Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 23 липня 2018 року за N 103 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 25 жовтня 2018 року N Х-003/2018

У справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 23 липня 2018 року за N 103 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Соботника В. Й., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Пшеничного О. Л., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Лучковського В. В., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 23 липня 2018 року за N 103 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 23 липня 2018 року за N ___ про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаргу подано з дотриманням строків для оскарження рішення, визначених ч. 5 ст. 9 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

Скаржник вважає, що оцінювання результатів письмового іспиту, за результатами якого було поставлено 68 балів, відбулося не достатньо об'єктивно, його роботу можна було б оцінити на 80 і більше балів, яких достатньо для допуску до складення усного кваліфікаційного іспиту. На спростування своїх письмових відповідей на білети зазначає про брак часу, про те що в реальному житті все можна виправити, та те що в оскаржуваному рішенні пишеться, що в усіх трьох завданнях ним не було вказано посилання на норми процесуального права, проте зазначає, що у жодному Кодексі немає вимоги про зазначення норм процесуального законодавства у письмових заявах чи скаргах, які подаються до суду.

Просить зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Кіровоградської області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

У скарзі ОСОБА_ зазначає про свій письмовий білет, фабули справ, які надавались та про свої письмові відповіді. Частково визнає помилки, проте вказує, що такі помилки можна уникнути в реальному житті, якщо мати більше часу для підготовки заяви чи скарги, а також можливо виправити під час судового провадження.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ульчака Б. І., розглянувши доводи скарги та додатки, перевіривши матеріали, що надійшли з дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, 16 липня 2018 року відбулася письмова частина кваліфікаційного іспиту ОСОБА_, за результатами якого останнього не було допущено до усної частини іспиту у зв'язку з тим, що ним було отримано лише 68 балів за складення письмової частини кваліфікаційного іспиту.

Так, з відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту від 16 липня 20018 року вбачається, що за перше завдання скаржник отримав 0 балів. З аналізу змісту першого письмового завдання скаржника, мотивів рішення КДКА Кіровоградської області Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що оцінка письмового завдання в 0 балів не відповідає рівню продемонстрованих знань та суперечить п. 15 Розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України N 270 від 17.12.2013 (зі змінами). Відповідь на вказане письмове завдання повинна була б бути оцінена не менше 20 балів.

Щодо мотивів рішення КДКА регіону слід звернути увагу на те, що визначення суб'єктного складу учасників процесу у відповідності до фабули завдання це є виключна прерогатива позивача, відтак залучення чи не залучення інших відповідачів, третіх осіб це є право позивача. Скаржник слушно звертає увагу, що на стадії підготовчого засідання, як за ініціативою позивача, так і за ініціативою суду може бути ініційовано питання про залучення інших осіб у відповідному процесуальному статусі, положення цивільно-процесуального законодавства не передбачають обов'язку позивача посилатися на процесуальні норми в позовній заяві.

Не знайшли свого підтвердження і висновки КДКА Кіровоградської області щодо порушень п. 9 та п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України. Водночас допущені ним помилки вказують на невисокий рівень знань з даного питання та цілий ряд недоліків. Невірне оцінювання відповіді вплинуло на те, що особа була позбавлена можливості скласти усну частину іспиту.

Щодо відповіді на друге письмове завдання Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури звертає увагу на некоректність формулювання завдання у фабулі справи, оскільки заяву про банкрутство товариства можна було оформити як від ініціюючого кредитора, так і за ініціативою самого товариства в порядку самоліквідації. Відтак виконане завдання з огляду на його неконкретність вказує на те, що відповідь в цілому надано правильно. При цьому скаржник в написаній до суду заяві обгрунтовував підставу звернення до суду лише за ч. 3 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Щодо оцінки з приводу виконання третього та четвертого письмових завдань скаржника, доводи скарги не заслуговують на увагу, а висновки КДКА Кіровоградської області відповідають рівню продемонстрованих знань.

Враховуючи вищезазначене, можна дійти обгрутованого висновку про те, таке неналежне оцінювання в цілому вплинуло на кількість отриманих балів скаржником.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 9 (Закон N 5076-VI) та статтею 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ задовольнити.

2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 23 липня 2018 року за N 103 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ скасувати.

3. Зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Кіровоградської області провести повторний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали