Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.03.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 25 жовтня 2018 року N Х-009/2018

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.03.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Соботника В. Й., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Пшеничного О. Л., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Лучковського В. В., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.03.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.03.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи, в якій ставиться питання про визнання винним та притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_.

Скаргу мотивовано тим, що 28.02.2017 під час розгляду справи N _ за позовом ОСОБА_ до адвоката ОСОБА_ про розірвання договору та відшкодування збитків, останній в судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області погрожував життю і здоров'ю ОСОБА_ а саме на 44 хвилині судового засідання сказав, що ОСОБА_ "без п'яти минут в могилі". Висловлені погрози нанесли скаржнику значну моральну травму та відобразились на його здоров'ї, яке останній не зміг покращити самостійно та був вимушений звернутись до лікарняного закладу і лікуватись під наглядом лікаря. Зі слів скаржника "лікування було довге і дороговартісне".

Крім того, скаржник зазначив, що в рішенні КДКА Київської області не вказано прізвище та ініціали представника відповідача, з яким скаржник спілкувався в засіданні суду, а також не вказано прізвище та ініціали вільного слухача.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мягкого А. В., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Частиною 3 ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) передбачено, що дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю N ___ від ___________, виданого Київською обласною КДКА. Адреса робочого місця адвоката ОСОБА_ є наступною: _____.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області від 28.03.2018 в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ за скаргою ОСОБА_ відмовлено у зв'язку з відсутністю ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката.

Як вбачається з матеріалів перевірки, 25.04.2017 Радою адвокатів Київської області було направлено до КДКА Київської області заяву ОСОБА_ щодо неправомірної поведінки адвоката ОСОБА_

Раніше листом голови КДКА Київської області ОСОБА_ від 07.12.2017 цю заяву, як повторну та таку, що вже була предметом розгляду, було повернуто ОСОБА_ без розгляду, однак рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31.01.2018 зобов'язано КДКА Київської області розглянути заяву (скаргу) ОСОБА_ від 13.04.2017 на дії адвоката ОСОБА_.

В матеріалах перевірки знаходиться довідка, складена членом дисциплінарної КДКА Київської області палати ОСОБА_, про проведення перевірки за вказаним зверненням.

Надаючи пояснення до КДКА Київської області, адвокат ОСОБА_ зазначив, що його взаємовідносини з надання правової допомоги ОСОБА_ обумовлені укладеними в 2012 - 2013 роках цивільно-правовими угодами, які були предметом розгляду Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у справі _. ОСОБА_ звернувся до ОСОБА_ з позовом про відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням адвокатом зобов'язань за договором про надання правової допомоги від 05.04.2012.

Адвокат категорично заперечує будь-яку некоректну поведінку або прояв неповаги стосовно ОСОБА_ у справі N ___ в судовому засіданні 28.02.2017 під час розгляду спору по суті.

КДКА Київської області встановлено, що матеріалах перевірки містяться роздруківки журналу судового засідання від 28.02.2017 у справі N ____, які також не містять доказів прояву неповаги або некоректної поведінки з боку відповідача - ОСОБА_ до позивача - ОСОБА_ та реагування на це головуючого судді у справі. З журналу судового засідання вбачається, що в той проміжок часу, в який зі слів скаржника відбувся прояв неповаги до нього зі сторони ОСОБА_ (відповідача у справі), а саме на 44 хвилині судового засідання, в журналі зафіксоване спілкування позивача з представником відповідача, а не самим відповідачем у вигляді "запитання-відповідь", а попередження в цей період часу головуючим суддею було зроблено до вільного слухача.

У своїй скарзі ОСОБА_ зазначає, що в рішенні КДКА Київської області не вказано прізвище представника відповідача, з яким він спілкувався в засіданні та прізвище та ініціали вільного слухача.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури звертає увагу, що у журналі судового засідання зазначено, що ОСОБА_ відповідав на запитання представника відповідача - ОСОБА_.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 198 Цивільного процесуального кодексу України в редакції, чинній на момент розгляду справи N ___, у журналі судового засідання зазначаються такі відомості, зокрема, справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у справі. Відповідно до ч. 1 ст. 26 Цивільного процесуального кодексу України у справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. Вільний слухач не є особою, яка бере участь у справі, отже його прізвище у журналі судового засідання не відображається.

КДКА Київської області дійшла правильного висновку про те, що викладені адвокатом ОСОБА_ обставини підтверджуються наявними у матеріалах дисциплінарного провадження доказами.

В свою чергу скаржник ОСОБА_ доказів в підтвердження своїх вимог щодо необхідності порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ не надав.

Статтею 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є, зокрема: порушення присяги адвоката України, порушення правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків, порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до абзацу 2 ч. 2 ст. 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Зважаючи на відсутність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_ підстави для порушення дисциплінарної справи відносно зазначеного адвоката відсутні.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.03.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.

4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Заступник голови Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

Л. В. Крупнова

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали