Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 19.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 1 лютого 2019 року N II-001/2019

У справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 19.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., Місяця А. П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прокопчука О. М., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Соботника В. Й., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Лучковського В. В., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу керівника Запорізької міської організації політичної партії "___________" ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 19.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга керівника Запорізької міської організації політичної партії "_________" (далі - ЗМОПП ______) ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області (далі - КДКА Херсонської області) від 19.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_

У зв'язку з цим скаржник просить рішення дисциплінарної палати КДКА Херсонської області від 19.10.2018 року про відмову в порушення дисциплінарної справи скасувати, ухвалити нове, яким порушити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_

Строки оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА, визначені ч. 3 ст. 39 (Закон N 5076-VI) та ч. 1 ст. 42 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) скаржником не порушені.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Притулу О. Б., перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Херсонської області, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

29.11.2018 за вх. N ___ до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга керівника Запорізької міської організації політичної партії "___________" на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 19.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.

Листом за вих. N ___ від 05.12.2018 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ з КДКА Херсонської області. Вказані матеріали 21.12.2018 (вх. N ___) надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно з частиною 9 статті 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону (Закон N 5076-VI), інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (Положення).

Частиною 10 статті 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (Положення), яке затверджується з'їздом адвокатів України.

Відповідно до пункту 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (Положення) (далі - Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення (Положення) та Регламенту ВКДКА (Рішення N 78).

Згідно з пунктом 2.3.11 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (Рішення N 78) (далі - Регламент ВКДКА) Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов'язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

На виконання пункту 2.3.11 Регламенту ВКДКА (Рішення N 78) листом за вих. N 2244 від 22.12.2018 члену ВКДКА Притулі О. Б. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі ОСОБА_

Відповідно до пункту 3.32 Регламенту ВКДКА (Рішення N 78) член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії.

Згідно з п. 3.48 Регламенту ВКДКА (Рішення N 78) дослідження матеріалів починається з доповіді члена ВКДКА. Доповідач викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, досліджені обставини, підготовлений проект висновку і відповідає на запитання.

17.01.2019 за вих. N _ ВКДКА запросила скаржника та адвоката на засідання ВКДКА 01.02.2019.

На черговому засіданні Вищої кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури 01 лютого 2019 року членом ВКДКА Притулою О. Б. було запропоновано проект рішення, за яким скаргу керівника Запорізької міської організації політичної партії "_________" ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 19.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ - залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 19.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ залишити без змін.

За запропонований проект рішення проголосувало "за" - 15 членів комісії, "проти" - 0 членів комісії, "утрималися" - 5 членів комісії. Інші члени комісії участі у голосування не брали.

Так, згідно з пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (Рішення N 78) рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

Одночасно, відповідно до Роз'яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 N __, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки при розгляді скарги керівника Запорізької міської організації політичної партії "" ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 19.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (Рішення N 78), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Залишити скаргу без задоволення.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 19.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ залишити без змін.

3. Матеріали перевірки повернути до КДКА Херсонської області.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його винесення.

 

Заступник Голови Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

А. П. Місяць

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали