Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області N ___ від 20 вересня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 31 січня 2019 року N І-004/2019

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області N ___ від 20 вересня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., Місяця А. П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Лучковського В. В., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області N ___ від 20 вересня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_,  встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ (далі за текстом - Скаржник) від 17 жовтня 2018 року на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області N _____ від 20 вересня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

Відповідно до вимог статей 37 та 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України N 120 від 30.08.2014 року, зі змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України N 143 від 13.11.2015 року, N 203 від 23.09.2017 року, N 257 від 16.11.2017 року, N 66 від 01.06.2018 року, N 86 від 02.06.2018 року (Рішення N 86) (далі - Положення), скарга, 22 серпня 2018 року, була повернута Скаржнику, як така, що не відповідала вимогам пункту 36.5 статті 36 Положення.

21 листопада 2018 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від скаржника ОСОБА_ повторно надійшла скарга на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області N _________ від 20 вересня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

У поданій скарзі було усунуто недоліки та порушено питання про поновлення строку на оскарження рішення.

Відповідно до п. 34 Положення, причини пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області N _____ від 20 вересня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ визнаються Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури поважними, у зв'язку з чим комісія вважає за можливе розглянути скаргу.

ОСОБА_ з рішенням дисциплінарної палати не згодна, вважає його незаконним, необґрунтованим та упередженим, прийнятим з метою виправдати свого колегу по принципу професійної солідарності.

Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області N _____ від 20.08.2018 року, відкрити дисциплінарне провадження відносно адвоката ОСОБА_, прийняти нове рішення, яким притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ та застосувати до нього стягнення у виді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Обґрунтовуючи незаконність оскарженого рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області, скаржник зазначає, що адвокат ОСОБА_ своїми діями допустив вчинення дисциплінарних проступків, які підривають авторитет всієї адвокатури України, довіру до всієї адвокатури України та полягають у порушенні Правил адвокатської етики, порушення обов'язків адвоката, неналежному виконанні та невиконанні адвокатом своїх професійних обов'язків, порушенні присяги адвоката України.

Скаржник, зазначає, що рішення дисциплінарної палати було отримано нею 02.10.2018 року і вона з ним не згодна в повному обсязі, вказує, що їй було відмовлено в ознайомленні з матеріалами дисциплінарної справи, оскільки голова КДКА знаходився в відпустці.

Крім цього, вказує, що при поданні скарги до КДКА просила голову особисто, надати їй для ознайомлення матеріали та пояснення, які будуть отримані від адвоката в ході перевірки, але їй не відомі результати перевірки, довідки вона не отримувала.

Зазначає, що член КДКА ОСОБА_ проводив перевірку без її участі, щоб позбавити її можливості спростувати завідомо неправдиві пояснення ОСОБА_, тому вважає, що довідка ОСОБА_ від 20.09.2018 року ґрунтується на голослівних неправдивих поясненнях адвоката та не заслуговує на увагу.

Також, вказує, що нею доказано порушення адвокатом приписів Закону (Закон N 5076-VI) та Правил адвокатської етики, а саме неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов'язків, невиконання взятих на себе зобов'язань, істотне порушення та невиконання умов договору, що є свідченням бездіяльності адвоката.

В обґрунтування своїх доводів, Скаржник посилається на те, що в січні 2018 року вона звернулася до адвоката ОСОБА_ з метою отримати кваліфіковану правову допомогу, з метою захисту прав та інтересів по оскарженню рішення суду першої інстанції у справі про стягнення моральної шкоди за її позовом до ОСОБА_ Отримавши згоду адвоката ОСОБА_ на її пропозицію, ОСОБА_ передала останньому документи, необхідні для виконання доручення. Через деякий час їй зателефонувала дівчина, яка представилась, як ОСОБА_ та повідомила, що вона є помічником адвоката і займається підготовкою апеляційної скарги за дорученням адвоката ОСОБА_. Скаржниця зазначає, що апеляційна скарга була передана їй помічником адвоката 26.01.2018 року в останній день строку на апеляційне оскарження, грошові кошти у розмірі ____ гривень за написання скарги Скаржниця передала ОСОБА_, при цьому не отримала квитанції про сплату нею коштів. Апеляційна скарга була подана ОСОБА_ особисто, провадження у справі за її апеляційною скаргою було відкрито, однак Скаржниця вважає, що скарга підготовлена непрофесійно, оскільки адвокат та його помічниця дослівно переписали рішення суду першої інстанції, доводи її позовної заяви, при цьому не навели належного правового обґрунтування незаконності рішення суду першої інстанції в зв'язку з чим їй було відмовлено в задоволенні апеляційної скарги.

02 квітня 2018 року між адвокатом ОСОБА_ та ОСОБА_. було укладено договір про надання юридичних послуг (правової допомоги), пов'язаних з представництвом та захистом інтересів Замовника з приводу спору, який виник між ОСОБА_ та ОСОБА_ пов'язаного з захистом честі, гідності та ділової репутації та узгоджено суму гонорару в розмірі ___ гривень. На прохання Скаржниці адвокат ОСОБА_ роздрукував позовну заяву та надав їй для погодження. На наступній зустрічі з адвокатом Скаржниця висловила незгоду з доводами позовної заяви, оскільки зміст заяви не містив пояснень самої Скаржниці, які стосуються справи, враховуючи нові позовні вимоги. В подальшому, зі слів Скаржниці, адвокат заявив що не піде до суду і згоден повернути їй______ гривен, сплачених нею відповідно до умов договору. ОСОБА_ вважає, що адвокат ОСОБА_ необґрунтовано відмовився від виконання своїх професійних обов'язків, відповідно до умов договору не пояснюючи причин своєї відмови. Наступної зустрічі в офісі адвоката Скаржниці було запропоновано підписати угоду про розірвання договору за взаємною згодою сторін та після цього оформити повернення сплаченого гонорару в повному обсязі. Підписувати зазначену угоду Скаржниця відмовилась, оскільки взаємної згоди на розірвання угоди не надавала. В той же, час ОСОБА_ зазначає, що 15.05.2018 року звернулася до адвоката ОСОБА_ з вимогою повернути сплачений нею гонорар у розмірі _____ гривень, матеріальну шкоду та всі збитки у сумі ______ гривні по справі N , оскільки постановою апеляційного суду Скаржниці було відмовлено в задоволенні апеляційної скарги, яку з її слів готував адвокат ОСОБА_ При цьому вказує, що відповіді від адвоката ОСОБА_ на своє звернення нею отримане не було.

Крім цього, зазначає, що договір про надання правої допомоги не відповідає вимогам Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Правилам адвокатської етики, а саме: в порушення вимог статті 28 Правил та статті 30 Закону (Закон N 5076-VI) в договорі не визначені порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо; в порушення вимог статті 29 Закону (Закон N 5076-VI) не визначені порядок припинення, розірвання договору про надання правової допомоги, в договорі не визначені умови та порядок одностороннього розірвання договору клієнтом та адвокатом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N ________ від року, видане Чернігівською обласною КДКА, його робоче місце знаходиться за адресою: ___.

Таким чином, розгляд скарги стосовно адвоката _________ здійснене належною КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в ЕРАУ, відповідно до частини 3 статті 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

Заслухавши доповідача - члена ВКДКА Чернобай Н. Б., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали перевірки, які надійшли з КДКА Чернігівської області, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

В ході перевірки встановлено, що рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області N ________ від 20.09.20187 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

З матеріалів перевірки, що надійшли з КДКА Чернігівської області, вбачається, що на виконання вимог ч. 2 статті 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), членом дисциплінарної палати цієї ж КДКА ОСОБА_ була проведена перевірка відомостей, викладених у скарзі ОСОБА_ за результатами якої була складена довідка.

В рамках перевірки відомостей, адвокат ОСОБА_ надав пояснення, в якому, зазначив, що він не порушував Правил адвокатської етики та не вчиняв ніяких протиправних дій щодо заявниці. Підтверджує факт укладання ним договору про надання правової допомоги від 02.04.2018 року з ОСОБА_ з приводу спору між Скаржницею та ОСОБА_ пов'язаного з захистом честі, гідності та ділової репутації зі встановленим та погодженим гонораром у розмірі _______ гривен. Вказує, що він негайно приступив до виконання покладених на нього обов'язків, а саме в першу чергу складання позовної заяви пов'язаної із захистом честі, гідності та ділової репутації та стягнення моральної шкоди у спорі із ОСОБА_ З пояснень адвоката вбачається, що приблизно 16 квітня 2018 року ним було запропоновано ОСОБА_ ознайомитися зі складеною ним позовною заявою, яку вона отримала для погодження, та остання попрохала повернути їй усі документи, які надавались нею для написання даної позовної заяви. В подальшому між ним та клієнтом виникли непорозуміння щодо правової позиції у справі, адвокатом було негайно запропоновано повернення грошових коштів у розмірі гривень та розірвання договірних відносин. Домовившись про зустріч 08 травня 2018 року, адвокат підготував договір про розірвання договору від 02.04.2018 року та обумовлену суму у розмірі ___ гривень, однак ОСОБА_ прибувши до адвоката надала йому письмове звернення про повернення їй суми у розмірі ___ гривен та з незрозумілих для нього причин відмовилась отримати підготовлені кошти та підписати договір про розірвання договору від 02.04.2018 року та попросила надати їй письмову відповідь на її звернення, яке було датоване 15.04.2018 року. Також, адвокат зазначає, що всі перемовини, в тому числі укладання договору та подальшого врегулювання конфліктних ситуацій відбувались за його робочим місцем у присутності його колеги ОСОБА_, який може надати та підтвердити зазначені ним в поясненні обставини. Адвокат вказує, що не мав за можливе виконувати умови договору від 02.04.2018 року, оскільки між ним та клієнтом не було узгоджено правову позицію, а саме не погоджено зміст позову, Скаржниця не підписала позовну заяву та не надала квитанцію про сплату судового збору, що з незалежних підстав позбавляє адвоката виконувати взяті на себе обов'язки. Крім цього зазначає, що двічі надсилав поштовим відправлення письмову відповідь на звернення ОСОБА_ за її зареєстрованим місцем проживання, однак його листи повертались у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання. Обставини, пов'язані із нібито прийняттям доручення від ОСОБА_ щодо написання ним апеляційної скарги, отримання в рахунок цих послуг ___ гривен його помічницею ОСОБА_, категорично заперечує. (а. с. 43 - 44)

КДКА регіону прийшла до висновку, що доводи ОСОБА_ щодо порушення адвокатом ОСОБА_ приписів Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та Правил адвокатської етики, що порушують порядок розірвання договорів між адвокатом та клієнтом, не заслуговують на увагу, не підтверджуються доказами, доданими до скарги та спростовуються поясненнями адвоката (доданими до пояснень доказами) в зв'язку чим, в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ було відмовлено.

Проте, приймаючи рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи, КДКА Чернігівської області не перевірила доводи Скаржниці в частині неналежного виконання своїх професійних обов'язків адвокатом ОСОБА_. під час складання позовної заяви про захист честі, гідності та стягнення моральної шкоди, яка була надана Скаржником, як доказ до скарги на неправомірні дії адвоката ОСОБА_ (а. с. 26 - 29).

Також в рішенні не зазначено, якими саме доказами, доданими до пояснень адвокатом ОСОБА_ спростовуються доводи Скаржниці щодо порушення адвокатом приписів Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та Правил адвокатської етики, не надано оцінки доданому до пояснень адвоката ОСОБА_ договору про розірвання договору про надання правової допомоги від 15 травня 2018 року за спільною згодою сторін (а. с. 45 - 46), що свідчить про необґрунтованість прийнятого рішення.

Відповідно до пункту 25 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України N 120 від 30.08.2014 року, зі змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України N 86 від 02.06.2018 року (далі - Положення) член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та за результатами перевірки складає довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, з урахуванням, зокрема тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, наслідків для клієнта тощо, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.

Проте довідка від 20.09.2018 року, складена членом дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області ОСОБА_, не містить обґрунтувань щодо відсутності ознак дисциплінарного проступку адвоката, встановлених результатами перевірки відомостей, викладених у заяві Скаржника. (а. с. 47 - 48).

Відповідно до п. 32 Положення дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарний проступок адвоката - це винне діяння (дія або бездіяльність) адвоката, що вчиняється ним при здійсненні як професійної, так і іншої діяльності, яке виражається в порушенні вимог законодавства про адвокатуру і адвокатську діяльність та (або) норм Правил адвокатської етики, яким заподіюється шкода клієнту та (або) адвокатурі в цілому, шляхом приниження її авторитету, авторитету адвокатської професії та статусу адвоката.

Дисциплінарними проступками, згідно частини 2 ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), є порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення Правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

Згідно ч. 2 статті 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), скарга на дії адвоката перевіряється на предмет зазначення в ній відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до статті 37 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Таким чином, на стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката докази оцінюють з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. У свою чергу, встановлення наявності дисциплінарного проступку в діях адвоката здійснюється на третій стадії дисциплінарного провадження, а саме на стадії розгляду дисциплінарної справи.

Відповідно до статті 7 Правил адвокатської етики (надалі - Правила), у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Статтею 11 Правил встановлено, що адвокат зобов'язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.

Статтею 17 Правил передбачений обов'язок дотримання принципів компетентності та добросовісності під час прийняття адвокатом доручення клієнта та приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги, адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до висновку, що у оскаржуваному рішенні дисциплінарної палати КДКА регіону не надано в об'єктивній сукупності належної правової оцінки доводам наведеним Скаржником у скарзі.

Вивчення матеріалів проведеної перевірки свідчить, що останню всупереч положенням ч. 2 ст. 38 Закону проведено не в повному обсязі, а саме, в рішенні не надано оцінки доказу - позовної заяви, складеної адвокатом ОСОБА_ - на яку посилається Скаржник, як доказ неналежного виконання своїх професійних обов'язків. Не надано оцінки документам, які на думку Скаржника, мають ознаки неправомірної поведінки адвоката, а саме у вирішенні питання розірвання договору про надання правової допомоги від 02.04.2018 року. Висновок дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, зроблений на підставі пояснень адвоката. Разом з тим ОСОБА_., стверджує та наводить докази щодо неправомірної поведінки адвоката, оцінка яким під час перевірки не надана.

Отже, розглядаючи скаргу громадянки ОСОБА_ та приймаючи рішення, КДКА регіону не перевірила всіх відомостей, викладених у скарзі останньої, та не вчинила всіх необхідних дій задля отримання та дослідження інформації, необхідної для прийняття правомірного рішення, у зв'язку із чим оскаржуване рішення є невмотивованим та необґрунтованим.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Відповідно до Преамбули Правил адвокатської етики, надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов'язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності та верховенства права.

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що дисциплінарною палатою КДКА Чернігівської області, перевірка скарги ОСОБА_ була проведена не повно, без дотримання вимог статті 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), а тому винесене палатою рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ задовольнити частково.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області N ___ від 20.09.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ скасувати.

3. Направити матеріали справи до КДКА Чернігівської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали