ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 29 березня 2017 року N III-013/2017

У справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 219 від 04 листопада 2016 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О. А. секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т. О., Вишаровської В. К., Жукова С. В., Мельченко В. І., Левчук Т. В., Чундак М. В., Соботника В. Й., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Борсука П. Й., Волчо В. В., Подольної Т. А., Удовиченка С. В., Кравченко П. А., Стройванса В. Л., Дімчогло М. І., Місяця А. П., Ноцького О. В., Петренка В. М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 219 від 04 листопада 2016 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_, встановила:

05.12.2016 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення КДКА Хмельницької області N 219 від 04.11.2016 р. про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Терміни оскарження рішення, передбачені ч. 5 ст. 9 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), не порушені.

ОСОБА_ просить скасувати рішення КДКА Хмельницької області від 04.11.2016 року N 219 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та ухвалити нове рішення, яким зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатуру Хмельницької області провести повторний письмовий кваліфікаційний іспит ОСОБА_ у найближчий час проведення такого іспиту.

Скаржник зазначає, що вказане рішення є незаконним, оскільки всупереч встановленим вимогам до проведення письмового іспиту КДКА не надала йому фабули справи з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені, та матеріалів, необхідних для виконання завдань, наявне в тексті фабули справи запитання обмежує особу, що складає письмовий іспит, надати відповідь на таке запитання.

Також ОСОБА_ вказує, що відсутність фабул справ (1 - 3 завдання) з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені, а також неточності в фабулі справи (4 завдання), поставили його у становище, що унеможливлювало повноцінно реалізувати право на складення письмового іспиту.

Скаржник не погоджується з результатами оцінювання підготовлених ним завдань та вважає, що ОСОБА_, ОСОБА_, ОСОБА_ взагалі не оцінювали виконані ним завдання, оскільки із відомості вбачається, вписані у ній відомості відмінні від почерку членів та голови КДКА. Сумнівним є те, що всі три особи однозначно зійшлися на результатах оцінювання. ОСОБА_ вважає, що оцінка виконаних ним завдань здійснювалася не належним чином, а тому їх результати не відповідають дійсності.

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вишаровську В. К., перевіривши матеріали кваліфікаційної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_ до задоволення не підлягає.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що рішенням КДКА Хмельницької області від 14 жовтня 2016 року N 175 ОСОБА_ допущено до складення кваліфікаційного іспиту. Як вбачається з витягу із протоколу, засідання кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області відбулося 04 листопада 2016 року. Голова КДКА Хмельницької області ОСОБА_, в присутності інших членів палати та осіб, які допущені до складення іспиту, відкрив запечатаний конверт з екзаменаційними білетами.

ОСОБА_ обрав білет N 6 (письмового іспиту) зі слідуючими питаннями: 1. позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди; 2. заява про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України; 3. клопотання під час підготовчого провадження про зміну підсудності або про зміну запобіжного заходу 4. складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи, білет N 6. Відповідно до відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту КП КДКА Хмельницької області від 04.11.2016 року, була проведена оцінка кожного із чотирьох письмових завдань, виконаних ОСОБА_, перше завдання оцінено в 20 балів; друге завдання - 20 балів, третє завдання - 0 балів; четверте завдання - 0 балів та встановлено середній бал за результатами письмового іспиту 40 балів.

Враховуючи результати оцінювання, КДКА Хмельницької області 04 листопада 2016 року прийняла рішення N 219, яким визнала ОСОБА_ таким, що письмовий кваліфікаційний іспит не склав, до складення усного іспит ОСОБА_ не допустила та відмовила йому у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Комісія послалася на п. 13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року N 270 (зі змінами, внесеними рішенням ради адвокатів України N 195 від 13 вересня 2016 року), та ст. 9 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та зазначила, що ОСОБА_ за результатами складення письмового іспиту не набрав необхідної кількості балів - мінімум 80, та не може бути допущений до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, дослідивши матеріали кваліфікаційної справи, скаргу ОСОБА_ від 02.12.2016 року та додатки до неї, заяву ОСОБА_ від 26.12.2016 року, погоджується з рішенням регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та доводами, наведеними у ньому.

Доводи ОСОБА_ щодо неналежного оцінювання його роботи та не надання фабули справи, невідповідностей питань екзаменаційного білету вимогам Порядку, не знайшли свого підтвердження.

Програма складення кваліфікаційного іспиту у новій редакції введена в дію з 01 червня 2016 року та затверджена рішенням Ради адвокатів України N 68 від 26 лютого 2016 року (Рішення N 68).

Відповідно до п. 10 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю (нова редакція), затвердженого рішенням ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року N 270, з послідуючими змінами, останні внесені 13 вересня 2016 року N 195, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури на основі Програми складення кваліфікаційного іспиту (Рішення N 68) формують та затверджують рішенням КДКА екзаменаційні білети, питання та фабули справ розробляються науково-консультативною радою Національної асоціації адвокатів України.

А тому посилання скаржника на невідповідність завдань письмового іспиту вимогам Порядку не можуть бути прийняті до уваги, оскільки питання, включені до білета N 6, та фабула справи наявні в переліку питань та фабул справ, розміщених у Програмі (Рішення N 68), розробленої науково-консультативною радою та затвердженої рішенням Ради адвокатів України.

Письмовий іспит був проведений та прийнятий у скаржника й оцінений відповідно до вимог п. 13.1 - 13.12 вищезазначеного Порядку, жодних процедурних порушень не виявлено.

Також слід зазначити, що відповіді на 3 та 4 питання екзаменаційного білету дійсно заслуговують на оцінку в 0 балів, оскільки рівень знань ОСОБА_ на вказані питання є незадовільним. Так, надаючи відповідь на 3 питання білета N 6 та складаючи клопотання про зміну запобіжного заходу (клопотання під час підготовчого провадження про зміну підсудності або про зміну запобіжного заходу), ОСОБА_ адресував його слідчому судді, обґрунтував його тим, що слідством не передано до суду обвинувальний акт, не надано суду нових доказів, що обґрунтовано підтверджують вину обвинуваченого.

ОСОБА_ не врахував вимоги ст. ст. 314 - 315 КПК України ( N 4651-VI), відповідно до яких підготовче судове засідання провадиться після отримання обвинувального акту та розглядається судом, а не слідчим суддею. Відповідно до ч. 3 ст. 315 КПК України ( N 4651-VI) під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право змінити запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого.

Вбачається, що ОСОБА_ не розмежовує положення досудового розслідування та судового провадження (розділ III ( N 4651-VI) та розділ IV КПК України ( N 4651-VI)).

Працюючи з 4 питанням екзаменаційного білета N 6 (складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи), ОСОБА_ фактично не надав відповіді на поставлене питання, а саме чи може застосовуватися до вищенаведених правовідносин стаття 1212 ЦК України, не правильно визначився з правовою позицією. Відповідно до укладеного договору комісії комітентом являється Міністерство оборони України, а комісіонером дочірнє підприємство (ст. 1011 ЦК України). Комісіонер (він же продавець) виконав умови договору комісії та реалізував військове майно на зовнішньому ринку й отримав оплату у валюті. Отримані кошти за продане майно (за мінусом комісійної плати), комісіонер конвертував та направив комітентові. Проводячи вказану операцію, комісіонер допустився помилки, неправильно застосувавши курс при конвертації валюти. Мова про переплату Покупцем коштів Продавцеві у даному випадку взагалі не йде, предметом позову є переплачені кошти внаслідок неправильної конвертації коштів.

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.

2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області N 219 від 04 листопада 2016 року, - залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

4. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА Хмельницької області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали