ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2017 року N Х-021/2017

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 26 травня 2017 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Дроздова О. М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Мягкого А. В., Соботника В. Й., Одновола В. К., Пшеничного О. Л., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Місяця А. П., Дроботущенко Т. О. та Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_ та скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 26 травня 2017 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 26 травня 2017 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

Скаржниця з рішенням дисциплінарної палати не погодилася, так як вважає його незаконним і необґрунтованим, просить його скасувати та ухвалити нове рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Крім того, 08.09.2017 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 26 травня 2017 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

Вказав, що не погоджуючись з прийнятим рішенням, 22.06.2017 надіслав на адресу ВКДКА скаргу, яку було повернуто йому листом ВКДКА від 11.08.2017 для усунення недоліків в зв'язку з недотриманням п. 36.5. ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарги щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 N 120 (далі - Положення).

ОСОБА_ просить поновити строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Житомирської області від 26.05.2017, оскаржуване рішення скасувати та ухвалити нове рішення, яким дисциплінарну справу відносно нього закрити.

Суддя ОСОБА_ свою скаргу мотивує тим, що її доводи про систематичні грубі порушення адвокатом ОСОБА_ Правил адвокатської етики (Правила) не були належним чином оцінені дисциплінарною палатою, що призвело до призначення занадто м'якого дисциплінарного стягнення.

Зокрема, вона вказує, що неявки адвоката ОСОБА_ в судове засідання по матеріалах обвинувального акту відносно ОСОБА_ за ст. 187 ч. 2, 309 ч. 2 КК України та ОСОБА_ за ст. 187 ч. 2 КК України або подання безпідставних заяв про відвід головуючого мали місце саме в той час, коли підлягало вирішенню питання щодо продовження обвинуваченому ОСОБА_ строку тримання під вартою; що дисциплінарна комісія могла перевірити відвідування ОСОБА_ лікаря 16.02.2017, коли він не з'явився в судове засідання; про перебування його в своєму офісі того дня теж неважко було перевірити; що комісія не зважила на наявність факту схиляння адвокатом учасників судового провадження у справі до зміни показань, що є грубим порушенням ст. 45 Правил адвокатської етики (Правила); що в тезах промови захисника, які долучені до справи, міститься фраза, що головуюча зраділа, коли обвинувачений ОСОБА_ дав вигідні для прокурора показання проти нього та його підзахисного; що явна неповага до суду мала місце при проголошенні постанови в адміністративній справі N 279/4574/16-п, де адвокат ОСОБА_ викрикував в присутності громадян, які знаходилися в залі суду, що це судове рішення є замовним.

Вважає, що вищевказані дії адвоката свідчать про систематичні грубі порушення ним Правил адвокатської етики (Правила), а тому прийняте дисциплінарною палатою рішення є явно неспівмірним вчиненим ним діям та не відповідає вимогам Положення.

Доводи адвоката ОСОБА_ в поданій ним скарзі на рішення дисциплінарної палати КДКА Житомирської області від 26.05.2017 полягають в тому, що суддею ОСОБА_ не доведено, що його дії під час судового засідання 21.12.2016 призвели до негативних наслідків, що її дискредитують; що адвокат ОСОБА_, на поясненнях якого ґрунтується оскаржуване ним рішення дисциплінарної палати, не був учасником судового розгляду в справі про адміністративне правопорушення; що в порушення вимог п. 39 Положення дисциплінарну справу стосовно нього розглянуто на 35-й день після її порушення.

Вважає, що справу слід закрити через відсутність в його діях складу дисциплінарного проступку.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Соботника В. Й., розглянувши доводи скарг, матеріали, що надійшли з регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Скарга розглянута належною КДКА регіону, терміни оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА регіону, визначені в ч. 1 ст. 42 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), суддею ОСОБА_ не пропущені, а адвокатом ОСОБА_ пропущено з поважної причини.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю N [...], видане [...] року КДКА Житомирської області, його робоча адреса: [...].

З пояснень адвоката ОСОБА_ вбачається, що відповідно до договору про надання правової допомоги з ОСОБА_ він захищає її сина ОСОБА_, який обвинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 187 ч. 2, 309 ч. 2 КК України. З березня 2016 року справа перебуває в провадженні Коростенського міськрайонного суду Житомирської області. Твердження в скарзі судді ОСОБА_ про його неявки в судові засідання без поважних причин не відповідають дійсності, оскільки він завчасно подавав суду заяви про неможливість прибути в судове засідання з посиланням на судові повістки з інших судів чи з інших поважних причин, як то хвороба. Звертає увагу, що суддя призначає судове засідання в справі без узгодження з учасниками провадження. Вважає, що дійсною підставою написання скарги суддею послужило подання підзахисним 25.01.2017 скарги на порушення його прав в судовому засіданні суддею ОСОБА_ до Вищої Ради правосуддя. Скаржниця ініціювала питання про його дисциплінарну відповідальність як засіб тиску у зв'язку з із здійсненням ним адвокатської діяльності. На підтвердження доводів свого пояснення адвокат долучив копії журналів судового засідання в кримінальному провадженні, складених ним клопотань, заяв про відвід судді, тез захисної промови.

За результатами розгляду скарги судді ОСОБА_, довідки та матеріалів перевірки рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 21.04.2017 порушено дисциплінарну справу стосовно адвоката ОСОБА_. Це рішення дисциплінарної палати адвокатом ОСОБА_ у встановленому законом порядку оскаржено не було.

Розгляд дисциплінарної справи було призначено на 17.05.2017. Як вбачається з заяви адвоката ОСОБА_ від 15.05.2017 він просив перенести розгляд дисциплінарної справи в зв'язку з зайнятістю в судовому засіданні апеляційного суду Закарпатської області, долучивши до заяви копію судової повістки.

Відповідно до п. 39 Положення дисциплінарна справа стосовно адвоката має бути розглянута дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше тридцяти днів з дня її порушення. До строку розгляду дисциплінарної справи не включається і перебіг строків зупиняється на термін хвороби чи відпустки адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарне провадження, а також термін, на який розгляд справи було зупинено.

Як вказано в п. 40 Положення, розгляд питання, справи, віднесених до порядку денного засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, може бути відкладений або зупинений у разі:

• неявки на засідання учасників;

• необхідності витребування нових матеріалів (доказів);

• необхідності проведення додаткової комісійної перевірки;

• залучення до участі у розгляді питання інших заінтересованих осіб;

• відсутності кворуму після задоволення відводу (самовідводу) члена (членів) палати;

• з інших підстав, за рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 26.05.2017 вирішено притягнути адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього стягнення у вигляді попередження.

Дисциплінарна палата вказала, що відомості про некоректну поведінку адвоката, які мали місце 10.11.2015, 26.02.2016 в судових засіданнях, про що йдеться в скарзі, підтверджені записами в журналах судового засідання, технічними записами судового засідання. Однак, в зв'язку із спливом строку, передбаченого ч. 2 ст. 35 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), адвокат не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Відносно фактів неявок адвоката ОСОБА_ в судове засідання в кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_ та ОСОБА_, то з самої скарги, матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що адвокат ОСОБА_ завчасно повідомляв суд про неможливість прибуття в судове засідання з поважних причин. Тому, зважаючи що обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, слід погодитися з позицією дисциплінарної палати про відсутність підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності в цій частині.

Відповідно до ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Як вказано в ч. 1 ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є:

• порушення вимог несумісності;

• порушення присяги адвоката України;

• порушення Правил адвокатської етики (Правила);

• розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

• невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків;

• невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

• порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

Як вказано в п. 2.5 ст. 43 Правил адвокатської етики (Правила) в ході судового розгляду адвокат не повинен: порушувати порядок в судовому засіданні, припускатись сперечань з судом та висловлювань, що принижують честь і гідність суду або інших учасників процесу.

Дисциплінарна палата КДКА регіону встановила, що при проголошенні 21.12.2016 суддею ОСОБА_ постанови в справі N 279/4574/16-п про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_ за ст. 124 КУпАП, в якій адвокат ОСОБА_ надавав останньому правову допомогу на підставі угоди від 10.10.2016, адвокат в залі суду викрикував що це судове рішення є замовним. Ці висловлювання підтверджуються поясненнями секретаря судового засідання Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_, адвоката ОСОБА_, не заперечуються самим адвокатом ОСОБА_.

При обранні дисциплінарного стягнення у вигляді попередження дисциплінарна палата вірно врахувала обставини вчиненого дисциплінарного проступку, його наслідки, особу адвоката, який вперше притягується до дисциплінарної відповідальності та інші обставини, зокрема, що з боку його підзахисних будь-яких скарг щодо неналежної правової допомоги не надходило.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_ та скаргу адвоката ОСОБА_, - залишити без задоволення.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 26 травня 2017 року про притягнення адвоката Бугайова Миколи Вікторовича до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, - залишити без змін

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його винесення.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали