НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

РІШЕННЯ

від 24 травня 2012 року N 30

Відповідно до Закону України "Про захист суспільної моралі" та Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1550 (із змінами і доповненнями), з метою приведення у відповідність Положення про представників Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, затверджене рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 15.07.2008 N 2 (із змінами і доповненнями), Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:

Затвердити нову редакцію Положення про представників Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі із врахуванням зауважень та доповнень.

 

Голова Національної
експертної комісії України
з питань захисту суспільної моралі

В. В. Костицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
24.05.2012 N 30


ПОЛОЖЕННЯ
про представників Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

1. Загальні положення

Представник Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - представник Комісії) є штатним працівником апарату Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (далі - Комісія), підзвітний і підпорядковується Голові Комісії та його заступникам.

Координація роботи представників Комісії здійснюється координатором представників Комісії.

Представник Комісії у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про захист суспільної моралі", Положенням про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1550, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Комісії, розпорядженнями та дорученнями Голови Комісії, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

Організація роботи представника Комісії здійснюється відповідно до Положення про апарат Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, рішень Комісії, розпоряджень та доручень Голови Комісії та його заступників, цього Положення, а також інших нормативно-правових актів.

Призначення на посаду та звільнення представника Комісії здійснюється Головою Комісії відповідно до чинного законодавства.

З метою забезпечення повної та своєчасної реалізації завдань та функцій Комісії до її роботи можуть залучатися представники Комісії на громадських засадах.

2. Обов'язки представника Комісії

До обов'язків представника Комісії належить:

2.1 організація і проведення заходів щодо утвердження здорового способу життя, належного стану моральності суспільства та забезпечення виконання чинного законодавства з обігу продукції та видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту суспільної моралі та інформування Голови Комісії про необхідність вжиття відповідних заходів;

2.2 моніторинг процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі;

2.3 проведення аналізу теле-, радіо- і відеопродукції, репертуару кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, відеозалів, продукції друкованих засобів масової інформації, а також видовищних заходів на їх відповідність вимогам законодавства у сфері захисту суспільної моралі та підготовка щоквартальних аналітичних довідок за підсумками аналізу інформаційного простору;

2.4 інформування Голови Комісії про стан суспільної моралі у відповідному регіоні, дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі, а також підготовка інформаційних, аналітичних та інших матеріалів;

2.5 створення та організація роботи регіональних комісій (громадських колегій) з питань захисту суспільної моралі;

2.6 вжиття заходів щодо попередження розповсюдження та заборони демонстрації фільмів, програм, інформаційних матеріалів, видовищних заходів тощо, які можуть завдати шкоди суспільній моралі, у тому числі через регіональні комісії (громадські колегії) з питань захисту суспільної моралі;

2.7 проведення попередньої оцінки аудіо-, радіо-, кіно- та відеопродукції сексуального характеру і продукції, що містить елементи еротики, а також продукції, що містить елементи й пропаганду культу жорстокості та насильства;

2.8 здійснення науково-методичного та інформаційного забезпечення роботи з питань розвитку духовності та зміцнення моральних засад громадян;

2.9 проведення роботи із залучення дитячих і молодіжних громадських організацій до здійснення заходів, спрямованих на розвиток духовності, зміцнення моральних засад громадян та утвердження здорового способу життя;

2.10 організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів з актуальних питань утвердження моральності у суспільстві;

2.11 розгляд скарг громадян про порушення вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі та вжиття заходів реагування відповідно до своїх повноважень;

2.12 інформування громадськості про діяльність Комісії, прийняті нею рішення та стан їх виконання;

2.13 організація взаємодії Комісії з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності у відповідному регіоні;

2.14 надання консультацій і допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам з питань державного регулювання та контролю за обігом продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

2.15 підготовка і подання на затвердження Голови Комісії річних та квартальних планів роботи, звітування щомісячно до 25 числа про проведену роботу;

2.16 ведення та збереження документації згідно з Номенклатурою справ Комісії;

2.17 виконання інших завдань за дорученнями Голови Комісії та його заступників;

2.18 належне і якісне використання і збереження технічних засобів Комісії.

3. Права представника Комісії

Представник Комісії має право:

3.1 одержувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації матеріали, що стосуються їх діяльності, з питань, визначених Законом України "Про захист суспільної моралі";

3.2 одержувати копії фільмів, відео- і аудіозаписи теле- і радіопрограм, продукцію друкованих засобів масової інформації, що необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.3 запрошувати на засідання регіональних комісій (громадських колегій) з питань захисту суспільної моралі представників теле- і радіокомпаній, демонстраторів відеофільмів, редакторів друкованих засобів масової інформації, організаторів видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру для одержання інформації та роз'яснень з питань їх діяльності;

3.4 вносити Голові Комісії пропозиції стосовно ініціювання притягнення засобів масової інформації та їх керівників, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі, до передбаченої законом відповідальності;

3.5 вносити Голові Комісії пропозиції стосовно ініціювання питання про припинення дії ліцензії на діяльність з обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру за умови виявлення порушень Закону України "Про захист суспільної моралі";

3.6 проводити за дорученням Голови або заступників Голови Комісії, у межах своєї компетенції, перевірки діяльності засобів масової інформації, установ і організацій всіх форм власності, що займаються діяльністю з обігу продукції та видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, а також продукції, що містить елементи насилля і жорстокості;

3.7 бути учасником робочих груп з питань суспільної моралі у складі місцевих органів влади.

4. Взаємодія представника

Представник Комісії взаємодіє:

4.1 з обласними, районними органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, місцевими засобами масової інформації, з юридичними особами всіх форм власності, з об'єднаннями громадян тощо, діяльність яких здійснюється на відповідній території;

4.2 з структурними підрозділами апарату Комісії з питань діяльності апарату та представників Комісії;

4.3 з координатором представників Комісії з питань планування своєї діяльності, надання звітів, інформування про виконану роботу.

5. Відповідальність представника Комісії

Представник Комісії відповідає за:

5.1 незабезпечення належного виконання своїх функціональних обов'язків, невиконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва;

5.2 якість документів, звітів, інформації, що надаються керівництву та іншим структурним підрозділам;

5.2 недостовірну інформацію про стан виконання планів роботи;

5.3 незабезпечення дотримання трудової й виконавчої дисципліни;

5.5 правопорушення, здійснені в процесі своєї діяльності, у межах, встановлених діючим адміністративним, кримінальним, цивільним та трудовим законодавством України.

6. Представники Комісії на громадських засадах

Представники Комісії на громадських засадах - особи, які виконують обов'язки представників Комісії, крім пунктів 2.5, 2.15, 2.16 цього Положення, безоплатно, без зарахування їх до штату апарату Комісії.

Представниками Комісії на громадських засадах призначаються особи, які мають вищу освіту відповідного спрямування, практичний досвід у галузі культури, науки і освіти, інформаційної діяльності тощо і виявили бажання особисто надавати допомогу представникам Комісії щодо здійснення функцій Комісії у регіонах.

Персональний підбір кандидатур на посади представників Комісії на громадських засадах та організацію їх роботи здійснюють Голова Комісії та його заступники.

Представники Комісії на громадських засадах призначаються та їх повноваження припиняються наказами Голови Комісії.

Повноваження представників Комісії на громадських засадах можуть бути припинені за їх власним бажанням та з ініціативи Голови Комісії без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації.

Представники Комісії на громадських засадах підпорядковуються Голові Комісії та його заступникам.

Представники Комісії на громадських засадах узгоджують свою діяльність з Координатором представників Комісії.

На представників Комісії на громадських засадах не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI).

Представникам Комісії на громадських засадах на період здійснення ними своїх повноважень видаються службові посвідчення встановленого зразка в порядку, визначеному Комісією. У разі припинення повноважень службові посвідчення підлягають поверненню.

Документально-технічне та інше забезпечення роботи представників Комісії на громадських засадах покладається на структурний підрозділ, що відповідає за організацію роботи апарату Комісії.

Окрім виконання обов'язків, представники Комісії на громадських засадах зобов'язані:

не допускати дій, які можуть завдати матеріальну чи моральну шкоду Комісії;

не розголошувати отриману службову інформацію;

забезпечувати збереження документів та інших матеріалів;

співпрацювати з представниками Комісії у відповідних регіонах.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали