ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2017 року N II-012/2017

У справі за скаргою на рішення ДП КДКА Донецької області від 21.10.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі: голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О. А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т. О., Вишаровської В. К., Таргонія В. О., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Одновола В. К., Борсука П. Й., Волчо В. В., Удовиченка С. В., Стройванса В. Л., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Місяця А. П., Ноцького О. В., Петренка В. М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення ДП КДКА Донецької області від 21.10.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, встановила:

29.12.2016 р. до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення ДП КДКА Донецької області від 21.10.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Скаржниця не погоджуючись із рішенням дисциплінарної палати КДКА регіону, вважає його незаконним та необґрунтованим тому як, на її думку, дисциплінарна палата КДКА Донецької області вдруге, безпідставно не притягнула до відповідальності адвоката ОСОБА_ за допущені ним грубі порушення при неналежному провадженні захисту інтересів її брата ОСОБА_ у суді.

В обґрунтування своїх доводів щодо незаконності оскарженого рішення палати, ОСОБА_ вказує на те, що при повторному розгляді її скарги на дії адвоката, не враховано її доводи на те, що в дійсності адвокат ОСОБА_ безпідставно спростовує факт отримання від неї у 2015 році доручення на захист інтересів брата, який знаходився за кордоном, але потребував нагальної потреби у захисті своїх майнових прав. Відповідно не було враховано, що оплата коштів адвокату проводилось також нею. При тому, що адвокат запевнивши її в позитивному вирішенні справи брата, в дійсності нічого не зробив. Більше того, скаржниця твердить про те, що адвокат підробив договір від імені брата, а коли в суді справу було закрито, відмовився повернути оплачені нею кошти в сумі 2000 грн. А тому просить дати правову оцінку рішенню дисциплінарної палати КДКА Донецької області, винесеного за результатами повторного розгляду її скарги на дії адвоката, притягнути останнього до відповідальності та посприяти поверненню їй адвокатом ОСОБА_, безпідставно витрачених грошей в сумі 2000 грн.

Згідно з відомостями внесених до Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за N ___ від року, видане Донецькою обласною КДКА, а його робоче місце значиться у _.

Тому дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА у відповідності до вимог, передбачених ч. 3 ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Петренко В. М., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає до часового задоволення з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів перевірки ДП КДКА регіону, 21 липня 2016 року рішенням ВКДКА N УII-003/2016 скаргу ОСОБА_ частково задоволено, а рішення ДП КДКА Донецької області від 20 січня 2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, скасовано і матеріали дисциплінарного провадження повернуті до КДКА Донецької області на стадію перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

При цьому ВКДКА в своєму рішенні вказало на те, що ДП КДКА регіону при розгляді скарги ОСОБА_ та винесенні рішення від 20.01.2016 року не врахувало та не перевірила, наявність договору про надання правової допомоги адвокатом, не з'ясовано особливості укладення цього договору та обсяг робіт визначений у цій угоді, а також чи повідомляв адвокат клієнта у встановленому порядку про розірвання ним договору та чи було дотримано вимог, передбачених ст. 36 Правил адвокатської етики (Правила), що належало усунути при додатковій перевірці.

Натомість при додатковій перевірці, яку за дорученням голови дисциплінарної палати КДКА Донецької області проводила член палати ОСОБА_, не було в повному обсязі виконано вказівки ВКДКА, а лише обмежились отриманням додаткових пояснень від адвоката ОСОБА_ від 28.09.2016 та 21.10.2016 року.

21 жовтня 2016 року, дисциплінарна палата КДКА Донецької області, повторно розглянувши скаргу ОСОБА_ винесла рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ В обґрунтування винесеного рішення, дисциплінарна палата КДКА послалась на те, що в процесі додаткової перевірки встановлено відсутність претензій до адвоката зі сторони гр. ОСОБА_, який до того ж, знаходився за кордоном, що унеможливило провести з'ясування з ним дійсних обставин справи. А крім того, взято до уваги і те, що строк дії довіреності на представництво інтересів ОСОБА_ виданої скаржниці ОСОБА_ закінчився 25 липня 2015 року і тому остання не може бути залученою до розгляду справи, в якості його представника, на час додаткового розгляду.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, вважає що дисциплінарною палатою КДКА Донецької області, в черговий раз допущено неповноту при проведенні додаткової перевірки по фактах викладених скаржницею ОСОБА_, в тому числі і не виконано вказівок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури згідно з рішенням від 21.07.2016 року.

З огляду на викладене вище, ВКДКА вважає, що ДП КДКА Донецької області у зв'язку з неповнотою проведеної перевірки по скарзі ОСОБА_ в черговий раз 21 жовтня 2016 року винесла рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ незаконно, надавши не правильну оцінку доводам викладеним у первинній скарзі скаржниці, які знайшли своє підтвердження в подальшому в тому числі і перевірці справи ВКДКА, а тому висновки дисциплінарної палати КДКА регіону про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, слід визнати необґрунтованим.

Як убачається з мотивувальної частини оскарженого рішення, достовірно встановлено факт відсутності на території України гр. ОСОБА_, на час додаткової перевірки, що і стало перешкодою ДП КДКА для з'ясування об'єктивних обставини. Натомість невраховано палатою, у своїй скарзі до ВКДКА ОСОБА_ рівно як і первинній скарзі, посилається на те, що адвокат підробив договір про надання правової допомоги її братові, тому як останній був відсутній в означений час на території України і не міг не лише укладати таку угоду, а і працювати із адвокатом по справі. А також ті доводи, що адвокат отримав доручення на захист інтересів брата безпосередньо від неї і тому всі питання по справі, в тому числі і оплату послуг адвоката, проводила вона особисто, а не її брат. Цим мотивує наявність у діях адвоката порушень, які полягають в тому, що він не лише не виконав взяті перед нею зобов'язання по захисту обумовлених інтересів брата, а і залишив безпідставно без розгляду позовну заяву у суді, не повідомивши про це її, як замовника адвокатських послуг. А також те, що адвокат в подальшому відмовився повернути їй кошти, отримані за не надані ним, адвокатські послуги.

ВКДКА вважає, що наведені вище доводи підтверджуються наявними у дисциплінарному провадженні матеріалами та вказують на те, що в діях адвоката ОСОБА_ маються ознаки дисциплінарного проступку, а тому є підстави для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката, згідно ст. 39 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

Керуючись ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ на рішення ДП КДКА Донецької області від 21.10.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ задовольнити частково.

2. Рішення ДП КДКА Донецької області від 21.10.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ скасувати.

3. Ухвалити нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_.

4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону на стадію розгляду дисциплінарної справи.

5. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його винесення.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали