УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.10.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 14.10.97

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Казахстан, далі - "Сторони",

з метою усунення технічних бар'єрів в економічних і торгових відносинах,

висловлюючи прагнення розвивати співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, виходячи при цьому з принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями,

керуючись економічними інтересами обох Сторін,

погодились про таке:

Стаття 1

Сторони взаємно визначають чинні державні системи стандартизації, забезпечення єдності вимірювань і сертифікації Сторони:

забезпечують взаємне подання нормативних і довідкових документів зі стандартизації, метрології та сертифікації на узгоджених умовах;

взаємно визнають у погодженому Сторонами порядку результати державних випробувань, затвердження типу (в тому числі сертифікати), повірки, калібрування, метрологічної атестації засобів вимірювань і організації, які акредитують повірочні та випробувальні лабораторії і центри, а також акредитовані ними лабораторії і центри, які здійснюють повірку, випробування й калібрування засобів вимірювань;

визнають акредитовані органи з сертифікації, випробувальні лабораторії та центри іншої Сторони, видані ними сертифікати і знаки відповідності на продукцію, що взаємно постачається. Відповідальність за безпеку продукції несе її виготовлювач, а за достовірність сертифікатів відповідності - орган, що видав сертифікат.

Кожна зі Сторін може застосовувати нормативні документи по стандартизації, метрології та сертифікації іншої Сторони, якщо їхні вимоги не суперечать встановленому порядку, введеному національним органом зі стандартизації, метрології та сертифікації згідно з чинним законодавством держави.

Стаття 2

Сторони співпрацюватимуть на основі угод, протоколів і програм, які передбачають:

взаємодію в розробленні нормативних і методичних документів зі стандартизації, метрології та сертифікації;

підготовку та підвищення кваліфікації, кадрів;

створення, удосконалення і звіряння національних еталонів одиниць фізичних величин і вихідних зразкових засобів вимірювань;

створення і застосування стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів, а також стандартних довідкових даних про фізичні константи й властивості речовин і матеріалів;

подальший розвиток, удосконалення та гармонізацію державних систем стандартизації, забезпечення єдності вимірювань і сертифікації;

розвиток інформаційної діяльності в галузі стандартизації, метрології та сертифікації.

Стаття 3

Сторони надаватимуть взаємну підтримку при вступі до міжнародних організацій в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, членом яких є одна зі Сторін, а також в роботі цих організацій.

Стаття 4

Сторони забезпечують конфіденційність одержаної документації та інформації про роботи, що проводяться в межах цієї Угоди, та про досягнуті науково-технічні результати, якщо Сторона, яка їх передає, застерігає про таку конфіденційність. Ця інформація може передаватися третій державі лише за письмовою згодою Сторони, яка її надала.

Стаття 5

Координація робіт, передбачених цією Угодою, та їх реалізація покладаються:

в Україні - на Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації,

в Республіці Казахстан - на Агентство по стандартизації, метрології та сертифікації Міністерства економіки і торгівлі Республіки Казахстан.

Стаття 6

Положення цієї Угоди в разі необхідності конкретизуються додатковими угодами і протоколами між Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації та Агентством по стандартизації, метрології та сертифікації Міністерства економіки і торгівлі Республіки Казахстан.

Стаття 7

Фінансування співробітництва здійснюватиметься за домовленістю Сторін.

Стаття 8

Ця Угода не порушує прав і зобов'язань, що випливають з договорів, укладених Сторонами та їхніми організаціями з іншими державами.

Стаття 9

Всі спірні питання, пов'язані із тлумаченням і виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться через взаємні консультації та переговори на різних рівнях.

Стаття 10

Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває чинності від дня підписання.

Кожна Сторона може денонсувати цю Угоду, повідомивши письмово іншу Сторону про свій намір.

Дія Угоди припиняється через 6 місяців від дня одержання іншою Стороною такого повідомлення.

Вчинено в м. Алмати 14 жовтня 1997 року в двох примірниках, кожний українською, казахською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди перевага надається тексту російською мовою.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Республіки Казахстан

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали