УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про військово-технічне співробітництво

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.06.2010*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 10.11.2010**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 23.11.2011

Кабінет Міністрів України та Уряд Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка (далі - Сторони),

керуючись взаємним бажанням посилити дружні стосунки між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка;

маючи на меті взаємовигідне довготривале співробітництво, засноване на взаємній повазі, довірі та визнанні інтересів іншої Сторони;

підтверджуючи визнання цілей та принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй;

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюватимуть військово-технічне співробітництво за такими напрямами:

постачання озброєння, військової техніки, а також іншого спеціального обладнання;

надання допомоги щодо збереження боєздатного стану, проведення ремонтних робіт та модернізації озброєння, військової техніки, а також іншого спеціального обладнання, що постачається;

постачання допоміжного обладнання та запасних частин до озброєння та військової техніки виробництва Радянського Союзу, яке застосовується у збройних силах Шрі-Ланки, участь у їх ремонті та збереженні у боєздатному стані;

постачання тренувального (навчального) обладнання;

підготовка військового та цивільного персоналу Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка у військових навчальних закладах Збройних Сил України на контрактній основі;

призначення кваліфікованих фахівців для надання військово-технічної допомоги Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка;

за іншими напрямами, які Сторони за взаємною письмовою згодою визначать прийнятними для досягнення своїх інтересів у рамках цієї Угоди.

Стаття 2

Для здійснення військово-технічного співробітництва відповідно до цієї Угоди уповноважені Сторонами організації у кожному конкретному випадку будуть укладати відповідні контракти, в яких визначатимуться номенклатура, кількість і ціна озброєння, військового обладнання та іншого

спеціального обладнання, що постачатиметься, та послуг військового характеру, які надаватимуться, а також передбачатимуть вирішення процедурних питань, що стосуватимуться:

предмету договору (контракту) та цін;

податків, мита та виплат;

термінів виплат та доставок;

якості упаковки та маркування;

страхування та гарантій;

технічної документації та прийому-передачі обладнання;

скарг та вирішення спорів;

форс-мажорних обставин та інше.

Стаття 3

Співробітництво між Сторонами в рамках цієї Угоди здійснюється відповідно до законодавства України та Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка.

Стаття 4

Виконання положень цієї Угоди покладається на такі уповноважені органи Сторін:

з Української Сторони - на Міністерство оборони України та Міністерство промислової політики України;

з Шрі-Ланкійської Сторони - на Міністерство оборони Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка.

Стаття 5

Без письмової згоди Сторони, що здійснюватиме постачання, інша Сторона не продаватиме та не передаватиме озброєння та військове обладнання, інше спеціальне обладнання, технічну документацію, інформацію та матеріали, отримані або закуплені у ході військово-технічного співробітництва, третім країнам, іноземним фізичним, юридичним особам або міжнародним організаціям.

Стаття 6

Обмін секретною інформацією під час здійснення військово-технічного співробітництва між Сторонами здійснюватиметься після укладення Угоди про взаємну охорону секретної інформації.

Стаття 7

Охорона об'єктів права інтелектуальної власності здійснюватиметься кожною Стороною відповідно до міжнародного права та національного законодавства держав Сторін.

Сторони, у разі необхідності, можуть укладати протокол до цієї Угоди або окрему Угоду щодо набрання, здійснення та розпорядження правами на об'єкти права інтелектуальної власності, які виникають в процесі виконання цієї Угоди.

Стаття 8

Розбіжності, пов'язані з тлумаченням та (або) виконанням цієї Угоди, мають вирішуватися у дружній атмосфері, шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 9

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються відповідними протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Ця Угода укладається строком на 5 (п'ять) років. Дію цієї Угоди буде автоматично продовжено на кожний наступний 1-річний період за умови, що дія цієї Угоди не буде припинена будь-якою зі Сторін шляхом надіслання дипломатичними каналами письмового повідомлення не пізніше ніж за 60 днів до припинення дії цієї Угоди.

Незважаючи на припинення дії цієї Угоди, положення статей 6 та 7 залишатимуться чинними.

Припинення дії цієї Угоди у зв'язку із закінченням строку не припиняє виконання контрактів, які укладено відповідно до положень цієї Угоди протягом періоду її чинності, але ще не завершено, якщо Сторонами не буде досягнуто інших домовленостей стосовно цього.

Учинено в м. Київ "30" червня 2010 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, сінхала та англійською мовами, при цьому всі тексти є однаково автентичні. У разі розбіжностей у тлумаченні перевага надається англійському тексту.


* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року N 1281 уповноважено Міністра оборони Єжеля Михайла Броніславовича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року N 1043 ("Офіційний вісник України", 2010 р., N 86, ст. 3044)

 

За
Кабінет Міністрів України

За Уряд
Демократичної Соціалістичної
Республіки Шрі-Ланка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали