Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо збору коштів з батьків

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.10.2011 р. N 1/11-9472

Всеукраїнській молодіжній організації "Молодь проти корупції"
вул. Лютеранська, 27 - 29,
м. Київ, 01024

Щодо збору коштів з батьків

На виконання листа Першого заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів від 15 вересня 2011 року N 43781/1/1-11 до Вашого звернення від 07.09.2011 N 513-09/11 з питань збору коштів з батьків учнів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів у межах компетенції повідомляємо.

Додатки на 6 арк.

 

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

 

Додаток

1. Чи можуть працівники у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах примусово вимагати від батьків дітей оплату за перебування у державних і комунальних навчальних закладах та/або за поліпшення умов навчання їх дітей?

Відповідно до пункту п'ятого статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму.

Згідно з пунктом 2.7 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 N 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 р. за N 953/7241, плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій). Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

Оплата за надання додаткових освітніх послуг, обумовлених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальним закладам іншими установами і закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", здійснюється батьками у відповідності до законодавства у разі їх згоди на отримання таких послуг.

2. Чи можуть працівники державних і комунальних навчальних закладів отримувати від батьків дітей добровільну плату батьків за поліпшення умов навчання їх дітей? Чи дійсно внески батьків повинні здійснюватись тільки на добровільних засадах?

Законом України "Про благодійництво та благодійні організації" визначено, що благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність.

Серед напрямів здійснення благодійництва - сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості; подання допомоги талановитій творчій молоді тощо.

Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді: одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги; систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги; фінансування конкретних цільових програм; допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність; дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності; дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів; подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності; прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва; інших заходів, не заборонених законом.

Фінансові операції державними та комунальними навчальними закладами здійснюються відповідно до законодавства.

Педагогічні працівники при цьому фінансові операції не здійснюють.

3. В якому саме порядку (згідно яких актів, з оформленням яких саме документів) зазначені внески повинні бути оприбутковані та використані?

Зазначені питання обумовлені законами України "Про бюджетну систему в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про благодійництво та благодійні організації", Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Господарським кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальним закладам іншими установами і закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог,до використання кошторисів бюджетних установ", від 17.05.2002 N 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання", від 28.02.2000 N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності", від 26.11.2008 N 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу", від 17.08.98 N 1295 "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт", від 04.08.2000 N 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 N 1007 "Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери", наказів Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування", від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", від 28.01.2002 N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", від 14.12.99 N 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги", наказами Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", від 10.07.2000 N 61 "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", листом Державного казначейства України від 12.05.2004 N 07-04/960-3876 "Про порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із надходженням у натуральній формі" та ін.

Окрім того, спільним наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки та Міністерства фінансів від 23.07.2010 N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 30 листопада 2010 р. за N 1196/18491, затверджено порядок надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами.

4. Чи відповідає чинному законодавству практика, коли фінансові відносини між батьківськими "трійками" та адміністрацією зазначених закладів ніяк не оформлюються документально та не оформлюються документи, які підтверджують здавання батьками грошових коштів в таких випадках? Як саме це оформлення має бути проведено?

Законодавством не обумовлено термін батьківські "трійки".

Якщо мається на увазі благодійна організація, зареєстрована у відповідності до законодавства, її діяльність відзначено Законом України "Про благодійництво та благодійні організації". Взаємовідносини між благодійною організацією та навчальним закладом обумовлюються її статутом.

Якщо батьківські "трійки" - це члени батьківських комітетів (рад), їх дії регламентовані Примірним положенням про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 N 440. Відповідно до абзацу дев'ятого пункту 4.1 Примірного положення батьківські комітети мають право створювати благодійні фонди відповідно до законодавства.

Разом з тим, фінансові надходження обов'язково документуються.

Бухгалтерські операції та оформлення документів здійснюється з урахуванням типу надходжень (готівковий, безготівковий внесок, передача матеріальних цінностей, дарування безповоротно чи у тимчасове використання, отримання допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг тощо) та форми ведення закладом бухгалтерської діяльності (самостійно чи централізованою бухгалтерією районного відділу освіти) відповідно до законодавства.

5. Чи дійсно після отримання благодійного внеску до спеціального фонду кошторису повинно бути внесено зміни (як у дохідну, так і у видаткову його частини за відповідними напрямами видатків)?

Бухгалтерські операції та оформлення документів здійснюється з урахуванням форми ведення закладом бухгалтерської діяльності (самостійно чи централізованою бухгалтерією районного відділу освіти) відповідно до законодавства.

6. Якщо у закладі освіти існує практика збору коштів від батьків, яким займаються виключно батьківські "трійки" (а адміністрація школи лише надає пропозиції щодо напрямків їх використання, але фінансові відносини між батьківськими "трійками" та адміністрацією ніяк не оформлюються документально) - чи є такі внески благодійними, чи повинні такі внески зараховуватися до спеціального фонду кошторису установи та використовуватись для потреб, які не забезпечені фінансуванням з бюджету, та за напрямами, визначеними надавачем благодійної допомоги?

Поняття благодійництва та благодійної допомоги визначені Законом України "Про благодійництво та благодійні організації".

Фінансова діяльність закладу здійснюється відповідно до законодавства.

7. Яка саме відповідальність (кримінальна, адміністративна, матеріальна - просимо навести докладну інформацію стосовно цифрових значень відповідних санкцій) передбачена у випадку порушень порядку отримання зазначених коштів, у випадках привласнення зазначених коштів керівниками державних і комунальних навчальних закладів?

Яка саме відповідальність (кримінальна, адміністративна, матеріальна - просимо навести докладну інформацію стосовно цифрових значень відповідних санкцій) передбачена у випадку збору з батьків зазначених коштів на здійснення робіт, надання послуг (які належним чином фінансуються за рахунок бюджету, але батькам повідомляється про необхідність надати кошти, які потім привласнюються керівниками державних і комунальних навчальних закладів)?

Статтею 3682 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Частиною першою вищезазначеної статті визначено, що одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва (незаконне збагачення) карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Частиною другою цієї статті передбачено, що незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Частиною третьою цієї статті встановлено, що незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

При цьому неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних не те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі - на суму, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі порушень порядку отримання благодійних коштів та у випадках привласнення зазначених коштів керівниками державних і комунальних навчальних закладів у менших розмірах, ніж це визначено в КК України, їх може також бути притягнено до адміністративної відповідальності за адміністративні корупційні правопорушення, передбачені ст. 1722 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення обмежень використання службового становища, а саме за:

1) Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, що тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру;

2) Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, що тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України листом від 15.04.2011 N 1/9-289 (Лист N 1/9-289) щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків, з метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків, забезпечення доступності та безоплатності освіти в державних і комунальних навчальних закладах керівникам навчальних закладів доручено:

- систематично проводити звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю про використання благодійних та спонсорських коштів;

- забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у місцевих засобах масової інформації;

- провести відповідну роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

У цьому листі наголошено, що керівники місцевих органів управління освітою, навчальних закладів несуть персональну (тобто дисциплінарну) відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання.

Так, крім підстав, передбачених статтею 40 Кодексу законів про працю України, відповідно до пункту 1 частини першої статті 41 КЗпП України трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали