УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про взаємне врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю посольств

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 29.01.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 29.01.98

Кабінет Міністрів України та Уряд Туркменистану, які в подальшому іменуються Сторонами,

враховуючи сприятливий розвиток дружніх відносин між двома державами,

маючи на увазі об'єктивну потребу у створенні належних умов для роботи дипломатичних представництв України в Туркменистані та Туркменистану в Україні,

виходячи з принципу взаємності, рівних прав і рівної відповідальності,

прагнучи до подальшого розвитку і поглиблення довгострокових і взаємовигідних відносин,

базуючись на Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року,

керуючись Протоколом між Урядом України та Урядом Туркменистану про відкриття Посольств, підписаним 5 жовтня 1994 року в м. Ашгабат,

погодились про таке:

СТАТТЯ 1

Сторони будуть вирішувати питання забезпечення діяльності Посольства України в Туркменистані та Посольства Туркменистану в Україні, виходячи із спільних інтересів на паритетній основі.

СТАТТЯ 2

Українська Сторона надає Туркменській Стороні для потреб її дипломатичного представництва в м. Києві право користування земельними ділянками та розташованими на них будинками і приміщеннями за адресами: вул. Пушкінська, 6 (площа ділянки 1950 кв. м) та вул. Редутна, 16-а (площа ділянки 1500 кв. м).

Площі вищезазначених земельних ділянок є орієнтовними і будуть остаточно визначені після завершення процедури їх землевідводу та підписання договорів оренди.

СТАТТЯ 3

Туркменська Сторона надає Українській Стороні для потреб її дипломатичного представництва в м. Ашгабаті право користування земельними ділянками та розташованими на них будинками та приміщеннями за адресами: вул. Азаді, 49 (площа ділянки 2800 кв. м), вул. Кульмамедова, 2 (площа ділянки 1360 кв. м), вул. Г. Кулієва, 28 та вул. Молланепеса, 9 (площа ділянки 324 кв. м).

Площі вищезазначених земельних ділянок є орієнтовними і будуть остаточно визначені після завершення процедури їх землевідводу та підписання договорів оренди.

СТАТТЯ 4

Всі земельні ділянки, будинки та приміщення, застережені в статтях 2 і 3 цієї Угоди, є власністю України та Туркменистану і надаються кожній із Сторін у користування терміном на 49 (сорок дев'ять) років починаючи з дати підписання цієї Угоди.

Орендна плата за користування земельними ділянками, які надаються Сторонами, становить 1 (один) долар США на рік.

Будинки та приміщення, які виділяються для розміщення посольств, надаються в безоплатне орендне користування.

СТАТТЯ 5

Українська Сторона забезпечує за рахунок державних бюджетних асигнувань України будівництво будинку резиденції, реконструкцію будинку Посольства Туркменистану в Україні та будівництво допоміжних приміщень за адресами, зазначеними в статті 2 цієї Угоди, а також реконструкцію зовнішніх інженерних комунікацій до них.

Туркменська Сторона забезпечує за рахунок державних бюджетних асигнувань Туркменистану будівництво житлового будинку, гаражу та інших допоміжних приміщень, а також ремонт будинків Посольства України в Туркменистані, резиденції та житлового будинку за адресами, зазначеними в статті 3 цієї Угоди. Сторони погодились, що якість ремонтно-будівельних робіт в Україні та Туркменистані буде адекватною.

СТАТТЯ 6

Загальні площі будинків та приміщень, які приймаються в експлуатацію, включаючи приміщення гаражів, визначаються Сторонами після повного завершення ремонтно-будівельних робіт по акту приймання-передачі.

Різниця в площах переданих в оренду будинків та приміщень, включаючи приміщення гаражів, а також земельних ділянок в Києві та Ашгабаті буде компенсована Стороною, якій надається більша площа, грошовими коштами або в іншій формі, відповідно до Протоколу, який повинен передбачити розмір, термін та механізм компенсації і становитиме невід'ємну частину цієї Угоди.

СТАТТЯ 7

Витрати, пов'язані з утриманням земельних ділянок, будинків і приміщень, а також ремонтом, перебудовою та комунальним обслуговуванням будинків і приміщень, зазначених у цій Угоді, після передачі їх в експлуатацію, здійснюються за рахунок дипломатичних представництв Сторін, у користування яким вони надані.

СТАТТЯ 8

Право користування земельними ділянками, будинками та приміщеннями, зазначеними в цій Угоді, не може передаватися третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.

СТАТТЯ 9

Сторона, якій надається право користування земельними ділянками, будинками та приміщеннями, зазначеними в цій Угоді, не бере на себе зобов'язань і не несе відповідальності стосовно можливих претензій на власність з боку третіх осіб.

У випадку виникнення таких претензій відповідальність несе Сторона, яка надала право користування цими ділянками, будинками та приміщеннями.

СТАТТЯ 10

Сторони на основі взаємності звільняють співробітників дипломатичних та прирівняних до них інших акредитованих представництв, а також членів їхніх сімей від плати за медичне обслуговування, що здійснюється і відповідними державними медичними установами, за винятком зубопротезування та нетрадиційних медичних послуг.

СТАТТЯ 11

Зміни і доповнення до цієї Угоди можуть вноситися за письмовою згодою Сторін та оформлюються відповідними протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

СТАТТЯ 12

Ця Угода набуває чинності з дати підписання і залишатиметься чинною протягом 49 (сорока дев'яти) років. Після закінчення терміну дії Угоди вона буде автоматично продовжуватись кожного разу на новий сорокадев'ятирічний термін, якщо жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі про бажання денонсувати цю Угоду за 12 (дванадцять) місяців до закінчення відповідного терміну.

Вчинено в м. Ашгабат 29 січня 1998 р., у двох дійсних примірниках, кожен українською, туркменською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. В разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди текст російською мовою буде взятий за основу.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Туркменистану

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали