Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 21 листопада 2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 18 травня 2018 року N V-002/2018

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 21 листопада 2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А. П. та Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Мягкого А. В., Соботника В. Й., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Прокопчука О. М., Притули О. Б., Кравченка П.А, Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 21 листопада 2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 21 листопада 2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Листом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31.01.2018 N 238 скаржнику було запропоновано усунути недоліки скарги. Після усунення недоліків, до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло доповнення ОСОБА_ до скарги.

Скаржник з рішенням дисциплінарної палати не погоджується, вважає його незаконним, необґрунтованим, просить рішення скасувати та ухвалити нове рішення про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. Крім того, просить поновити строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області від 21.11.2017, оскільки вчасно подав первинну скаргу, але пропустив строк оскарження в зв'язку з усуненням недоліків, про які було зазначено у вищезгаданому листі.

Свою скаргу мотивує тим, що його доводи про неякісне надання адвокатом правової допомоги, зокрема, неналежну якість складеної адвокатом апеляційної скарги на судове рішення в кримінальному провадженні, не погоджене з клієнтом підписування цього процесуального документу не були належним чином перевірені дисциплінарною палатою, що призвело до прийняття незаконного та необґрунтованого рішення. Крім того, дисциплінарна палата КДКА регіону не звернула уваги на наявний, на його думку, конфлікт інтересів: працюючи раніше на посаді судді, ОСОБА_ постановив виправдувальний вирок особі, яка мала статус потерпілої в цьому кримінальному провадженні.

Вважає, що вищевказані дії адвоката свідчать про неналежне виконання ним умов договору про надання правової допомоги, а тому прийняте дисциплінарною палатою КДКА регіону рішення ґрунтується на неповно перевірених доводах його скарги.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Соботника В. Й., розглянувши доводи скарги, матеріали дисциплінарної справи, що надійшли з регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне. Приймаючи до уваги той факт, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом від 31.01.2018 за N 238 направила Скаржнику скаргу із доданими матеріалами з метою усунення недоліків відповідно до вимог Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України N 120 від 30.08.2014 (зі змінами) (далі - Положення), то пропущений ним строк із зверненням зі скаргою на рішення є таким, що відбувся за поважних причин, а тому скаргу ОСОБА_ прийнято до розгляду. За даними Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю N ___, видане _____ Чернігівською обласною КДКА. Адреса робочого місця адвоката: ________. Таким чином, скаргу відносно адвоката ОСОБА_, подану відповідно до вимог ст. 33 ч. 3 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), розглянуто належною КДКА регіону.

Встановлено, що в матеріалах дисциплінарної справи, що надійшли з КДКА регіону наявна довідка члена дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області Хоменка С. М. від 18.10.2017 із викладенням обставин, виявлених під час перевірки, висновку та пропозиції про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката в зв'язку з тим, що в матеріалах перевірки відсутні докази припинення чи розірвання договору про надання правової допомоги від 22.06.2016 між скаржником та адвокатом після завершення апеляційного розгляду справи, а тому відомості в скарзі ОСОБА_ про відмову адвоката від написання касаційної скарги містять ознаки дисциплінарного проступку адвоката.

В своєму письмовому поясненні адвокат ОСОБА_ зазначив, що надавав правову допомогу ОСОБА_ на підставі договору про надання правової допомоги від 22.06.2016 як захисник в кримінальному провадженні відносно останнього за ст. 125 ч. 1 КК України. Зокрема, приймав участь в слідчих та процесуальних діях за участю клієнта на стадії досудового розслідування, потім в суді першої та апеляційної інстанції. Зокрема, за його клопотанням судом першої інстанції було призначено додаткову судово-медичну експертизу. Після постановлення обвинувального вироку клієнтові підготував апеляційну скаргу від його імені, узгоджену з клієнтом та ним підписану. Прийняв участь в апеляційному розгляді справи, підтримавши доводи апеляційної скарги. По завершенні апеляційного розгляду 07.03.2017 надіслав клієнту, на його прохання, копію технічного запису судового засідання. При цьому ОСОБА_ заявив про відмову у подальшому наданні адвокатом правової допомоги, тобто про дострокове розірвання договору. До свого пояснення адвокат долучив копію договору про надання правової допомоги, копію апеляційної скарги, копію ухвали суду першої інстанції про задоволення клопотання захисника про призначення додаткової судово-медичної експертизи, копію протоколу слідчої дії з участю захисника.

За результатами розгляду скарги, довідки та матеріалів перевірки рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 19.10.2017 порушено дисциплінарну справу стосовно адвоката ОСОБА_.

В подальшому, рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 21.11.2017 вирішено закрити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_. Дисциплінарна палата КДКА регіону в своєму рішенні вказала, що присутній на засіданні адвокат надав додаткові пояснення та документи. Зокрема, що після завершення апеляційного розгляду клієнт повідомив його про своє небажання з його допомогою реалізувати право на касаційне оскарження судових рішень. Після цього адвокат повернув клієнту наявні в нього документи, а з березня 2017 року ОСОБА_ в односторонньому порядку взагалі припинив з ним спілкування, тобто, фактично розірвав договір про правову допомогу. Адвокат ОСОБА_ 14 листопада 2017 року надіслав ОСОБА_ письмове повідомлення про розірвання договору про надання правової допомоги з 07.03.2017. Цей лист за клопотанням адвоката було долучено до матеріалів дисциплінарної справи. Приписами статті 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) передбачена можливість дострокового припинення, розірвання договору про надання правової допомоги на умовах, передбачених договором.

Тому, зважаючи, що обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку, відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, що адвокат не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку, слід погодитися з позицією дисциплінарної палати про відсутність достатніх підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Як вказано в ч. 1 ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Згідно ч. 2 ст. 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ - залишити без задоволення.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 21 листопада 2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ - залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Заступник голови Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

А. П. Місяць

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали