Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області від 17.05.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 25 жовтня 2018 року N Х-007/2018

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області від 17.05.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Соботника В. Й., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Пшеничного О. Л., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Лучковського В. В., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області від 17.05.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області від 17.05.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Рішенням Вищої кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.02.2018 скаргу ОСОБА_ на рішення КДКА Запорізької області N 4/3-17 від 15.11.2017 задоволено частково. Рішення дисциплінарної палати КДКА Запорізької області про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ скасовано, матеріали справи направлено для нового розгляду до КДКА Запорізької області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката. Рішення було обґрунтовано тим, що всупереч положенням Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) матеріали перевірки не містять документів, на які є посилання у тексті оскаржуваного рішення, а саме журнали судового засідання від 08.02.2017 та від 02.03.2017, довідка філії поліклініки КЗ "Запорізька ЦРЛ" від 21.09.2017.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Запорізької області від 17.05.2018 в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ за скаргою ОСОБА_ відмовлено у зв'язку з відсутністю ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Скарга ОСОБА_ мотивована тим, що КДКА Запорізької області під час проведення перевірки, по-перше, проігноровано об'єктивну неможливість надання скаржником доказів викладеним обставинам, оскільки такі докази містяться в матеріалах кримінальної справи, по-друге, не взято до уваги відсутність у Законі України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) прямого обов'язку скаржника додавати до скарги докази вчинення адвокатом дисциплінарного проступку і, по-третє, не реалізовано повноважень, передбачених ч. 2 ст. 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), що, на думку скаржника, свідчить про однобічність, необ'єктивність та упередженість дисциплінарної палати КДКА Запорізької області під час дослідження відомостей, викладених у скарзі та при прийнятті рішення.

Крім того, скаржник зазначив, що КДКА Запорізької області не дослідила журнали судових засідань від 24.05.2017, 26.06.2017 та 08.09.2017 у справі N ___.

Скаржник зазначив, що довідка філії поліклініки КЗ "Запорізька ЦРЛ" від 21.09.2017, яка підтверджує хворобу адвоката ОСОБА_ в період з 24.05.2017 по 08.09.2017 не є належним доказом, що підтверджує поважність неявки адвоката у судових засіданнях 08.02.2017, 02.03.2017, 24.05.2017, 26.06.2017 та 08.09.2017. Вказує, що КДКА Запорізької області проігнорувала положення Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 N 455 (далі - Інструкція), згідно з пунктами 1.1, 1.3, 1.3.4 якої зазначено, що тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності, який видається, в тому числі, особам, які забезпечують себе роботою самостійно, зокрема, адвокатам. На думку скаржника, дисциплінарна палата КДКА регіону проігнорувала положення ч. 2 ст. 47 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI), яка містить імперативний припис щодо прибуття адвоката до суду або своєчасного попередження про неявку у судове засідання. ОСОБА_ зазначив, що адвокат ОСОБА_ порушив приписи ст. 47 КПК України ( N 4651-VI), ст. 7, 12, 25, 42 та 44 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з'їздом адвокатів України від 09.06.2017 (далі - Правила адвокатської етики), шляхом систематичного неприбуття до Жовтневого суду м. Запоріжжя для участі в якості захисника у справі N ___.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Скаржником дотримано передбачений чинним законодавством строк.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мягкого А. В., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Частиною 3 ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) передбачено, що дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю N ___ від ___________, виданого Донецькою обласною КДКА. Адреса робочого місця є наступною: _______.

Як вбачається з матеріалів перевірки неправомірна поведінка адвоката, на думку скаржника, полягає у п'ятиразовому умисному порушенні приписів ст. 47 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) та ст. 7, 12, 25, 42, 44 Правил адвокатської етики, що виразилось у систематичному неприбутті у судові засідання до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя у справі N ___, у якій адвокат ОСОБА_ є захисником обвинувачених ОСОБА_,ОСОБА_ та ОСОБА_.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 37 (Закон N 5076-VI) та ч. 2 ст. 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) першою стадією дисциплінарного провадження є проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.

В матеріалах перевірки знаходиться довідка, складена з членом дисциплінарної палати КДКА регіону ОСОБА_, про проведення перевірки за вказаною скаргою.

В матеріалах справи містяться пояснення адвоката ОСОБА_ від 25.10.2017, які він надавав при першому зверненні ОСОБА_ до КДКА Запорізької області. Перевіряючи повторно відомості про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку, членами дисциплінарної палати КДКА регіону пояснення у адвоката не відібрано.

Надаючи пояснення до КДКА Запорізької області 25.10.2017, адвокат зазначив, що він дійсно здійснює захист вказаних обвинувачених. При цьому він не розуміє статусу скаржника у цьому кримінальному провадженні і не розуміє, чиї законні права та інтереси він порушив. Адвокат ОСОБА_ зазначив, що не створював тяганини при розгляді вказаного кримінального провадження, не зривав судові засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) захисник зобов'язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов'язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, - також і цей орган (установу).

Відповідно до ст. 7 Правил адвокатської етики у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Відповідно до ст. 12 Правил адвокатської етики всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов'язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.

Статтею 42 Правил адвокатської етики передбачено, що представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов'язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

З матеріалів перевірки вбачається, що КДКА Запорізької області не виконало вказівок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. У мотивувальній частині рішення від 17.05.2018 дослівно процитовано мотивувальну частину рішення від 15.11.2017.

КДКА Запорізької області не з'ясувало причини неявки адвоката ОСОБА_ в судові засідання 08.02.2017, 02.03.2017, 24.05.2017, 26.06.2017 та 08.09.2017, зокрема не відібрало пояснень у адвоката ОСОБА_ з приводу причин його неявки. Не встановлено, чи повідомляв адвокат суд про неможливість явки та причини, що є його обов'язком згідно ч. 2 ст. 47 Кримінального-процесуального кодексу України ( N 4651-VI).

Дисциплінарною палатою КДКА регіону взагалі не досліджувались журнали судових засідань Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24.05.2017 та від 26.06.2017 у справі N ___, зокрема, щодо причин відкладення розгляду справи, а також щодо думки обвинувачених та прокурора щодо неможливості розгляду справи за відсутності захисника ОСОБА_. В матеріалах перевірки відсутні копії журналу судового засідання Жовтневого районного суду від 08.09.2017 у цій же справі.

У зв'язку з викладеним довідка філії поліклініки КЗ "Запорізька ЦРЛ" від 21.09.2017 не є належним доказом виконання адвокатом своїх обов'язків в розумінні ст. 47 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) та ст. ст. 7, 12 та 42 Правил адвокатської етики.

Відповідно до статті 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України (Закон N 5076-VI); порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

Адвокат ОСОБА_ не надав доказів належного та завчасного повідомлення суду щодо своєї відсутності у вищезазначених п'яти судових засіданнях у кримінальній справі.

Висновок КДКА Запорізької області щодо невизначеності статусу скаржника ОСОБА_ не заслуговує на увагу під час розгляду питання щодо порушення чи відмови у порушенні відносно адвоката ОСОБА_ дисциплінарного провадження, адже ч. 1 ст. 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) передбачено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ задовольнити частково.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області від 17.05.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ скасувати.

3. Ухвалити нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_. Матеріали дисциплінарної справи направити до КДКА регіону на стадію розгляду дисциплінарної справи.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Заступник голови Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

Л. В. Крупнова

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали