УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Казахстан про військове співробітництво

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.10.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 14.10.97

Міністерство оборони України і Міністерство оборони Республіки Казахстан, далі - "Сторони",

ґрунтуючись на положеннях Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Казахстан від 20 січня 1994 року,

прагнучи встановити тісне співробітництво у військовій галузі,

погодились про таке:

СТАТТЯ 1

Сторони здійснюють співробітництво у військовій галузі, ґрунтуючись на принципах рівноправності і взаємної вигоди. Таке співробітництво включає співробітництво між центральними органами, командуваннями видів збройних сил і установами збройних сил в рамках їх компетенції.

СТАТТЯ 2

Співробітництво включає такі основні напрями:

розбудова збройних сил і управління ними в мирний час;

ремонт і експлуатація військової техніки і озброєння;

матеріально-технічне забезпечення військ;

військова освіта і перепідготовка військових кадрів;

військова топографія і військова топогеодезія;

військова наука, наукові дослідження та науково-конструкторська робота;

гуманітарна і культурно-виховна діяльність у збройних силах;

правовий і соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей;

охорона здоров'я, спорт, туризм і відпочинок;

військово-технічна і військово-правова інформація;

охорона навколишнього середовища;

інші напрями за домовленістю Сторін.

СТАТТЯ 3

Співробітництво здійснюється в таких формах:

консультації, обмін досвідом та інформацією;

переговори робочих груп;

підготовка військових фахівців у військових навчальних закладах, на курсах і шляхом стажування;

взаємні запрошення на демонстрування військової техніки, озброєння і навчання військ;

участь в урочистих, культурних та інших заходах, які організовуються Сторонами або іншими військовими структурами;

запрошення фахівців з конкретних питань як консультантів;

інші форми за взаємною згодою Сторін.

СТАТТЯ 4

Конкретні питання співробітництва у вказаних у цій Угоді напрямах можуть бути відображені в протоколах, які підписують представники міністерств оборони. Для їх підготовки Сторони створюють робочі групи.

З метою виконання положень цієї Угоди робочі групи складають план співробітництва на наступний рік. Сторони обмінюються пропозиціями у формі заявок. Заявки направляються в Генеральний штаб Збройних Сил України і в Головний штаб Збройних Сил Республіки Казахстан до 15 жовтня щорічно.

План співробітництва містить найменування заходів і завдань, місце і час їх проведення, кількість учасників, форми реалізації заходів та інші питання.

План співробітництва підписують особи, уповноважені міністрами оборони, на території держави кожної зі Сторін по черзі до 1 грудня щорічно.

Право листування з питань співробітництва мають міністри оборони і уповноважені ними посадові особи.

СТАТТЯ 5

Фінансові розрахунки, пов'язані з виконанням завдань, передбачених планом співробітництва, Сторони здійснюють на принципі взаємності.

За домовленістю Сторін до складу делегації може входити понад 10 осіб.

Направляюча Сторона бере на себе:

транспортні витрати, пов'язані з проїздом делегації від пункту відправлення до місця призначення в державі, що приймає, та поверненням назад;

витрати, пов'язані з прийманням, стоянкою, охороною, обслуговуванням і заправлянням військових літальних апаратів, які здійснюють перевезення;

забезпечення своїх громадян (членів делегації та стажистів) коштами, необхідними для особистих витрат;

страхування свого персоналу від захворювань і нещасних випадків, якщо це передбачено національним законодавством держави приймаючої Сторони;

витрати, пов'язані з відправленням хворого до його країни.

Приймаюча Сторона бере на себе:

витрати, пов'язані зі службовими перевезеннями делегацій від узгодженого місця на території її держави і їх діяльністю (зборами, стажуванням), а також витрати, пов'язані з проживанням, харчуванням делегацій, членів екіпажів військових літальних апаратів, які здійснюють перевезення, і культурними заходами, які вона організовуватиме.

Фінансові витрати, пов'язані з підготовкою військових кадрів і фахівців, здійснюватимуться на основі окремих домовленостей.

СТАТТЯ 6

Сторони гарантують захист інформації та відомостей, одержаних у ході двосторонніх контактів, у тому числі й конфіденційного характеру, і зобов'язуються не використовувати їх на шкоду інтересам Сторін, а також не надавати їх третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала цю інформацію (відомості).

Інформація і відомості в усній та письмовій формі, одержані в ході двосторонніх контактів, зберігаються згідно з чинним законодавством держави кожної зі Сторін і не призначаються для публікації в засобах масової інформації.

СТАТТЯ 7

Сторони за взаємною згодою до цієї Угоди можуть вносити зміни і доповнення, які оформляються відповідними протоколами і які є її невід'ємною частиною.

СТАТТЯ 8

У випадку виникнення спорів щодо тлумачення і застосування норм цієї Угоди, Сторони вирішують їх шляхом консультацій та переговорів.

СТАТТЯ 9

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Вона укладається терміном на п'ять років. Її дія автоматично продовжуватиметься на наступні п'ять років, якщо не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення вказаного терміну жодна зі Сторін у письмовій формі не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Кожна зі Сторін може в письмовій формі порушити питання про дострокове припинення дії або розірвання цієї Угоди, яка в такому разі втрачає чинність через 6 місяців після одержання іншою Стороною повідомлення про такий намір

Вчинено в м. Алмати 14 жовтня 1997 року в двох примірниках, кожний українською, казахською та російською мовами, при цьому всі тексти автентичні.

У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди за основу приймається текст російською мовою.

 

За Міністерство оборони
України

За Міністерство оборони
Республіки Казахстан

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали