ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 30 жовтня 2017 року N Х-008/2017

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області N 45/ДПВ-17 від 26.04.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Волчо В. В., Подольної Т. А., Пшеничного О. Л., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Тарасової А. М., Дроботущенко Т. О. та Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу судді Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області N 45/ДПВ-17 від 26.04.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів ОСОБА_ та ОСОБА_, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга судді Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області N 45/ДПВ-17 від 26.04.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів ОСОБА_ та ОСОБА_.

Скаржниця вважає, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області N 45/ДПВ-17 від 26.04.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів ОСОБА_ та ОСОБА_ є незаконним і необґрунтованим, оскільки проведена дисциплінарною палатою перевірка відомостей, викладених у зверненні суддів, є неповною і необ'єктивною, а деякі її висновки не відповідають фактичним обставинам справи або виходять за межі повноважень, наданих Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мельченка В. І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Дніпропетровської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N ___, виданого Запорізькою обласною КДКА ______ року. Адресою робочого місця адвоката є: _.

Згідно з даними профайлу адвоката ОСОБА_ остання діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N ___, виданого Запорізькою обласною КДКА ______ року. Адресою робочого місця адвоката є: .

До КДКА Дніпропетровської області 27 березня 2017 року надійшли матеріали за повідомленням колегії суддів Заводського районного суду м. Запоріжжя про неправомірну поведінку адвокатів ОСОБА та ОСОБА. За змістом повідомлення скаржники посилаються на те, що під час виїзного судового засідання, яке відбулося 25.01.2017 у приміщенні ДК "________", орендованого Заводським районним судом м. Запоріжжя при розгляді кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_ за ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, адвокатами, як представниками частини потерпілих у кримінальній справі, та безпосередньо потерпілими, всьому складу суду було заявлено повторний відвід. Заява про відвід колегії суддів містить неправдиву інформацію та за своїм змістом є спробою втручання в діяльність суду та здійснення тиску на суд з метою схилити суд прийняти бажані для потерпілих судові рішення. Через дії адвокатів суд був позбавлений можливості у цей день здійснювати правосуддя. Скаржник вбачає в діях адвокатів порушення вимог ст. ст. 4 (Закон N 5076-VI), 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та положень ст. 7 (Правила), ч. ч. 1 (Правила), 2 ст. 43 Правил адвокатської етики (Правила), затверджених 17.11.2012 Установчим з'їздом адвокатів України.

По матеріалах вказаної кримінальної справи, яка перебуває в провадженні колегії суддів Заводського районного суду м. Запоріжжя у складі ОСОБА_, ОСОБА_, ОСОБА_, адвокати ОСОБА_ та ОСОБА_ разом здійснюють представництво 96-ти потерпілих та цивільних позивачів.

Із заяви ОСОБА_ про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_, спрямованої до дисциплінарної палати КДКА Дніпропетровської області, вбачається, що адвокат ОСОБА_ при оголошенні заяви про відвід колегії судів зловживав своїм процесуальними правами, намагався вплинути на суд при прийнятті рішень, позбавляє суд можливості розглядати справу по суті. Гришко Р. І. також стверджує про порушення адвокатом ОСОБА_ ст. ст. 7 (Правила), 25 (Правила), 43 (Правила), 45 Правил адвокатської етики (Правила).

Адвокати ОСОБА_ та ОСОБА_ в наданих поясненнях заперечили проти доводів скаржника, зазначивши, що підставою подання заяви про відвід суддів були факти нових процесуальних порушень з боку колегії суддів, КПК України ( N 4651-VI) не забороняє звертатись до суду з повторною заявою про відвід, зі змісту заяви про відвід не вбачається за мету вплинути на суд при ухваленні судового рішення, адвокати навпаки закликали в засіданні потерпілих припинити галас та виконувати розпорядження головуючого, а також те, що неможливість продовження судового засідання 25.01.2017, на думку адвокатів, була обумовлена обмеженим часом оренди приміщення зали в ДК "_______", який закінчився в обід.

Разом з цим, до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла заява від 385 громадян, яких визнано потерпілими та цивільними позивачами Заводським районним судом м. Запоріжжя по кримінальній справі за обвинуваченням Гришка Р. І. Заявники звертають увагу на неодноразове порушення їх прав з боку суду, підсудного, та наполягають на об'єктивному розгляді дисциплінарної справи відносно адвокатів.

За результатами перевірки дисциплінарна палата КДКА Дніпропетровської області прийшла до висновку про те, що відомості, викладені в зверненні суддів Заводського районного суду м. Запоріжжя у складі ОСОБА_, ОСОБА_, ОСОБА_ стосовно неправомірних дій адвокатів ОСОБА_, не містять достатніх та обґрунтованих доказів про вчинення адвокатами дисциплінарного проступку, наведені доводи не ґрунтуються на законі і не можуть свідчити про несумлінність виконання адвокатами своїх професійних обов'язків та про порушення ними вимог Правил адвокатської діяльності.

Згідно ч. 1 (Закон N 5076-VI), ч. 2 ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, відповідно до статті 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Відповідно до ст. 67 Правил адвокатської етики (Правила) (в редакції 2012 року) при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики та/або Професійних етичних (деонтологічних) норм поведінки адвокатів іноземної держави, що діють в країнах, в яких адвокати мають право здійснювати адвокатську діяльність дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу судді Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_, - залишити без задоволення.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області N 45/ДПВ-17 від 26.04.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів ОСОБА_ та ОСОБА, - залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.

4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали