УГОДА
між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.04.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 30.11.97

Угода втратила чинність(у зв'язку із закінченням строку її дії)

Уряд України і Уряд Держави Ізраїль, далі "Сторони",

з метою подолання технічних бар'єрів і сприяння розвитку економічних відносин між Україною та Державою Ізраїль,

висловлюючи намір розвивати співробітництво в галузі стандартизації, випробувань та сертифікації, виходячи при цьому з принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями з стандартизації,

керуючись економічними інтересами України та Держави Ізраїль,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони в рамках реалізації цієї Угоди додержуватимуться відповідних законів, законодавства і правил України і Держави Ізраїль і не завдаватимуть шкоди суспільним інтересам обох Сторін.

Стаття 2

Обидві Сторони призначають уповноваженими органами для виконання цієї Угоди:

з боку Уряду України - Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації,

з боку Уряду Держави Ізраїль - Міністерство промисловості і торгівлі.

Стаття 3

Сторони здійснюватимуть співробітництво з стандартизації, випробувань, сертифікації та законодавчої метрології, враховуючи взаємні інтереси на основі додаткових угод, протоколів і програм, які передбачають:

прийняття міжнародних стандартів як національних стандартів і усунення технічних бар'єрів у торгівлі та сприяння розвитку науково-технічного співробітництва в галузі стандартизації та випробувань; розвиток прямих зв'язків між установами з стандартизації, випробувань, сертифікації та законодавчої метрології обох Сторін;

проведення робіт з взаємного визнання протоколів випробувань, затвердження типу, інспекції та всіх інших видів діяльності, що відносяться до сертифікації та оцінки відповідності.

Стаття 4

Сторони погодилися на обмін:

нормативними документами, інформацією, періодичними виданнями, які видані національними органами з стандартизації;

каталогами національних стандартів, окремими національними стандартами, нормами і правилами;

загальною інформацією і виданнями з сертифікації, акредитації випробувальних лабораторій, органів з сертифікації, переліками продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;

інформацією та матеріалами за програмами навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі стандартизації, випробувань та сертифікації.

Стаття 5

Сторони дійшли згоди щодо співробітництва на підставі принципів Угоди з технічних бар'єрів торгівлі в рамках Світової організації торгівлі (WTO).

Стаття 6

Сторони дійшли згоди відносно обміну делегаціями спеціалістів і викладачів для вивчення досвіду, проведення консультацій та підготовки спеціалістів у галузі стандартизації, випробувань та сертифікації.

Стаття 7

Сторони забезпечують конфіденційність документації та інформації, яка отримується в рамках цієї Угоди. Ця інформація може бути передана третій державі тільки за умови попереднього погодження Сторони, яка передала документацію і інформацію.

Стаття 8

Усі спірні питання, пов'язані з тлумаченням і виконанням цієї Угоди, будуть вирішуватись шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 9

Фінансування співробітництва в рамках цієї Угоди здійснюватиметься за домовленістю Сторін.

Стаття 10

Положення цієї Угоди не порушують положень Угоди між Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації та Інститутом стандартів Ізраїлю в рамках їхніх відповідних повноважень.

Стаття 11

Ця Угода укладається строком на 5 років і набуває чинності з дати, коли кожна із Сторін повідомить іншу по дипломатичним каналам про виконання внутрішніх процедур, необхідних для набуття чинності цієї Угоди. Датою набуття чинності буде дата останнього повідомлення.

Вчинено в м. Києві 15 квітня 1997 р., що відповідає "8" дню ніссана місяця 5757, у двох дійсних примірниках, кожний українською мовою, на івриті та англійською мовою, причому всі тексти є автентичними.

У випадку розбіжностей тлумачень перевага надається тексту англійською мовою.

 

За Уряд України

За Уряд Держави Ізраїль

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали