УГОДА
між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства Російської Федерації про співробітництво в галузі випробування та охорони прав на сорти рослин

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.11.2010
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 20.05.2011 (Наказ N 189)*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 04.08.2011 (Лист N 72/11-612/1-2681)

Міністерство аграрної політики України та Міністерство сільського господарства Російської Федерації (далі - Сторони),

прагнучи до розвитку двостороннього співробітництва в сфері охорони інтелектуальної власності на сорти рослин та здійснення випробувань сортів рослин,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюють в проведенні випробувань сортів рослин на відмінність, однорідність, стабільність.

Стаття 2

Співробітництво у рамках цієї Угоди здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін та Акта Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 19 березня 1991 року.

Стаття 3

Уповноваженими підрозділами Сторін із забезпечення реалізації цієї Угоди є:

з Української Сторони - Державна служба з охорони прав на сорти рослин, координацію діяльності якої покладено на Міністерство аграрної політики України;

з Російської Сторони - Департамент рослинництва, хімізації та охорони рослин Міністерства сільського господарства Російської Федерації.

При зміні назв чи функцій уповноважених підрозділів Сторони у тримісячний строк офіційно повідомляють про це одна одну.

Стаття 4

Сторони взаємно визнають результати випробувань сортів рослин на відповідність умовам відмінності, однорідності та стабільності, які проводяться уповноваженими підрозділами Сторін, та за необхідністю обмінюються результатами випробувань.

Стаття 5

Сторони відповідно до законодавства своїх держав:

- здійснюють взаємний обмін інформацією про науково-технічні досягнення в галузі випробувань та охорони прав на сорти рослин;

- обмінюються текстами нормативних документів з випробувань та охорони сортів рослин;

- сприяють проведенню учбових стажувань та проведенню навчання спеціалістів з питань, які стосуються випробувань та охорони прав на сорти рослин.

Стаття 6

Для обговорення та прийняття рішень з наукових і практичних питань випробувань та охорони прав на сорти рослин Сторони проводять спільні наради (семінари).

Наради (семінари) проводяться почергово в Україні та в Російській Федерації. Час та місце проведення нарад (семінарів) визначається за взаємною домовленістю Сторін.

Організаційно-технічне забезпечення проведення нарад (семінарів) здійснюється Стороною, яка приймає.

Інші витрати, пов'язані з участю в засіданнях своїх представників, кожна із Сторін фінансує самостійно.

Стаття 7

Положення цієї Угоди не торкаються прав та обов'язків кожної Сторони, що випливають з інших міжнародних угод, учасником яких є її держава.

Стаття 8

З дати набрання чинності цією Угодою втрачає свою силу Угода про співробітництво в галузі випробування та охорони сортів рослин між Державною комісією України по випробуванню та охороні сортів рослин та Державною комісією Російської Федерації по випробуванню та охороні селекційних досягнень від 18 березня 2002 року.

Стаття 9

Сторони за взаємною письмовою згодою вносять в цю Угоду зміни і доповнення, які оформляються окремими Протоколами.

Стаття 10

Спори між Сторонами, які виникають при тлумаченні та застосуванні цієї Угоди вирішуються ними шляхом консультацій чи переговорів.

Стаття 11

Ця Угода укладається на невизначений термін та набирає чинності через тридцять днів з дати одержання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.

Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди, письмово повідомивши іншу Сторону. Угода втрачає чинність через шість місяців з дати одержання повідомлення іншою Стороною.

Вчинено у м. Москва 26 листопада 2010 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.


* Затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 травня 2011 року N 189 (Наказ N 189)

 

За Міністерство аграрної
політики України

За Міністерство сільського
господарства Російської Федерації

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали