ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2017 року N II-007/2017

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 27 вересня 2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі: голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О. А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т. О., Вишаровської В. К., Таргонія В. О., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Одновола В. К., Борсука П. Й., Волчо В. В., Удовиченка С. В., Стройванса В. Л., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Місяця А. П., Ноцького О. В., Петренка В. М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 27 вересня 2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, встановила:

28.11.2016 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ від 27.09.2016 року на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 27 вересня 2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

У скарзі ОСОБА_ зазначає, що адвокат ОСОБА_ подав до слідчих органів клопотання про закриття кримінального провадження, до якого ним була долучена довідка начальника управління кадрового забезпечення ГУНП в Харківській області, в якій була викладена інформація щодо нього, ОСОБА_, чим адвокатом було порушено вимоги статті 32 Конституції України та норми Закону України "Про захист персональних даних". Скаржник вважає, що своїм вчинком адвокат порушив вимоги статей 11 (Правила) та 12 Правил адвокатської етики (Правила). ОСОБА_ просить оскаржуване рішення скасувати і на підставі його заяви розпочати дисциплінарне провадження відносно адвоката ОСОБА_ притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності та позбавити права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України за систематичне порушення Правил адвокатської етики. На думку скаржника, дисциплінарна комісія розглянула його скаргу необ'єктивно, з порушенням Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), підтримуючи незаконні дії адвоката.

Виходячи із матеріалів перевірки, які свідчать про повернення Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури скарги ОСОБА_ у зв'язку з недотриманням ним вимог п. 36.5 ст 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Радою адвокатів України від 30 серпня 2014 р. N 120 (із наступними змінами), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, відповідно до вимог статті 60 Положення вважає за можливе задовольнити заяву адвоката ОСОБА_ про поважність причин пропуску ним строків на оскарження рішення, направлену з пропущенням місячного терміну, та розглянути його скаргу на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 27 вересня 2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевську К. В., перевіривши надані матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_ не підлягає задоволенню із наступних підстав.

Із матеріалів перевірки, встановлено, що скарга ОСОБА_ розглянута належною КДКА Харківської області за робочим місцем адвоката, з дотриманням вимог Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та Положення про КДКА. ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю N __, видане ___ року Харківською обласною КДКА.

Матеріалами перевірки підтверджено факт того, що рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 27 вересня 2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ постановлено з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) після проведення перевірки відомостей, викладених у скарзі ОСОБА_, на підставі довідки члена дисциплінарної палати (а. с. 17).

Як встановлено матеріалами перевірки, 26.04.2016 року ОСОБА_ звернувся до КДКА Харківської області зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_ (а. с. 3), у якій ставив питання про порушення дисциплінарного провадження у відношенні адвоката, притягнення його до дисциплінарної відповідальності та позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України за систематичне порушення ним Правил адвокатської етики (Правила). На підтвердження обставин начеб-то систематичного порушення адвокатом Правил адвокатської етики він посилався на раніше подану його дружиною скаргою щодо поведінки адвоката ОСОБА_ Доказів притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності скаржником не додано. Із матеріалів перевірки такі обставини не встановлені.

Відповідно до матеріалів перевірки, наданих адвокатом ОСОБА_ письмових пояснень (а. с. 15 - 16), копій процесуальних документів, складених адвокатом та наданих скаржником, адвокат ОСОБА_ у кримінальному провадженні надавав правову допомогу громадянину ОСОБА_, щодо якого було закрито кримінальне провадження за частиною першою статті 164 КК України та який є опонентом ОСОБА_ Як вбачається із наданої копії, адвокатом ОСОБА_ складено обґрунтоване клопотання, яке мало позитивні наслідки відносно особи, якій він надавав юридичну допомогу.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), передбачено звернення особи щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Відповідно до вимог статті 12 Правил адвокатської етики (Правила), адвокат всією своєю професійною діяльністю повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження права особи на захист, професійних прав адвокатів, незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підриву престижу адвокатури та адвокатської діяльності.

Згідно з витягом із протоколу засідання дисциплінарної палати КДКА Харківської області від 27 вересня 2016 року члени палати одноголосно прийняли рішення про відмову в задоволенні скарги ОСОБА_ за відсутністю ознак дисциплінарного проступку та підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (а. с. 18).

Проаналізувавши зібрані матеріали, керуючись статтями 33 (Закон N 5076-VI), 34 (Закон N 5076-VI), 36 - 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), дисциплінарна палата дійшла вірного висновку про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи. Адвокат при отриманні довідки від начальника управління кадрового забезпечення ГУНП в Харківській області діяв в межах вимог статей 20 (Закон N 5076-VI), 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

Порушень в діяльності КДКА Харківської області при розгляді скарги ОСОБА_ Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури не встановлено. Перевірку відомостей, викладених у скарзі ОСОБА_, проведено з додержанням вимог Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та Положення про КДКА.

Згідно ч. 2 ст. 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) дисциплінарну справу щодо адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей, які не містять ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Як вбачається із матеріалів перевірки, в скарзі ОСОБА_ не містяться такі відомості відносно адвоката ОСОБА_. Матеріалами перевірки не встановлено в поведінці адвоката ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи, як і не встановлено дисциплінарною палатою КДКА Харківської області при розгляді скарги.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 27 вересня 2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ не підлягає скасуванню, а скарга ОСОБА_ задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.

2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 27 вересня 2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали