РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

ПОСТАНОВА

від 20 червня 1925 р.

Харків

Структура й штати Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР і Української Економічної Наради з постійними комісіями при них

Скасовуючи постанову свою з 30 квітня 1924 року "Про штати Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР і постійних комісій при РНК і Екнараді УСРР" (Зб. Уз. 1924 р., N 10, арт. 100), Рада Народніх Комісарів УСРР постановила затвердити нижчеподані структуру й штати Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР і Української Економічної Наради з постійними комісіями при них:

СТРУКТУРА Й ШТАТИ
Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР і Української Економічної Наради з постійними комісіями при них.

I.

Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів УСРР (він же Керуючий Справами Української Економічної Наради)

1

Помічників Керуючого Справами РНК УСРР (1 - по організаційно-інформаційній частині, він же Заступник Керуючого Справами так по РНК, як і по Екнараді УСРР, і 1 - по адміністраційно-господарській частині)

2

Редактор-консультант РНК і Екнаради УСРР (він же Помічник Керуючого Справами РНК і Екнаради УСРР в юридичних справах)

1

Співробітник для відповідальних доручень при Керуючому Справами РНК УСРР

1

 

5


II.
Секретаріят Управління Справами РНК і Екнаради УСРР.

Секретар (Завідувач Секретаріяту Управління Справами)

1

Помічників секретаря

2

Технічний секретар

1

Контрольор

1

Завідувач загальної карткової реєстратуры

1

Класифікатор

1

Шифровальник

1

Старший діловод

1

Діловодів 1-го розряду

3

Стенографісток

2

Машиністка-кореспондентка

1

Чергових секретарів

4

 

19


III.
Організаційно-Інформаційний Відділ

Завідувач Організаційно-Інформаційного Відділу Помічник Керуючого Справами РНК і Екнаради УСРР

-

Помічників Завідувача Організаційно-Інформаційного Відділу (з них:

 

1 - Завідувач Організаційного Бюра

 

1 - Завідувач Інформаційного Бюра,

 

1 - Завідувач Бюра Преси)

3

Секретар Організаційно-Інформаційного Відділу

1

Референтів

2

Статистиків 1-го розряду

2

Редактор інформаційних бюлетенів і збірок

1

Інформатор

1

Діловодів 1-го розряду

2

 

12


IV.
Секретаріят РНК і Екнаради УСРР.

Секретар РНК УСРР

1

Помічників Секретаря РНК УСРР (з них:

 

1 - по РНК УСРР,

 

1 - по Екнараді УСРР, як секретар Екнаради,

 

1 - по КПРЗП при РНК УСРР, як Секретар КПРЗП і

 

1 - по АФК при РНК УСРР, як секретар АФК

4

Технічних секретарів (з них:

 

1 - по РНК УСРР,

 

1 - по Екнараді УСРР,

 

1 - по КПРЗП при РНК УСРР і

 

1 - по АФК при РНК УСРР)

4

Контрольорів (з них:

 

1 - по РНК УССР,

 

1 - по Екнараді УСРР,

 

1 - по КПРЗП при РНК УСРР і

 

1 - по АФК при РНК УСРР)

4

Стенографісток

4

Старший діловод

1

Діловодів 1-го розряду

4

 

22


V.
Юридичний Відділ.

Завідувач Юридичного Відділу - Редактор-консультант РНК і Екнаради УСРР

-

1. Бюро редагування й складання декретів та постанов.

 

Завідувач Бюра (він же Заступник Завідувача Юридичного Відділу)

1

Помічників Завідувача Бюра (юрисконсульти-редактори)

2

Секретар (юрист)

1

Діловод 1-го розряду

1

 

5

2. Бюро перекладів декретів і постанов.

 

Завідувач Бюра

1

Перекладачів

3

 

4

3. Довідково-консультаційне бюро.

 

Завідувач Бюра (юрист)

1

Класифікатор

1

Старший діловод

1

Діловод 1-го розряду

1

 

4

Усього

13


VI.
Адміністраційно-Господарський Відділ

Завідувач Адміністраційно-Господарського Відділу - Помічник Керуючого Справами РНК і Екнаради УСРР

-

Заступник Завідувача Адміністраційно-Господарського Відділу (він же завідувач бюра персонального складу)

1

 

1

1. Канцелярія.

 

 

 

Старший діловод

1

Діловод-наказист

1

 

2

2. Бюро переписки.

 

Завідувач Бюра переписки

1

Машиністок 1-го розряду

18

Шапирографістів

3

Ротаторист

1

 

23

3. Експедиція.

 

Завідувач експедиції

1

Контористів

2

Кур'єрів

8

Самокатчиків

4

 

15

4. Архів.

 

Завідувач архіву

1

Архіварів

2

 

3

5. Господарська частина.

 

Завідувач господарської частини

1

Агент для доручень

1

Коморник

1

Буфетниця

1

Розносниць чаю

2

 

6

6. Бухгалтерія

 

Головний бухгалтер

1

Бухгалтерів

2

Рахівників

3

Касир-артільник

1

 

7

7. Комендатура.

 

Комендант

1

Агентів для видачі перепусток

3

Реєстратор-приймач почти

1

Електромонтер

1

Телефоністок

2

Столяр

1

Швайцарів

3

Палівників

3

Двірників

7

Прибиральниць

8

Стайничих

3

 

33

Усього

90


VII.
Секретаріят Голови РНК УСРР і його Заступників.

1. Секретаріят Голови РНК УСРР.

 

Вчений секретар при Голові РНК УСРР

1

Секретарів Голови РНК УСРР (особистих)

2

Машиністка-кореспондентка

1

Співробітник для доручень при Голові РНК УСРР

1

 

5

2. Секретаріят Заступників Голови РНК УСРР.

 

Секретарів-Заступників Голови РНК УСРР (особистих)

2


VIII.
Секретаріяти постійних комісій при РНК і Екнараді УСРР.

1. Секретаріят Головного Кооперативною Комітету при РНК УСРР.

 

Секретар Головкооперкому

1

Завідувач реєстраційної частини (юрист)

1

Діловод 1-го розряду

1

Машиністка 1-го розряду

1

 

4

2. Секретаріят Концесійної Комісії при РНК УСРР.

 

Секретар (функції секретаря Концескому виконує секретар або помічник секретаря УС РНК)

-

Юрисконсульт

1

Діловод 1-го розряду

1

Машиністка-кореспондентка

1

 

3

3. Секретаріят Центральноі Комісіі допомоги Червоній Арміі при РНК УСРР.

 

Обслуговує Секретар Управління Справами РНК і Екнаради УСРР або один з його помічників

4. Постійна Нарада в справі боротьби з бандитизмом при РНК УСРР.

 

Обслуговує Секретар Управління Справами РНК і Екнаради УСРР або один з його помічників

-

5. Фінансовий Комітет при РНК УСРР.

 

Обслуговує Секретар Управління Справами РНК і Екнаради УСРР або один з його помічників

-

6. Секретаріят Вищоі Арбітражноі Комісіі при Екнараді УСРР.

 

Секретар Вищої Арбітражної Комісії

1

Консультант (юрист)

1

Старший діловод

1

Реєстратор

1

Машиністка 1-го розряду

1

 

5

Усього

12


IX.
Штатний склад комісій при РНК УСРР. Розгляду законодавчих проєктів і адміністраційно-фінансовоі комісіі.

1. Комісія розгляду законодавчих проєктів.

 

Голова комісії

1

Членів комісії

2

 

3

2. Адміністраційно-фінансова комісія

 

Голова комісії

1

Членів комісії

2

 

3

Усього

6

Разом по Управлінню Справами РНК і Екнаради УСРР

186 п


 

Голова Ради
Народніх Комісарів УСРР

В. ЧУБАР

Керуючий Справами
Ради Народніх Комісарів УСРР

Ф. БЕГА

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали