ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

29.11.2013 р.

Справа N 0308/11375/12

 

Провадження N 1/161/28/13

Вирок частково змінено(згідно з ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 14 лютого 2014 року) (Ухвала N 0308/11375/12, 11/773/14/14)

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі: головуючого, судді - Артиша Я. Д., при секретарі - Марчак Е. Є., за участю прокурора - К.-Х. Л. В., представника цивільного позивача ОСОБА_1, захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_2, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працює директором філії ПП "Нива-В.Ш.", не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець та жителя АДРЕСА_3, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, одруженого, працює директором ПП "Готика", не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України, встановив:

Підсудний ОСОБА_4, будучи призначеним згідно наказу N 2 від 1 березня 2001 року директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, що зареєстроване виконавчим комітетом Луцької міської ради Волинської області 30 грудня 1993 року за N 2064, код за ЄДРПОУ - 20124827, як платник податків в Луцькій ОДПІ 25 серпня 1994 року та перереєстроване платником податку на додану вартість згідно свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, виданого 2 березня 2001 року Луцькою ОДПІ за N 02590988, індивідуальний податковий номер платника ПДВ - 201248203171, будучи, у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій по займаній посаді, службовою особою товариства, на яку відповідно до законів України та Статуту ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД покладено обов'язки та відповідальність за організацію і здійснення обчислення податків, зборів, інших обов'язкових платежів, своєчасну їх сплату до бюджетів, а саме: згідно ст. 67 Конституції України - обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом; згідно ст. ст. 9, 11 Закону України "Про систему оподаткування" N 77/97-ВР від 18 лютого 1997 року (зі змінами та доповненнями) - обов'язок подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни; відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування; згідно п. 20.1, п. 20.7 ст. 20 Закону України N 283/97-ВР від 22 травня 1997 року "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та доповненнями) - відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства; згідно п. 5.5 Статуту ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД - виконавчим органом товариства є Директор, який забезпечує виконання завдань, що стоять перед Товариством, розпоряджається майном Товариства, одноосібно укладає угоди, видає доручення, розпорядження, накази, підписує посвідчення, чеки, сертифікати та інші банківські документи; згідно п. 7.3 Статуту ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД - службові особи Товариства за перекручування державної звітності несуть установлену законодавством дисциплінарну, матеріальну або кримінальну відповідальність; згідно п. 7.4 Статуту ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД - службові особи ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД забезпечують здійснення контролю державною податковою адміністрацією за окремими сторонами діяльності Товариства; грубо порушуючи вказані вимоги законодавства та Статуту, в період з червня 2008 року по грудень 2008 року у м. Луцьку Волинської області вчинив дії, спрямовані на ухилення від сплати податків ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, що призвели до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення.

Так, 31 листопада 2004 року директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_4 отримано простий вексель N 6330348476980 номінальною вартістю 541000000 грн., емітентом якого є ПП "ТД" Столичний" (код 32209254), яке 19 жовтня 2006 року перейменоване в ПП "НТЦ" Сервіс". 1 лютого 2005 року вказаний вексель пред'явлений ОСОБА_4, як директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, до платежу емітентові.

В період з жовтня 2005 року по липень 2006 року ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД отримано як часткову оплату по векселю N 6330348476980, згідно акту пред'явлення векселя до платежу від 1 лютого 2005 року, з рахунка ПП "Торговий дім "Столичний" за N 260094588, відкритого у Волинській обласної дирекції АППБ "Аваль", МФО 303569, на рахунок ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД за N 260093806 того ж банку, кошти на загальну суму 2008760 грн.

При заборгованості ПП "НТЦ" Сервіс" по вказаному векселю в сумі 537464620 грн., на розрахунковий рахунок ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД в період з 11 червня 2008 року по 16 вересня 2008 року з призначенням платежу "часткова оплата іменного векселя N 6330348476980" згідно акту пред'явлення від 1 лютого 2005 року" надійшли кошти в сумі 610144000 грн. Тобто, ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД зайво отримано кошти в сумі 72679380 грн., що підтверджено актами перевірок Луцької ОДПІ від 28 грудня 2005 року N 1115/383/23-1/-20124827 "Про результати виїзної планової документальної перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 11 липня 2004 року по 30 вересня 2005 року", N 50/2301/20124827 від 15 березня 2007 року "Про результати виїзної планової документальної перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1 жовтня 2005 року по 30 вересня 2006 року", а також інформацією про рух коштів по банківському рахунку ПП "НТЦ "Сервіс" відкритого в АКБ "Форум". Вказані кошти використані ОСОБА_4 для проведення безготівкових розрахунків ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД з постачальниками.

Зайво отримані кошти ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від ПП "НТЦ" Сервіс" в сумі 72679380 грн., відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" N 334/94-ВР від 28 грудня 2004 року, є доходами з інших джерел у вигляді суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді та у відповідності до наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2003 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 квітня 2003 року за N 271/7592, із змінами та доповненнями, "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємств та Порядку її складання", повинні відображатись в рядку 01.6 декларації, а саме "інші доходи, крім визначених у 01.1-01.5" та включені до об'єкту оподаткування за III квартал 2008 року. Однак, в декларації з податку на прибуток ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД за III квартал 2008 року в рядку 01.6 не відображено вказаних коштів, зайво отриманих від ПП "НТЦ" Сервіс".

Переслідуючи мету ухилитися від сплати податків шляхом приховування об'єктів оподаткування, усвідомлюючи, що внаслідок невідображення зайво отриманих доходів декларація ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД про прибуток за III квартал 2008 року, містить неправдиві дані про доходи товариства, ОСОБА_4, як керівник підприємства, підписав вказану декларацію, тим самим внісши завідомо неправдиві відомості до офіційного документу ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, яку 2 грудня 2008 року подав до Луцької ОДПІ.

Таким чином, ОСОБА_4, будучи службовою особою платника податку - директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, посягаючи на встановлений законодавством України порядок оподаткування суб'єктів господарювання, який забезпечує за рахунок надходження податків формування дохідної частини державного бюджету, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах і бажаючи їх настання, грубо порушуючи вимоги податкового законодавства України, умисно вчинив дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та службове підроблення, внісши до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, внаслідок яких, згідно акта N 502/2399/20124827 від 18 січня 2010 року, складеного Державною податковою адміністрацією у Волинській області, ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД за III квартал 2008 року не сплачено до державного бюджету податку на прибуток підприємства в сумі 18169845 грн., яка більше, ніж в п'ять тисяч разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підсудний ОСОБА_5, будучи призначеним з 29 грудня 2008 року директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД та службовою особою, вчинив дії, які призвели до банкрутства цього товариства за наступних обставин.

Так, 21 травня 2008 року ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД з підприємцем ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу, згідно умов якого товариством взято на себе зобов'язання щодо відпуску підприємцю ОСОБА_7 товарно-матеріальних цінностей (скляної тари - пляшки сокової III-53J-1000 в кількості 219300 штук) на загальну суму 300000 грн.

Згідно до пункту 4.2. договору від 21 травня 2008 року ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД для відповідної попередньої оплати товару пред'явлено підприємцю ОСОБА_7 рахунок-фактуру N СФ-0000008 від 05 червня 2008 року на суму 300000 грн. Зазначений рахунок оплачено підприємцем 11 червня 2008 року шляхом перерахування коштів в розмірі 300000 грн. на рахунок ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД згідно платіжного доручення N 1/11 від 11 червня 2008 року.

У відповідності до пункту 2.1 вказаного договору сторонами узгоджено, що поставка товару ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД підприємцю ОСОБА_7 слід провести впродовж 90 днів з моменту перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця.

Однак, ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, не дивлячись на перерахування ОСОБА_7 коштів, взяті на себе згідно договору купівлі-продажу зобов'язання в частині здійснення зустрічної поставки товарно-матеріальних цінностей не виконало, у визначені угодою строки та порядку товар підприємцю ОСОБА_7 не поставило.

Господарський суд Волинської області згідно рішення від 05 листопада 2008 року у справі N 3/40-38 за позовом підприємця ОСОБА_7 до відповідача ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД про стягнення заборгованості, його задовольнив та вирішив стягнути з ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД на користь підприємця ОСОБА_7 заборгованість в сумі 300000 грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 3000 грн. та витрати по оплаті інформаційно-технічного забезпечення судового процесу в розмірі 118 грн.

Будь-яких дій щодо добровільного виконання умов договору ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД не вчинило, після чого, господарський суд Волинської області виніс наказ від 18 листопада 2008 року N 3/40-1 "Про примусове виконання рішення" по справі N 3/40-38 від 05 листопада 2008 року про стягнення з ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД на користь СПД ОСОБА_7 заборгованості в сумі 300000 грн.

11 березня 2009 року головним державним виконавцем державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції ОСОБА_23 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, у якій боржнику (ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД) запропоновано добровільно виконати рішення суду до 18 березня 2009 року, а при невиконанні рішення в наданий для добровільного виконання строк виконати його в примусовому порядку.

Протягом січня - червня 2009 року на рахунки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД N 26005009553, відкритих у КБ "Західінкомбанк" та NN 260040230491, 260030130491, відкритих у ВАТ "БМ Банк", надходили кошти з призначенням платежів "за товари, послуги" від різних суб'єктів господарювання на підставі угод, раніше укладених ОСОБА_4 від імені ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, які знімалися з рахунків ОСОБА_5, а також, за дорученням останнього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - найманими працівниками ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, готівкою з призначенням "видача позик фізичним особам".

Всього за вказаний період знято готівкою грошових коштів на суму 665214000 грн., з яких, 518361000 грн. знято ОСОБА_5, 89910000 грн. - ОСОБА_9, 56943000 грн. - ОСОБА_10 В дійсності наймані працівники ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД жодних позик від товариства не отримували, а готівкові кошти знімали за вказівкою директора ОСОБА_5 і віддавали йому, яким приховано подальше їх місцезнаходження.

При цьому, ОСОБА_5, перебуваючи з 29 грудня 2008 року на посаді директора ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, не вжив жодних заходів для виконання рішень суду та постанови державної виконавчої служби і не перерахував заборгованість в сумі 300000 грн. кредитору - приватному підприємцю ОСОБА_7.

3 червня 2009 року головним державним виконавцем державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції ОСОБА_23 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, оскільки згідно акта державного виконавця, ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД господарської діяльності не проводить та ліквідного майна, що підлягає опису й арешту в рахунок погашення заборгованості не виявлено.

9 червня 2009 року підприємець ОСОБА_7 звернувся до господарського суду Волинської області із заявою про порушення справи про банкрутство ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, який 10 червня 2009 року на підставі даної заяви порушив справу про банкрутство ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД та 1 жовтня 2009 року його визнано банкрутом, а 15 лютого 2010 року юридичну особу ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ліквідовано.

Таким чином, ОСОБА_5, в період з січня по червень 2009 року, здійснюючи діяльність на посаді директора ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД з порушенням вимог чинного законодавства України, умисно, в інтересах невстановлених досудовим слідством третіх осіб, з метою, яка полягала у прихованні від контролюючого органу результатів фінансово-господарської діяльності товариства та активів, на які могли накладатись стягнення для задоволення вимог кредиторів або держави, вчинив доведення до банкрутства, тобто умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, в результаті чого завдано великої матеріальної шкоди кредитору - підприємцю ОСОБА_7 в сумі 300000 грн., що більше ніж у 500 разів перевищує встановлений законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України не визнав та з приводу пред'явленого йому обвинувачення показав, що працював на посаді директора ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД з 1 березня 2001 року по 29 грудня 2008 року. Однією із фірм з якою вони працювали, а саме "НТЦ "Сервіс" перераховувалось кошти на рахунки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД за вексель в сумі 610144000 грн., хоча заборгованість по векселю становила 537464620 грн. Відповідно до листа даної фірми від 16 вересня 2008 року, вони просили змінити призначення платежу, а саме, гроші в сумі 72827180 грн. направити як фінансову допомогу на зворотній основі. За час перебування його керівником ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД податкова звітність подавалась правильно і своєчасно, недостовірних даних в податкові декларації не вносилось, також фірмою ніколи не отримувалися "зайво сплачені кошти". Досудовим слідством не здобуто доказів, які б вказували на вчинення ним службового підроблення. Створення фіктивного підприємства не було. 30 грудня 2008 року він продав належну частину підприємства громадянину республіки Польща ОСОБА_12 Вказаний продаж проведений відповідно до чинного законодавства та нотаріально посвідчений. Після продажу підприємства не втручався в його діяльність. Підпис в додатковій угоді з ТзОВ "Фондовий капітал" поставив в грудні 2008 року коли знаходився в м. Києві, але дату ставили представники банку. Щодо продажу ним товариства для прикриття його подальшої незаконної діяльності, вважає, що в матеріалах справи не здобуто жодних доказів, які вказують на дані обставини. Після того, коли ОСОБА_5 став директором товариства, він в його діяльність не втручався, будь яких консультацій йому не давав. Просив виправдати його за усіма пред'явленими обвинуваченнями, одночасно врахувати стан його здоров'я та наявність на утриманні малолітньої дитини.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України не визнав та з приводу пред'явленого йому обвинувачення показав, що 29 грудня 2008 року став директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД. З ОСОБА_4 жодних переговорів та дій на створення фіктивного підприємства не вів. З ОСОБА_4 вперше зустрівся у нотаріуса про оформленні документів. Від перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, не ухилявся, оскільки не був належним чином повідомлений про такі перевірки. До ДПА не міг подати документи, які ними вимагалися, так як дані документи у нього були відсутні, оскільки раніше вилучені органами досудового слідства у іншій справі. Дійсно з січня по червень 2009 року на рахунки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД в банки поступали кошти "за товари та послуги", але дані кошти отримані за законні фінансово-господарські операції ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, а не одержані злочинним шляхом, обвинувачення органами досудового слідства у тому, що дані кошти отримані злочинним шляхом є безпідставними. Також жодних умисних дій, які були б спрямовані на приведення товариства до фінансової неспроможності не скоював, намагався розрахуватись по боргах товариства. Про рішення господарського суду знав, однак, проте йому не було відомо про строки добровільного його виконання. Просив виправдати його за усіма пред'явленими обвинуваченнями, одночасно врахувати наявність на утриманні неповнолітньої дитини.

Незважаючи на невизнання підсудними ОСОБА_4 своєї вини у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, а ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 219 КК України, їх винність по даних інкримінованих злочинах, повністю підтверджується, зібраними в ході досудового слідства та дослідженими під час судового розгляду доказами по справі.

За фактом ухилення від сплати податків та внесенні завідомо неправдивих даних в офіційний документ ОСОБА_4.

Зокрема, актом невиїзної позапланової документальної перевірки від 18 січня 2010 року, в тому числі, ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД з питань дотримання вимог податкового законодавства при розрахунках з ПП "НТЦ "Сервіс" (код за ЄДРПОУ 32209254) за вексель N 6330659586980 та з питань повноти обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб за період з 1 жовтня 2007 року по 31 березня 2009 року, яким встановлено, що ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД за III квартал 2008 року не сплачено до державного бюджету податку на прибуток підприємства в сумі 18169845 грн. (т. 15 а. с. 17-69).

Актом перевірки Луцької ОДПІ від 28 грудня 2005 року N 1115/383/23-1/-20124827 "Про результати виїзної планової документальної перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1 липня 2004 року по 30 вересня 2005 року" та додатками до нього, яким встановлено, що 31 листопада 2004 року ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД отримано простий вексель N 6330348476980 номінальною вартістю 541000000 грн., емітентом якого являється ПП "ТД "Столичний", яке в подальшому перейменоване в ПП "НТЦ "Сервіс" (т. 15 а. с. 208-242).

З акту перевірки Луцької ОДПІ N 50/2301/20124827 від 15 березня 2007 року "Про результати виїзної планової документальної перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1 жовтня 2005 року по 30 вересня 2006 року" слідує, що в перевіряємому періоді ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД отримано як часткову оплату по векселю N 6330348476980, згідно акту пред'явлення векселя до платежу від 1 лютого 2005 року, з рахунка ПП "Торговий дім "Столичний" за N 260094588, відкритого у Волинській обласної дирекції АППБ "Аваль", МФО 303569, на рахунок ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД за N 260093806 того ж банку, кошти на загальну суму 2008760 грн. (т. 9 а. с. 175-247, 196).

Із оголошених в судовому засіданні показань свідка ревізора-інспектора ДПА у Волинській області ОСОБА_13, які вона давала під час досудового слідства та в суді слідує, що службові особи ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, зайво отримані від ПП "НТЦ "Сервіс" кошти в сумі 72679380 грн., які повинні були відобразити в рядку 01.6 декларації, а саме, "інші доходи, крім визначених у 01.1-01.5" та включити до об'єкта оподаткування за III квартал 2008 року. Однак, в декларації з податку на прибуток ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, поданій 2 грудня 2008 року товариством до Луцької ОДПІ, в рядку 01.6 відображено кошти лише в сумі 881625 грн. В зв'язку з чим, ТОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, в порушення п. 4.1.6 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" N 334/94-ВР від 28 грудня 2004 року, в III кварталі 2008 року занижено об'єкт оподаткування на суму 72679380 грн. (т. 17 а. с. 202-205, т. 19 а. с. 164-165).

Також даними про те, що вексель N 6330348476980 емітувався та пред'явлений до оплати на суму 541000000 грн. та станом на 1 жовтня 2007 року заборгованість по цьому векселю ПП "НТЦ "Сервіс" перед ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД становила 537464620 грн. (т. 15 а. с. 45-47).

Крім того, інформацією про рух коштів по банківських рахунках ПП "НТЦ "Сервіс": N 26008300000625, відкритому в Луцькій філії АКБ "Форум" за період 1 травня 2008 року по 29 січня 2009 року; ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД N 26005009553, відкритому в ПАТ "Західінкомбанк" за період з 1 січня 2008 року по 23 лютого 2010 року та N 26007300000035, відкритому в Луцькій філії АКБ "Форум", за період з 1 січня 2008 року по 19 лютого 2010 року, відповідно до якої на рахунок ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від ПП "НТЦ "Сервіс" в період з 11 червня 2008 року по 16 вересня 2008 року надійшли кошти в сумі 610144000 грн. з призначенням платежу "часткова оплата іменного векселя N 6330348476980", згідно акту пред'явлення від 1 лютого 2005 року без ПДВ" (т. 15 а. с. 201-205, т. 5 а. с. 317-328, 149-168).

Декларацією з податку на прибуток ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД за III квартал 2008 року, поданою 2 грудня 2008 року до Луцької ОДПІ за підписом ОСОБА_4 (т. 15 а. с. 197-200).

Поряд з цим, оголошеними показаннями свідка ОСОБА_14, які вона давала під час досудового слідства та в суді, з яких вбачається, що вона на ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД працювала до вересня 2008 року на посаді головного бухгалтера товариства, за декілька місяців до її звільнення від ПП "НТЦ "Сервіс" дійсно надходили кошти як "часткова оплата векселя" (т. 17 а. с. 211-214, т. 19 а. с. 164).

За фактом доведення ОСОБА_5 до банкрутства ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД.

Так, із оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_10, які той давав упродовж досудового слідства та в суді слідує, що приблизно в 2007 - 2008 році між ним та директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_4 було укладено трудовий договір, відповідно до якого він мав виконувати функції по зняттю готівки в банках по виписаних грошових чеках. Хто виписував та заповнював грошові чеки на зняття готівки в банку він не пригадує. В січні 2009 року грошовий чек на заняття готівки в банку йому дав новий директор ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_5, якому він і передав в подальшому знятті ним кошти. Ніяких договорів позики або інших угод, крім трудової угоди на зняття коштів в банку, між ним та ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД не укладалося (т. 17 а. с. 1-3, т. 18 а. с. 133-136, т. 19 а. с. 165).

Крім того, оголошеними в суді показаннями свідка ОСОБА_9, які він давав під час досудового розслідування та в суді, в яких він зазначив, що приблизно в 2007 - 2008 році між ним та директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_4 укладено трудовий договір, відповідно до якого він мав виконувати функції по зняттю готівки в банках по виписаних грошових чеках. Хто виписував та заповнював грошові чеки на зняття готівки в банку та в яких саме установах банку він отримував готівку, він не пригадує. В січні 2009 року грошовий чек на заняття готівки в банку дав новий директор ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_5, якому він передав в подальшому знятті ним кошти. Ніяких договорів позики або інших угод, крім трудової угоди на зняття коштів в банку, між ним та ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД не укладалося (т. 18 а. с. 141-143, т. 17 а. с. 4-6, т. 19 а. с. 165).

При цьому, довідкою щодо аналізу банківських документів по зняттю готівкових коштів з рахунків ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від 6 травня 2010 року стверджується, що 13 січня 2009 року ОСОБА_9 з рахунку ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД відкритого у ПАТ "Західінкомбанк" знято кошти у вигляді позики в сумі 89910000 грн., 14 січня 2009 року ОСОБА_10 з того ж рахунку знято кошти у вигляді позики в сумі 56943000 грн., а ОСОБА_5 з рахунку ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД відкритого у ВАТ "БМ Банк", в період з 19 лютого 2009 року по 23 червня 2009 року знято коштів у вигляді позики в сумі 518361000 грн. (т. 17 а. с. 179-183).

Крім того, оголошеними в суді показаннями потерпілого ОСОБА_7, які він давав як під час досудового слідства, так і в судовому засіданні підтверджуються його взаємовідносин з ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, а саме, укладення договору про поставку склотари, перерахування коштів сумі 300000 грн., а в подальшому невиконання умов договору товариством щодо поставки товарів та неповернення йому коштів. Звернення ним до суду для стягнення цієї суми із ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, а надалі прохання визнати його банкрутом, оскільки останнє не могло повернути йому борг (т. 18 а. с. 57-61, 106-119, т. 19 а. с. 164).

Платіжним дорученням N 1/11 від 11 червня 2008 року, відповідно до якого підприємець ОСОБА_7 перерахував на рахунок ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД кошти в сумі 300000 грн. (т. 3 а. с. 9).

Також матеріалами про невиконання ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД умов договору з ПП ОСОБА_7, які слугували підставами для порушення господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, за результатами розгляду якої прийнято рішення про визнання ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД банкрутом та надалі про ліквідацію юридичної особи (т. 3 а. с. 7-11, 13, 16-18, 240-242).

Грошовими чеками на зняття готівки, відповідно до яких ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, протягом січня-червня 2009 року з рахунків ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД в КБ "Західінкомбанк" та ВАТ "БМ Банк" знято готівкою коштів на суму 665214000 грн., в тому числі, особисто ОСОБА_5 знято 518361000 грн. При цьому, останній транш зняття готівкових коштів ОСОБА_5 відбувся 23 червня 2009 року в сумі 24937500 грн., що свідчить про наявність у ОСОБА_5 фактичної можливості здійснити розрахунки з кредитором - підприємцем ОСОБА_7, однак свідоме невикористання цих коштів для сплати боргу стало причиною банкрутства ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД (т. 4 а. с. 123, 273-276, 301-303, т. 5 а. с. 8-18, т. 17 а. с. 182).

За таких обставин, суд приходить до висновку про винуватість ОСОБА_4 у вчиненні умисних дій, спрямованими на ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та дані його дії кваліфікує, як вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, спрямованими на внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

Також ОСОБА_5 вчинив умисні дії, які виразились у доведенні до банкрутства, тобто вчиненні службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, в інтересах третіх осіб, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, які завдали великої матеріальної шкоди кредитору, та дані його дії суд кваліфікує за ст. 219 КК України.

При цьому, суд вважає за необхідне перекваліфікувати дії ОСОБА_4 з ч. 2 ст. 366 КК України на ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки вчинення ним службового підроблення, охоплюється наслідками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Водночас, органами досудового слідства підсудний ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що при пособництві підсудного ОСОБА_5, вчинив фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, в грудні 2008 року ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 про вчинення останнім дій, спрямованих на сприяння ОСОБА_4 у вчиненні фіктивного підприємництва з метою приховання незаконної діяльності ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД.

30 грудня 2008 року співвласником та директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_4 здійснено передачу належної йому частки корпоративних прав на ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД громадянину Республіки Польща ОСОБА_12 Одночасно, 30 грудня 2008 року оформлено документи про передачу новому співвласнику всіх документів фінансово-господарської діяльності та печатки товариства, що означало отримання ОСОБА_12 контролю над діяльністю юридичної особи, частку якої він придбав. Крім того, змінено склад службових осіб ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД і директором товариства з 29 грудня 2008 року призначено ОСОБА_5 з одночасним звільненням з даної посади ОСОБА_4

При цьому, вказані дії носили фіктивний характер і вчинені з метою прикриття незаконної діяльності та потягли за собою заподіяння великої матеріальної шкоди державі.

Зокрема, ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД після передачі ОСОБА_4 корпоративних прав ОСОБА_12 за юридичною адресою не знаходилося. Разом з тим, ОСОБА_12, будучи громадянином Республіки Польща, не перебуває постійно на території України, будь-якої участі в діяльності товариства не приймав, доходів від діяльності товариства не отримував. При цьому, ОСОБА_12 відразу ж після оформлення придбання частки товариства та отримання документів, передав всі документи фінансово-господарської діяльності та печатку ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_5 Призначений директором товариства ОСОБА_5, діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_4 в прихованні незаконної діяльності товариства шляхом фіктивної передачі корпоративних прав та документів і приховання документів від контролюючих органів, ухилився від надання документів ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД контролюючому органу - Державній податковій адміністрації у Волинській області та проведення виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за звітні періоди, у яких ОСОБА_4 перебував на посаді керівника даного суб'єкта господарювання. При цьому, ОСОБА_5, не здійснюючи будь-якої господарської діяльності, передбаченої статутом товариства, діючи в інтересах ОСОБА_4, вчинив фінансові операції з коштами, отриманими в процесі фіктивного підприємництва, а також вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності та банкрутства ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД.

Разом з тим, колишній директор та співвласник ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_4, вже після виходу його зі складу співвласників та звільнення з посади директора товариства, продовжував фактично виконувати функції керівника товариства, зокрема, в січні 2009 року підписав від імені ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД додаткову угоду з ТзОВ "Фондовий капітал", по якій товариство в лютому 2009 року здійснювало купівлю цінних паперів, а також від імені ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД підписав в лютому 2009 року розпорядження, відповідно до яких виконано облікові операції по зарахуванню на рахунок в цінних паперах товариства, відкритий у зберігача - ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", 10 пакетів акцій акціонерних товариств України на загальну суму 70000000 грн.

При цьому, як впродовж 2008 року ОСОБА_4, так і в 2009 році ОСОБА_5 ухилялися від надання документів контролюючому органу та проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Так, 30 вересня 2008 року підготовлено та вручено директору ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД - ОСОБА_4, наказ на проведення позапланової перевірки від 30 вересня 2008 року N 918 та направлення N 05877. Посадові особи Луцької ОДПІ до перевірки не були допущені, необхідні для перевірки документи не надані.

9 грудня 2008 року ДПА у Волинській області видано наказ N 276 та виписано направлення N 000001 від 10 грудня 2008 року на проведення виїзної позапланової перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД. 10 грудня 2008 року працівниками ДПА у Волинській області здійснено виїзд за юридичною адресою підприємства, однак перевірку не розпочато, оскільки на підприємстві були відсутні посадові особи, про що складено Акт N 1/23 від 10 грудня 2008 року щодо невстановлення місцезнаходження посадових осіб платника податків. 17 грудня 2008 року працівниками ДПА у Волинській області повторно здійснено виїзд за адресою ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, однак перевірка розпочата не була в зв'язку із відсутністю посадових осіб підприємства, про що складено Акт N 2/23 щодо невстановлення місцезнаходження посадових осіб платника.

Працівниками податкової міліції 2 лютого 2009 року проведено обшук за юридичною адресою ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД по вул. Дубнівській, 36 у м. Луцьку, однак, жодних документів фінансово-господарської діяльності товариства не виявлено.

В свою чергу, протягом 2009 року ОСОБА_5 також ухилявся від проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД.

Так, з метою проведення перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД на предмет дотримання вимог податкового та чинного законодавства, ДПА у Волинській області видано наказ N 204 від 21 квітня 2009 року та виписано направлення N 000173 від 21 квітня 2009 року на проведення виїзної позапланової перевірки. Того ж дня, працівниками ДПА у Волинській області здійснено виїзд за юридичною адресою ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36 та фактичною адресою товариства відповідно до договору оренди N 127/09 від 2 лютого 2009 року: м. Луцьк, пр. Відродження, 1 кім. 613, однак перевірку не було розпочато, в зв'язку із відсутністю посадових осіб ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД за вказаними адресами.

15 травня 2009 року ДПА у Волинській області видано наказ N 256 та виписано направлення N 000224 від 18 травня 2009 року на проведення позапланової виїзної перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД. 25 травня 2009 року директора ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_5 було ознайомлено з направленням на перевірку. 1 червня 2009 року працівниками ДПА у Волинській області здійснено виїзд за юридичною адресою ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД м. Луцьк, вул. Дубнівська,36, однак перевірку не розпочато, в зв'язку із відсутністю посадових осіб даного товариства. За даним фактом працівниками ДПА у Волинській області складено Акт відсутності посадових осіб за юридичною адресою підприємства за N 41 від 1 червня 2009 року. В зв'язку з цим, того ж дня працівниками ДПА у Волинській області здійснено виїзд за фактичною адресою товариства м. Луцьк, пр. Відродження, 1 кім. 613, однак посадові особи товариства за даною адресою були відсутні, про що складено акт відсутності посадових осіб за фактичною адресою підприємства за N 42 від 1 червня 2009 року.

23 вересня 2009 року ДПА у Волинській області видано наказ N 498 від 23 вересня 2009 року та виписано направлення N 000441 від 23 вересня 2009 року на проведення позапланової виїзної перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД. Директор ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_5 відмовився від ознайомлення з наказом та направленням на перевірку, в зв'язку з чим перевірка розпочата не була.

В зв'язку з ухиленням службових осіб ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від проведення позапланової документальної перевірки, надання документів для проведення зазначеної перевірки, працівниками ДПА у Волинській області проведено невиїзну документальну перевірку ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, за результатами якої складено Акт за N 502/2399/20124827 від 18 січня 2010 року.

При цьому, протягом січня - червня 2009 року з рахунків ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД в КБ "Західінкомбанк" та ВАТ "БМ Банк" знято готівкою коштів на суму 665214000 грн. Разом з тим, протягом вказаного часу ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД в особі ОСОБА_5 проігнорувало вимоги кредитора - підприємця ОСОБА_7 та рішення господарського суду Волинської області про стягнення з ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД на користь підприємця ОСОБА_7 заборгованості в сумі 300000 грн.

Після цього, господарським судом Волинської області 10 червня 2009 року, на підставі заяви ОСОБА_7 про порушення справи про банкрутство ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, порушено справу про банкрутство ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, 1 жовтня 2009 року ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД визнано банкрутом, а 15 лютого 2010 року юридичну особу ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ліквідовано.

Таким чином, фінансово-господарська діяльність ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД та її результати фактично приховувались від контролюючого органу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом фіктивної передачі корпоративних прав та документів і приховування документів, що не дозволило своєчасно та в повному обсязі перевірити відповідність діяльності товариства вимогам чинного законодавства.

Тому вказані дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо передачі корпоративних прав та документів ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД та подальшого приховування документів товариства переслідують мету уникнути виявлення допущених порушень податкового законодавства, стягнення до бюджету несплачених податків та фінансових санкцій. На наявність таких порушень вказують, зокрема, дані отримані в результаті позапланової невиїзної перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, зазначені в акті ДПА у Волинській області N 502/2399/20124827 від 18 січня 2010 року.

Таким чином, співвласник та керівник ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_4, здійснюючи фінансово-господарську діяльність товариства з порушенням вимог чинного законодавства України, вчинивши, як службова особа ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, ухилення від сплати податків, з метою прикриття зазначеної незаконної діяльності від контролюючих органів та уникнення стягнення з ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД до бюджету несплачених податків та фінансових санкцій, при пособництві ОСОБА_5, вчинив дії, спрямовані на фіктивну передачу своєї частки в статутному фонді підприємства, з документальним оформленням передачі всіх документів та печатки підприємства, та фіктивне придбання зазначеної частки, документів та печатки сторонньою особою - громадянином Республіки Польща ОСОБА_12, фактично залишаючись керівником зазначеного суб'єкта господарювання та продовжуючи здійснювати організацію та контроль діяльності ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, що унеможливило своєчасне застосування контролюючим органом - державною податковою адміністрацією - заходів, спрямованих на проведення документальної перевірки та стягнення до бюджету сум податків, несплачених ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Вказані дії підсудного ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковано як вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а підсудного ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто в умисних діях, що спрямовані, в тому числі ОСОБА_5 у пособництві, на придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, підсудний ОСОБА_4, органами досудового слідства обвинувачується в тому, що за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_5, вчинив легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 після фіктивної передачі корпоративних прав, документів та печатки підприємства громадянину Республіки Польща ОСОБА_12 в грудні 2008 року, продовжуючи приховувати від контролюючого органу документи та дані про діяльність товариства, здійснюючи фіктивне підприємництво, одержали доходи в особливо великих розмірах, які легалізували та приховали шляхом вчинення фінансових операцій.

Зокрема, протягом січня - червня 2009 року на рахунки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД N 26005009553, відкритих у КБ "Західінкомбанк" та NN 260040230491, 260030130491, відкритих у ВАТ "БМ Банк", надходили кошти з призначенням платежів "за товари, послуги" від різних суб'єктів господарювання на підставі угод, раніше укладених ОСОБА_4 від імені ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД. При цьому, фінансово-господарські операції, здійснені ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД впродовж 2009 року, були вчинені особами, повноваження яких носили фіктивний характер, в процесі фіктивного підприємництва і спрямовані на приховування отриманих в такий спосіб коштів та доведення підприємства до банкрутства.

При цьому, кошти, що надходили протягом січня - червня 2009 року на рахунки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД в КБ "Західінкомбанк" та ВАТ "БМ Банк", знімалися ОСОБА_5, а також, за дорученням останнього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - найманими працівниками ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, готівкою з призначенням "видача позик фізичним особам". Всього за вказаний період знято готівкою грошових коштів на суму 665214000 грн., з яких 518361000 грн. знято ОСОБА_5, 89910000 грн. - ОСОБА_9, 56943000 грн. - ОСОБА_10 В дійсності наймані працівники ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД жодних позик від товариства не отримували, а готівкові кошти знімали за вказівкою директора ОСОБА_5 і віддавали останньому, чим приховане подальше місцезнаходження цих коштів.

Одночасно з цим, протягом 2009 року директор ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_5, призначений на посаду з 29 грудня 2008 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою сприяння останньому в прихованні незаконної діяльності товариства шляхом фіктивної передачі корпоративних прав та документів і приховання документів від контролюючих органів, ухилявся від проведення виїзної документальної перевірки товариства та надання контролюючому органу документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД.

Таким чином, ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_5, в період з січня по червень 2009 року, з метою приховання коштів, отриманих в процесі здійснення ними фіктивного підприємництва на рахунки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, вчинили ряд фінансових операцій з такими коштами в сумі, яка перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто - в особливо великому розмірі.

Дані дії підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 органом досудового слідства кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в умисних діях, спрямованих на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) цих коштів, з метою приховання місцезнаходження цих коштів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Згідно до вимог ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У відповідності до роз'яснень, які містяться в ч. 2 п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року N 9 "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя", визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини.

Обвинувачення підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні даних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України ґрунтується на наступних доказах, про які зазначено в обвинувальному висновку: протоколі N 29/12/08 зборів учасників (засновників) ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД" від 29 грудня 2008 року, відповідно до якого прийнято рішення про продаж частки в статутному капіталі (фонді) ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_12, звільнення ОСОБА_4 з посади директора товариства та передачі всіх фінансово-господарських документів товариства ОСОБА_12 і призначення новим директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_5 (т. 2 а. с. 200); договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді) ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від 30 грудня 2008 року, відповідно до якого ОСОБА_4 продав свою частку в статутному капіталі (фонді) ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_12 (т. 2 а. с. 211); актом приймання-передачі документації згідно "протоколу N 29/12/08 зборів засновників (учасників) ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від 29 грудня 2008 року", відповідно до якого всі документи фінансово-господарської діяльності та печатка ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, передані ОСОБА_12 (т. 2 а. с. 214-218); показаннями ОСОБА_12, з яких слідує, що після придбання 67 відсотків акцій ТзОВ "МЖК "Конкріт", всі фінансово-господарські документи товариства відразу ж ним були передані ОСОБА_5, жодних фінансово-господарських операцій від імені ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД він не проводив, договорів на придбання-продаж товарів, проведення банківських операції не підписував, жодних прибутків від діяльності товариства не отримував (т. 18 а. с. 181-184); документами, які свідчать про ухилення службовими особами ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від надання документів контролюючому органу, проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства та відсутність службових осіб та самого ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД в місцях фактичної та юридичної адрес товариства (т. 1 а. с. 20-30, 45-54); договором N 68-Б/08 купівлі-продажу цінних паперів від 29 грудня 2008 року, укладеного між ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД та ТзОВ "Фондовий капітал", а також Додатковою угодою N 1 до даного договору укладеної та підписаною ОСОБА_4, як директором ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, 15 січня 2009 року, тобто вже після його звільнення з посади директора товариства (т. 17 а. с. 148-153); розпорядженнями за NN 1-10 на виконання облікових операцій, відповідно до яких ОСОБА_4 09 лютого 2009 року, після звільнення його з посади директора ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, виконано облікові операції по зарахуванню на рахунок в цінних паперах товариства, відкритий у зберігача - ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", 10 пакетів акцій акціонерних товариств України на загальну суму 70000000 грн. (т. 17 а. с. 138-147); показаннями свідка начальника відділу депозитарних та банківських операцій АТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_16, яка показала, що облікова операція по зарахуванню акцій на рахунок в цінних паперах ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД проведена нею на протязі 3-х днів після надходження до банківської установи розпоряджень ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД на виконання облікових операцій, тобто в лютому 2009 року (т. 17 а. с. 129-132); показаннями свідка начальника управління депозитарної діяльності АТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_17, яка показала, що номер та дата, яка знаходиться у верхньому лівому куті розпорядження на проведення облікової операції, проставляється безпосередньо представником - службовою особою підприємства (т. 17 а. с. 111-126); службовою запискою ДПА у Волинській області N 11 від 02 березня 2009 року, з якої слідує, що ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД звітність в 2009 році не подавало, свідоцтво платника ПДВ було анульоване, а кошти, які надходили рахунок ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД протягом 2009 року і знімалися готівкою, були отримані по угодах, укладених в період керівництва ОСОБА_4, а ОСОБА_5 після призначення його на посаду директора товариства, жодних угод по яким ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД вподальшому могло отримати кошти на розрахункові рахунки та які в подальшому знімалися б готівкою, встановлено не було (т. 17 а. с. 62-63); довідкою від 06 травня 2010 року щодо аналізу банківських документів по зняттю готівкових коштів з рахунків ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, з якої слідує, що 13 січня 2009 року ОСОБА_9 з рахунку ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД відкритого у ПАТ "Західінкомбанк" знято кошти у вигляді позики в сумі 89910000 грн., 14 січня 2009 року ОСОБА_10, з того ж рахунку знято кошти у вигляді позики в сумі 56943000 грн., а ОСОБА_5 з рахунку ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД відкритого у ВАТ "БМ Банк" в період з 19 лютого 2009 року по 23 червня 2009 року знято коштів у вигляді позики в сумі 518361000 грн. (т. 17 а. с. 179-183); показаннями свідка ОСОБА_10 (т. 17 а. с. 1-3, т. 18 а. с. 133-136); показаннями свідка ОСОБА_9 (т. 17 а. с. 4-6, т. 18 а. с. 141-143); грошовими чеками на зняття готівки, відповідно до яких ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 протягом січня - червня 2009 року з рахунків ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД в КБ "Західінкомбанк" та ВАТ "БМ Банк" знято готівкою коштів на суму 665214000 грн. (т. 4 а. с. 123, 273-277, 301-303, т. 5 а. с. 8-18, т. 17 а. с. 182); договором оренди N 127/09 від 02 лютого 2009 року, актом прийому-передачі N 1 приміщення від 02 лютого 2009 року, відповідно до якого ОСОБА_5 орендував у ВАТ "Готель "Лучеськ" приміщення під офіс ТзОВ "МЖК "Конкріт" (т. 1 а. с. 34-44); показаннями свідків службових осіб та працівників ВАТ "Готель "Лучеськ" ОСОБА_18, ОСОБА_19, з яких слідує, що після укладання договору оренди з директором ТОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД вони ОСОБА_5 чи будь-кого з працівників товариства в орендованому приміщенні та в готелі "Лучеськ" не зустрічали, а орендований номер завжди був зачинений (т. 17 а. с. 188-191, 197-201).

Однак, в ході судового розгляду даної кримінальної справи, обвинувачення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, яке пред'явлено органами досудового слідства, на підставі тих доказів, які зібрані під час досудового слідства, і перевірених судом, не знайшло свого належного підтвердження, оскільки посилання досудового слідства на протокол N 29/12/08 зборів учасників (засновників) ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД" від 29 грудня 2008 року, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді) ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від 30 грудня 2008 року, акт приймання-передачі документації згідно "протоколу N 29/12/08 зборів засновників (учасників) ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від 29 грудня 2008 року", показання свідка ОСОБА_12, договір N 68-Б/08 купівлі-продажу цінних паперів від 29 грудня 2008 року, показання свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не свідчать про вчинення підсудними будь яких протиправних дій, а лише підтверджують факт здійснення ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД законної фінансово-господарської діяльності та нотаріально засвідченого продажу ОСОБА_4 своєї частки в статутному фонді товариства.

Також посилання досудового слідства на те, що 18 травня 2009 року у ДПА у Волинській області видано наказ N 256 та виписано направлення N 000224 від 18 травня 2009 року на проведення позапланової виїзної перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, 23 вересня 2009 року ДПА у Волинській області видано наказ N 498 від 23 вересня 2009 року та виписано направлення N 000441 від 23 вересня 2009 року на проведення позапланової виїзної перевірки ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, а директор ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД ОСОБА_5 відмовився від ознайомлення з наказом та направленням на перевірку, в зв'язку з чим перевірка розпочата не була не відповідає дійсності, оскільки як повідомлялося ОСОБА_5, що 30 квітня 2009 року при проведені обшуку вилучені документи ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, а тому в податковий орган він не міг їх надати, чому є підтвердженням протоколом обшуку від 30 квітня 2009 року, згідно якого вилучені документи фінансово-господарської діяльності ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД (т. 19 а. с. 189-193).

З постанови господарського суду Волинської області від 15 січня 2009 року по справі N 05/138/65-72А за заявою Луцької ОДПІ до ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД про застосування адміністративного арешту активів у вигляді зупинення операцій на рахунку платника податків (в задоволені заяви відмовлено) слідує, що наказ Луцької ОДПІ N 955 від 13 жовтня 2008 року "Про продовження терміну позапланової виїзної перевірки", яким продовжено перевірку на 5 днів з 14 жовтня 2008 року по 20 жовтня 2008 року включно та направлення на перевірку N 05927 від 30 вересня 2008 року (наказ видано 13 жовтня 2008 року) "МЖК "Конкріт" ЛТД під розписку не надавався і про них директору підприємства не було відомо, чим порушено вимоги ст. 11-2 Закону України "Про державну податкову службу України" (т. 19 а. с. 182-188).

А отже відомості зазначені в акті відмови платника податку від допуску перевірки N 35/23-1/20124827 від 15 жовтня 2008 року, що директор "МЖК "Конкріт" ЛТД відмовився допустити працівників Луцької ОДПІ до проведення перевірки не відповідають дійсності.

Також цим же судом встановлено, що лист від 08 жовтня 2008 року N 18795/10/231 Луцької ОДПІ на адресу "МЖК "Конкріт" ЛТД, про вимогу надати документи для перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ПП НТЦ "Сервіс" за період з 01 жовтня 2005 року по 01 серпня 2008 року не направлявся і посадовим особам не вручався, тому у Луцької ОДПІ не було правових підстав на проведення позапланової виїзної перевірки у відповідності до ст. 11-1 Закону України "Про державну податкову службу України" (т. 19 а. с. 182-188).

Допитані в суді свідки ОСОБА_18 та ОСОБА_19 підтвердили, що уклався договір оренди з директором ТОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, чи були працівники товариства в орендованому приміщенні в готелі "Лучеськ" ствердно не могли відповісти, проте вказали, що орендований номер бачили зачиненим.

В матеріалах досудового слідства не міститься жодних даних, які б свідчили про наявність умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на фіктивне підприємництво та легалізацію доходів здобутих злочинним шляхом.

Із досліджених в судовому засіданні доказів, на думку суду, досудовим слідством та судовим слідством не здобуто доказів, які б підтверджували придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію коштів здобутих протиправним діянням.

Досудовим слідством не здобуто доказів, які б підтвердили, що товариство проводило незаконні господарські операції, оскільки в матеріалах справи відсутні будь які відомості, які б визнавали фінансово-господарські операції товариства нікчемними, а кошти отримані від даних операцій такими, які отримані протиправним шляхом, та відсутні документи, які б свідчили про прийняття дій податковим органом для повернення заподіяного збитку, тобто повідомлення рішення не виносилося і рішення про дорахування несплаченої суми не приймалося.

Також досудовим слідством не проведено всіх належних дій по встановленню ким підписувалися та вписувалися дати в додаткову угоду з ТзОВ "Фондовий капітал", по якій товариство в січні 2009 року здійснювало купівлю цінних паперів, та в розпорядження за лютий 2009 року, відповідно до яких виконано облікові операції по зарахуванню на рахунок в цінних паперах товариства, відкритий у зберігача - ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", 10 пакетів акцій акціонерних товариств України на загальну суму 70000000 грн., що могло спростувати або підтвердити показання підсудного ОСОБА_4 та оголошених в судовому засіданні показань свідків - представників банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_16, ОСОБА_17 (т. 17 а. с. 129-132), а така можливість втрачена у зв'язку з ліквідацією ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД.

Поряд з цим, досудовим слідством не встановлено, як використані кошти, які зняті з рахунків підприємства готівкою, тобто не проаналізовано господарські операції товариства.

При цьому, даний аналіз не можливо провести у зв'язку з ліквідацією ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, проте досудовим слідством в підтвердження обвинувачення по легалізації коштів здобутих злочинним шляхом ставиться тільки зняття коштів з рахунку підприємства, однак сам факт зняття коштів не є легалізація коштів здобутих злочинним шляхом, поскільки цьому повинне передувати предикатне діяння, однак такого діяння в судовому засіданні не доведено.

Крім того, досудовим слідством ОСОБА_4 ставиться в обвинувачення придбання суб'єкта підприємницької діяльності, водночас по матеріалах кримінальної справи слідує, що останній продав свою дол. активів підприємства (т. 2 а. с. 211), що суперечить обвинуваченню та фактичним обставинам справи.

Тому, з врахуванням вище викладеного, в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відсутній склад злочину, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, за який їх слід виправдати з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України (в редакції 1960 року), а за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України за недоведеністю їх участі у вчиненні даних злочинів.

В судовому засіданні перевірялись показання підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про не вчинення ним будь-яких злочинів, які інкриміновані їм в обвинувачення, які частково підтвердились, з вищевикладених підстава, однак не знайшли своє належного підтвердження їх показання щодо не вчинення ними злочинів, а саме, умисного ухилення від сплати податків, службового підроблення, а також доведення товариства до банкрутства, при цьому, оцінювались усі докази в сукупності, проте дані показання спростовуються показаннями свідків, які оголошенні в суді, письмовими доказами, тай показаннями самих підсудних, які вони давав під час досудового слідства та в суді.

Із показань свідка ОСОБА_20 в судовому засіданні вбачається, що відносини між ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД та ПП "НТЦ "Сервіс" були партнерськими, дане підприємство постачало нафтопродукти, підприємства надавали фінансову допомогу, між підприємствами проводилися вексельні розрахунки, вексель погашався частинами, також укладався договір про отримання фінансової допомоги.

Представлення стороною захисту суду копії договору між позикодавцем ПП "НТЦ "Сервіс" та позичальником ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від 1 вересня 2008 року про отримання фінансової допомоги в сумі 400000000 грн., копію листа ПП "НТЦ "Сервіс" до ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД від 16 вересня 2008 року про зміну призначення платежу, копію угоди про припинення взаємних зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог від 25 листопада 2008 року (т. 19 а. с. 179-181, 253), не спростовують викладене обвинувачення ОСОБА_4 за фактом ухилення від справи податків.

При цьому, посилання захисту і підсудних на протокол обшуку від 30 квітня 2009 року, яким вилучено усі документи фінансово-господарської діяльності ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД, в тому числі, вказані документи (т. 19 а. с. 189-193), також не може бути доказом невинуватості ОСОБА_4 та ОСОБА_5, оскільки згідно додатку до постанови від 22 лютого 2012 року серед вилучених документів відсутні оригінали чи копії документів про які вкується вище (т. 19 а. с. 231-241).

Доводи захисту про наявність висновку судово-економічної експертизи N 7779 від 19 листопада 2011 року, згідно якого не підтверджується документально та нормативно, з урахуванням всіх матеріалів справи, встановлене актом податкової перевірки ДПА у Волинській області N 502/2399/20124827 від 18 січня 2010 року нарахування ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД податку на прибуток підприємства в сумі 18169845 грн. за III квартал 2008 року (т. 20 а. с. 6-12), не заперечує пред'явлення ОСОБА_4 обвинувачення, водночас такий висновок оцінюється із усім доказами в сукупності (т. 15 а. с. 60).

В судовому засіданні свідок ОСОБА_21 показав, що він був арбітражним керуючим по ліквідації ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД. В процесі ліквідації виявлено неліквідні активи, яких директор підприємства не приховував, Однак, про операції із зняття готівкових коштів із рахунків товариства в період з січня по червень 2009 року директором та працівниками товариства йому нічого не відомо.

Одночасно, посилання сторони захисту на Звіт щодо проведення фінансового аналізу стану товариства, складеного СПД ОСОБА_22 слідує, що ознаки фіктивного банкрутства та прихованого банкрутства відсутні, проте надати висновки щодо наявності чи відсутності доведення до банкрутства немає можливості через відсутність вилучених документів (т. 3 а. с. 240-242).

Суд бере до уваги дані обставини та приходить до висновку про винність ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, а ОСОБА_5 у в чиненні злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

А тому, суд розцінює показання підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні, як намагання ухилитись від встановленої кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини та понесення належного покарання.

У відповідності до вимог ст. ст. 50, 65 КК України при призначенні покарання підсудним ОСОБА_4 та ОСОБА_5, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, які відповідно до вимог ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжкого та невеликої тяжкості, дані про їх осіб та обставини справи, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що обтяжують та пом'якшують покарання підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суд не вбачає.

Водночас, призначаючи покарання підсудному ОСОБА_4, суд враховує його задовільну характеристику по місцю проживання (т. 19 а. с. 51-50), перебування на його утриманні малолітньої дитини, а на момент вчинення злочинів неповнолітньої дитини (т. 20 а. с. 17-18), стан його здоров'я, зокрема, наявність хронічних захворювань, дані про те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності (т. 19 а. с. 47), а підсудному ОСОБА_5 його задовільну характеристику по місцю проживання (т. 19 а. с. 70-71), перебування на його утриманні неповнолітньої дитини (т. 20 а. с. 19).

З урахуванням наведеного, суд призначає підсудним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 покарання, в межах санкцій частин статей, за якими їх засуджується у виді штрафів, які можливі без ізоляції від суспільства.

При цьому, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 5 КК України, згідно якої закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, призначаючи покарання ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 366 КК України, суд застосовує санкцію статті в редакції Закону України від 5 квітня 2001 року, тобто ту, яка діяла на момент вчинення інкримінованого злочину та пом'якшує кримінальну відповідальність.

Поряд з цим, призначаючи покарання ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 212 КК України у виді штрафу в межах санкції цієї статті, суд бере до уваги, вимоги ч. 1 ст. 5 КК України та враховує редакцію ч. 2 ст. 53 КК України на момент вчинення даного злочину, оскільки на той час кримінальний закон не передбачав, що розмір штрафу не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином.

Суд вважає, що дане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та попередження вчинення ними нових злочинів, так і іншими особами.

Разом з тим, оскільки злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України вчинено ОСОБА_4 в грудня 2008 року, а ОСОБА_5 злочин, передбачений ст. 219 КК України з січня 2009 року по жовтень 2009 року, тому останні на підставі ч. 5 ст. 74, ст. 49 КК України підлягають звільненню від призначеного покарання за даними злочинами у зв'язку із закінченням строків давності.

Цивільний позов Луцької ОДПІ до ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином підлягає до повного задоволення та стягненню коштів на користь держави в особі Луцької ОДПІ.

У відповідності до вимог ст. 93 КПК України (в редакції 1960 року) суд стягує судові витрати із підсудного ОСОБА_4 в дохід держави за проведення судово-економічної експертизи (т. 20 а. с. 16) та вирішує питання накладеного арешту арешту (т. 17 а. с. 103-104, 106-107).

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України (в редакції 1960 року), суд засудив:

Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 212 КК України у виді штрафу в розмірі 340000 (триста сорок тисяч) грн. з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади на строк 3 (три) роки з конфіскацією всього, належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції від 5 квітня 2001 року) у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п'ятдесят) грн.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції від 5 квітня 2001 року) у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Визнати невинним ОСОБА_4 в пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за недоведеністю його участі у вчиненні даного злочину, а за ч. 3 ст. 209 КК України за відсутністю у його діях складу даного злочину та по суду виправданим.

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 219 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 42500 (сорок дві тисячі п'ятсот) грн. з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання за ст. 219 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Визнати невинним ОСОБА_5 в пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України за недоведеністю його участі у вчиненні даного злочину, а за ч. 3 ст. 209 КК України за відсутністю у його діях складу даного злочину та по суду виправданим.

Запобіжний захід ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити попередній - підписку про невиїзд.

Цивільний позов Луцької ОДПІ до ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави в особі Луцької ОДПІ матеріальну шкоду, завдану злочином в сумі 18169845 (вісімнадцять мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок п'ять) грн.

Стягнути з ОСОБА_4 в доход держави судові витрати по справі за проведення судово-економічної експертизи в сумі 4794 (чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) грн.

Накладений арешт на акції - цінні папери ТзОВ "МЖК "Конкріт" ЛТД на суму 62964990 грн. 11 коп. - залишити без змін.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

 

Суддя Луцького міськрайоного суду

Я. Д. Артиш
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали