Щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

 21 травня 2009 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" (далі - Постанова N 502), яка набрала чинності 29 травня 2009 року.

Пунктом 1 Постанови N 502 передбачено органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, до 31 грудня 2010 року:

тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного і податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів);

установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб'єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням;

видавати суб'єктові господарювання припис про усунення протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлений на підставі акта про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом;

приймати рішення про застосування до суб'єктів господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень (крім порушень, що неможливо усунути);

не застосовувати санкції щодо порушень, усунених на виконання припису.

Норма щодо розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику передбачена Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль). Так, статтею 5 Закону про контроль зазначено, що орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

З урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

На даний час, Кабінетом Міністрів України, за поданням органів державного нагляду (контролю) у віднесеній до їх відання сфери, прийнято 40 постанов про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 848 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду" до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, в управлінні (власності, володінні, користуванні) яких перебувають об'єкти, що використовуються для:

розведення, вирощування, утримання та/або обігу сільськогосподарських тварин, птиці, риби та інших гідробіонтів;

заготівлі та/або переробки сировини тваринного походження;

забою тварин, первинної переробки та виробництва необроблених харчових продуктів;

ведення племінної справи у тваринництві;

зберігання сировини та продукції тваринного походження (бази, склади, холодильники, холодокомбінати тощо);

провадження виставкової діяльності, проведення аукціонів і функціонування ринків;

виробництва та/або обігу кісткового, кров'яного, рибного, м'ясо-кісткового борошна;

утилізації трупів тварин та продуктів тваринного походження (ветсанутильзаводи);

вирощування, утримання та/або обігу домашніх, диких, екзотичних, зоопаркових, циркових тварин, хутрових звірів;

оптової, роздрібної торгівлі необробленою тваринницькою харчовою продукцією.

Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику проводяться не частіше чотирьох разів на рік.

Тому, періодичність проведення планових заходів, зокрема, ветеринарного контролю пов'язана зі ступенем ризику від провадження господарської діяльності.

Враховуючи, що одним із основних принципів державного нагляду (контролю), відповідно до Закону про контроль, є принцип пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності, встановлені Постановою N 502 тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року не поширюються на перевірки суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного і податкового законодавства.

Лист від 19.10.2009 р. N 12678

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали