ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 30 жовтня 2017 року N Х-009/2017

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 07 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Волчо В. В., Подольної Т. А., Пшеничного О. Л., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Тарасової А. М., Дроботущенко Т. О. та Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу керівника адвокатського об'єднання [...] ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 07 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга керівника адвокатського об'єднання [...] ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 07 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

У зв'язку із порушенням скаржником приписів Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України N 120 від 30.08.2014, зі змінами N 143 від 13.11.2015, скаргу було повернуто скаржникові з відповідними роз'ясненнями про можливість звернення після усунення недоліків та за умови дотримання вказаних вимог Положення, порушивши при цьому, в разі необхідності, питання про поновлення строків на оскарження рішення. В подальшому, 26.07.2017 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла заява керівника адвокатського об'єднання [...] ОСОБА_ про поновлення строків на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області N 73/ДПП-17 від 07.06.2017 та скарга на вищевказане рішення.

Адвокатське об'єднання - ініціатор звернення - з рішенням дисциплінарної палати не згодне, так як вважає його необґрунтованим та прийнятим з порушенням норм чинного законодавства.

Скаржник вказує, що дисциплінарна палата КДКА Дніпропетровської області не розглянула звернення адвокатського об'єднання, а розглянула особисте звернення керівника ОСОБА_, якого вона не подавала; порушила Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідок його дисциплінарної відповідальності, та Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону (Рішення N 77); не повідомила скаржника про місце, день та час проведення засідання КДКА; відмовила в порушенні дисциплінарної справи без достатніх підстав.

Просить поновити пропущений строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Дніпропетровської області, скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 07.06.2017 відносно адвоката адвокатського об'єднання [...] ОСОБА_ та порушити проти нього дисциплінарне провадження.

Скаржником пропущено терміни оскарження рішення, визначені ч. 3 статті 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), внаслідок чого він просить поновити пропущений строк через те, що скарга була подана скаржником своєчасно - 04 липня 2017 року, проте направив копію скарги на невірно вказану адресу КДКА Дніпропетровської області через що його скарга була повернута.

Вказує про те, що копія скарги була направлена на невірну адресу у зв'язку із тим, що внаслідок пошуків в мережі Інтернет, а саме в інформаційному джерелі www.google.com.ua було вказано лише єдину адресу, на яку і було відправлено копію скарги.

На підтвердження даної інформації надає фотокопії інтернет-сторінок.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути скаргу.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова В. І., розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N ___, виданого КДКА Дніпропетровської області від ______ року. Адреса робочого місця адвоката - .

Скаржник зазначає про необхідність порушення дисциплінарної справи щодо адвоката ОСОБА_ внаслідок того, що він є членом адвокатського об'єднання "Дніпропетровська центрально-міська юридична консультація" з 2001 року, а починаючи з 2013 року він перестав сплачувати членські грошові внески на утримання адвокатського об'єднання, чим перешкоджає в здійсненні професійної діяльності іншим адвокатам об'єднання, що є грубим порушенням Статуту адвокатського об'єднання.

Крім того, ОСОБА_ блокує проведення адвокатських зборів шляхом неявки для участі у дні, про які він належним чином повідомлений.

Скаржник вказує на порушення адвокатом вимог ч. 1 (Правила), 2 ст. 51 (Правила), ст. 59 (Правила), п. 3 ст. 61 (Правила), ч. 1 ст. 53 (Правила), ч. 3 ст. 62 Правил адвокатської етики (Правила), Адвокатське об'єднання [...] у своїй скарзі зазначає, що права об'єднання було порушено, так як його не було повідомлено про місце день та час проведення засідання КДКА регіону.

Також скаржник вказує, що не виносив на розгляд дисциплінарної палати КДКА регіону питання про стягнення заборгованості з ОСОБА_, а лише зазначав про його дисциплінарний проступок та про необхідність його притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Адвокатське об'єднання [...] зазначає, що звернення із даною скаргою зумовлене порушенням адвокатом ОСОБА_ Правил адвокатської етики (Правила), Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), проте вважає, що в порушенні дисциплінарної справи адвокатському об'єднанню було відмовлено без достатніх підстав.

Скаржник також вважає, що рішення було винесено всупереч фактичним обставинам справи, нормам діючого законодавства України.

Адвокат ОСОБА_ надав пояснення, в яких зауважив, що відомості, викладені у скарзі, є безпідставними та не відповідають дійсності.

Зазначає, що з 2011 року орендує офіс за іншою адресою, професійної діяльності в приміщенні адвокатського об'єднання не здійснює та в приміщенні не буває, загальних зборів у вказану у скарзі дату не відбувалось.

Він особисто звертався до керівника об'єднання з проханням надати йому документи, які обґрунтовують нараховану заборгованість, однак до цього часу відповіді на своє звернення так і не отримав.

Вважає, що його дії не містять порушень вимог законодавства, регламентуючого діяльність адвокатури.

За результатом розгляду скарги Адвокатського об'єднання [...], довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА Дніпропетровської області дійшла до висновку про відсутність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає такі висновки КДКА Дніпропетровської області обґрунтованими та законними, оскільки адвокат ОСОБА_ не вчиняв дисциплінарного проступку, а майнові відносини адвоката та адвокатського об'єднання [...] є цивільно-правовими.

В зв'язку із цим в діях адвоката ОСОБА_ не вбачається порушення своїх професійних обов'язків, норм Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Правил адвокатської етики (Правила).

Згідно з п. 2 ст. 67 Правил адвокатської етики (Правила), щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Відповідно до частини 2 статті 33 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Як вбачається із частин 1 (Закон N 5076-VI) та 2 статті 34 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката, зокрема, є порушення правил адвокатської етики.

Частиною 1 статті 36 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Згідно з ч. 2 статті 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу адвокатського об'єднання [...] залишити без задоволення.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 07 червня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали