УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про транзитні перевезення з використанням портів та іншої транспортної інфраструктури

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.12.2010
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 31.08.2011 (Постанова N 909)*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.10.2011

Кабінет Міністрів України і Уряд Латвійської Республіки, далі - Договірні Сторони,

прагнучи розвивати економічне співробітництво між двома державами на основі рівності і взаємної вигоди;

беручи до уваги статус Латвійської Республіки як держави - члена Європейського Союзу;

надаючи важливе значення розвитку транзитних перевезень з використанням портів та іншої транспортної інфраструктури і взаємовигідного співробітництва у галузі транспорту, базуючись на принципах рівноправності і взаємоповаги,

домовились про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони здійснюють співробітництво у галузі транспорту на рівноправній та взаємовигідній основі, керуючись національним законодавством та положеннями міжнародних договорів, учасницями яких є обидві держави Договірних Сторін.

Для цілей цієї Угоди поняття, що використовуються, мають наступні значення:

Компетентні органи - з боку Кабінету Міністрів України - Міністерство інфраструктури України, з боку Уряду Латвійської Республіки - Міністерство сполучення Латвійської Республіки;

порт України - державне транспортне підприємство, призначене для обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території і акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, які належать порту. На території порту можуть функціонувати підприємства і організації всіх форм власності, метою і видом діяльності яких є обслуговування суден, пасажирів і вантажів у порядку, встановленому національним законодавством держав Договірних Сторін;

порт Латвійської Республіки - частина сухопутної території Латвійської Республіки зі встановленими кордонами, включаючи штучно створені території, і частина внутрішніх вод, внутрішні і зовнішні рейди, сухопутні шляхи на підступах до порту, обладнані для обслуговування суден і пасажирів, здійснення вантажних, транспортних і експедиційних операцій та іншої господарської діяльності;

Далі по тексту іменуються - порти;

вантаж - будь-які товари та інші предмети, які перевозяться різними видами транспорту;

транспортні засоби - автомобілі, залізничний рухомий склад, морські, річкові судна;

транзитне перевезення - перевезення вантажу по територіях держав Договірних Сторін за умови, що через територію держави хоча б одній з Договірних Сторін вантаж прослідує транзитом;

треті країни - будь-яка країна, яка не є учасником цієї Угоди.

Стаття 2

1. Договірні Сторони сприяють здійсненню принципу свободи транзиту і утримуються від будь-яких дій, які могли б завдати шкоди розвитку міжнародних транспортних зв'язків.

2. Договірні Сторони погодилися здійснювати співробітництво за наступними напрямками:

1) сприяти подальшому розвитку транзитних перевезень з використанням портів;

2) сприяти встановленню конкурентноздатних умов транзитних перевезень.

Стаття 3

Договірні Сторони домовилися:

1) створити необхідні умови для використання портів та іншої транспортної інфраструктури України і Латвійської Республіки при транзитних перевезеннях;

2) вживати оперативних заходів по усуненню причин, що перешкоджають ефективним транзитним перевезенням, у тому числі у контейнерах;

3) співпрацювати в рамках міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і Латвійська Республіка і з третіми країнами в цілях цієї Угоди.

Стаття 4

Компетентні органи Договірних Сторін:

1) надають інформацію про послуги, пов'язані з транзитними перевезеннями;

2) у разі виникнення затримок або труднощів при здійсненні транзитних перевезень співпрацюють з метою їх оперативного усунення;

3) повідомляють один одного про зміни у національному законодавстві, що регулює умови транзитних перевезень.

Стаття 5

Транзитні перевезення здійснюються відповідно до національного законодавства, міжнародних договорів, а також з урахуванням членства України і Латвійської Республіки в міжнародних організаціях.

Стаття 6

Порядок проведення прикордонного, митного та інших видів контролю вантажів визначається чинними на територіях держав Договірних Сторін нормами їх національного законодавства.

Стаття 7

Договірні Сторони спрямовують свої зусилля на підтримку і розвиток ефективних ділових відносин між відповідними органами держав Договірних Сторін, які опікуються питаннями транспорту і торгівлі, а також на заохочення розвитку контактів між підприємствами і організаціями.

Стаття 8

1. Договірні Сторони вживають всіх необхідних заходів для запобігання забруднення навколишнього середовища в результаті транзитних перевезень.

2. Договірні Сторони сприяють участі фахівців відповідних органів в розслідуванні випадків забруднення навколишнього середовища, що відбулися при транзитному перевезенні вантажів і відшкодуванні збитків, пов'язаних з вказаними подіями.

Стаття 9

1. Для розгляду питань, які становлять взаємний інтерес, пов'язаних із застосуванням цієї Угоди створюється Спільна комісія.

2. Спільна комісія збирається на прохання Компетентного органу однієї з Договірних Сторін. Місце, терміни проведення засідання і його порядок денний визначаються за домовленістю між Компетентними органами обох Договірних Сторін.

3. Для обговорення окремих питань і вироблення відповідних рекомендацій Спільна комісія може залучати експертів і створювати робочі групи.

Стаття 10

1. Питання, не врегульовані цією Угодою, вирішуються відповідно до інших міжнародних договорів, учасницями яких є Україна і Латвійська Республіка та згідно з національним законодавством Договірних Сторін.

2. Ця Угода не зачіпає права і обов'язки Договірних Сторін, що випливають з положень міжнародних договорів, учасницями яких є держави Договірних Сторін.

Стаття 11

Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Договірних Сторін і оформлюються у вигляді Протоколів, які набирають чинності відповідно до статті 13 цієї Угоди і є її невід'ємною частиною.

Стаття 12

Спори, що стосуються тлумачення і застосування цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій між Компетентними органам Договірних Сторін в рамках Спільної комісії. У разі неможливості досягти згоди, спори вирішуватимуться дипломатичними каналами.

Стаття 13

1. Ця Угода набирає чинності з наступного дня після отримання останнього з повідомлень, направлених Договірними Сторонами дипломатичними каналами одна одній про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, передбачених національним законодавством для набрання нею чинності.

2. Ця Угода укладена на невизначений термін і залишається чинною до закінчення шести місяців з дня повідомлення однієї з Договірних Сторін у письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити її дію.

На посвідчення чого, ті, що нижче підписалися, належним чином уповноважені своїми відповідними Урядами, підписали цю Угоду.

ВЧИНЕНО в м. Рига 15 грудня 2010 року в двох примірниках, кожний українською, латиською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У випадках різного тлумачення цієї Угоди перевага надається тексту викладеному російською мовою.


* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 909 (Постанова N 909) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 67, ст. 2570)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Латвійської
Республіки

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали