Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: У справі за скаргою на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області N 35/299-2.18 від 12.04.2019 року про результати складання письмового іспиту, на рішення N 35/299-3.18 від 12.04.2019 року про підсумкові результати складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської N 61-18/19 від 18.04.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 25 червня 2019 року N VI-017/2019

У справі за скаргою на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області N 35/299-2.18 від 12.04.2019 року про результати складання письмового іспиту, на рішення N 35/299-3.18 від 12.04.2019 року про підсумкові результати складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської N 61-18/19 від 18.04.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С. В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А. П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Соботника В. Й., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Пшеничного О. Л., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області N 35/299-2.18 від 12.04.2019 року про результати складання письмового іспиту, на рішення N 35/299-3.18 від 12.04.2019 року про підсумкові результати складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської N 61-18/19 від 18.04.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області N 35/299-2.18 від 12.04.2019 року, яким Скаржницю було визнано такою, що за результатами атестування не склала письмовий іспит (письмову частину кваліфікаційного іспиту) для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області N 35/299-3.18, яким Скаржниця визнана такою, що не склала кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, та на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області N 61-18/19 від 18 квітня 2019 року, яким було затверджено підсумкові результати складення Скаржницею кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та відмовлено Скаржниці у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скарга подана у строки, передбачені ч. 5 ст. 9 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність (Закон N 5076-VI)" (Закон N 5076-VI).

У скарзі Скаржниця просить скасувати рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області N 35/299-2.18 від 12.04.2019 року, рішення N 35/299-3.18 від 12.04.2019 року, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської N 61-18/19 від 18.04.2019 року та зобов'язати КДКА Одеської області провести повторний іспит Особа_1 у найближчий час проведення таких іспитів.

В обґрунтування скарги Скаржниця зазначила, що 11 квітня 2019 року з 9.00 до 13.00 вона складала письмову частину іспиту. За результатами оцінювання письмових завдань білету N 18 їй поставлено наступні оцінки: завдання N 1 - 20 балів, завдання N 2 - 20 балів, завдання N 3 - 20 балів, завдання N 4 - 7,5 балів, тобто загальна кількість балів - 67,5 балів, що відображено в рішенні кваліфікаційної палати КДКА Одеської області N 35/299-2.18 від 12.04.2019 року про результати складення письмового іспиту, реєстраційний N 236-35/299-2.18 (протокол 35/299), згідно якого її вирішено вважати такою, що не склала письмовий іспит та відмовлено в допуску до складення усного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Рішенням кваліфікаційної палати КДКА Одеської області N 35/299-3.18 від 12.04.2019 року про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, реєстраційний N _________ (протокол N 35/299), її вирішено вважати такою, що за результатами складення кваліфікаційного іспиту (атестування) не склала кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Рішенням КДКА Одеської області N 61-18/19 від 18.04.2019 року про відмову у видані свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, реєстраційний N _________, затверджено підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту відносно Особа_1 та відмовлено Скаржниці у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Вищезазначені рішення кваліфікаційної палати КДКА Одеської області та КДКА Одеської області Скаржниця вражає необґрунтованими, немотивованими та упередженими, прийнятими з порушенням критеріїв оцінювання, встановлених Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

На думку Скаржниці, в оскаржуваному рішенні кваліфікаційної палати КДКА Одеської області N 35/299-2.18 від 12.04.2019 р. про результати складення письмового іспиту взагалі не зазначено мотиви, підстави та конкретні суттєві недоліки у виконаних нею письмових завданнях, на підставі яких комісією знижено оцінку за виконані нею завдання N 1 - 3 до 20 балів (задовільний рівень), а завдання N 4 взагалі оцінено в 7,5 балів, що свідчить про відсутність вмотивованості оскаржуваних рішень. Відсутність вказівок на допущені помилки, окрім іншого, також позбавляє Скаржницю можливості врахувати допущені помилки при наступній здачі кваліфікаційного іспиту.

На думку Скаржниці, вбачається явно занижене та необ'єктивне оцінювання її письмової роботи кваліфікаційного іспиту членами кваліфікаційної палати КДКА Одеської області, що позбавило її права скласти усну частину кваліфікаційного іспиту та отримати свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Заслухавши доповідача, члена ВКДКА Пшеничного О. О., вивчивши матеріали справи, дослідивши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

У відповідності до рішення КДКА Одеської області від 31 січня 2018 року N 14-2.6/18 Особа_1 була допущена до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю (а. с. 17).

Кваліфікаційний іспит для здобуття права на заняття адвокатською діяльністю (письмовий іспит) Скаржницею складався 11.04.2019 року.

Письмовий іспит складався з відповідей на білет N 18 (а. с. 22-30), була надана фабула справи (а. с. 43).

У відповідності до відомості з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту від 11.04.2019 року, за наслідками письмового іспиту, білет N 18 оцінювану членами палати Особа_2 та Особа_3., Особа_4 отримала наступну кількість балів: 1 завдання - 20 балів; 2 завдання - 20 балів; 3 завдання - 20 балів; 4 завдання - 10 балів (Особа_2) і 5 балів (Особа_3), оцінка середніх балів за результатами письмового іспиту - 65.

У відповідності до протоколу N 35/299 від 11.04.2019 року засідання кваліфікаційної палати КДКА Одеської області у її правомочному складі, були прийняті оскаржувані рішення. Відповідно до ст. 9 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

Допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, станом на момент прийняття оскаржуваних рішень, здійснювались у відповідності до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України N 270 від 17.12.2013 року, із наступними змінами (далі - Порядок)

Відповідно до п. 9 Розділу 4 Порядку, кваліфікаційний іспит складається з двох частин: письмового іспиту та усного іспиту, які складаються окремо.

Письмовий іспит складається першим (п. 13.1 Розділу 4 Порядку).

Порядком визначено, що оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів (п. 13.9 Розділу 4 Порядку).

Особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п. 13.12 Розділу 4 Порядку). Згідно із п. 14.1 Розділу 4 Порядку, до складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит.

Критерії оцінювання завдань письмового іспиту визначені у п. 15 Розділу 4 Порядку.

ВКДКА вважає, що КДКА Одеської області вимоги наведених вище положень під час складання письмового іспиту Скаржницею не було дотримано у повній мірі. Відповідно до п. 4 Розділу 5 Порядку, рішення про відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту викладається українською мовою в письмовій формі і повинно містити: дані про дату його прийняття, персональний склад членів кваліфікаційної палати, прізвище ім'я, по-батькові особи, відносно якої приймається рішення, інформацію про кількість балів за результатами оцінювання іспиту, дані про прийняте рішення щодо видачі/відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту. Рішення про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту та про відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту повинно бути вмотивованим і обґрунтованим.

Відповідно до пункту 3.16 Регламенту ВКДКА (Рішення N 78) розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у відповідності з правовими основами діяльності адвокатури України та рішеннями органів адвокатського самоврядування, а також згідно з вимогами положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

У свою чергу, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), N 49684/99, п. 30, від 27 вересня 2001 року).

За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Кузнєцов та інші проти Російської Федерації" зазначено, що вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України" (Рішення), "Проніна проти України").

Також, за змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Хаджинастасиу проти Греції", національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого, дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію.

В той же час, прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов'язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), N 37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Одночасно щодо обґрунтованості та вмотивованості прийнятого рішення зазначено у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія А, N 303А, п. 29. Так, оскаржувані рішення, як і протокол засідання, витяг з якого міститься у матеріалах справи, не містять обґрунтування прийнятих рішень, чому саме відповіді на білет отримали саме такі оцінки.

З огляду на вищезазначене, ВКДКА приходить до висновку про обґрунтованість скарги, неповну відповідність оскаржуваних рішень Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту, та методиці оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 9 (Закон N 5076-VI), 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, вирішила:

1. Скаргу Особа_1 задовольнити.

2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області N 35/299-2.18 від 12.04.2019 року про результати складання письмового іспиту, рішення N 35/299-3.18 від 12.04.2019 року про підсумкові результати складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області N 61-18/19 від 18.04.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту скасувати.

3. Зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Одеської області провести повторний кваліфікаційний іспит Особа_1 у найближчий час проведення такого іспиту.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

С. В. Вилков

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали