ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2017 року N II-005/2017

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 22 липня 2016 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі: голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О. А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т. О., Вишаровської В. К., Таргонія В. О., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Одновола В. К., Борсука П. Й., Волчо В. В., Удовиченка С. В., Стройванса В. Л., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Місяця А. П., Ноцького О. В., Петренка В. М., розглянувши у відкритому засіданні матеріали за скаргою ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 22 липня 2016 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності, встановила:

19 серпня 2016 року до Вищої кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга від ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 22 липня 2016 року про притягнення останньої до дисциплінарної відповідальності.

Скарга адвоката ОСОБА_ була оформлення без дотримання вимог зазначених у п. 36.5 ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може бути наслідком дисциплінарної відповідальності, крім того останній було роз'яснено право на звернення із скаргою після усунення недоліків та вирішення питання поновлення строків на оскарження рішення.

09 вересня 2016 року до вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поступило клопотання адвоката ОСОБА_ про поновлення строків на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарно комісії адвокатури Херсонської області від 22 липня 2016 року.

До дисциплінарної палати Херсонської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 04 квітня 2016 року поступила скарга ОСОБА_, який уклав договір про надання правової допомоги з адвокатом ОСОБА_ від 14 червня 2009 року, де на час укладання договору знаходилась і ОСОБА_, які приїздили до м. Кривий Ріг для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та отримання гонорару, скаржник часто спілкувався з ОСОБА_ оскільки остання направляла запити на проведення правової експертизи. Під час ведення справи не інформувала скаржника про грошові витрати і на які цілі були витрачені надані останні кошти, крім того ОСОБА_ під час зустрічі кричала, та грубила останньому при цьому порушуючи Правила адвокатської етики, коли останній звернувся з пропозицією повернення частини гонорару і просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності та позбавити свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.

Скаржниця ОСОБА_ вважає, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 липня 2016 року є помилковий та необґрунтованим, застосовуючи дисциплінарне стягнення палата не сформулювала у рішення встановлених перевіркою дій адвоката, які б свідчили про свідоме, навмисне порушення ним Правил адвокатської етики, що призвело до вчинення дисциплінарного проступку, крім того така позиція дисциплінарної палати засвідчує ігнорування презумпції невинуватості, оскільки у матеріалах дисциплінарної справи відсутні докази, які дають можливість погодитись з обставинами, викладеними у скарзі ОСОБА_

Скаржниця стверджує, що дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області не дала належної оцінки пояснення адвоката надані у письмовому вигляді, безпідставними є твердження ОСОБА_ про обов'язок адвоката подання висновку правової експертизи до Верховного Суду України, оскільки такий обов'язок договором не був передбачений, а намір звернення з таким виник згодом, в процесі виконання доручення.

Під час розгляду дисциплінарної справи, дисциплінарна палата не звернула уваги на те, що після виконання адвокатом зобов'язань за договором в частині надання допомоги при зверненні до Європейського Суду, скаржник не звертався із скаргами з приводу недобросовісного виконання доручень, а звернувся у квітні 2016 року, скарга була подана 07 липня 2010 року.

Скарга розглянута належною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією, терміни на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА, визначені ч. 1 ст. 42 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) не порушені.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю N __ видане Херсонською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури ___ року, робоче місце адвоката: ______.

У матеріалах дисциплінарної справи, які поступили з кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області, за результатами проведеної перевірки викладених у скарзі було складено довідку членом дисциплінарної палати КДКА ОСОБА_, яка містить обставини викладені під час проведення перевірки та висновки щодо підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката.

Розглянувши матеріали скарги, які надійшли з регіону, заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Стройванса В. Л. та інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скаргу ОСОБА_ слід задовольнити, рішення дисциплінарної палати КДКА Херсонської області від 22 липня 2016 року скасувати, а дисциплінарну справу закрити.

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області в ході вивчення матеріалів прийшла до висновку, що відповідно до вимог ст. 17 Правил адвокатської етики (Правила), приймаючи доручення про надання правової допомоги, адвокат повинен зважити можливості - його виконання, дотримуючись принципу компетентності та добросовісності. До підписання договору, адвокат повинен з'ясувати всі відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначення наявності правової позиції у справі та її змісті, запитати і вивчити всі відповідні документи, які є в розпорядженні клієнта, що і було зроблено.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Правил адвокатської етики (Правила), якщо після виконання вимог передбачених ч. 5 ст. 17 Правил (Правила), адвокат переконається у наявності фактичних і правових підстав для виконання первинного доручення, він повинен неупереджено і об'єктивно викласти їх клієнту і повідомити в загальних рисах, який час та обсяг роботи вимагається для виконання цього доручення та які правові наслідки досягнення "результату, якого бажає клієнт, такі роз'яснення скаржнику були надалі, адвокатом були виготовлено ряд процесуальних документів по кримінальній справі.

Згідно вимог ст. 26 Правил адвокатської етики (Правила) встановлений обов'язок адвоката з розумною регулярністю інформувати клієнта про хід виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про його справи.

Вимогами п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), адвокат зобов'язаний дотримуватись присяги адвоката України та Правил адвокатської етики (Правила).

Згідно вимог ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), підставами для притягнення адвоката до відповідальності є вивчення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: порушення присяги адвоката, порушення Правил адвокатської етики (Правила), невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків, порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

Таким чином, КДКД Херсонської області не було здобуто фактів порушення Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та Правил адвокатської етики (Правила), що призвело до задоволення скарги ОСОБА_, яким не надано документальних підтверджень дисциплінарного поступку адвоката Волкової Р. С.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ задовольнити.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 22 липня 2016 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності скасувати.

3. Ухвалити нове рішення про закриття дисциплінарної справи.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

5. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали