ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 30 жовтня 2017 року N X-017/2017

У справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області N 10 від 26.05.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Дроздова О. М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Волчо В. В., Подольної Т. А., Пшеничного О. Л., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Тарасової А. М., Дроботущенко Т. О. та Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області N 10 від 26.05.2017 про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області N 10 від 26.05.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

ОСОБА_ пропущено тридцятиденний термін оскарження рішення КДКА регіону, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI). Однак скаржницею подано клопотання про поновлення строку для подання скарги, яке мотивоване тим, що скаргу нею було подано 20.06.2017. Проте скаргу було повернуто на її адресу заступником голови ВКДКА супроводжуючим листом від 27.06.2017 за N 1223 у зв'язку з порушенням вимог п. 36.5 ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України N 120 від 30.08.2014, зі змінами N 143 від 13.11.2015. Вказані недоліки поданої скарги ОСОБА_ усунула та направила на адресу адвоката копію своєї скарги, просила поновити строк для подання скарги у зв'язку з вказаними обставинами.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Скаржниця вважає рішення дисциплінарної палати КДКА Івано-Франківської області N 10 від 26.05.2017 незаконним та таким, що грубо порушує її права, оскільки базується на перекручених адвокатом ОСОБА_ даних, які явно суперечать дійсності, та яке ухвалено без належної оцінки обставин справи, її особистих пояснень. Вона вважає, що адвокат порушила присягу адвоката України (Закон N 5076-VI) та Правила адвокатської етики, неналежно виконала свої професійні обов'язки.

Як вбачається з даних Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ 10.10.2002 отримала у Івано-Франківській обласній КДКА свідоцтво N ___ про право на заняття адвокатською діяльністю, на підставі рішення N 5 від 06.09.2002. Адреса робочого місця адвоката є наступною: [...].

Тобто, дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в ЄРАУ (ч. 3 ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI)).

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вишаровську В. К., перевіривши матеріали дисциплінарного провадження, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів дисциплінарного провадження вбачається, що ОСОБА_ 28.03.2017 звернулася до дисциплінарної палати КДКА Івано-Франківської області зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_, вказавши, що уклала 24.12.2015 угоду про надання правової допомоги, однак екземпляр даної угоди їй надано не було. Адвокат спочатку працювала добросовісно, робила запити, отримувала документи, але невдовзі відмовила у наданні адвокатських послуг, всіх документів не повернула, стала її уникати. Вважає, що адвокат ОСОБА_ використовує неповернуті їй оригінали листів-відповідей на адвокатські запити у корисних цілях, співпрацює з протилежною стороною (ОСОБА_ та членами її родини), не виключено, що хоче передати їх зацікавленим особам і небезкоштовно.

Скаржниця просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності та позбавити права на заняття адвокатською діяльністю, а також допомогти в поверненні документів.

Адвокат ОСОБА_ надала 03.05.2017 письмові пояснення, зазначивши, що уклала зі скаржницею 24.12.2015 договір про надання правової допомоги, предметом якої було надавати консультації та складати документи правового характеру з питань забезпечення перевірки дотримання законодавства та виявлення порушень у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил на об'єкті (домоволодінні) по вул. [...], смт [...], що є суміжним до будинку Клієнта.

ОСОБА_ зазначила, що на виконання угоди, нею були складені адвокатські запити, проекти скарг, оглянуто об'єкт спору, проведено консультації. Разом із скаржницею вона неодноразово була на прийомі у начальника ДАБІ Івано-Франківської області та інспекторів ДАБІ. Усі наявні у неї документи повернула скаржниці поштою, жодних документів у корисних цілях не використовує, взагалі не знайома ні з ОСОБА_, ні з членами її родини.

Базуючись на відомостях, викладених в скарзі ОСОБА_, наданих додатках, поясненнях адвоката ОСОБА_ та наданих нею ксерокопій документів, членом дисциплінарної палати КДКА Івано-Франківської області ОСОБА_ зроблено висновок про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката. Зазначено, що скаргу подано помилково, оскільки вона не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

В подальшому, 12.05.2017 від ОСОБА_ надійшли письмові доповнення до поданої скарги, в яких вона вимагала підтвердження відправки адвокатських запитів, або повернення їй коштів в сумі 1380 грн. за невиконану роботу, зазначала про некваліфікованість та непрофесійність адвоката.

Адвокатом ОСОБА_19.05.2017 подано додаткові пояснення та копії документів. Вона зазначила, що наявні у неї документи повернула скаржниці, проекти скарг від імені ОСОБА_ та ОСОБА_, адресовані у чотири інстанції, було передано ОСОБА_, яка мала їх підписати на надіслати адресатам.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області N 10 від 26.05.2017 відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

У рішенні зазначено, що дій, які б свідчили про вчинення адвокатом ОСОБА_ дисциплінарного проступку, не встановлено. Відомості, викладені у скарзі, повністю спростовуються детальними та конкретними поясненнями адвоката, наданими документами. Відповідно до ст. 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) дисциплінарну справу відносно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Перевірку поданих скарг проведено у відповідності з вимогами ст. 37 - 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), ознак формальності при її проведенні не встановлено.

Обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності адвоката. ОСОБА_ відповідних доказів не надала, з клопотаннями щодо витребування будь-яких матеріалів не зверталася.

Адвокат ОСОБА_ діяла у межах укладеного договору про надання правової допомоги.

Твердження скаржниці щодо співпраці адвоката ОСОБА_ з протилежною стороною (ОСОБА_ та членами її родини) нічим не підкріплено, будь-яких підтверджень щодо цього не надано.

ОСОБА_ також не надала будь-яких доказів щодо переліку документів, переданих нею в розпорядження адвоката ОСОБА_.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.

1.2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області N 10 від 26 травня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ - залишити без зміни.

2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

3. Матеріали справи провадження повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-Дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали