НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

РІШЕННЯ

від 6 грудня 2011 року N 37

З метою удосконалення врегулювання питань експертної діяльності Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:

Затвердити Зміни і доповнення до Інструкції про порядок проведення експертизи Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі, затвердженої рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 26.03.2009 N 3 (із змінами та доповненнями), що додаються.

 

Голова Національної експертної
комісії України з питань захисту
суспільної моралі

В. В.Костицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
06.12.2011 N 37

Зміни і доповнення
до Інструкції про порядок проведення експертизи Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі, затвердженої рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 26.03.2009 N 3

1. Пункт 1.5 Інструкції доповнити новими абзацами другим - сьомим у такій редакції:

"Для проведення експертизи видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру до Національної комісії подаються:

заява (додаток 12);

об'єкти експертизи - відеозапис видовищного заходу, який подається у трьох ідентичних копіях на трьох дисках для лазерних систем зчитування з можливістю разового запису на них інформації;

платіжне доручення про оплату проведення експертизи;

копії статутних документів та свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчені в установленому порядку, із обов'язковою вказівкою на заявлені види діяльності відповідно до класифікації видів економічної діяльності (92.34.0 "Інша розважальна діяльність");

програма видовищного заходу з визначенням: статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо); формату (фестиваль, концерт, вистава, видовищний захід сексуального чи еротичного характеру тощо); мови (мов), якою (якими) буде супроводжуватися захід; переліку виконавців і творів.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

2. Розділ 4 "Організація проведення експертизи" Інструкції викласти у такій редакції:

"4. Організація проведення експертизи

4.1. Запити, звернення, документи та об'єкти експертизи після надходження до Національної комісії реєструються відповідальною за діловодство особою у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в Національній комісії.

Про стан об'єктів експертного дослідження, що передаються, складається акт у двох примірниках, один з яких зберігається у структурному підрозділі, відповідальному за діловодство Національної комісії, а другий приєднується до відповідних вхідних документів.

Даний акт складається працівником, відповідальним за діловодство у структурному підрозділі апарату Національної комісії, у якому проводиться експертне дослідження, у присутності начальника цього структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, та працівника апарату Національної комісії, відповідального за діловодство у Національній комісії.

В акті крім загальних реквізитів зазначається, які саме об'єкти експертного дослідження були отримані, їх кількість, інформація про зовнішній стан упаковки та об'єкта експертного дослідження, а також інші обставини, що мають значення для проведення експертного дослідження.

При складанні акта здійснюється фотографування стану упаковки об'єкта експертного дослідження (за наявності), об'єкта експертного дослідження та його складових, які відображають змістовне наповнення об'єкта експертного дослідження. Дані фотографії розміщуються у акті.

Акт підписується працівником, який його складає, та присутніми при цьому.

4.2. При встановленні необхідності проведення експертизи за результатами контрольної діяльності Національної комісії, керівник структурного підрозділу Національної комісії чи представник Національної комісії в регіоні подає доповідну записку на ім'я Голови Національної комісії, яким приймається рішення про необхідність проведення такої експертизи.

4.3. Голова Національної комісії або його заступник протягом 2 робочих днів від дня надходження матеріалів розглядають їх і доручають проведення експертизи, що оформлюється відповідною резолюцією.

4.4. Об'єкти експертизи передаються під підпис у журналі обліку об'єктів експертизи Національної комісії (додаток 4) керівнику структурного підрозділу апарату Національної комісії, уповноваженого на проведення експертизи.

Об'єкти експертизи передаються спеціалістам для проведення дослідження під особистий підпис у журналі обліку об'єктів експертизи структурного підрозділу апарату Національної комісії, уповноваженого на проведення експертизи (додаток 5).

Об'єкти експертизи зберігаються за місцем знаходження структурного підрозділу апарату Національної комісії, уповноваженого на проведення експертизи, у металевому сейфі.

4.5. Спеціалістом протягом 3 робочих днів вивчаються надані матеріали та вирішуються питання щодо необхідності надання ініціатором експертизи додаткових матеріалів та створення експертної групи.

4.6. У випадку прийняття рішення про створення експертної групи або направлення запитів до наукових установ з метою отримання фахових висновків спеціалістів заявнику протягом 2 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення рекомендованим листом зі зворотнім повідомленням направляється запит про надання до Національної комісії копій об'єктів експертизи у необхідній кількості.

Якщо заявник у строк, зазначений у запиті, не надасть до Національної комісії копії об'єктів експертизи, заява про проведення експертизи повертається заявнику без розгляду.

4.7. Після закінчення роботи об'єкти експертизи повертаються керівнику структурного підрозділу апарату Національної комісії, уповноваженого на проведення експертизи, про що у журналі обліку об'єктів експертизи робиться відповідна відмітка.

4.8. Після проведення експертизи об'єкти експертизи передаються керівником структурного підрозділу апарату Національної комісії, уповноваженого на проведення експертизи, особі, відповідальній за діловодство Національної комісії, під підпис у журналі обліку об'єктів експертизи структурного підрозділу апарату Національної комісії, уповноваженого на проведення експертизи. Про передачу об'єктів експертизи у книзі обліку об'єктів експертиз Національної комісії робиться відповідна відмітка.

Об'єкти експертизи повертаються уповноваженим представникам заявника особисто у приміщенні Національної комісії у тримісячний термін з моменту їх отримання.

Національна комісія не несе відповідальності за зберігання об'єктів експертизи, що підлягають поверненню заявникам, після закінчення передбаченого цією Інструкцією тримісячного терміну.

У випадку направлення об'єктів експертизи поштою про порядок отримання об'єктів експертизи заявникам повідомляється письмово у супровідному листі до експертного висновку.

4.9. Порядок оформлення ходу дослідження визначається внутрішніми документами Національної комісії та чинним законодавством.

4.10. Послідовність методів, правил і засобів проведення експертизи визначається відповідною методикою.".

3. Пункт 5.4 Інструкції після слова "дослідження" доповнити словами "продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру".

4. Доповнити пункт 5.6 Інструкції абзацом другим у такій редакції:

"Якщо висновок стосується видовищного заходу сексуального чи еротичного характеру, до нього додаються три ідентичні копії відеозапису дослідженого видовищного заходу на трьох дисках для лазерних систем зчитування. Один з дисків залишається у Національній комісії, а два надсилаються заявнику, при цьому один з них належним чином опечатаний.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

5. Додатки 2, 3, 6 Інструкції виключити.

6. Доповнити Інструкцію додатком 12 (додаток 1 до рішення).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали