РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

ПОСТАНОВА

від 21 вересня 1925 р.

Харків

Такса оплати нотаріяльних чинностей і правила справляння нотаріяльних зборів

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Народніх Комісарів УСРР від 30 грудня 1925 року (Постанова)

Змінюючи арт. 37 постанови своєї з 20 квітня 1923 року "Положення про Державний Нотаріят" (Положення) (Зб. Уз. 1923 р., ч. 13, арт. 232) і касуючи арт. 1-й постанови своєї з 6 червня 1923 року "Про скасування розділу "В" постанови РНК з 18 жовтня 1921 р. "Про встановлення зборів на прибуток Республіки по НКЮ" (Зб. Уз. 1923 р., ч. 22 - 23, арт. 339), - Рада Народніх Комісарів УСРР постановила затвердити нижченаведені таксу оплати нотаріяльних чинностей і правила справляння нотаріяльних зборів:

Такса оплати нотаріяльних чинностей і правила справляння нотаріяльних зборів.

1. Нотаріяльні чинності оплачуєтся підчас самого їхнього переведення.

Розстрочувати й відстрочувати оплату нотаріяльних зборів дозволяється відповідно до особливого про те узаконення.

2. Від оплати нотаріяльних чинностей звільняються:

а) особи, визнані судом, в порядкові п. "в" арт. 43 Цивільного Процесуального Кодексу УСРР за таких, що не мають коштів на оплату зборів по судових справах, підчас засвідчування документів або копій, щоб їх прикласти до справ, по яких уже відбулась така ухвала суду;

б) особи, які подали посвідчення народнього суду, що вони не мають коштів на оплату зборів на засвідчення документів, зазначених в арт. арт. 10, 19 та 21 цієї такси;

в) особи, які подають на засвідчення документи в справах, дотичних військової повинности, соціяльного забезпечення й соціяльною страхування, а також в справах про одержання заробітньої плати й про аліменти;

г) особи, що потерпіли від стихійного лиха, а також особи, що мають право на соціяльне забезпечення, в випадках, коли ці другі прямують за кордон, під час оформлення ними документів, для подання до Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ і до чужоземних консульств;

д) товариство допомоги жертвам інтервенції, а також всі установи й громадяни Союзу РСР, коли вони оформляють різного роду документи й акти в справах, звязаних із виявленням втрат від інтервенції;

є) особи, установи й організації, що їх звільнюється від нотаріяльних зборів на підставі спеціальних законів.

3. За складення нотаріяльних актів справляється 2 карб. за кожний акт і зверх того:

а) з актів купівлі-продажу й актів застави будівель або права забудовання:

на суму не більшу

 

як 500 крб.

5 крб. - к.

на суму більшу

 

як 500 крб.

5 крб. - к.


і зверх того 1/2 % з суми, що сягає понад 500 крб.

Увага. Коли віддають до застави будівлі або право на забудовання робітники та службовці, житлові кооперативні товариства, комунальні підприємства й державні органи:

на суму не більшу

 

як 500 крб.

5 крб. - к.

на суму більшу

 

як 500 крб.

5 крб. - к.


і зверх того 1/4 % з суми, що сягає понад 500 крб.

б) з актів найму державних і комунальних підприємств:

на суму не більшу

 

як 1000 крб.

5 крб. - к.

на суму не більшу

 

як 1000 крб.

5 крб. - к.


і зверх того з суми понад 1000 крб. до 50000 крб. - 1/2 % і з суми понад 50000 крб. - 1/4 %.

Увага. Державні органи й підприємства, а також кооперативні об'єднання центрального типу (як-ось: "Вукопспілка", "Сільський Господар" і т. инш.) і 2-го ступня (наприклад, "Райспілка") виплачують передбачену п. "б" відсоткову надвишку у половинному розмірі. Кооперативні організації 1-го ступня, а також колективи з безробітних та їхні об'єднання, організовані комітетами бірж праці, виплачують збір в 5 крб. і від додаткового відсоткового збору звільняються.

в) з актів дарування будівель або права забудовання:

на суму не більшу

 

як 1000 крб.

10 крб. -

на суму більшу

 

як 1000 крб.

10 крб. -


і зверх того 1 % з суми, що сягає понад 1000 крб.

Увага 1. Підчас складання актів про вивласнення будівель, за ціну актів вважається покупна вартість цих будівель.

Якщо подано неправильні відомості про вартість будівель, на винуватих осіб і установи накладається штраф у 5-тикратному розмірі.

Увага 2. Підчас складання умов і угод товарообмінного характеру і про обопільні послуги маєткового характеру ціною умови для справляння нотаріяльних зборів визнається вартість одного з обмінюваного майна або однієї з обопільних послуг, оцінених в більшій сумі.

4. За складення нотаріяльних актів про встановлення права забудування справляється:

з актів на суму не

 

більшу як 500 крб.

50 коп. -

з актів на суму

 

більшу як 500 крб.

1 крб. - к.


5. За засвідчення актів маєткового характеру справляється:

а) по угодах купівлі-продажу й поставки -

на суму не більшу

 

як 500 крб.

1 крб. - 50 к.

на суму більшу

 

як 500 крб.

1 крб. - 50 к.


і зверх того 1/4 % суми, що сягає понад 500 крб.;

б) по угодах дарування -

на суму не більшу

 

як 1000 крб.

10 крб. - к.

на суму більшу

 

як 1000 крб.

10 крб. - к.


і зверх того 1 % з суми, що сягає понад 1000 крб.;

в) по угодах позики, забезпечуваних заставою всілякого майна, за винятком будівель -

на суму не більшу

 

як 500 крб.

3 крб. - к.

на суму більшу

 

як 500 крб.

3 крб. - к.


і зверх того 1/4 % з суми, що сягає понад 500 крб.;

г) по угодах маєткового найму -

на суму не більшу

 

як 500 крб.

3 крб. - к.

на суму більшу

 

як 500 крб.

3 крб. - к.


і зверх того 1/2 % з суми, що сягає понад 500 крб.

Увага. Угоди, що їх склали житлкооперативи, а також робітники й службовці з відділами місцевого (міського) господарства на оренду житлових приміщень, тоді, коли вартість потрібного ремонту перевищує 50 % суми річної орендової плати, оплачується на підставі арт. 4-го цієї такси.

д) по угодах підряду:

на суму не більшу

 

як 1000 крб.

5 крб. - к.

на суму більшу

 

як 1000 крб.

5 крб. - к.


і зверх того з суми понад 1000 крб. до 50000 крб. 1/2 % і з суми понад 50000 крб. 1/4 %;

е) по угодах доручення, комісії й инших угодах, окремо не зазначених в цій таксі:

на суму не більшу

 

 

як 500 карб.

1 карб.

50 к.

на суму більшу

 

 

як 500 карб.

1 карб.

50 к.


і зверх того 1/4 % з суми, що сягає понад 500 карбованців.

6. Підчас складання або засвідчення актів маєткового характеру, що їх суми неможна визначити в грошевих знаках у момент засвідчення, справляється одноразово 3 карб. Такі акти належить додатково оплатити в розмірі, зазначеному в арт. арт. 3 і 5, в міру вияснення їх сум, з тим, що на нотаріяльну контору покладається обов'язок повідомляти про всі випадки складення таких актів місцевий Фінансовий відділ.

7. За засвідчення особистих боргових зобов'язань (векселів, позичкових листів, боргових розписок і инш.) справляється:

якщо сума зобов'язання не більша як 

100 карб.

- р. 50 к.

якщо сума зобов'язання більша як 

100 карб.

- р. 50 к.


і зверх того 1/10 % суми понад 100 карбованців.

8. За засвідчення передвступних угод (запродажних записів, завдаткових розписок і инш.) і передачі угод за написами справляється 50 % з суми зборів, встановлених по кожному родові угод, але не менше встановленого за їх засвідчення мінімума.

9. За засвідчення угод товариств простого, повного й на вірі справляється 5 карб. за угоду і зверх того 1/4 % з суми капіталу. За засвідчення підписів на товариських угодах про прийняття та вихід членів товариства, зміну угод (без зміни суми) і припинення угод справляється 5 карб. за напис і, крім того, по одному карбованцеві за кожний підпис.

10. За засвідчення довіреностей справляється:

а) за довіреність на ведення справ, які провадиться в судових і адміністраційних органах - 1 карб. з довірености;

б) за довіреність на заряджування майном, на провадження торгівлі й т. ин. - 10 карб. за довіреність; на окремі такі ж самі чинності - 3 карб. з довірености;

в) за довірочні написи на почтових повістках, дублікатах, переказах, в тім числі й банківських і т. инш, а також за довіреності на одержання грошової, почтової й пересилкової кореспонденції на кожний окремий, випадок - 10 коп. з напису або довірености;

г) якщо довіреність видає разом де-кілька осіб або робиться передовір'я від імени де-кількох осіб, то зверх зборів, зазначених в п. п. "а", "б" і "в" цього артикулу, справляється з кожної особи, за винятком першої, 50 коп.

11. За протест векселя справляється 1/5 % з суми векселя, але не менше одного карбованця за протест; по принятих до протесту, але не протестованих векселях - справляється 1 карб. з кожного векселя і повістковий збір.

12. За засвідчення, на бажання сторін, умов, які по закону не належить обов'язково засвідчувати в нотаріяльному порядкові, справляється ту саму плату, що й за умови, які належить обов'язково засвідчувати.

Увага. Державні установи й підприємства, а також кооперативні організації, коли вони засвідчують в нотаріяльному порядкові умови, які складають між собою й для яких не встановлено законом обов'язкового нотаріяльного засвідчення, оплачують нотаріяльний збір в розмірі 1/10 % з суми умови.

На актах маєткового характеру, що їх не належить складати або засвідчувати по закону обов'язково в нотаріяльному порядкові, засвідчення оригіналу підписів не припускається, опріч випадків, передбачених арт. 28 Цивільного Кодексу УСРР і увагою до арт. 2 Статуту про векселі, але в цих випадках за кожний підпис справляється 50 коп.

13. За посвідчення витягів з торговельних книг справляється по одному карбованцеві за видану сторінку; за посвідчення витягів із инших книг - по 50 коп. за сторінку.

14. За видачу копій або витягів з нотаріяльних книг справляється по одному карбованцеві за одну сторінку. За видачу першого витягу складеного акту плати не справляється.

15. За посвідчення часу пред'явлення документів і за посвідчення подій чи фактів справляється 2 карб.

1.6. За нумерацію й скріплення книг справляється 3 коп. з аркуша, але не менше 3-х карб. за книгу.

17. За передачу заяв від одної особи до другої справляється 3 карб., за видачу посвідчення про це - 1 карб., за включення в посвідчення відповіді - 1 карб.

18. За занесення, на бажання сторін, до актової книги документів і актів справляється по 3 коп. за рядок.

19. За засвідчення підписів на проханнях, об'явах, повістках, планах і взагалі на документах, що не становлять будь-яких умов, за кожний підпис справляється 50 коп.

20. За складання заповітів справляється 5 карбованців,.

21. За посвідчення правдивости копій справляється:

а) документів не маєткового характеру - 50 коп. з кожної сторінки;

б) документів маєткового характеру - по 1 карб. з кожної сторінки.

Увага. 1. За засвідчення копій документів, що їх подається до шкільних закладів підчас вступу у ці заклади справляється 25 % з суми, зазначеної в п. "а" цього артикулу.

Увага 2. Плата за засвідчення копій документів не може бути вища, ніж за засвідчення тих самих оригінальних документів.

Увага 3. Сумнів що-до визначення маєткового характеру документу розвязується в залежності від мети призначення зніманої копії й місця її направлення, що відмічається на копії.

22. Коли нотаріяльні чинності переводиться не в приміщенні нотаріяльної контори, справляється, зверх суми оснівного збору, ще 10 % з цієї суми й дорожні витрати.

Увага. Коли умови оформлює нотар по-за нотаріяльною конторою в інтересах держави, то збір справляється у звичайному розмірі, а дорожні витрати за командировочними нормами.

23. За переховання документів справляється 50 коп. на місяць з кожного документу, з тим що плата мусить бути внесена кожного разу не менше, як за 6 місяців наперед.

24. За приставлення вимог про платіж по пред'явлених до протесту векселях (арт. 11) і за приставлення заяв однієї особи до другої (арт. 17) справляється за переїзд, рахуючи по дешевшому способу переїзду (напр., трамвай).

25. У всіх випадках, зазначених в цій таксі, на сторінці рахується не більше 25 рядків.

26. За пророблення технічної роботи по виготуванню документів (листування, складання проектів актів, документів і инш.) справляється окрему плату за таксою, що її затверджує Народній Комісаріят Юстиції та Народній Комісаріят Фінансів.

27. Артикул 27 вилучено (Постанова)

(згідно з постановою Ради Народніх Комісарів УСРР від 30.12.25 р.) (Постанова)

 

Заст. Голови Ради
Народніх Комісарів УСРР

СЕРБИЧЕНКО

За Керуючого Справами
Ради Народніх Комісарів УСРР

ЯВОРСЬКИЙ

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали