ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 травня 2012 року N 717

Щодо затвердження інформаційного повідомлення про проведення аукціону з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод"

Відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI), пункту 3.2.1 Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072, та на виконання наказу Фонду державного майна України від 11.05.2012 N 649 (Наказ N 649) наказую:

1. Затвердити інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод", розташованого за адресою: 98300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 22, код за ЄДРПОУ 01124997, згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальника Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

І. Хотей


 

Додаток
до наказу ФДМУ
22.05.2012 N 717


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення аукціону з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод"

1. Дані про об'єкт продажу:

Найменування об'єкта: державне підприємство "Керченський судноремонтний завод" (скорочене - ДП "КСРЗ").

Місцезнаходження об'єкта: 98300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 22.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 01124997.

Підприємство розташоване в бухті Керченської протоки, в центральній частині міста Керч, у міській промисловій зоні.

Підприємство має заборону на відчуження плавдоку N 2 стр. N 4, 1968 року побудови, що входить до складу єдиного майнового комплексу. Головні розміри: довжина - 126,25 м, ширина - 28,5 м, валова місткість - 5700 т, який має постійне місце розміщення - стоянку на "мертвих" якорях в акваторії ДП "Керченський судноремонтний завод", регістровий номер 1-050071. Підставою обтяження є іпотечний договір від 12.02.2007 N 200.

На частину активів підприємства згідно з актом опису від 10.02.2012 N 4 накладено податкову заставу.

2. Основні характеристики державного підприємства "Керченський судноремонтний завод" станом на 31 березня 2012 року:

Основними напрямками та видами діяльності ДП "КСРЗ" за Статутом є:

- ремонт суден різного призначення;

- будівництво маломірних суден;

- виробництво продукції машинобудування різного призначення;

- забезпечення послуг з швартування та буксирування суден;

- виготовлення заготовок;

- виготовлення металевих виробів;

- чавунне лиття;

- лиття кольорових металів.

Видами діяльності за КВЕД є:

35.11.0 - будування та ремонт суден;

36.14.0 - виробництво інших меблів;

55.51.0 - діяльність їдалень;

У випадках, коли здійснення того чи іншого виду діяльності вимагає спеціального дозволу (ліцензії), ДП "КСРЗ" повинно отримати такий дозвіл відповідно до вимог чинного законодавства. На сьогодні підприємство має:

- ліцензію (дозвіл) N 261.09.43.35.11.0 на виконання робіт підвищеної небезпеки (дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки), діє до 31.07.2014;

- дозвіл від 24.06.2009 N 111200000/187 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, наданий Республіканським комітетом природи АР Крим, діє до 30.06.2014;

- спеціальний дозвіл від 03.08.2009 N КР2-2009-041, виданий Головним управлінням Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, діє до 03.08.2013;

- дозвіл Республіканського комітету Автономної республіки Крим по охороні навколишнього середовища N 430151 від 27.06.2011 на розміщення відходів у 2012 році, діє до 31.12.2012.

Інформація про ДП "КСРЗ" щодо його стану на відповідних товарних ринках: підприємство не займає монопольне становище на відповідних товарних ринках України.

Статутний капітал - 21171,0 тис. грн.

Середньооблікова кількість працівників - 294 особи.

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ) становить 1285,0 тис. грн. Основні види товарної продукції: ремонт суден (комплекс послуг з ремонту морських та річкових суден), а також випуск продукції лиття.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

- капітальний, середній, поточний, доковий ремонт і переобладнання суден;

- виготовлення циліндрових кришок для суднових двигунів моделей 6418/22, 1ЧП/І)-48, ДРЗО/50 та інших; двигунів моделей К68310ДР і 12/ФЕ 17/24; дизель-поїздів ЧМЕ-3 та Д1; деталей повітряних компресорів, запасних частин;

- відновлення деталей різного призначення методами напилення та наплавлення композитними смолами;

- виробництво виробів чавунного і кольорового лиття, виробів з деревини різних форм і призначення.

Основні показники господарської діяльності державного підприємства "Керченський судноремонтний завод" за 2009 - 2011 роки та за I квартал 2012 року

Показник

2009 рік

2010 рік

2011 рік

I квартал 2012 року

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн.

20966,0

29313,0

13714,0

1285,0

Балансовий прибуток (- збиток), тис. грн.

-2744,0

-1315,0

-8100,0

-1260,0

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

2414,0

2122,0

1731,0

1418,0

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

12886,0

15068,0

21010,0

23932,0

Рентабельність реалізованої продукції, %

10,6

25,4

-23,2

-35,6

Вартість активів, тис. грн.

28313,0

29717,0

27720,0

29262,0


Відомості про будівлі (споруди) та земельну ділянку, на якій розташований ДП "КСРЗ", умови користування ними.

До складу єдиного майнового комплексу ДП "КСРЗ" входять 71 будівля та споруда.

Земельна ділянка загальною площею 7,578 га, яка розташована за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 22, надана у постійне користування для виробничої території на підставі Державного акта на право постійного користування землею серії КМ 0000045, зареєстрованого у книзі записів державних актів на право постійного користування за N 45. Цільове призначення земельної ділянки: під виробництво. Вказана земельна ділянка межує з землями загального користування, Керченським консервним заводом "Пролив", Керченським проливом та державним підприємством "Керченський морський торговельний порт".

Земельна ділянка загальною площею 0,0016 га, яка розташована за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Керч, район Аршинцевського пляжу, надана у постійне користування під трансформаторну підстанцію згідно із Рішенням Керченської міської ради від 14.07.94 року N 995. Вказана земельна ділянка межує з землями Керченської міської ради.

На державному підприємстві "Керченський судноремонтний завод" проводиться природоохоронна діяльність згідно з вимогами чинного законодавства України з охорони навколишнього природного середовища, зокрема, у частині викидів забруднюючих речовин, поводження з відходами, водопостачання та водовідведення.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел здійснюються на підставі дозволу N 111200000/187 від 24.06.2009, наданого Республіканським комітетом природи АРК, та дозволу Республіканського комітету Автономної республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища N 430151 від 27.06.2011 на розміщення відходів у 2012 році.

Відомості про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів.

Утворення і розміщення відходів діяльності державного підприємства "Керченський судноремонтний завод" за 2011 рік

N
п/п

Код групи, виду та найменування відходів

Утворено за 2011 рік, т

Накопичено відходів на об'єктах підприємства станом на 01.01.2012, т

1

7710.3.1.26 відпрацьовані ртутні лампи

0,003

-

2

6000.2.9.04 свинець із відпрацьованих акумуляторів

0,012

0,012

3

6000.2.9.09 електроліт із батарей та акумуляторів відпрацьований

0,004

0,004

4

6000.2.9.03 відпрацьовані автошини

0,3

-

5

2511.2.9.02 відходи гумовотехнічних виробів

0,009

0,002

6

7710.3.1.06 відходи дрантя

0,364

0,192

7

7710.3.1.08 лом чорних металів

55,709

0,033

8

3510.2.9.03 відходи абразивного очищення корпусів суден

833,9

-

9

7720.3.1.01 побутові відходи

305,02

-

10

2910.1.0.12 відходи абразивних матеріалів

0,011

0,007

11

2741.2.9.05 суміші

27,0

-

12

2741.2.9.03 шлаки металургійні

2,000

-


Сумарні викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин та парникових газів (без врахування діоксину вуглецю) від державного підприємства "Керченський судноремонтний завод" за 2011 рік наведені у таблиці.

N
п/п

Код забруднюючих речовин, парникових газів

Найменування забруднюючих речовин, парникових газів

Викинуто в атмосферне повітря, т

1

01000

Метали та їх сполуки

0,742

2

01003

Окис металу

0,700

3

01104

Марганець

0,037

4

03000

Речовини у вигляді суспензій твердих часток

0,782

5

03004

Сажа

0,032

6

04000

Сполуки азоту

0,419

7

04001

Діоксид азоту

0,419

8

05000

Сполуки сірки

0,257

9

05001

Діоксид сірки

0,257

10

06000

Оксид вуглецю

2,081

11

11000

Неметанові летючі органічні сполуки

1,076

12

11007

Ацетон

0,198

13

11009

Бутилацетат

0,103

14

11020

Етилцелозольв

0,010

15

11021

Етилацетат

0,076

16

11030

Ксилол

0,117

17

11041

Толуол

0,349

18

11053

Циклогексанон

0,007

19

16000

Фтор і його сполуки

0,047


Інформація про сплату екологічних зборів та платежів.

На 1 квітня 2012 року заборгованість ДП "КСРЗ" з екологічного податку становить 7069,61 грн.

ДП "КСРЗ" включено до державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів з присвоєнням йому реєстраційного номеру N ПНО-01.01.2006.0011135.

ДП "КСРЗ" має паспорти на відходи та реєстрові картки об'єктів утворення відходів по формі N 1, ліміт та дозвіл на відходи на 2012 рік.

ДП "КСРЗ" має водний паспорт від 15.01.2009 року. На заводі виданий наказ від 18.09.2009 року N 505 "Про екологічні аспекти".

3. Початкова ціна продажу з ПДВ становить 31314160,80 (тридцять один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят) гривень 80 копійок, у т. ч. ПДВ - 5219026 гривень 80 копійок.

4. Для участі в аукціоні потенційний покупець повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

- мати практичний досвід роботи в сфері ремонту, переобладнання, модернізації та реконструкції суден різних типів протягом не менш 1-го року;

- відповідати вимогам регістру судноплавства України в частині виконання судноремонту та мати відповідні свідоцтва, дозволи, які є чинними на момент переходу права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства "Керченський судноремонтний завод";

- мати портфель заказів на ремонт, переобладнання, модернізацію та реконструкцію суден на суму не менш 30 млн. гривень на рік.

5. Умови продажу:

5.1. В економічній діяльності:

5.1.1 дотримання тих видів економічної діяльності, які є основними на момент переходу права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства "Керченський судноремонтний завод";

5.1.2 збереження виробничого профілю підприємства протягом 5-ти років;

5.1.3 виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

5.1.4 розроблення техніко-економічного обґрунтування післяприватизаційного розвитку підприємства;

5.1.5 переможець аукціону зобов'язаний до моменту укладання договору купівлі-продажу скласти графік реструктуризації (погашення) кредиторської заборгованості державного підприємства у сумі, яка складеться на момент укладання договору купівлі-продажу, що буде невід'ємною частиною договору;

5.1.6 збільшити обсяг виробництва продукції не менш ніж на 30 % на протязі трьох років з моменту укладення договору купівлі-продажу;

5.1.7 забезпечення прибуткової фінансово-господарської діяльності підприємства протягом 5-ти років після переходу права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства "Керченський судноремонтний завод".

5.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності:

5.2.1 забезпечення впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва;

5.2.2 забезпечення вдосконалення виробництва, праці та управління, економії енергоресурсів;

5.2.3 забезпечення економії матеріалів, палива та електроенергії;

5.2.4 внесення інвестицій для забезпечення приросту виробничих потужностей в сумі не менш 10 млн. гривень.

5.3. У соціальній діяльності:

5.3.1 погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат, платежів до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів, що склалася на дату укладання договору купівлі-продажу відповідно до графіка реструктуризації (погашення) кредиторської заборгованості підприємства;

5.3.2 недопущення у подальшому утворення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат, платежів до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів;

5.3.3 недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення згідно з пунктом 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення згідно з пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статтею 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 (шести) місяців після переходу права власності на єдиний майновий комплекс ДП "КСРЗ";

5.3.4 укладання колективного договору підприємства на наступні періоди між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом з обов'язковим включенням усіх норм і положень щодо мінімальних трудових та соціальних гарантій, передбачених законодавством, Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями відповідно до законодавства;

5.3.5 збереження соціальних пільг робітникам та пенсіонерам підприємства, які передбачені колективним договором;

5.3.6 забезпечення застосування матеріального стимулювання працівників (премії, винагороди, доплати тощо) залежно від результатів господарської діяльності підприємства;

5.3.7 забезпечення рівня виплати заробітної плати не менше ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати та щомісячної індексації рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів;

5.3.8 установлення тарифної ставки для робітника 1 розряду з нормальними умовами праці не нижче ніж прожитковий мінімум для працездатної людини після переходу права власності на підприємство;

5.3.9 приведення умов праці у відповідність до вимог нормативних актів по охороні праці, утримання та організації експлуатації виробництв продукції, отримання дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки, розробка планів ліквідації аварій, ідентифікація виробничого комплексу, технічне діагностування обладнання, будівель, забезпечення засобами індивідуального захисту. Передбачити витрати на поліпшення соціально-побутових умов праці не менше 1,5 %, а на охорону праці та створення безпечних і нешкідливих умов праці не менше 0,5 % від суми реалізованої продукції за рік;

5.3.10 зниження частки виробництва з небезпечними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих.

5.4. У природоохоронній діяльності:

5.4.1 дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об'єктом в частині охорони повітряного басейну, охорони і раціонального використання земель, водного фонду, поводження з відходами;

5.4.2 забезпечення виконання заходів по охороні навколишнього середовища.

5.5. У сфері розпорядження майном:

забезпечення належного утримання і зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового комплексу, а також недопущення створення умов та безпосередньо відчуження такого майна.

5.6. Інші умови продажу:

5.6.1 протягом 50 днів з моменту укладання договору купівлі-продажу надання Фонду державного майна України дозволу органу Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу державного підприємства, у разі необхідності отримання такого дозволу (або попередніх висновків стосовно відсутності необхідності одержання такого дозволу згідно з діючим законодавством України);

5.6.2. оформлення земельних ділянок, на яких розташоване ДП "КСРЗ", покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку;

5.6.3. обрання у тримісячний термін після державної реєстрації договору купівлі-продажу організаційно-правової форми господарювання;

5.6.4. виконання вимог антимонопольного законодавства України;

5.6.5. забезпечення безумовного виконання мобілізаційних завдань, які доведено ДП "КСРЗ", до вирішення питання щодо доцільності їх збереження відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а саме:

мобілізаційного завдання (замовлення) на надання послуг з транспортних перевезень для забезпечення функціонування національної економіки в особливий період;

мобілізаційного завдання (замовлення) Укрморрічфлоту на виконання робіт з технічного прикриття об'єктів для забезпечення функціонування національної економіки в особливий період;

5.6.6. забезпечення використання за призначенням об'єктів та майна сил цивільної оборони, які залишаються на балансі ДП "КСРЗ", їх утримання і зберігання відповідно до чинного законодавства;

5.6.7. забезпечення використання за призначенням майна та запасів, призначені для державного резерву, які залишаються на балансі ДП "КСРЗ", їх утримання і зберігання відповідно до чинного законодавства;

5.6.8. забезпечення збереження на підприємстві конкретних видів діяльності, пов'язаних з державною таємницею;

5.6.9. отримання покупцем єдиного майнового комплексу ДП "КСРЗ" відповідно до законодавства дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, у разі здійснення такої діяльності;

5.6.10. відповідно до ст. 137 Господарського кодексу України та ст. 6 Закону України "Про державну таємницю" між органом, уповноваженим управляти державним майном до прийняття рішення про приватизацію, - Міністерством інфраструктури України та новим власником єдиного майнового комплексу ДП "КСРЗ" має бути укладений договір на передачу оперативного управління майном, що становить державну таємницю (МНСІ), яке вилучено з вартості єдиного майнового комплексу державного підприємства;

5.6.11. подальше відчуження об'єкта приватизації та/або передача його в заставу до повного виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою Фонду державного майна України, яка надається відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України та законодавством України, зі збереженням для нового власника зобов'язань Покупця за договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.

Відчуження або передача об'єктів нерухомості, що входять до складу єдиного майнового комплексу, здійснюється виключно за погодженням з Фондом державного майна України.

Покупець стає правонаступником усіх прав та обов'язків ДП "КСРЗ".

6. Аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "КСРЗ" проводиться відповідно до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 N 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 784/7072.

7. Для участі в аукціоні претендент подає такі кваліфікаційні документи:

заяву про участь в аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод" у довільній формі у 3 примірниках (для покупців, які є юридичними особами, - підписану і скріплену печаткою, для покупців, які є фізичними особами, - підписану заяву та ідентифікаційний код) із зазначенням місця знаходження (постійного місця проживання для фізичних осіб) та контактних телефонів;

бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства;

документ, що підтверджує особу та її повноваження на підписання договору;

довідку щодо переліку номерів банківських рахунків, відкритих для розрахунків за придбаний об'єкт приватизації;

додатково для юридичних осіб:,

нотаріально посвідчену копію установчих документів, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (у разі наявності), відомості про розподіл статутного капіталу між учасниками, довідку про наявність розміру державної частки у статутному капіталі (у довільній формі - підписану і скріплену печаткою), завірені копії річної звітності за два останніх роки та фінансовий звіт за останній звітний період, довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

додатково для фізичної особи:

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

копію довідки про взяття на облік платника податків (Порядок N 1588).

Претенденти на участь в аукціоні підтверджують свою відповідність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеним у п. 4 цього інформаційного повідомлення, завіреними належним чином копіями:

- угод, договорів, які підтверджують досвід роботи в сфері ремонту, переобладнання, модернізації та реконструкції суден різних типів протягом не менш 1-го року;

- чинних свідоцтв, дозволів, які підтверджують відповідність претендента вимогам регістру судноплавства України в частині виконання судноремонту;

- документів (договорів, угод, контрактів) на оформлення заказів на ремонт, переобладнання, модернізацію та реконструкцію суден на суму не менш 30 млн. гривень на рік.

Кваліфікаційні документи подаються в запечатаному непрозорому конверті з написом "Кваліфікаційні документи" із зазначенням на ньому тільки назви аукціону.

Не мають права участі в аукціоні компанії, зареєстровані в офшорній зоні.

8. Кінцевий термін прийняття заяв та кваліфікаційних документів на участь в аукціоні з продажу об'єкта - 21 червня 2012 року.

9. Для участі в аукціоні учасник:

9.1. Сплачує гарантію у сумі 3131416,08 грн., що становить 10 % від початкової ціни об'єкта, на рахунок Фонду державного майна України N 37316021000058, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945, одержувач: Фонд державного майна України. Призначення платежу: гарантія для участі в аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод" (без ПДВ).

9.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на рахунок Фонду державного майна України N 37183500900028, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945, одержувач: Фонд державного майна України. Призначення платежу: для ФДМУ, реєстраційний збір для участі в аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод".

Кінцевий термін подання до Фонду державного майна України документів, що підтверджують внесення учасником аукціону грошових коштів визначається Інструкцією про послідовність дій учасника аукціону в процесі продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод".

10. Заяви на участь в аукціоні та кваліфікаційні документи приймаються за адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/7, Фонд державного майна України, Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК, кім. 721/3, щодня з 9.30 до 17.00, крім вихідних, по п'ятницях та передсвяткових днях з 9.30 до 15.00.

11. Час та місце ознайомлення з державним підприємством: ознайомитись з об'єктом продажу та отримати докладну інформацію можна з вівторка по четвер з 1000 до 1500 за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 22 за наявності дозволу Фонду державного майна України. Телефони: (06561) 23-506, (050) 344-69-76.

Для отримання дозволу на відвідування державного підприємства "Керченський судноремонтний завод" необхідно звернутись до Фонду державного майна України у відділ продажу ЦМК Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК за адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/7, кім. 721/3, телефони: (044) 200-34-08 та (044) 284- 52-40.

Аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод" відбудеться 12 липня 2012 року об 11:00 годині за адресою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

 

Начальник Управління продажу
об'єктів малої приватизації та ЦМК

Т. Буртняк

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали