Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо затвердження форм фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 листопада 2010 року N 403

Щодо затвердження форм фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

На виконання статті 80 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 та з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання місячної, квартальної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів наказую:

1. Затвердити форми місячної, квартальної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів, що додаються:

фінансової:

звіт про фінансовий стан (баланс);

звіт про результати виконання місцевих бюджетів;

звіт про рух грошових коштів;

бюджетної:

звіт про виконання місцевих бюджетів;

звіт про бюджетну заборгованість;

інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів;

звіт про використання коштів з резервного фонду;

звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

інформація про стан боргу місцевих бюджетів.

2. Установити, що органи Державного казначейства України складають і подають місячну, квартальну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2011 року.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Литвиненко Л. І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Наказ Державного казначейства України від 11.02.2010 N 41 "Щодо затвердження форм звітності про виконання місцевих бюджетів" вважати таким, що втратив чинність, після складання та подання звітів про виконання місцевих бюджетів за 2010 рік.

7. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Голова 

С. І. Харченко 


 

Додаток 1
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Звіт про фінансовий стан (баланс)

станом на 20__ року

__
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 1мб

Найменування груп 

Код рядка 

N груп 

Залишок на початок звітного року 

Залишок на кінець звітного періоду (року)* 

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Актив 

  

  

 

 

 

Активи 

  

  

 

 

 

Інші рахунки Державного казначейства в НБУ 

020 

112 

 

 

 

Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках 

030 

123 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за операціями з банками 

040 

124 

 

 

 

Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку 

050 

133 

 

 

 

Інші депозити місцевого бюджету 

060 

134 

 

 

 

Цінні папери в активі місцевого бюджету 

070 

142 

 

 

 

Кредити, надані з місцевого бюджету 

080 

152 

 

 

 

Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання 

090 

153 

 

 

 

Кошти місцевого бюджету в дорозі 

100 

164 

 

 

 

Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками 

110 

165 

 

 

 

Інші активи місцевого бюджету 

120 

166 

 

 

 

Субрахунки єдиного казначейського рахунку 

130 

171 

 

 

 

Разом активи: 

140 

 

  

  

  

Розрахунки 

 

 

 

 

 

Взаємні розрахунки з державним бюджетом 

150 

421 

 

 

 

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами 

160 

422 

 

 

 

Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами 

170 

423 

 

 

 

Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету 

180 

432 

 

 

 

Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету 

190 

443 

 

 

 

Розрахунки за централізованими проплатами місцевих бюджетів 

200 

444 

 

 

 

Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету 

210 

446 

 

 

 

Разом розрахунки: 

220 

 

  

  

  

Баланс 

230 

 

  

  

  

Пасив 

 

 

  

  

  

Зобов'язання  

 

 

 

 

 

Зобов'язання за векселями місцевого бюджету 

240 

214 

 

 

 

Облігації місцевого бюджету 

250 

215 

 

 

 

Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами 

260 

216 

 

 

 

Внутрішнє фінансування місцевого бюджету 

270 

223 

  

  

  

Зовнішнє фінансування місцевого бюджету 

280 

224 

  

  

  

Депозити отримані місцевим бюджетом 

290 

232 

 

 

 

Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками 

300 

242 

 

 

 

Разом зобов'язання: 

310 

 

  

  

  

Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів 

 

 

 

 

 

Кошти загального фонду місцевих бюджетів 

320 

314 

 

 

 

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки 

330 

315 

 

 

 

Особові та реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів коштів за загальним фондом місцевого бюджету  

340 

353; 354 

 

 

 

Особові та реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів коштів за загальним фондом місцевого бюджету, які знаходяться на іншій території 

350 

353; 354 

 

 

 

Особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників і спеціальні реєстраційні рахунки одержувачів коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету 

360 

353; 354 

 

 

 

Особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників і спеціальні реєстраційні рахунки одержувачів коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету, які знаходяться на іншій території 

370 

353; 354 

 

 

 

Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках 

380 

355 

 

 

 

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду 

390 

362 

 

 

 

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду 

400 

362 

 

 

 

Разом кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів: 

410 

 

  

  

  

Розрахунки 

 

 

 

 

 

Взаємні розрахунки з державним бюджетом 

420 

421 

 

 

 

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами 

430 

422 

 

 

 

Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами 

440 

423 

 

 

 

Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету 

450 

432 

 

 

 

Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету 

460 

443 

 

 

 

Розрахунки за централізованими проплатами місцевих бюджетів 

470 

444 

 

 

 

Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету 

480 

446 

 

 

 

Разом розрахунки: 

490 

 

  

  

  

Баланс 

500 

 

  

  

  

Результат виконання бюджету 

 

 

  

  

  

Результат виконання місцевого бюджету 

510 

512 

  

  

  * У річному звіті наводяться суми залишків, які склались до річного заключення рахунків.

** Заповнюється при складанні річного звіту.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 

Додаток 2
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Звіт про фінансові результати виконання місцевих бюджетів

за 20__ рік

_______
(назва бюджету)

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 2мб

Стаття 

Код рядка 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Усього 

Операційний дохід 

 

 

 

 

 Податкові надходження 

10 

 

 

 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

20 

 

 

 

Податки на власність 

30 

 

 

 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

40 

 

 

 

Внутрішні податки на товари та послуги 

50 

 

 

 

Інші податки 

60 

 

 

 

Неподаткові надходження  

70 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

80 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

90 

 

 

 

Інші неподаткові надходження 

100 

 

 

 

Власні надходження установ 

110 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом 

120 

 

 

 

Надходження від продажу основного капіталу 

130 

 

 

 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

140 

 

 

 

Офіційні трансферти 

150 

 

 

 

Від органів державного управління 

160 

 

 

 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

170 

 

 

 

З іншої частини бюджету 

180 

 

 

 

Цільові фонди 

190 

 

 

 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

200 

 

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

210 

 

 

 

Операційний дохід - усього 

220 

 

 

 

Операційні видатки 

 

 

 

 

Державне управління 

230 

 

 

 

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 

240 

 

 

 

Освіта 

250 

 

 

 

Охорона здоров'я 

260 

 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

270 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство 

280 

 

 

 

Культура і мистецтво 

290 

 

 

 

Засоби масової інформації 

300 

 

 

 

Фізична культура і спорт 

310 

 

 

 

Будівництво 

320 

 

 

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

330 

 

 

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

340 

 

 

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

350 

 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 

360 

 

 

 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

370 

 

 

 

Обслуговування боргу 

380 

 

 

 

Цільові фонди 

390 

 

 

 

Видатки, не віднесені до основних груп 

400 

 

 

 

Операційні видатки - усього 

410 

 

 

 

Дефіцит(-)/профіцит (+) (220 - 410) 

420 

 

 

 

Фінансування 

 

 

 

 

Фінансування за борговими операціями 

430 

 

 

 

Запозичення 

440 

 

 

 

Внутрішні запозичення 

450 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання 

460 

 

 

 

Середньострокові зобов'язання 

470 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

480 

 

 

 

Інші зобов'язання 

490 

 

 

 

Зовнішні запозичення 

500 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання 

510 

 

 

 

Середньострокові зобов'язання 

520 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

530 

 

 

 

Інші зобов'язання 

540 

 

 

 

Погашення 

550 

 

 

 

Внутрішні зобов'язання 

560 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання 

570 

 

 

 

Середньострокові зобов'язання 

580 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

590 

 

 

 

Інші зобов'язання 

600 

 

 

 

Зовнішні зобов'язання 

610 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання 

620 

 

 

 

Середньострокові зобов'язання 

630 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

640 

 

 

 

Інші зобов'язання 

650 

 

 

 

Фінансування за активними операціями 

660 

 

 

 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

670 

 

 

 

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 

680 

 

 

 

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів 

690 

 

 

 

Зміни обсягів готівкових коштів 

700 

 

 

 

На початок періоду 

710 

 

 

 

На кінець періоду 

720 

 

 

 

Інші розрахунки 

730 

 

 

 

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 

740 

 

 

 

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей 

750 

 

 

 

На початок періоду 

760 

 

 

 

На кінець періоду 

770 

 

 

 

Фінансування - усього  

780 

 

 

 


Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 

Додаток 3
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Звіт
про рух грошових коштів

за 20__ р.

_
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 3мб

Код бюджетної класифікації 

Стаття 

Код рядка 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

за звітний період (рік) 

за попередній звітний рік* 

за звітний період (рік) 

за попередній звітний рік* 

  

I. Операційна діяльність 

  

  

  

 

 

  

Операційні доходи  

  

  

 

 

 

  

Податкові надходження 

010 

  

 

 

 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

020 

  

 

 

 

12000000 

Податки на власність 

030 

  

 

 

 

13000000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

040 

  

 

 

 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

050 

  

 

 

 

16000000 

Інші податки 

060 

  

 

 

 

  

Неподаткові надходження 

070 

  

 

 

 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

080 

  

 

 

 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

090 

  

 

 

 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

100 

  

 

 

 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ 

110 

  

 

 

 

  

Доходи від операцій з капіталом 

120 

  

 

 

 

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу 

130 

  

 

 

 

33000000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

140 

  

 

 

 

  

Офіційні трансферти 

150 

  

 

 

 

41000000 

Від органів державного управління 

160 

  

 

 

 

42000000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

170 

  

 

 

 

43000000 

З іншої частини бюджету 

180 

  

 

 

 

  

Цільові фонди 

190 

  

 

 

 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

200 

  

 

 

 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

210 

  

 

 

 

  

1. Операційні доходи - усього: 

220 

  

 

 

 

  

Операційні видатки  

 

  

 

 

 

1000 

Поточні видатки 

230 

  

 

 

 

1100 

Видатки на товари і послуги 

240 

  

 

 

 

1110 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

250 

  

 

 

 

1120 

Нарахування на заробітну плату 

260 

  

 

 

 

1130 

Придбання товарів і послуг 

270 

  

 

 

 

1140 

Видатки на відрядження 

280 

  

 

 

 

1150 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

290 

  

 

 

 

1160 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

300 

  

 

 

 

1170 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

310 

  

 

 

 

1200 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

320 

  

 

 

 

1300 

Субсидії і поточні трансферти 

330 

  

 

 

 

4000 

Кредитування  

340 

  

 

 

 

4100 

Внутрішнє кредитування 

350 

  

 

 

 

4110 

Надання внутрішніх кредитів 

360 

 

 

 

 

4120 

Повернення внутрішніх кредитів 

370 

 

 

 

 

4200 

Зовнішнє кредитування 

380 

  

 

 

 

4210 

Надання зовнішніх кредитів 

390 

  

 

 

 

4220 

Повернення зовнішніх кредитів 

400 

  

 

 

 

  

Операційні видатки - усього: 

410 

  

 

 

 

  

I. Чистий потік від операційної діяльності (220 - 410) 

420 

  

 

 

 

  

II. Інвестиційна діяльність 

 

  

 

 

 

  

Інвестиційні доходи 

430 

  

 

 

 

  

Інвестиційні видатки 

 

  

 

 

 

2000 

Капітальні видатки 

440 

  

 

 

 

2100 

Придбання основного капіталу 

450 

  

 

 

 

2110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

460 

  

 

 

 

2120 

Капітальне будівництво (придбання) 

470 

  

 

 

 

2130 

Капітальний ремонт 

480 

  

 

 

 

2140 

Реконструкція та реставрація 

490 

  

 

 

 

2200 

Створення державних запасів та резервів 

500 

  

 

 

 

2300 

Придбання землі і нематеріальних активів  

510 

  

 

 

 

2400 

Капітальні трансферти 

520 

  

 

 

 

  

Інвестиційні видатки - усього: 

530 

  

 

 

 

  

II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (430 - 530) 

540 

  

 

 

 

3000 

III. Нерозподілені видатки 

550 

  

 

 

 

  

Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (420 + 540 - 550) 

560 

  

 

 

 

  

IV. Фінансова діяльність 

 

  

 

 

 

400000 

Фінансування за борговими операціями 

570 

  

 

 

 

401000 

Запозичення 

580 

  

 

 

 

401100 

Внутрішні запозичення 

590 

  

 

 

 

401101 

Довгострокові зобов'язання 

600 

  

 

 

 

401102 

Середньострокові зобов'язання 

610 

  

 

 

 

401103 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

620 

  

 

 

 

401104 

Інші зобов'язання 

630 

  

 

 

 

401200 

Зовнішні запозичення 

640 

  

 

 

 

401201 

Довгострокові зобов'язання 

650 

  

 

 

 

401202 

Середньострокові зобов'язання 

660 

  

 

 

 

401203 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

670 

  

 

 

 

401204 

Інші зобов'язання 

680 

  

 

 

 

402000 

Погашення 

690 

  

 

 

 

402100 

Внутрішні зобов'язання 

700 

  

 

 

 

402101 

Довгострокові зобов'язання 

710 

  

 

 

 

402102 

Середньострокові зобов'язання 

720 

  

 

 

 

402103 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

730 

  

 

 

 

402104 

Інші зобов'язання 

740 

  

 

 

 

402200 

Зовнішні зобов'язання 

750 

  

 

 

 

402201 

Довгострокові зобов'язання 

760 

  

 

 

 

402202 

Середньострокові зобов'язання 

770 

  

 

 

 

402203 

Короткострокові зобов'язання та векселі 

780 

  

 

 

 

402204 

Інші зобов'язання 

790 

  

 

 

 

600000 

Фінансування за активними операціями** 

800 

  

 

 

 

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

810 

  

 

 

 

601100 

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 

820 

  

 

 

 

601200 

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів 

830 

  

 

 

 

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів** 

840 

  

 

 

 

602100 

На початок періоду 

850 

  

 

 

 

602200 

На кінець періоду 

860 

  

 

 

 

602300 

Інші розрахунки** 

870 

  

 

 

 

603000 

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 

880 

  

 

 

 

604000 

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей 

890 

  

 

 

 

604100 

На початок періоду 

900 

  

 

 

 

604200 

На кінець періоду 

910 

  

 

 

 

 

Фінансова діяльність - усього**: 

920 

 

 

 

 

  

IV. Чистий потік від фінансової діяльності (580 - 690 + 800)** 

930 

 

 

 

 

  

Загальний чистий потік від загальної діяльності (420 + 540 - 550 + 930)** 

940 

 

 

 

 * При складанні квартального звіту не заповнюється.

** Заповнюється з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 

Додаток 4
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Звіт про виконання місцевих бюджетів

за 20__ р.

_____
(назва бюджету)

I. Доходи

Періодичність: місячна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма N 2 ммб

Найменування  

Код бюджетної класи-фікації 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін 

вико-
нано за звітний період (рік) 

затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін 

кошто-
рисні призна-
чення на звітний рік з ураху-
ванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін 

виконано за звітний період 

усього 

в тому числі: 

інші надход-
ження 

плата за послуги, що надаються бюджет-
ними устано-
вами 

інші джерела власних надход-
жень бюджет-
них установ 

10 

11 

12 

I. Доходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххххх1 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 

Усього 

  

  

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 1 Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

II. Видатки

Коди бюджетної класифікації 

Наймен-
ування
 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

тимчасової класи-фікації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів 

нової функціо-нальної класи-фікації видатків та кредиту-вання бюджету

еконо-мічної класи-фікації видатків бюджету 

затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін 

кошто-
рисні призна-
чення на звітний рік з ураху-
ванням змін 

вико-
нано за звітний період (рік) 

затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін 

кошто-
рисні призна-
чення на звітний рік з ураху-
ванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін 

кошто-
рисні призна-
чення на звітний рік з ураху-
ванням змін 

вико-
нано за звітний період (рік) 

усього 

в тому числі: 

інші надход-
ження 

плата за послуги, що надаються бюджет-
ними устано-
вами 

інші джерела власних надход-
жень бюджет-
них установ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

хххххх2 

 

хххх4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2 

хххх3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за тимчасовою класифі-кацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Заповнюється на рівні Державного казначейства України.

2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

4 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

III. Кредитування

Коди бюджетної класифікації 

Наймену-
вання
 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін 

кошто-
рисні призна-
чення на звітний рік з ураху-
ванням змін 

вико-
нано за звітний період (рік) 

затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін 

кошто-
рисні призна-
чення на звітний рік з ураху-
ванням змін 

вико-
нано за звітний період (рік) 

затверд-
жено розписом на звітний рік з ураху-
ванням змін 

кошто-
рисні призна-
чення на звітний рік з ураху-
ванням змін 

вико-
нано за звітний період (рік) 

тимчасової класи-фікації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів 

нової функціо-нальної класифі-кації видатків та кредиту-вання бюджетів

класифі-кацїї кредиту-вання бюджету 

10 

11 

12 

13 

хххххх2 

хххх3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2 

хххх3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Заповнюється на рівні Державного казначейства України.

2 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

5 Заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

IV. Фінансування бюджету

Найменування  

Код бюджетної класифікації 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

Дефіцит (-)/профіцит (+)* 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-)/профіцит (+)** 

  

х 

 

х 

 

х 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора  

  

  

 

  

 

  

 

  

хххххх6 

  

 

  

 

  

 

  

хххххх6 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора * 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора ** 

  

х 

 

х 

 

х 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 

  

 

 

 

 

 

 

  

хххххх7 

  

 

  

 

  

 

  

хххххх7 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* 

  

  

 

  

 

  

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** 

 

х 

 

х 

 

х 

 * З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.

6 Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

7 Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 

Додаток 5
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Звіт про виконання місцевих бюджетів

за 20__ р.

_______
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма

Форма N 2кмб(мб)

Найменування  

Код бюджетної класифікації 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

10 

11 

I. Доходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххххх1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Видатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх2 

хххх3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Кредитування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх2 

хххх3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Фінансування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-)/профіцит (+)* 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

Дефіцит (-)/профіцит (+)** 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора  

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

хххххх4 

  

х 

  

 

х 

 

 

х 

 

 

хххххх4 

  

х 

  

 

х 

 

 

х 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* 

 

  

х 

  

 

х 

 

 

х 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** 

 

х 

х 

  

х 

х 

 

х 

х 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 

 

  

х 

  

 

х 

 

 

х 

 

 

хххххх5 

  

х 

  

 

х 

 

 

х 

 

 

хххххх5 

  

х 

  

 

х 

 

 

х 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* 

 

  

х 

  

 

х 

 

 

х 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 * З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.

1 Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

2 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 За кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604, заповнюється тільки на рівні Державного казначейства України.

4 Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

5 Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

I. Доходи

1.1. Доходи загального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації 

Загальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст районного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутріміських районів 

10 

11 

I. Доходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххххх1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

1.2. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів

Найменування

Код бюджетної класифікації 

Спеціальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст районного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутріміських районів 

10 

11 

12 

I. Доходи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххххх1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

II. Видатки

2.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації 

Наймену-
вання
 

Загальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

нової функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету 

економічної класифікації видатків бюджету 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севасто-
поля) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст район-
ного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутрі-
міських районів 

10 

11 

12 

13 

14 

хххххх2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2 

хххх3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 2 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

6 Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

2.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації 

Наймену-
вання
 

Спеціальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

нової функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету 

економічної класифікації видатків бюджету 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севасто-
поля) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст район-
ного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутрі-
міських районів 

10 

11 

12 

13 

14 

хххххх2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2 

хххх3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

6 Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Коди бюджетної класифікації 

Наймену-
вання
 

Спеціальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

нової функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету 

економічної класифікацїї видатків бюджету 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севасто-
поля) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст район-
ного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т.ч. внутрі-
міських районів 

10 

11 

12 

13 

14 

хххххх2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2 

хххх3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

6 Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ

Коди бюджетної класифікації 

Наймену-
вання
 

Спеціальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

нової функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету 

економічної класифікацїї видатків бюджету 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севасто-
поля) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст район-
ного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутрі-
міських районів 

4 

10 

11 

12 

13 

14 

хххххх2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2 

хххх3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

6 Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки

Коди бюджетної класифікації 

Наймену-
вання
 

Спеціальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

нової функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету 

економічної класифікацїї видатків бюджету 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севасто-
поля) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст район-
ного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутрі-
міських районів 

10 

11 

12 

13 

14 

хххххх2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2 

хххх3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

6 Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

III. Кредитування

3.1. Кредитування загального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації 

Наймену-
вання
 

Загальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

нової функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету 

класифікацїї кредитування бюджету 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севасто-
поля) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст район-ного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутрі-
міських районів 

10 

11 

12 

13 

14 

хххххх2 

хххх3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2 

хххх3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

7 Заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3.2. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів

Коди бюджетної класифікації 

Наймену-
вання
 

Спеціальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

нової функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету 

класифікацїї кредитування бюджету 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севасто-
поля) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст район-
ного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутрі-
міських районів 

10 

11 

12 

13 

14 

хххххх2 

хххх3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххххх2 

хххх3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

7 Заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

IV. Фінансування

4.1. Фінансування загального фонду місцевих бюджетів

Найменування  

Код бюджетної класифікації 

Загальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст районного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутріміських районів 

10 

11 

Дефіцит (-)/профіцит (+)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-)/профіцит (+)** 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** 

 

х 

  

  

 

 

 

 

 

 * З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

4 Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

5 Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

4.2. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів

Найменування  

Код бюджетної класифікації 

Спеціальний фонд 

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

виконано за звітний період (рік) 

усього 

у тому числі за видами бюджетів: 

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети 

міст республіканського (АРК), обласного значення 

районні 

міст районного значення 

селищні 

сільські 

усього 

у т. ч. внутріміських районів 

10 

11 

Дефіцит (-)/профіцит (+)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит (-)/профіцит (+)** 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом кредитора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хххххх5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** 

 

х 

  

  

 

 

 

 

 

 * З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

4 Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

5 Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 

Додаток 6
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Звіт
про бюджетну заборгованість

по _______
(фонд бюджету)

станом на 20__ р.

__
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Розділ I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів

форма N 7мб

Коди бюджетної класифікації 

Наймену-
вання показ-
ників
 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

нової функціональної класифікації бюджету 

еконо-мічної класи-фікації видатків бюджету 

на початок звітного року, усього 

на кінець звітного періоду (року) 

списана за період з початку звітного року 

на початок звітного року, усього 

на кінець звітного періоду (року) 

усього 

з неї простро-
чена
 

усього 

з неї 

списана за період з початку звітного року 

усього 

з них креди-
торська заборго-
ваність
 

простро-
чена
 

термін оплати якої не настав 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

хххххх1 

хххх2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи* 

 

 

х 

 

 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

 

 

Видатки - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у місячних звітах КЕКВ 2000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам.


* Заповнюється за спеціальним фондом місцевого бюджету в частині власних надходжень

1 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

2 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації 

Найменування показників 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету 

на початок звітного року 

на кінець звітного періоду (року) 

на початок звітного року 

на кінець звітного періоду (року) 

усього 

з них креди-
торська заборго-
ваність
 

10 

хххххх1 

хххх2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування* 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх4 

  

 

 

 

 

 

х 


Примітка: Складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.


* При складанні річного звіту графа 9 за кодами класифікації кредитування бюджету не заповнюються.

1 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

2 Заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

3 Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

4 Заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 

Додаток 7
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів

за 20__ р.

__________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* 

Найменування видатків** 

Код економічної класифікації видатків бюджету** 

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін 

Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін 

Фактично виділено коштів за звітний період (рік) 

Касові видатки за звітний період (рік) 

хххххх 

  

 

 

 

 

 

 

хххххх 

хххх 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 * У місячному звіті не заповнюється.

* У річному звіті заповнюється за узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

** Заповнюється відповідно до переліку захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету, затвердженого Бюджетним кодексом України.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 

Додаток 8
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Звіт про використання коштів з резервного фонду

за 20__ р.

______
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Тимчасова класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Економічна класифікація видатків та класифікація кредитування* 

Найменування видатків 

Бюджетні призначення, передбачені рішеннями місцевих рад 

Фактично виділено коштів за звітний період (рік) 

Недовиділено асигнувань до плану 

250102 

3000 

Резервний фонд на початок звітного року 

 

х 

х 

250102 

3000 

Збільшення/зменшення резервного фонду на підставі прийнятих рішень місцевих рад, (+/-) 

 

х 

х 

 

 

Видатки, передбачені рішенням місцевих рад за рахунок коштів резервного фонду, усього 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

хххххх1 

хххх2 

  

 

 

 

250102 

3000 

Резервний фонд на кінець звітного періоду 

 

х 

х 


Примітка: У місячних звітах заповнюється за узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.


* У місячних звітах заповнюється без розшифровки за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

1 Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

2 Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 

Додаток 9
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Звіт
про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету

за 20__ р.

_____
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Найменування 

Код класифікації доходів бюджету 

Залишок на початок звітного року 

Перераховано залишок 

Надійшло коштів за звітний період (рік) 

Касові видатки за звітний період (рік) 

Залишок на кінець звітного періоду (року) 

на рахунках місцевих бюджетів 

на рахунках бюджетних установ 

на рахунках місцевих бюджетів 

на рахунках бюджетних установ 

 

хххххххх1 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

  

  

 

 

 

 

 

 


Примітка: Складається в розрізі дотацій та субвенцій, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік


1 Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 

Додаток 10
до наказу Державного казначейства України
01.11.2010 N 403 


Інформація про стан боргу місцевих бюджетів

за 20__ рік

____________
(назва бюджету)

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.

Код бюджетної класифікації 

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання 

Разом 

у тому числі: 

кредити 

позички за рахунок ресурсів єдиного казначей-
ського рахунку
 

облігації емітовані місцевими органами влади 

векселі 

позички місцевих бюджетів інших рівнів 

інші зобов'я-
зання*
 

усього 

з них надані до 2001 року 

10 

Внутрішній борг місцевих бюджетів 

 

 

 

 

 

 

 

 

400000 

Внутрішній борг 

 

 

 

 

 

 

 

 

410000 

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

420000 

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

430000 

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями 

 

 

 

 

 

 

 

 

440000 

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

450000 

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішній борг місцевих бюджетів 

 

 

 

 

 

 

 

 

500000 

Зовнішній борг 

 

 

 

 

 

 

 

 

510000 

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

520000 

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

530000 

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями 

 

 

 

 

 

 

 

 

540000 

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

550000 

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

 

 

 

 

 

 

 

 * Розшифровку графи 10 надається в інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних.

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали