УГОДА
між Міністерством агропромислового комплексу України та Міністерством сільського господарства і продовольства Російської Федерації про економічне і науково-технічне співробітництво

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.12.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 25.12.97

Міністерство агропромислового комплексу України і Міністерство сільського господарства і продовольства Російської Федерації, які надалі іменуються Сторони,

керуючись прагненням розвивати і зміцнювати взаємовигідне співробітництво і встановлювати прямі зв'язки між об'єднаннями, підприємствами, організаціями України та Російської Федерації, які надалі іменуються Партнери,

погодились про таке:

Стаття 1

Сторони в межах своєї компетенції згідно з законодавством своїх держав всіляко сприятимуть і допомагатимуть безпосереднім учасникам економічного і науково-технічного співробітництва кожної зі Сторін на всіх його рівнях, сприяти встановленню довготермінового співробітництва окремих компаній, фірм, кооперативів, а також районів, областей і регіонів України і Російської Федерації, створювати умови, які забезпечать зацікавленість у діяльності російських компаній в Україні, а українських - в Росії, спільно вивчати внутрішні і закордонні ринки сільськогосподарської і харчової продукції, засобів виробництва і сприяти закріпленню виробничих і торгових фірм на таких ринках.

Стаття 2

Економічне, науково-технічне і виробниче співробітництво між Сторонами буде здійснюватись у таких основних напрямах:

1. Рослинництво: селекція, насінництво, сортвипробування, виробництво протеїну рослинного походження, вирощування сільськогосподарських культур, зокрема хмелю і рису, з використанням передових технологій, рослинних генетичних ресурсів, екологічно чистих методів і засобів захисту рослин.

2. Тваринництво: розведення високопродуктивних сільськогосподарських тварин на базі сучасних технологій, зокрема по м'ясному скотарству.

3. Біотехнологія: застосування методів генної інженерії для підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин та рослин, їх стійкості до захворювань та створення нових сортів сільськогосподарських культур.

4. Механізація та автоматизація агропромислового виробництва: розробка та застосування нових виробничих технологій; випробування зернозбиральних комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки, обладнання малої потужності для переробки сільськогосподарської продукції; використання відновлюваних джерел енергії для сільськогосподарських цілей.

5. Економіка і аграрна політика: реформування земельних та майнових відносин, вдосконалення податкової та цінової політики, формування загального аграрного ринку (особливо зерна, рослинної олії, цукру, м'ясних і молочних продуктів), економічні взаємовідносини у розрахунках при здійсненні торговельних операцій в галузі сільського господарства та переробної промисловості, цінове регулювання в загальному аграрному ринку.

6. Харчова промисловість:

- розробка технології нових видів харчових добавок підсолоджувачів, структуроутворювачів, харчових консервантів, барвників, ароматизаторів, ферментних препаратів та створення на їх основі біологічно повноцінних харчових продуктів;

- виробництво цукру: інтенсифікація технологічних процесів, розробка нових видів обладнання, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, створення нового рівня автоматизованих систем управління технологічними процесами;

- спільна робота в галузі стандартизації і сертифікації, координація робіт в галузі виробництва обладнання для харчової та переробної промисловості;

- спільні науково-технічні програми (тара та упаковка, алюмінієва тара, пляшки ПЕТ та інше).

7. Взаємовигідне співробітництво в галузі науки, освіти, підготовки та перепідготовки кадрів.

Інші напрями співробітництва можуть бути включені до Угоди за взаємною домовленістю Сторін.

Стаття 3

Сторони будуть сприяти також здійсненню і розширенню взаємовигідної торгівлі сільськогосподарською продукцією, продуктами харчової і переробної промисловості, матеріалами, обладнанням, енергоносіями і технологічними лініями малих потужностей з переробки та упаковки сільськогосподарської продукції, проводячи з цією метою регулярні двосторонні консультації.

Стаття 4

Сторони підтверджують свої зобов'язання, що випливають із чинних міжнародних конвенцій та угод з питань ветеринарних вимог щодо експорту та імпорту тварин та тваринницької сировини.

Сторони погоджують і проводять спільні прикордонні протиепізоотичні заходи.

Стаття 5

Сторони при дотриманні вимог міжнародних конвенцій щодо виконання умов карантину рослин, учасниками яких є їх держави, спільно розроблятимуть засоби боротьби з бур'янами і хворобами сільськогосподарських культур.

З метою дотримання вимог по охороні ґрунтів і навколишнього середовища всі нові технології перед їх масовим застосуванням Сторони зобов'язуються перевіряти на станціях випробування.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься в таких формах:

1. Науково-технічна і виробнича кооперація, створення спільних виробництв різноманітних форм для розширення і підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, впровадження нових сучасних систем, технологій і методів.

2. Обмін науково-технічною, статистичною і ринковою інформацією, результатами наукових досліджень, проведення наукових семінарів, симпозіумів, виставок.

3. Обмін зразками насіння, садивним матеріалом, біологічними матеріалами.

4. Проведення спільних досліджень і розробок з проблем, що становлять взаємний інтерес.

Інші форми співробітництва за взаємною домовленістю сторін.

Стаття 7

Обмін зразками насіння, техніки та іншої продукції, а також опублікованою інформацією здійснюватиметься на взаємній еквівалентній основі безкоштовно або за інших умов з урахуванням досягнутої домовленості.

Обмін делегаціями вчених, спеціалістів і стажистами здійснюватиметься за умови еквівалентного безкоштовного обміну в узгодженому Партнерами обсязі, а також за інших умов, враховуючи зацікавленість Партнерів.

Стаття 8

З метою координації робіт по здійсненню цієї Угоди Сторони створять Спільну робочу групу, яка розглядатиме конкретні проекти та програми співробітництва, готуватиме пропозиції зацікавленим урядовим органам щодо порядку їх здійснення, а також узгоджуватиме розробку і виконання спільних заходів по співробітництву, що здійснюватимуться відповідно до цієї Угоди.

Спільна робоча група проводитиме свої засідання двічі на рік за взаємною домовленістю по черзі в Україні та в Російській Федерації. В обумовлені терміни до засідання Спільної робочої групи Сторони обмінюються своїми пропозиціями для наступного опрацювання. Засідання Спільної робочої групи оформляються протоколами.

Стаття 9

Ця Угода набуває чинності від дня підписання і діятиме протягом 5 років. Вона автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо одна зі Сторін не повідомить про своє бажання припинити її дію за шість місяців до закінчення чергового строку.

Кожна зі Сторін може припинити дію Угоди до закінчення чергового п'ятирічного строку. В такому випадку інша Сторона повинна повідомити про своє рішення письмово за шість місяців до передбаченої дати припинення її дії.

Угода може бути змінена і доповнена за взаємною згодою Сторін.

Вчинено в Москві 25 грудня 1997 р. у двох примірниках, кожний українською та російськими мовами, при цьому обидва тексти є автентичні.

 

За Міністерство Агропромислового
Комплексу України

За Міністерство сільського господарства
і продовольства Російської Федерації

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали