ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України27.03.2012 N 200 (Порядок N 200)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 червня 2012 р. за N 890/21202


Типове положення
про кабінет замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю

I. Загальні положення

1.1. Кабінет замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю (далі - Кабінет) є спеціалізованим структурним підрозділом закладу охорони здоров'я, який створюється Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у складі підпорядкованих їм закладів охорони здоров'я.

1.2. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет.

1.3. У своїй діяльності співробітники Кабінету керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет, виділяється необхідне оснащене приміщення. Табель оснащення Кабінету складається відповідно до наказу МОЗ України від 20 липня 2010 року N 590 "Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД".

1.5. Кабінет створюється для проведення замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) наркотичними засобами, які використовуються для проведення ЗПТ (далі - Препарати), під контролем медичного працівника відповідно до Порядку проведення ЗПТ хворих з опіоїдною залежністю (Порядок N 200), затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 N 200.

1.6. Штатний розпис Кабінету визначається та затверджується Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.7. Чисельність працівників Кабінету розраховується відповідно до встановлених згідно із законодавством штатних нормативів та типових штатів закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет. Персонал Кабінету складається з лікаря-нарколога або лікаря іншого фаху, який пройшов курс тематичного удосконалення з проведення ЗПТ, та двох медичних сестер. У разі роботи Кабінету менше трьох годин на день допускається робота медичного персоналу за сумісництвом.

1.8. Оплата праці працівників Кабінету здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за N 1209/11489.

1.9. Керівник закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет, здійснює контроль та організацію роботи Кабінету.

II. Основні завдання і функції Кабінету

2.1. Надання хворому Інформаційного листа про програму замісної підтримувальної терапії із застосуванням препарату __ (Порядок N 200).

2.2. Видача Препаратів для ЗПТ відповідно до призначення лікаря та контроль за прийомом Препаратів.

2.3. Ведення та зберігання медичної документації на хворого відповідно до вимог законодавства України; первинної облікової документації за формами облікової документації: N 129-1/о "Інформована згода на участь у програмі замісної підтримувальної терапії із застосуванням препарату ___", N 129-3/о "Висновок про призначення препаратів замісної підтримувальної терапії", N 129-4/о "Журнал обліку наркотичних препаратів у кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров'я", N 129-5/о "Журнал запису висновків комісії з доцільності призначення наркотичних засобів для замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров'я", затвердженими наказом МОЗ України від 27.03.2012 N 200.

2.4. Підготовка необхідної документації до засідання комісії з доцільності призначення наркотичних засобів.

2.5. Спостереження за станом хворих при проведенні ЗПТ.

2.6. Направлення хворих з опіоїдною залежністю до медичних фахівців за профілем патології у разі наявності показань.

2.7. Формування позитивного ставлення та прихильності до ЗПТ серед хворих з опіоїдною залежністю.

2.8. Надання керівнику закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет, звітів за результатами роботи, у тому числі про використання Препаратів для ЗПТ.

2.9. Консультування членів родин хворих з опіоїдною залежністю у разі їх звернення щодо ЗПТ.

2.10. Сприяння залученню громадських організацій до надання послуг консультування, формування прихильності до лікування, надання позалікарняної допомоги хворим з опіоїдною залежністю, насамперед ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, ініціювання організації груп само- та взаємодопомоги (за їх згодою).

2.11. Співпраця з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах неповнолітніх, центрами праці і соціального захисту населення, центрами здоров'я, центрами планування сім'ї, іншими заінтересованими організаціями та об'єднаннями громадян для забезпечення комплексності надання допомоги хворим з залежністю від наркотичних засобів, насамперед ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, особам з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.

2.12. Систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації працівників Кабінету.

2.13. Поточна оцінка потреб щодо проведення ЗПТ на території, що обслуговується.

2.14. Працівники Кабінету повинні чітко і без скорочень заповнювати медичну документацію.

III. Права працівників Кабінету

3.1. Вносити пропозиції керівнику закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет, щодо підвищення ефективності діяльності Кабінету на території, що обслуговується.

3.2. Брати участь у співпраці з питань надання ЗПТ відповідно до законодавства України, у заходах загальнодержавних та регіональних програм з протидії поширенню ВІЛ/СНІДу спільно з міжнародними та громадськими організаціями.

3.3. Планувати власну діяльність з питань надання послуг дотестового консультування та тестування на наявність ВІЛ-інфекції відповідно до вимог законодавства і програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

3.4. Брати участь у проведенні оцінки ситуації щодо наркологічної залежності серед населення території, що обслуговується, досліджень поведінки, моніторингу та оцінки ефективності програми ЗПТ.

3.5. Брати участь у тематичних конференціях, семінарах та інших заходах.

3.6. Проводити роботу, спрямовану на підвищення професійного рівня працівників Кабінету.

IV. Управління Кабінетом

4.1. Управління Кабінетом здійснюється лікарем, який відповідає за його роботу та призначається наказом головного лікаря закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет.

4.2. Лікар Кабінету має кваліфікацію лікаря-нарколога або документ, що підтверджує проходження курсу тематичного удосконалення з проведення ЗПТ на базі вищого медичного закладу (факультету) післядипломної освіти. Лікар Кабінету підпорядковується керівнику закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет.

 

Голова Державної служби України
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
інших соціально небезпечних захворювань

Т. А. Александріна

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали