Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Справа "Цаценко та Рябоконь проти України"

РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Справа "Цаценко та Рябоконь проти України"

(Заяви N 5481/19 та N 7574/19)

Страсбург, 17 жовтня 2019 року

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі "Цаценко та Рябоконь проти України"

Європейський суд з прав людини (П'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Андре Потоцький, Голова,
Ганна Юдківська,
Йонко Грозєв, судді,
та Лів Тігерштедт, в. о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 26 вересня 2019 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в таблиці у додатку.

4. Заявники скаржились на надмірну тривалість тримання під вартою на стадії досудового розслідування. Вони також висунули інші скарги за положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмету заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржились, головним чином, що тримання їх під вартою на стадії досудового розслідування було необґрунтовано тривалим. Вони посилались на пункт 3 статті 5 Конвенції, яка передбачає таке:

Пункт 3 Статті 5

"3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту "c" пункту 1 цієї статті... має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з'явитися на судове засідання."

7. Суд зауважує, що загальні принципи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження, як це гарантовано пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені у низці його попередніх рішень (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі "Кудла проти Польщі" [ВП], заява N 30210/96, пункт 110, ЄСПЛ 2000-XI та рішення у справі "Маккей проти Сполученого Королівства" [ВП], заява N 543/03, пункти 41 - 44, ЄСПЛ 2006-X з подальшими посиланнями).

8. У керівних справах "Харченко проти України", заява N 40107/02, рішення від 10 лютого 2011 року (Рішення) та "Ігнатов проти України", заява N 40583/15, рішення від 15 грудня 2016 року Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні в нього матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість тримання заявників під вартою на стадії досудового розслідування була надмірною.

10. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ЗА УСТАЛЕНОЮ ПРАКТИКОЮ СУДУ

11. Заявники подали інші скарги, які також порушують питання за Конвенцією, з огляду на усталену практику Суду (див. таблицю у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту "a" пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд доходить висновку, що вони також свідчать про порушення Конвенції у світлі його висновків у згаданому рішенні у справі "Харченко проти України" (Рішення N 37666/13) та рішеннях у справах "Строган проти України", заява N 30198/11, пункти 105 - 110, від 06 жовтня 2016 року та "Меріт проти України", заява N 66561/01, від 30 березня 2004 року

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

12. Стаття 41 Конвенції передбачає:

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію."

13. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, згадане рішення у справі "Ігнатов проти України", Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені в таблиці у додатку.

14. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об'єднати заяви;

2. Оголошує заяви прийнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції щодо надмірної тривалості тримання під вартою на стадії досудового розслідування;

4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг, поданих за усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 жовтня 2019 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту Суду.

 

Голова

А. Потоцький

В. о. заступника Секретаря

Л. Тігерштедт

 

Додаток

Перелік заяв зі скаргами за пунктом 3 статті 5 Конвенції (надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

N

N заяви, дата подання

П. І. Б. заявника дата народження

П. І. Б представника та місце знаходження

Період тримання під вартою

Тривалість строку тримання під вартою

Інші скарги за усталеною практикою

Сума, присуджена кожному заявнику, в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)1

1.

5481/19
03.01.2019

Олексій Вікторович Цаценко
29.05.88

Олександр Анатолійович Ігнатов
м. Дніпро

З 31.08.2017 до
31.07.2018

11 місяців та 1 день

Пункт 5 статті 5 Конвенції - відсутність або неадекватність компенсації за незаконне тримання під вартою або затримання: відсутність ефективного права на компенсацію у національному законодавстві, див. рішення у справі "Строган проти України",
заява N 30198/11, пункти 105 - 110, від
06 жовтня 2016 року.

780

2.

7574/19
08.01.2019

Ігор Григорович Рябоконь
15.03.65

Сергій Миколайович Рибій
м. Дніпро

З 27.09.2017
триває

Більше 1 року,
11 місяців та 8 днів

Пункт 1 статті 6 Конвенції - надмірна тривалість кримінального провадження:
розпочато 14.08.2014 - та по дати подання заяви перебувало в провадженні 2 інстанції
Пункт 5 статті 5 Конвенції - відсутність або неадекватність компенсації за незаконне затримання або тримання під вартою: відсутність ефективного права на компенсацію у національному законодавстві, див. рішення у справі "Строган проти України",
заява N 30198/11, пункти 105 - 110, від 06 жовтня 2016 року.

1200


1 Та додатково будь-який податок, що може нараховуватись заявникам.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали