Угода
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Казахстан про військове співробітництво

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.11.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.11.2011

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Республіки Казахстан (далі - Сторони),

ґрунтуючись на положеннях Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Казахстан від 20 січня 1994 року;

прагнучи продовжити військове співробітництво,

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є встановлення та дальший розвиток взаємовигідного співробітництва між Сторонами у військовій сфері.

Стаття 2

Сторони здійснюють співробітництво в таких сферах військової діяльності:

оборонної політики;

підготовка та навчання військ;

матеріально-технічне забезпечення військ;

військова освіта й перепідготовка військових кадрів;

військова наука;

виховна робота у збройних силах;

інші сфери за взаємною згодою.

Стаття 3

Співробітництво між Сторонами здійснюється в таких формах:

офіційні зустрічі та візити делегацій Сторін;

консультації, обмін досвідом та інформацією;

зустрічі робочих груп;

участь у конференціях та семінарах;

підготовка військових фахівців у військових навчальних закладах, на курсах і шляхом проведення стажування;

участь у військових навчаннях;

інші форми за взаємною згодою.

Стаття 4

Для цілей виконання цієї Угоди Сторони розробляють план співробітництва на кожний рік. Сторони щорічно до 15 жовтня здійснюють обмін пропозиціями для їхнього включення в проект плану співробітництва.

План співробітництва містить найменування заходів, форми їхнього здійснення, строки та місця проведення, кількість учасників та інші питання, пов'язані з організацією та проведенням заходів.

План співробітництва підписується до 1 грудня року, що передує рокові реалізації плану, по черзі на територіях держав Сторін.

Стаття 5

Сторони самостійно несуть витрати, які виникатимуть у ході виконання цієї Угоди, у межах коштів, передбачених національним законодавством держав Сторін, якщо в кожному конкретному випадку не буде погоджено іншого порядку.

Стаття 6

Сторони забезпечують захист інформації, отриманої в ході співробітництва, згідно з національним законодавством держав Сторін.

Сторони не використовують інформації, отриманої в ході співробітництва, на шкоду Стороні, що надала цю інформацію.

Сторони не передають третій стороні інформації, отриманої в ході співробітництва, без письмової згоди Сторони, що надала цю інформацію.

У разі припинення дії цієї Угоди інформація, отримана або розроблена в ході реалізації цієї Угоди, повинна зберігатися та захищатися протягом періоду, взаємно погодженого між Сторонами.

Стаття 7

Обмін секретною інформацією між Сторонами здійснюється згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про взаємний захист секретної інформації від 30 травня 2005 року.

Стаття 8

Будь-які розбіжності, що виникають під час тлумачення або застосування положень цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

Стаття 9

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися зміни та доповнення, які є невід'ємними частинами цієї Угоди та оформляються окремими протоколами.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати підписання.

Ця Угода укладається строком на п'ять років, після закінчення якого автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення поточного п'ятирічного періоду письмово дипломатичними каналами не повідомить іншій Стороні про свій намір не продовжувати її дії.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання програм та проектів, розпочатих раніше в рамках цієї Угоди, крім випадків, коли стосовно них існує інша домовленість між Сторонами.

Учинено в місті Астані 15.11.2011 року у двох примірниках, кожний українською, казахською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення положень цієї Угоди Сторони звертатимуться до тексту російською мовою.

 

За
Міністерство оборони
України

За
Міністерство оборони Республіки
Казахстан

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали