Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Тимчасовий перелік військових посад Державної спеціальної служби транспорту, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України23 березня 2018 року N 125

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2018 р. за N 428/31880

ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕЛІК
військових посад Державної спеціальної служби транспорту, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

I. Посади офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту, які не передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327

N з/п

Код посади

Найменування посади

Військово-облікова спеціальність (ВОС)

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

6

Для органів військового управління, військових частин, установ та організацій Державної спеціальної служби транспорту

1

1640

Викладач

Усі ВОС

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

2

1179

Доцент

Усі ВОС

2310.1

Доцент

3

2620

Енергетик

500300,
620300

3113

Енергетик

4

9062

Заступник начальника служби

Усі ВОС

1229.7

Керівник групи

5

3386

Інженер

Усі ВОС

2149.2

Інженер

6

0429

Інспектор

Усі ВОС

2411.2

Аудитор

2411.2

Бухгалтер

7

3321

Лікар

Усі ВОС

2221.2

Лікар

8

1541

Начальник групи

290500

1229.7

Керівник групи

9

6198

Начальник служби

Усі ВОС

1226.2

Начальник служби (транспорт)

10

5549

Офіцер

310101

3433

Бухгалтер

290500

3423


 

Інспектор з кадрів

Усі ВОС

2149.2

Інженер (за спеціалізаціями)

34100,
344000

2445.2

Психолог

850300

2429

Юрисконсульт

230100,
240100,
250300,
250400

3439

Інспектор-ревізор

310100

2441.2

Економіст

250100

3439

Інспектор

900101

2221.2

Лікар

11

1929

Офіцер-політолог

340004

2443.2

Політолог

12

1928

Офіцер-психолог

340001,
340002,
340004,
341900

2445.2

Психолог

13

7296

Помічник начальника відділення

310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

850300

2429

Юрисконсульт

14

8016

Помічник начальника відділу

430100,
430600,
430800,
430900,
560100,
560200,
620300

2149.2

Інженер

850300

2429

Юрисконсульт

290500

3423

Інспектор з кадрів

15

4686

Помічник начальника штабу

Усі ВОС

3439

Інспектор

16

2684

Старший викладач

Усі ВОС

2310.2

Старший викладач вищого навчального закладу

17

3386
1716

Інженер-геодезист

170202

2148.2

Геодезист

18

8918

Старший інженер

Усі ВОС

2149.2

Інженер

19

3318

Старший офіцер

250100

3439

Інспектор

290100

3439

Інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних

290500

3423

Інспектор з кадрів

310100,
310101

3433

Бухгалтер

344000

2445.2

Психолог

310100

2441.2

Економіст

Усі ВОС

2149.2

Інженер (за спеціалізаціями)

900100

2221.2

Лікар

20

0727

Старший помічник начальника відділення

290100,
290500

3423

Інспектор з кадрів

Усі ВОС

2149.2

Інженер

310101,
310101

3433

Бухгалтер

850300

2429

Юрисконсульт

21

5872

Старший помічник начальника відділу

290100,
290500

3423

Інспектор з кадрів

22

4088

Старший помічник начальника частини

170200

2142.2

Інженер з технічного нагляду (будівництво)

23

2238

Старший помічник начальника штабу

Усі ВОС

3439

Інспектор

24

4538

Старший помічник начальника штабу з кадрів та стройової частини

290500

3423

Інспектор з кадрів

25

3359

Старший юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

26

7941

Юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

II. Посади офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту, які передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327

Для органів військового управління, військових частин, установ та організацій Державної спеціальної служби транспорту

27

1777

Завідувач сектору

Усі ВОС

1221.2

Начальник сектору

28

8151
0474

Заступник головного інженера - начальник частини

170200

2149.2

Інженер

29

8550

Заступник начальника бази з морально-психологічного забезпечення

340001

2445.2

Психолог

30

2337

Заступник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

31

7242

Заступник начальника відділу

170200,
230100,
240100,
250300,
250400,
290100,
290500,
310100,
310101,
560100,
850300

1229.7

Заступник начальника відділу

32

1103

Заступник начальника кафедри

Усі ВОС

1229.4

Заступник завідувача кафедри

33

1105
6154

Заступник начальника оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник художній

34

9062

Заступник начальника служби

310100,
310101

1231

Заступник начальника фінансового відділу

35

5278
7301

Заступник начальника управління - начальник відділу

Усі ВОС

1229.7

Начальник відділу

36

0009

Заступник начальника центру

Усі ВОС

1210.1

Заступник начальника центру

37

4396

Начальник відділення

Усі ВОС

1229.7

Завідувач відділення

38

7301

Начальник відділу

Усі ВОС

1229.7

Начальник відділу

39

1541

Начальник групи

Усі ВОС

1229.7

Керівник групи

40

7834

Начальник зв'язку

121000

2144.2

Інженер електрозв'язку

41

4824

Начальник інженерно-технічної служби

500100

2149.2

Інженер

42

7285

Начальник кафедри

Усі ВОС

1229.4

Завідувач кафедри

43

1519

Начальник клубу

344000

1229.6

Завідувач клубу

44

5082

Начальник медичної служби

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник медичної служби

45

1021

Начальник медичного пункту

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник медичного пункту

46

7987

Начальник навчальної частини

Усі ВОС

1229.4

Завідувач кабінету навчального

47

7393

Начальник оркестру

350100,
350200

1229.6

Головний диригент

48

7393
6154

Начальник оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник музичний

49

0037

Начальник продовольчої служби

250300

1229.7

Начальник відділу

50

8710

Начальник речової служби

250400

1229.7

Начальник відділу

51

6198

Начальник служби

241000,
280100,
170200,
620100

1229.7

Начальник відділу

52

0912

Начальник служби охорони праці

620300

1232

Начальник відділу охорони праці

53

1533

Начальник фінансово-економічної служби

310100,
310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

54

5082
1021

Начальник медичної служби - начальник медичного пункту

310100,
310101

1229.5

Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу

55

3382

Начальник управління

Усі ВОС

1210.1

Начальник управління

56

4287

Начальник центру

Усі ВОС

1210.1

Начальник центру

57

1540
6198

Помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100,
310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

58

1538
6198

Помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100,
310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

59

8732
1533

Помічник командира полку - начальник фінансово-економічної служби

310100,
310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

60

0659
7301

Помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник відділу

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

61

1539
6198

Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100,
310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

62

1607
6198

Помічник начальника центру з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100,
310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

63

2402

Помічник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

64

7296

Помічник начальника відділення

170200

2142.2

Інженер-будівельник

65

5882

Помічник начальника управління

850300

2429

Юрисконсульт

66

5882
1533

Помічник начальника управління - начальник фінансово-економічної служби

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

67

2375
1533

Помічник начальника центру - начальник фінансово-економічної служби

310101,
310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

68

0727

Старший помічник начальника відділення

170200

2142.2

Інженер-будівельник

III. Посади рядового, сержантського і старшинського складу відповідно до Переліку військово-облікових спеціальностей штатних посад, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327

N з/п

Код посади

Найменування посади

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

69

005

Акумуляторник

7241

Акумуляторник

70

012

Артист вищої категорії (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист вищої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст вищої категорії

2453.2

Артист вищої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

2453.2

Артист-соліст вищої категорії (хору)

2453.2

Артист-вокаліст вищої категорії

2453.2

Артист вищої категорії (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист вищої категорії балету

2454.2

Артист вищої категорії (ансамблю пісні й танцю та ін.)

71

293

Артист вищої категорії (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист вищої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст вищої категорії

2453.2

Артист вищої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

2453.2

Артист-вокаліст вищої категорії (соліст, естради та ін.)

72

011

Артист першої категорії (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист першої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст першої категорії

2453.2

Артист першої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

2453.2

Артист-соліст першої категорії (хору)

2453.2

Артист-вокаліст першої категорії (соліст естради та ін.)

2453.2

Артист першої категорії (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист першої категорії балету

2454.2

Артист першої категорії (ансамблю пісні й танцю та ін.)

73

029

Артист першої категорії (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист першої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист першої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

2453.2

Артист-вокаліст першої категорії (соліст, естради та ін.)

74

239

Артист другої категорії (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист другої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист другої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

2453.2

Артист-соліст другої категорії (хору)

2453.2

Артист-вокаліст другої категорії

2453.2

Артист другої категорії (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист другої категорії балету

2454.2

Артист другої категорії (ансамблю пісні й танцю та ін.)

75

066

Артист другої категорії (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист другої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист другої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

2453.2

Артист-вокаліст другої категорії

76

006

Артист (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

2453.2

Артист-соліст (хору)

2453.2

Артист-вокаліст

2453.2

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист балету

2454.2

Артист (ансамблю пісні й танцю та ін.)

77

013

Артист (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

78

010

Асфальтобетонник

8332

Асфальтобетонник

79

016

Бетоняр

7123

Бетоняр

80

017

Бібліотекар

2432.2

Бібліотекар

81

025

Бухгалтер

3433

Бухгалтер

82

111

Бухгалтер (1 категорії)

2411.2

Бухгалтер (з дипломом магістра)

83

053

Бухгалтер (2 категорії)

3433

Бухгалтер

84

547

Відповідальний виконавець

4144

Діловод

85

037

Водій

8322

Водій автотранспортних засобів

86

038

Водій дрезини

8311

Водій дрезини

87

057

Водій-заправник

8322

Водій автотранспортних засобів

88

059

Водій-кранівник

8322

Водій автотранспортних засобів

89

996

Водій електровізка

8334

Водій електро- та автовізка

90

039

Водолаз

7216

Водолаз

91

040

Вожатий службових собак

5169

Провідник (вожатий) службових собак

92

044

Вулканізаторник

8231

Вулканізаторник

93

051

Газівник

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

94

052

Гальванік

8223

Гальванік

95

073

Дезінфектор

9142

Дезінфектор

96

076

Дефектувальник

7232

Дефективник

97

079

Дизеліст

7233

Слюсар-дизеліст

98

081

Диспетчер

3119

Диспетчер

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

99

074

Діловод

4144

Діловод

100

082

Діловод-статистик (з обліку особового складу)

4144

Діловод

4122

Статистик

101

085

Дозувальник

8112

Дозувальник

102

032

Днювальний

8340

Днювальний

103

995

Електрик

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

104

664

Електрозварник

7212

Електрозварник ручного зварювання

7212

Електрогазозварник

105

997

Електромонтер

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

106

119

Інструктор

2359.2

Інструктор навчально-тренувального центру

3439

Інструктор

107

110

Інструктор з рукопашного бою

3475

Спортсмен-інструктор

3475

Тренер з виду спорту

108

112

Інструктор (по роботі з військовослужбовцями військової служби за контрактом)

3423

Інспектор з кадрів

109

113

Інструктор (ветеринарний, кулінар, пошукової собаки, технічних засобів охоронної сигналізації)

3439

Інструктор

110

115

Інструктор з фізичної підготовки і спорту

3475

Інструктор із стройової та фізичної підготовки

111

121

Інструктор (по роботі з військовослужбовцями військової служби за контрактом)

3423

Інспектор з кадрів

112

124

Інструментальник

7222

Слюсар-інструментальник

113

131

Каменотес

7113

Каменотес (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

114

134

Кіномеханік

8224

Оператор проекційного та звукового устаткування

115

136

Клепальник

7214

Клепальник

116

213

Коваль

7221

Коваль ручного кування

117

197

Комендант

5121

Комендант

118

198

Комендант споруд

5121

Комендант об'єкта

119

135

Комірник

9411

Комірник

120

203

Контролер

5169

Контролер на контрольно-пропускному пункті

121

206

Копрівник

8332

Копрівник

122

209

Кочегар

8162

Машиніст (кочегар) котельні

123

619

Кравець

7433

Кравець

124

210

Кранівник

8333

Машиніст крана (кранівник)

8332

Машиніст крана автомобільного

125

211

Кріпильник

7111

Кріпильник

126

984

Кресляр

3118

Кресляр

127

569

Кухар

5122

Кухар

128

225

Лаборант (військових навчальних закладів)

3340

Лаборант (освіта)

129

232

Лаборант (крім військових навчальних закладів)

3211

Технік-лаборант

3111

Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3340

Лаборант

130

233

Лінійний наглядач

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

131

236

Лудильник

8223

Лудильник дроту

132

244

Майстер

7233

Слюсар-ремонтник

7233

Слюсар з механоскладальних робіт

133

241

Маляр

7141

Маляр

134

023

Машиніст бульдозера

8332

Машиніст бульдозера

135

024

Машиніст бурової установки

8113

Машиніст бурової установки

136

994

Машиніст екскаватора

8332

Машиніст екскаватора одноковшового

8332

Машиніст екскаватора роторного

137

104

Машиніст заправної машини

8155

Оператор заправних станцій

138

201

Машиніст компресора

8163

Машиніст компресорних установок

139

245

Машиніст

8111

Машиніст (за спеціалізаціями)

140

246

Машиніст паровоза

8311

Машиніст паровоза

141

668

Машиніст скрепера

8332

Машиніст скрепера (скреперист)

142

247

Машиніст тепловоза

8311

Машиніст тепловоза

143

249

Медична сестра

3231

Сестра медична

144

250

Медична сестра - анестезист

3231

Сестра медична - анестезист

145

256

Механік

3115

Механік

146

251

Мідник

7213

Мідник

147

265

Молодша медична сестра

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця)

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

148

267

Монтажник

7241

Електромонтер-релейник

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку

7244

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку

149

268

Монтер колій

7129

Монтер колії

150

269

Моторист

8163

Моторист електродвигунів

8340

Моторист (машиніст)

151

271

Музикант (оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

152

272

Музикант (оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального та ін.)

153

292

Начальник аптеки - фармацевт

1210.1

Завідувач аптеки

154

289

Начальник адміністративно-господарчої частини

1229.7

Начальник відділу адміністративно-господарчого

155

298

Начальник бібліотеки

1229.6

Завідувач бібліотеки

156

300

Начальник бюро перепусток

1239

Завідувач бюро перепусток

157

342

Начальник відділення (керівник підрозділу)

1229.7

Завідувач відділення

158

343

Начальник відділення хлібовипікання

1229.7

Начальник відділення

159

522

Начальник господарчої частини

1239

Завідувач господарства

160

425

Начальник групи секретного документального забезпечення (полку, бригади та їм рівних)

1229.7

Керівник групи

161

426

Начальник групи секретного документального забезпечення (батальйону, дивізіону та їм рівних)

1229.7

Керівник групи

162

340

Начальник гуртожитку

1225

Завідувач гуртожитку

163

309

Начальник диспетчерського пункту

1222.2

Начальник диспетчерської служби

164

529

Начальник експедиції (засекречувальної апаратури зв'язку)

1222.2

Завідувач експедиції

165

530

Начальник експедиції

1222.2

Завідувач експедиції

166

499

Начальник їдальні (полку чи їм рівних і вище)

1225

Начальник їдальні

167

500

Начальник їдальні (батальйону, роти чи їм рівних)

1225

Начальник їдальні

168

313

Начальник кабінету

1229.4

Завідувач кабінету навчального

169

317

Начальник квартирно-експлуатаційної частини

1229.7

Завідувач частини

170

278

Начальник клубу (окремого батальйону (дивізіону) та йому рівних)

1229.6

Завідувач клубу

171

455

Начальник компресорної станції

1222.2

Начальник компресорної станції

172

324

Начальник котельні

1222.2

Начальник котельні

173

394

Начальник контрольно-технічного пункту

1229.7

Завідувач пункту (контрольно-технічного)

174

325

Начальник крана (вантажопідйомністю 25 т і більше та залізничного)

1222.2

Майстер виробничої дільниці кранової

175

326

Начальник крана (плавучого)

1222.2

Начальник дільниці

176

329

Начальник лабораторії

1229.7

Завідувач лабораторії

177

294

Начальник лазні

1228

Завідувач лазні

178

296

Начальник лазне-прального комбінату

1229.7

Завідувач пункту (лазне-прального)

1228

Завідувач лазні

1228

Завідувач пральні

179

330

Начальник лісопильної рами (верстата)

1222.2

Начальник виробничої дільниці лісопильної рами

180

386

Начальник лазне-прального дезінфекційного пункту

1229.7

Завідувач пункту (лазне-прального)

181

333

Начальник майстерні (з ремонту військово-технічного та господарського майна)

1221.2

Завідувач майстерні

182

395

Начальник медичного пункту

3221

Фельдшер

183

517

Начальник навчального класу

1229.4

Завідувач кабінету навчального

184

353

Начальник пральні

1228

Завідувач пральні

185

391

Начальник пункту заправки пальним

1229.7

Завідувач пункту (заправки пальним)

186

415

Начальник радіобюро

4223

Радіооператор

187

297

Начальник секретної бібліотеки

1229.7

Начальник режимно-секретного органу

188

427

Начальник складу (бригади та їй рівних і вище, а також складу, який об'єднує два та більше сховищ)

1226.2

Завідувач складу

189

428

Начальник складу (окремої роти, батальйону, дивізіону, полку та їм рівних)

1226.2

Завідувач складу

190

432

Начальник служби

1222.2

Начальник служби

191

485

Начальник станції фельд'єгерсько-поштового зв'язку

3114

Технік поштового зв'язку

192

504

Начальник сховища

1226.2

Завідувач сховища

193

482

Начальник телефонної станції

1226.2

Начальник відділення зв'язку

194

520

Начальник фінансової частини (роти, батареї та їм рівних)

1231

Начальник фінансового відділу

195

521

Начальник хлібопекарні

1225

Завідувач виробництва (хлібопекарного)

196

526

Начальник цеху (з ремонту озброєння та техніки)

1222.2

Начальник цеху

197

534

Нормувальник

2412.2

Інженер з нормування праці

198

538

Оббивальник

7437

Оббивальник

199

537

Обмотувальник

8282

Обмотувальник

200

546

Оглядач

2451.2

Оглядач

201

543

Оператор

4223

Оператор електрозв'язку

4112

Оператор комп'ютерного набору

202

554

Паропровідник

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

203

565

Пиляр

7422

Столяр

204

560

Піскоструминник

7143

Піскоструминник

205

570

Пожежний

5161

Пожежний

206

212

Покрівельник

7131

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

7131

Покрівельник сталевих покрівель

207

572

Помічник водія дрезини

8311

Помічник водія дрезини

208

581

Помічник коменданта

5121

Помічник коменданта

209

583

Помічник машиніста (крім помічника машиніста тепловоза)

8333

Помічник машиніста крана

210

586

Помічник машиніста тепловоза

8311

Помічник машиніста тепловоза

211

603

Помічник начальника господарчої частини

3436.2

Помічник начальника господарської частини

212

598

Помічник начальника служби

3436.2

Помічник начальника служби

213

620

Поштар

4142

Поштар

214

621

Приладник

7311

Приладист

215

093

Провідний бухгалтер

2411.2

Провідний бухгалтер (з дипломом магістра)

216

645

Рамник

8141

Рамник

217

640

Радіотелеграфіст

3132

Радіотелеграфіст

218

641

Радіотелефоніст

4223

Радіотелефоніст

219

658

Санітар

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця)

220

659

Санітарний інструктор

3231

Сестра медична

221

660

Санітарний інструктор-дезінфектор

3231

Сестра медична

222

665

Свердлувальник

8211

Свердлувальник

223

657

Сержант-інструктор (навчальної військової частини (центру))

3439

Інструктор

224

280

Складальник

7341

Складач на машинах

7341

Складач ручним способом

7341

Складальник на складальних рядковиливальних машинах

225

675

Складач поїздів

8312

Складач поїздів

226

913

Скляр

7135

Скляр

227

669

Слюсар

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7231

Слюсар з паливної апаратури

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

7233

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

7233

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

7241

Слюсар-електромонтажник

7233

Слюсар-ремонтник

7136

Слюсар-сантехнік

7232

Слюсар-складальник двигунів

228

674

Сортувальник

4142

Сортувальник поштових відправлень та виробів друку

229

683

Старший акумуляторник

7241

Акумуляторник

230

685

Старший арматурник

7214

Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

231

686

Старший асфальтобетонник

8332

Асфальтобетонник

232

689

Старший бетоняр

7123

Бетоняр

233

700

Старший вагар

9411

Вагар

234

705

Старший водолаз

7216

Водолаз

235

901

Старший водій електровізка

8334

Водій електро- та автовізка

236

713

Старший вулканізаторник

8231

Вулканізаторник

237

716

Старший газівник

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

238

730

Старший дезінфектор

9142

Дезінфектор

239

734

Старший диспетчер (крім старшого диспетчера з перельотів і посадок)

3119

Диспетчер

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

240

698

Старший днювальний

8340

Днювальний

241

898

Старший експедитор

4142

Експедитор (перевезення пошти)

242

899

Старший електрик

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

243

858

Старший електрозварник

7212

Електрозварник ручного зварювання

244

746

Старший інструктор (крім старшого санітарного інструктора)

2359.2

Інструктор навчально-тренувального центру

3439

Інструктор

245

747

Старший інструментальник

7222

Слюсар-інструментальник

246

753

Старший клепальник

7214

Клепальник

247

766

Старший коваль

7221

Коваль ручного кування

248

761

Старший контролер

5169

Контролер на контрольно-перепускному пункті

249

762

Старший копрівник

8332

Копрівник

250

764

Старший кочегар

8162

Оператор котельні

8340

Кочегар судна

251

831

Старший кравець

7433

Кравець

252

765

Старший кранівник

8333

Машиніст крана (кранівник)

8332

Машиніст крана автомобільного

253

896

Старший кресляр

3118

Кресляр

254

827

Старший кухар

5122

Кухар

255

770

Старший ливарник

8131

Ливарник (за спеціалізаціями)

256

774

Старший майстер

1222.2

Майстер

257

771

Старший маляр

7141

Маляр

258

897

Старший машиніст екскаватора

8332

Машиніст екскаватора одноковшового

8332

Машиніст екскаватора роторного

259

697

Старший машиніст бульдозера

8332

Машиніст бульдозера (будівельні роботи)

260

759

Старший машиніст компресора

8163

Машиніст компресорних установок

261

743

Старший машиніст заправної машини

8155

Оператор заправних станцій

262

860

Старший машиніст скрепера

8332

Машиніст скрепера (скреперист)

263

781

Старша медична сестра

3231

Старша сестра медична

264

795

Старший монтажник

7241

Електромонтер-релейник

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку

7244

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку

265

796

Старший монтер колій

7129

Монтер колії

266

797

Старший моторист

8163

Моторист електродвигунів

267

804

Старший нарядник

4121

Нарядник

268

810

Старший оператор

4223

Оператор електрозв'язку

4112

Оператор комп'ютерного набору

269

818

Старший паропровідник

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

270

823

Старший пиляр

7423

Верстатник деревообробних верстатів

271

828

Старший пожежний

5161

Пожежний

272

832

Старший поштар

4142

Поштар

273

848

Старший рамник

8141

Рамник

274

840

Старший радіотелеграфіст

3132

Радіотелеграфіст

275

842

Старший радіотелефоніст

4223

Радіотелефоніст

276

853

Старший санітар

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця)

277

871

Старший столяр

7422

Столяр

278

802

Старший складальник

7223

Налагоджувальник (за спеціалізаціями)

279

866

Старший скляр

7135

Скляр

280

861

Старший слюсар

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7233

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7231

Слюсар з паливної апаратури

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

7233

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

7241

Слюсар-електромонтажник

7233

Слюсар-ремонтник

7136

Слюсар-сантехнік

7232

Слюсар-складальник двигунів

281

862

Старший сортувальник

7311

Сортувальник (за спеціалізаціями)

282

872

Старший такелажник

7215

Такелажник

283

873

Старший телеграфіст

4223

Телеграфіст

284

876

Старший телефоніст

4223

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку

285

826

Старший тесляр

7124

Тесляр

286

879

Старший токар

8211

Токар

287

883

Старший тракторист

8331

Тракторист

288

884

Старший трубопровідник

7136

Трубопровідник лінійний

289

892

Старший фрезерувальник

8211

Фрезерувальник

290

856

Старший швець

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

291

918

Стругальник

8211

Стругальник

292

919

Столяр

7422

Столяр

293

935

Табельник

4190

Табельник

294

936

Такелажник

7215

Такелажник

295

940

Телеграфіст

4223

Телеграфіст

296

942

Телефоніст

4223

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку

297

568

Тесляр

7124

Тесляр

398

945

Технік

3119

Технік

299

947

Токар

8211

Токар

300

950

Тракторист

8331

Тракторист

301

951

Трубопровідник

7136

Монтажник зовнішніх трубопроводів

302

959

Фармацевт

3228

Фармацевт

303

962

Фельдшер

3221

Фельдшер

304

965

Формувальник

8159

Формувальник (за спеціалізаціями)

305

972

Фрезерувальник

8211

Фрезерувальник

306

663

Швець

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

307

987

Шліфувальник

8211

Шліфувальник

308

087

Шляховий робітник

8332

Дорожній робітник

309

989

Штампувальник

7221

Штампувальник (холодноштампувальні роботи)

310

990

Штукатур

7133

Штукатур

 

Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант

М. І. Мальков
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали