Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 20 червня 2018 року N 78

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 25 жовтня 2018 року N Х-005/2018

У справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 20 червня 2018 року N 78

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Соботника В. Й., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Пшеничного О. Л., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Лучковського В. В., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 20 червня 2018 року N 78, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ (далі - скаржниця) на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 20 червня 2018 року N 78 яким скаржницю було визнано такою, що не склала усний кваліфікаційний іспит, відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаргу подано у строки, передбачені ст. 9 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

Скарга ОСОБА_ містить вимогу про скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 20 червня 2018 року N 78 та зобов'язання провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

В обґрунтування скарги скаржницею зазначено наступне:

- оскаржуване рішення не відповідає вимогам Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року N 270 (зі змінами) (далі - Порядок);

- при складенні усного кваліфікаційного іспиту членами комісії неправильно оцінено надані відповіді та не надано можливості надати відповіді на всі 15 питань екзаменаційного білету N 1;

- голова комісії лише заслухав відповіді на два питання з п'ятнадцяти питань білету N 1, що суперечить п. 14.3 Порядку;

- сумнівним є об'єктивність оцінювання рівня її знань у 25 балів, адже невідомо, як було виставлено оцінки комісією на інші 13 питань, на які не було надано можливості дати відповіді;

- оцінювання рівня знань відбулося з порушенням п. 14.8 Порядку, оскільки комісія повинна була визначити оцінку (середній бал) за відповіді на всі питання екзаменаційного білета;

- в оскаржуваному рішенні викладено відомості про виявлене незнання нормативно-правових актів, які регулюють правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні, однак це питання не ставилось для надання відповіді.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Соботника В. Й., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА м. Києва, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 22 листопада 2017 року ОСОБА_ було допущено до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Письмовий кваліфікаційний іспит для здобуття права на заняття адвокатською діяльністю скаржницею складався 13 червня 2018 року, за результатами оцінювання письмового іспиту ОСОБА_ отримала 94,5 балів та буда допущена до складення усного іспиту.

При складенні усного іспиту 20 червня 2018 року, перед початком іспиту скаржницею не було заявлено відводів голові та членам кваліфікаційної палати.

ОСОБА_ надавались відповіді на питання з білету N 1.

Згідно з відомістю з оцінювання результатів складення усного кваліфікаційного іспиту від 20.06.2018 по білету N 1 ОСОБА_ отримала сумарну кількість балів за всі питання 125 балів від 5 членів комісії.

Оцінка (середній бал) за результатами складення усного іспиту склала 25 балів, що не відповідає вимогам п. 14.9 Порядку.

Загальна оцінка (сумарна кількість середніх балів) за результатами складення кваліфікаційного іспиту (письмового та усного іспитів) 94,5 + 25 = 119,5 балів.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 20 червня 2018 року N 78 визнано ОСОБА_ такою, що не склала усний кваліфікаційний іспит, відмовлено ОСОБА_ у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Cкладення кваліфікаційного іспиту здійснювалися у відповідності до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту, та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року N 270 (зі змінами).

П. 14.6 розділу 4 Порядку визначено, що відповіді особи на питання екзаменаційного білету для складення усного іспиту оцінюються кожним членом кваліфікаційної палати, який бере участь у засіданні палати, та головою КДКА, якщо він бере участь у засіданні палати, за чотирьохбальною шкалою від 0 до 4 балів за кожне із п'ятнадцяти питань.

Під час відповіді члени кваліфікаційної палати і голова КДКА, якщо він приймає участь у засіданні палати, мають право ставити особі, яка складає іспит, додаткові запитання з метою з'ясування рівня її знань, що передбачено п. 14.5 розділу 4 Порядку.

Відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту від 20.06.2018 відповідає вимогам, що викладені в п. 16 розділу 4 Порядку, зокрема, містить номер екзаменаційного білету для складення усного іспиту; прізвище, ім'я та по-батькові членів кваліфікаційної палати, голови КДКА м. Києва, які оцінювали усні відповіді; кількість балів, виставлених кожним з таких членів кваліфікаційної палати, голови КДКА м. Києва, за кожне з п'ятнадцяти питань екзаменаційного білету; середньоарифметичний бал (оцінку кваліфікаційної палати) за результатами усного іспиту; підписи таких членів кваліфікаційної палати, голови КДКА м. Києва; загальну оцінку складення кваліфікаційного іспиту (сумарну кількість середньоарифметичних балів за результатами письмового та усного іспиту).

Матеріали справи не містять і скаржницею у скарзі не наведено відповідних доводів, які б підтверджували упереджене ставлення членів кваліфікаційної палати до скаржниці під час оцінювання результатів усного іспиту та спростовували оскаржуване нею рішення, порушення кваліфікаційною палатою КДКА м. Києва вимог Порядку, зокрема п. 16 розділу 4.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 (Закон N 5076-VI) та ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.

2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 20 червня 2018 року N 78 про відмову ОСОБА_ у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

4. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали