ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 31 травня 2017 року N V-023/2017

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 31.10.2016 року N 63 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О. А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т. О., Вишаровської В. К., Жукова С. В., Левчук Т. В., Чундак М. В., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Борсука П. Й., Волчо В. В., Пшеничного О. Л., Кравченко П. А., Стройванса В. Л., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Місяця А. П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 31.10.2016 року N 63 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, встановила:

25 січня 2017 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від ОСОБА_ надійшла скарга на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 31.10.2016 року N 63 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

Згідно з ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України. Однак, з огляду на ту обставину, що адвокат ОСОБА_ є членом ДП КДКА Тернопільської області, скаргу ОСОБА_ від 25.05.2016 та ухвалу Гусятинського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2016 року у кримінальній справі N 604/1932/13-к на дії адвоката ОСОБА_ листом Вищої КДКА від 27.05.2016 N 1630 для розгляду по суті було спрямовано до КДКА Хмельницької області.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 31.10.2016 року N 63 відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ у зв'язку із відсутністю в діях адвоката ОСОБА_ порушень Правил адвокатської етики (Правила), норм чинного законодавства, які б стали підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, не встановлення фактів порушень адвокатом, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків.

Скаржник ОСОБА_ просить Вищу КДКА скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 31.10.2016 року N 63, а також скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області від 26.08.2016 року N 34/16 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, та направити матеріали до КДКА іншого регіону для належної перевірки в порядку ст. 38 Закону фактів порушень, які можуть слугувати підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності тому, що адвокат неналежним чином виконував свої обов'язки у кримінальному провадженні, що є порушенням вимог приписів Правил адвокатської етики (Правила) і Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) і свідчить про порушення ним Присяги адвоката (Закон N 5076-VI). Відмовившись в односторонньому порядку від надання йому правової допомоги у кримінальній справі при обставинах чинності і нерозірваності та неприпиненості в односторонньому порядку договору із скаржником - грубо порушив вимоги норм Правил адвокатської етики та Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", що надає підстави для притягнення адвоката до відповідальності у вигляді зупинення дії свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю.

06.03.2017 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарного провадження за скаргами ОСОБА_ та ухвалою Гусятинського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2016 року у кримінальній справі N 604/1932/13-к на дії адвоката ОСОБА_.

Не погоджуючись із рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 31.10.2016 року N 63, скаржник зокрема, стверджує, що адвокатом ОСОБА_ укладено договір про надання правової допомоги у кримінальному провадженні N 12013210020000181 із ним, як обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК України, а також із його сином ОСОБА_, як обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК України. Адвокат ОСОБА_, надаючи адвокатську допомогу йому і його синові, належної правової допомоги йому не надав: багаторазово в період часу з березня 2016 року по вересень 2016 року на судові виклики Гусятинського районного суду Тернопільської області у кримінальній справі N 604/1932/13-к не з'являвся без поважних причин, що підтверджується матеріалами кримінальної справи, а також ухвалою Гусятинського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2016 року у кримінальній справі N 604/1932/13-к.

Скаржник стверджує, що взаємної згоди на розірвання договору між ним та адвокатом ОСОБА_, відсутня і більше того, він договору не розривав, а заяву про розірвання договору написав лише його син, що підтверджується матеріалами кримінальної справи N 604/1932/13-к; в односторонньому порядку договір адвокат не мав підстав розірвати, а тому заява адвоката ОСОБА_ до суду від 31.03.2016 року про припинення захисту, яка знаходиться на у кримінальній справі N 604/1932/13-к свідчить про вчинення адвокатом проступку.

Скаржник звертає увагу на тому факті, що договір про надання йому правової допомоги адвокатом ОСОБА_ - не розірвано, оплату за надання правової допомоги адвокату ОСОБА_ внесено, а тому він неправомірно не виконував і не виконує взятих на себе зобов'язань.

З огляду на викладене скаржник вважає, що контроль у питаннях про порядок укладання, виконання угоди про надання правової допомоги повинна здійснювати КДКА, тому що вказані питання відносяться до компетенції дисциплінарних органів адвокатури, оскільки це передбачено Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та Правилами адвокатської етики (Правила) та вважає, що адвокат ОСОБА_ підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Заслухавши доповідача - члена ВКДКА Левчук Т. В., вивчивши матеріали, які перебувають в провадженні Вищої КДКА, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приходить до висновку, що скарга ОСОБА_ підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Перевірці підлягли обставини наявності чи відсутності в діях адвоката ОСОБА_ ознак дисциплінарного проступку, що впливає на наявність або відсутність підстав для порушення відносно адвоката дисциплінарної справи.

Аналіз наявних у матеріалі перевірки документів в їх сукупності дає підстави вважати, що ДП КДКА Хмельницької області 31.10.2016 року прийнято рішення, яке ухвалено без здійснення належної перевірки відомостей про дисциплінарний проступок відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), без перевірки наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

В матеріалах відсутня довідка за результатами перевірки відомостей про дисциплінарний проступок, в якій було б зроблено висновок щодо наявності чи відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного поступку, натомість, в оскаржуваному рішенні зроблено висновки про відсутність підстав для притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності, що є предметом дослідження на наступній стадії дисциплінарного провадження.

Перевіркою матеріалів за скаргою встановлено, що адвокат ОСОБА_ на підставі угоди про надання правової допомоги від 04.02.2014 року, укладеної із ОСОБА_, зобов'язувався надавати правову адвокатську допомогу у кримінальній справі в Гусятинському районному суді Тернопільської області.

В період часу з березня 2016 року по вересень 2016 року на судові виклики Гусятинського районного суду Тернопільської області у кримінальній справі N 604/1932/13-к адвокат ОСОБА_ не з'являвся без поважних причин, що підтверджується матеріалами кримінальної справи, а також ухвалою Гусятинського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2016 року у кримінальній справі N 604/1932/13-к.

Після повідомлення суду заявою від 31.03.2016 року про припинення ним в односторонньому порядку захисту ОСОБА_ в судових засіданнях по кримінальній справі N 604/1932/13-к в подальшому участі не брав, ніяких процесуальних дій не вчиняв, в тому числі не з'явився для виконання вимог ст. 54 КПК України ( N 4651-VI), про що акцентувалась увага адресата в судових повідомленнях на ім'я адвоката ОСОБА_ від 24.03.2016 року, від 04.04.2016 року, від 27.04.2016 року, від 27.05.2016 року, від 08.07.2016 року, а також в судових повідомленнях на адресу КДКА Тернопільської області з метою забезпечити явку адвоката ОСОБА_ в судове засідання від 08.07.2016 року, від 16.08.2016 року, від 12.08.2016 року; звіту про виконання договору клієнту не подавав, будь-яких доказів про розірвання договору від 04.02.2014 року про надання правової допомоги адвокатом ОСОБА_ ОСОБА_- не подав.

Згідно з норми ч. 2 ст. 33 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) скарга на дії адвоката перевіряється на предмет зазначення в ній відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) адвокату забороняється відмовлятися від надання правової допомоги, крім як у випадках, установлених законом. Випадки відмови адвоката від виконання договору про надання правової допомоги встановлено нормами ч. 1 ст. 28 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), однак будь-яких документів, які б свідчили про наявність передбачених законом випадків відмови від виконання договору для адвоката ОСОБА_ в матеріалах перевірки відсутні.

Припинення, дострокове розірвання договору про надання правової допомоги, врегульовано ст. 29 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI). В матеріалах перевірки відсутні належні докази, які б свідчили про припинення договору про надання правової допомоги між скаржником та адвокатом за взаємною згодою сторін та будь-які документи про розірвання договору на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором.

Дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області не дотримано вимог норм статей 38 (Закон N 5076-VI), 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) при проведені перевірки відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку у діях адвоката ОСОБА_.

За таких обставин Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що ДП КДКА Хмельницької області всупереч наявних матеріалів перевірки та доказів прийшла до неправильного висновку про те, що матеріали перевірки не містять відомостей про вчинення адвокатом ОСОБА_ діянь, які мають ознаки дисциплінарного проступку.

На підставі викладеного, ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 63 від 31.10.2016 задовольнити частково.

2. Скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 63 від 31.10.2016.

3. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

4. Направити дисциплінарну справу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області на стадію розгляду.

5. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали