Конвенції ОЕСР для тлумачення поняття бенефіціарного власника доходу з України?

 

Президент

Х. Зукоскі

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали