ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 жовтня 2011 року N 51

Щодо затвердження переліків питань та визначення відповідальних за надання роз'яснень

З метою гармонізації та координації роботи щодо надання самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України та органами Державної казначейської служби України роз'яснень з питань здійснення операцій з коштами бюджетів, розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів, контролю за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів та здійснення інших операцій з бюджетними коштами, відповідно до функцій та повноважень, визначених у Положенні про Державну казначейську службу України, затвердженому Указом Президента України від 13.04.2011 N 460/2011 (Указ N 460/2011), наказую:

1. Затвердити:

1.1. Перелік питань, за якими самостійні структурні підрозділи Державної казначейської служби України надають роз'яснення відповідно до своїх функціональних обов'язків та відповідальності (додаток 1);

1.2. Перелік питань, за якими Головні управління Державної казначейської служби України надають роз'яснення відповідно до своїх функціональних обов'язків та відповідальності (додаток 2);

1.3. Перелік питань, за якими управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення можуть надавати роз'яснення відповідно до своїх функціональних обов'язків та відповідальності (додаток 3).

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України, Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та управлінь (відділень) Державної казначейської служби України, у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення забезпечити надання роз'яснень з урахуванням вимог цього наказу.

3. Начальникам Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь (відділень) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення:

3.1. Закріпити за самостійними структурними підрозділами перелік питань, за яким вони надають роз'яснення відповідно до своїх функціональних обов'язків та відповідальності;

3.2. Надавати роз'яснення засобам масової інформації за власним підписом та/або підписом заступника начальника, відповідно до розподілу обов'язків.

4. Керівникам Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь (відділень) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення при направлені Державній казначейській службі України запитів забезпечити дотримання положень законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють загальні вимоги до оформлення та правила документування управлінської діяльності.

5. Управлінню діловодства (Сорока О. О.) здійснювати попередній розгляд вхідних документів у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в Державній казначейській службі України, керуючись вимогами цього наказу.

6. Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Головним управлінням Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома та керівництва в роботі управлінь (відділень) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення.

8. Наказ Державного казначейства України від 12.02.2010 N 45 "Щодо затвердження переліків питань та визначення відповідальних за надання роз'яснень" визнати таким, що втратив чинність.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України, начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та управлінь (відділень) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення.

 

Голова

С. І. Харченко

 

Додаток 1
до наказу Державної казначейської служби України
06.10.2011 N 51

Перелік питань,
за якими самостійні структурні підрозділи Державної казначейської служби України надають роз'яснення відповідно до своїх функціональних обов'язків та відповідальності

Самостійні структурні підрозділи Державної казначейської служби України надають роз'яснення іншим самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України; головним управлінням Державної казначейської служби України; головним розпорядникам коштів державного бюджету; установам та організаціям, які безпосередньо обслуговуються в Державній казначейській службі України з наступних питань.

1. Методології казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку та звітності у державному секторі, яка включає удосконалення нормативно-правових документів, у тому числі при виконанні пріоритетних завдань та проведенні експериментів:

1.1. Управління методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності щодо:

- казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, розпорядників, одержувачів бюджетних коштів;

- обслуговування коштів державних цільових фондів та інших клієнтів органами Державної казначейської служби України;

- обліку бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів;

- порядку відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби України;

- параметрів аналітичних рахунків, які відкриваються для здійснення операцій в органах Державної казначейської служби України;

- застосування економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;

- погодження призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних установ;

- проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

2. Методичного керівництва правовою роботою в органах Державної казначейської служби України:

2.1. Юридичне управління щодо:

- застосування законодавства в органах Державної казначейської служби України;

- ведення претензійно-позовної роботи;

- практики застосування законодавства під час представництва інтересів органів Державної казначейської служби України у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань і спорів;

- укладання договорів, угод, в яких стороною є Державна казначейська служба України;

- підготовки проектів наказів Державної казначейської служби України, нормативно-правових актів або внесення змін до чинних нормативно-правових актів;

- виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ.

3. Організації і проведення внутрішніх перевірок територіальних органів та самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України:

3.1. Управління відомчого контролю щодо:

- ефективного функціонування та вдосконалення відомчого контролю;

- методики здійснення перевірок у територіальних органах та самостійних структурних підрозділах Державної казначейської служби України;

- порядку підготовки, проведення та оформлення результатів контрольних заходів;

- проведення службових розслідувань стосовно державних службовців органів Державної казначейської служби України;

- звітності про результати контрольних заходів;

- складання форм звітності та довідок, пов'язаних з роботою Управління відомчого контролю Державної казначейської служби України та підрозділів відомчого контролю в органах Державної казначейської служби України.

4. Організації роботи з практичної реалізації нормативно-правових актів, пріоритетних завдань Державної казначейської служби України та проведення експериментів, взаємодії з учасниками бюджетного процесу, відповідно до повноважень та відповідальності самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України.

4.1. Департамент видатків державного бюджету щодо:

- здійснення операцій із відкриття асигнувань за загальним фондом державного бюджету;

- здійснення операцій із відкриття асигнувань у частині інших надходжень спеціального фонду державного бюджету;

- здійснення операцій із відкриття асигнувань розпорядникам, які обслуговуються транзитними управліннями, через базові управління Державної казначейської служби України;

- здійснення операцій із коригування відкритих асигнувань;

- здійснення окремих видатків розпорядників бюджетних коштів, рахунки яких відкриті в установах банків;

- операцій на кінець бюджетного року з залишками невикористаних відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету;

- консолідації інформації за зобов'язаннями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- реалізації діючих порядків використання бюджетних коштів, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, в частині відкриття асигнувань;

- ведення бази даних про мережу розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів за напрямом роботи "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки" (через Сектор режимно-секретної роботи);

- обліку бюджетних асигнувань за напрямом роботи "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки" (через Сектор режимно-секретної роботи) в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів;

- інформації про залишки невикористаних відкритих асигнувань на узагальнених рахунках відкритих асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів та рахунках розпорядників і одержувачів бюджетних коштів в територіальних органах Державної казначейської служби України за напрямами видатків (КВК, КПКВК, КЕКВ, ККК);

4.2. Сектор мережі та зведених показників бюджету щодо:

- порядку формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів по державному та місцевих бюджетах (крім питань щодо ведення бази даних про мережу розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів за напрямом роботи "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки");

- забезпечення обліку бюджетних асигнувань державного бюджету та контролю за їх дотриманням (крім питань щодо обліку бюджетних асигнувань за напрямом роботи "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки" та міжбюджетних трансфертів в розрізі територій);

- порядку формування і використання даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

- застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства в частині дотримання порядку та термінів подання мережі і розподілів показників зведених кошторисів та планів асигнувань.

4.3. Управління бюджетних надходжень щодо:

- обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами;

- повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів;

- закріплення податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, визначених відповідно до переліку кодів бюджетної класифікації, за відповідними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету;

- бюджетного відшкодування податку на додану вартість органами Державної казначейської служби України;

- взаємовідносин з податковими, митними органами, а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету з питань виконання нормативно-правових актів та розпорядчих документів в частині виконання державного бюджету за доходами;

- розподілу джерел формування спеціального фонду державного бюджету у частині доходів, фінансування та кредитування напрямам їх спрямування на спеціальні видатки головних розпорядників бюджетних коштів;

- застосування заходів впливу за порушення встановлених вимог щодо дотримання термінів підкріплення коштами відповідних рахунків місцевих фінансових органів або органів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування для здійснення повернення коштів.

4.4. Управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів щодо:

- стану розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами в частині міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, передбаченими Законом про Державний бюджет України;

- надання трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів;

- здійснення операцій з виконання розпису Державного бюджету України, в частині обліку планових показників за міжбюджетними трансфертами в розрізі територій;

- проведення взаємних розрахунків між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

- здійснення операцій з відкриття асигнувань за загальнодержавними видатками загального та спеціального фондів Державного бюджету України в частині міжбюджетних трансфертів;

- формування інформації за зобов'язаннями місцевих бюджетів по субвенціях соціально захисту, які надаються з Державного бюджету України;

- координації роботи територіальних органів Державної казначейської служби України з обслуговування видатків місцевих бюджетів та їх моніторингу.

4.5. Управління фінансових ресурсів щодо:

- управління ліквідністю субрахунків єдиного казначейського рахунка;

- проведення казначейських операцій в частині управління єдиним казначейським рахунком;

- проведення внутрішньосистемних розрахунків в частині управління єдиним казначейським рахунком;

- прогнозування фінансових потоків у Державній казначейській службі України;

- складання касового плану (прогноз руху грошових коштів по субрахунках єдиного казначейського рахунку головних управлінь Державної казначейської служби України);

- покриття Державною казначейською службою України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

- надання та погашення середньострокових позик місцевим бюджетам;

- покриття Державною казначейською службою України тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України;

- розміщення місцевими бюджетами та вищими навчальними закладами коштів на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків;

- визначення переліку банків України, які залучаються до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України.

4.6. Департамент обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів щодо:

- процедур відкриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів та іншим клієнтам;

- дотримання вимог стосовно оформлення кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та змін до них;

- здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів в частині оплати рахунків;

- реєстрації в обліку органів Державної казначейської служби України бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства в частині дотримання порядку та термінів подання індивідуальних кошторисів, інших документів та змін до них, що застосовуються в процесі виконання державного та місцевих бюджетів, порушення порядку реєстрації бюджетних зобов'язань, дотримання термінів попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, наявності у розпорядника бюджетних коштів кредиторської заборгованості за неіснуючими у поточному бюджетному році програмами та простроченої кредиторської заборгованості.

4.7. Департамент консолідованої звітності щодо:

- складання, подання та консолідації фінансової та бюджетної звітності про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів;

- складання та подання управлінської звітності;

- складання та подання звітності установами, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів;

- роз'яснення інформації, наведеної у звітах, які формує та надає Департамент консолідованої звітності;

- застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства в частині дотримання головними розпорядниками (розпорядниками нижчого рівня, що мають підвідомчі установи) встановлених термінів та порядку подання зведеної фінансової та бюджетної звітності або подання недостовірної зведеної фінансової та бюджетної звітності.

4.8. Управління бухгалтерського обліку операцій державного бюджету щодо:

- складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

- відкриття, ведення та закриття рахунків для забезпечення виконання державного бюджету, як в національній валюті, так і в іноземній валюті;

- ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету, які здійснюються в національній валюті через рахунки, відкриті на центральному рівні Державної казначейської служби України, та в іноземній валюті - через рахунки, відкриті на ім'я Державної казначейської служби України в установах банків;

- порядку оформлення документів і проведення операцій для виплати готівки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів;

- казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку;

- показників звітів про виконання державного бюджету, які складаються Управлінням бухгалтерського обліку за операціями, що проводяться на центральному рівні Державної казначейської служби України;

- застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства в частині дотримання головними розпорядниками (розпорядниками нижчого рівня, що мають підвідомчі установи) встановлених термінів та порядку подання фінансової та бюджетної звітності або подання недостовірної фінансової та бюджетної звітності.

4.9. Департамент інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації щодо:

- координації удосконалення та розвитку діючого прикладного програмного забезпечення, а також розробки та запровадження нового прикладного програмного забезпечення;

- застосування прикладного програмного забезпечення, яке використовується розпорядниками бюджетних коштів для взаємодії з інформаційною системою Державної казначейської служби України;

- функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи Державної казначейської служби України;

- технічного забезпечення обміну інформацією між Державною казначейською службою України, учасниками бюджетного процесу та іншими клієнтами Державної казначейської служби України;

- підготовки завдань, постановки задач на розробку та модифікацію прикладного програмного забезпечення, а також його експериментальної перевірки;

- захисту інформації.

4.10. Відділ обслуговування операційного дня:

- проведення міжбанківських розрахунків та внутрішніх платежів у національній валюті органами Державної казначейської служби України через систему електронних платежів Національного банку України;

- регламенту операційного дня Державної казначейської служби України;

- відкриття і закриття рахунків, створення схем акумуляції і розмежування коштів;

- ходу виконання платіжних операцій у системі електронних платежів Національного банку України та внутрішніх платежів;

- оперативного стану консолідованого кореспондентського рахунку Державної казначейської служби України в Національному банку України та поточного стану субрахунків головних управлінь Державної казначейської служби України;

- регламенту обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині надання технологічних @b файлів  Державним центром зайнятості, Фондом державного майна України, Пенсійним фондом України в частині надання файлів електронних виписок по відповідних рахунках.

4.11. Відділ персоналу та запобігання корупції щодо:

- реалізації кадрової роботи та державної служби в органах Державної казначейської служби України;

- документального оформлення проходження державної служби та трудових відносин;

- порядку надання та оформлення документів щодо погодження призначення на посаду (звільнення з посади) головних бухгалтерів бюджетних установ;

- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- підготовки документів для заохочення та нагородження працівників.

4.12. Адміністративно-господарський відділ щодо:

- здійснення закупівель товарів, робіт і послуг органами Державної казначейської служби України відповідно до чинного законодавства з питань державних закупівель;

- охорони та пропускного режиму на території центрального апарату Державної казначейської служби України;

- організації проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання, технічних засобів та комунікацій центрального апарату Державної казначейської служби України;

- організації господарського забезпечення центрального апарату Державної казначейської служби України.

4.13. Сектор режимно-секретної роботи щодо:

- забезпечення охорони державної таємниці та ведення секретного діловодства.

4.14. Управління діловодства щодо:

- порядку роботи з документами у Державній казначейській службі України;

- підготовки та оформлення документів;

- проходження та виконання документів;

- приймання, реєстрації, обліку, зберігання документів;

- складання номенклатури справ, порядку відбору справ, що утворилися під час діяльності структурних підрозділів та їх зберігання;

- дотримання правил обліку, зберігання та використання печаток, штампів, бланків суворої звітності;

- дотримання вимог діловодства та контролю за виконанням документів.

4.15. Управління розвитку, міжнародного співробітництва та зовнішніх зв'язків щодо:

- стратегічних напрямів та пріоритетних завдань Державної казначейської служби України;

- розвитку та модернізації державних фінансів, у тому числі в межах компетенції в частині реалізації Проекту модернізації державних фінансів;

- роботи в частині виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

- взаємодії Державної казначейської служби України та її територіальних органів з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- організації співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, з казначействами інших країн;

- здійснення організаційних заходів із забезпечення проведення колегій Державної казначейської служби України;

- формування та реалізації позитивного іміджу Державної казначейської служби України;

- підготовки та розміщення матеріалів у газеті "Все про бухгалтерський облік" та журналі "Казна України";

- підготовки та розміщення матеріалів на веб-порталі Державної казначейської служби України;

- функціонування музею Державної казначейської служби України "Державна скарбниця";

- впровадження позитивного досвіду роботи органів Державної казначейської служби України, міжнародного досвіду роботи з організації, розвитку і вдосконалення казначейської системи.

4.16. Відділ обслуговування державного боргу щодо:

- відкритих рахунків для обліку боргових зобов'язань держави, заборгованості за іноземними кредитами, залученими державою та/або під державні гарантії, та зарахування надходжень до державного бюджету по відшкодуванню такої заборгованості підприємствами-позичальниками;

- фактичних витрат державного бюджету на погашення та обслуговування боргових зобов'язань держави, зарахування коштів від розміщення цінних паперів та залучення кредитів;

- сум, відшкодованих державному бюджету підприємствами-позичальниками по заборгованості за іноземними кредитами, залученими державою та/або під державні гарантії;

- простроченої заборгованості перед державним бюджетом підприємств-позичальників за іноземними кредитами, отриманими під державні гарантії, та за субкредитними угодами, укладеними з Міністерством фінансів України в рамках спільних проектів з міжнародними фінансовими організаціями;

- надходження коштів від повернення (стягнення) кредитів, наданих з державного бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі за рахунок коштів державного бюджету.

4.17. Планово-фінансове управління щодо:

- складання бюджетного запиту, кошторисів та розрахунків до них, планів асигнувань (змін до кошторисів та планів асигнувань) на утримання центрального апарату та територіальних органів Державної казначейської служби України;

- подання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання центральним апаратом та територіальними органами Державної казначейської служби України;

- підготовки штатних розписів центрального апарату та територіальних органів Державної казначейської служби України;

- організації бухгалтерського обліку, складання фінансової та управлінської звітності центральним апаратом та територіальними органами Державної казначейської служби України стосовно інформації, яку формує та надає Планово-фінансове управління.

4.18. Відділ державних закупівель щодо:

- здійснення закупівель товарів, робіт і послуг територіальними органами Державної казначейської служби України відповідно до законодавства з питань державних закупівель;

- здійснення контрольних функцій при призупиненні та поновленні платежів з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів відповідно до інформації наданої органом оскарження (Антимонопольним комітетом України);

- правомірності підстав для надання попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань) територіальними органами Державної казначейської служби України, у разі письмового звернення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

4.19. Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи щодо:

- питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту.

 

Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

Н. І. Сушко

 

Додаток 2
до наказу Державної казначейської служби України
06.10.2011 N 51

Перелік питань,
за якими головні управління Державної казначейської служби України можуть надавати роз'яснення відповідно до своїх функціональних обов'язків та відповідальності

Головні управління Державної казначейської служби України надають роз'яснення:

- територіальним органам Державної казначейської служби України (управлінням (відділенням) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення);

- головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів та розпорядникам (одержувачам) коштів державного та місцевих бюджетів;

- обласним державним адміністраціям та, у разі необхідності, районним, міським державним адміністраціям;

- органам місцевого самоврядування (обласним, міським радам та їх структурним підрозділам);

- податковим, митним органам, а також іншим органам з питань організації роботи з обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами.

1. Головні управління Державної казначейської служби України надають роз'яснення щодо практичної реалізації нормативно-правових актів та організації роботи відповідно до повноважень та відповідальності самостійних структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України в частині:

1.1. Бюджетних надходжень щодо:

- відкриття, ведення та закриття в органах Державної казначейської служби України рахунків для зарахування надходжень;

- здійснення розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами, рівнями місцевих бюджетів, згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

- повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.

1.2. Казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів щодо:

- відкриття, ведення та закриття рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів, а також операцій розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів в органах Державної казначейської служби України;

- дотримання вимог стосовно оформлення кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та змін до них;

- розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів;

- здійснення операцій із відкритими асигнуваннями за загальним і спеціальним фондами державного бюджету та коштами місцевих бюджетів;

- проведення взаємних розрахунків між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у встановленому законодавством порядку;

- здійснення операцій по завершенню бюджетного року;

- виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ;

- застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

1.3. Мережі та зведених показників бюджету щодо:

- порядку формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів по державному та місцевих бюджетах;

- забезпечення обліку бюджетних асигнувань державного та місцевих бюджетів, контролю за їх дотриманням.

1.4. Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності щодо:

- ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

- складання та подання фінансової та бюджетної звітності про виконання державного та/або місцевих бюджетів;

- складання та подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

1.5. Інформаційних технологій та захисту інформації щодо:

- функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, захисту інформації;

- технічного забезпечення обміну інформацією між органами Державної казначейської служби України, учасниками бюджетного процесу та іншими клієнтами Державної казначейської служби України.

1.6. Платіжної системи та казначейських операцій щодо:

- покриття Державною казначейською службою України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

- надання та погашення середньострокових позик місцевим бюджетам;

- розміщення місцевими бюджетами та вищими навчальними закладами коштів на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків;

- дотримання установами банків, які залучаються до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України, вимог щодо обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

- виплати працівникам бюджетних установ заробітної плати за вкладними/картковими рахунками через уповноважені банки.

1.7. Планово-фінансової та адміністративно-господарської діяльності органів Державної казначейської служби України щодо:

- підготовки попередніх показників та пропозицій до бюджетного запиту, проектів кошторисів та розрахунків до них, планів асигнувань органів Державної казначейської служби України;

- підготовки проектів штатних розписів органів Державної казначейської служби України;

- здійснення закупівель товарів, робіт і послуг органами Державної казначейської служби України відповідно до законодавства з питань державних закупівель.

1.8. Зобов'язань перед бюджетом щодо:

- простроченої заборгованості перед державним бюджетом підприємств-позичальників за бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на умовах повернення;

- надходження коштів від повернення (стягнення) кредитів, наданих з державного бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі за рахунок коштів державного бюджету;

- нарахованої пені (відсотків) на прострочену заборгованість за бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на умовах повернення;

- надання підтвердних документів та оформлення подань на стягнення простроченої заборгованості перед державним бюджетом підприємств-позичальників за іноземними кредитами, отриманими під державні гарантії, та за субкредитними угодами, укладеними з Міністерством фінансів України в рамках спільних проектів з міжнародними фінансовими організаціями та за бюджетними позичками і фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі за рахунок коштів державного бюджету.

1.9. Юридичних питань щодо:

- застосування законодавства, методичних та інструктивних документів, які регламентують міжвідомчі відносини в процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів;

- застосування законодавства під час представництва інтересів органів Державної казначейської служби України у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань і спорів;

- укладення договорів, угод, в яких стороною є орган Державної казначейської служби України.

1.10. Відомчого контролю щодо:

- налагодження, вдосконалення та ефективного функціонування відомчого фінансового контролю.

1.11. Організації діловодства щодо:

- підготовки, оформлення, проходження та виконання документів;

- складання номенклатури справ, порядку відбору справ, що утворилися під час діяльності структурних підрозділів та їх зберігання;

- дотримання правил обліку, зберігання та використання печаток, штампів, бланків суворої звітності.

1.12. Управління персоналом та здійснення кадрової роботи щодо:

- реалізації кадрової роботи та державної служби в органах Державної казначейської служби України;

- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

1.13. Формування та реалізації позитивного іміджу Державної казначейської служби України.

1.14. Мобілізаційної підготовки та цивільного захисту.

 

Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

Н. І. Сушко

 

Додаток 3
до наказу Державної казначейської служби України
06.10.2011 N 51

Перелік питань,
за якими управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення можуть надавати роз'яснення відповідно до своїх функціональних обов'язків та відповідальності

Управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення надають роз'яснення:

- головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів, розпорядникам (одержувачам) коштів державного та місцевих бюджетів;

- районним, міським державним адміністраціям;

- органам місцевого самоврядування (міським, сільським, селищним радам та їх виконавчим органам);

- податковим, митним органам, а також іншим органам з питань організації роботи з обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами.

1. Управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення надають роз'яснення щодо практичної реалізації нормативно-правових актів та організації роботи відповідно до повноважень та відповідальності самостійних структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України в частині:

1.1. Бюджетних надходжень щодо:

- відкриття, ведення та закриття в органах Державної казначейської служби України рахунків для зарахування надходжень;

- здійснення розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами, рівнями місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

- повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.

1.2. Казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів щодо:

- відкриття, ведення та закриття рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів, а також операцій розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів в органах Державної казначейської служби України;

- дотримання вимог стосовно оформлення кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та змін до них;

- розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів;

- здійснення операцій із відкритими асигнуваннями за загальним і спеціальним фондами державного бюджету та коштами місцевих бюджетів;

- проведення взаємних розрахунків між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у встановленому законодавством порядку;

- здійснення операцій по завершенню бюджетного року;

- виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ;

- застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

1.3. Мережі та зведених показників бюджету щодо:

- порядку формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів по державному та місцевих бюджетах;

- забезпечення обліку бюджетних асигнувань державного та місцевих бюджетів, контролю за їх дотриманням.

1.4. Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності щодо:

- складання та подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

1.5. Технічного забезпечення обміну інформацією між органами Державної казначейської служби України, учасниками бюджетного процесу та іншими клієнтами Державної казначейської служби України.

1.6. Казначейських операцій щодо:

- покриття Державною казначейською службою України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, надання та погашення середньострокових позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

- розміщення місцевими бюджетами та вищими навчальними закладами коштів на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків;

- дотримання установами банків, які залучаються до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України, вимог щодо обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

- виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ за вкладними/картковими рахунками через уповноважені банки.

1.7. Зобов'язань перед бюджетом щодо:

- простроченої заборгованості перед державним бюджетом підприємств-позичальників за бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на умовах повернення;

- надходження коштів від повернення (стягнення) кредитів, наданих з державного бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі за рахунок коштів державного бюджету;

- нарахованої пені (відсотків) на прострочену заборгованість за бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на умовах повернення;

- надання підтвердних документів та оформлення подань на стягнення простроченої заборгованості перед державним бюджетом підприємств-позичальників за іноземними кредитами, отриманими під державні гарантії, та за субкредитними угодами, укладеними з Міністерством фінансів України в рамках спільних проектів з міжнародними фінансовими організаціями та за бюджетними позичками і фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі за рахунок коштів державного бюджету.

1.8. Юридичних питань щодо:

- застосування законодавства, методичних та інструктивних документів, які регламентують міжвідомчі відносини в процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів.

1.9. Організації діловодства щодо:

- підготовки, оформлення, проходження та виконання документів.

1.10. Управління персоналом та здійснення кадрової роботи щодо:

- реалізації кадрової роботи та державної служби в органах Державної казначейської служби України;

- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

1.11. Формування та реалізації позитивного іміджу Державної казначейської служби України.

1.12. Мобілізаційної підготовки та цивільного захисту.

 

Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

Н. І. Сушко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали